HT jrg.49 nr.1

Historisch tijdschrift voor de IJsseldelta, jaargang 41, nummer 1 2024

Nummer 1 van jaargang 49 opent met Het eiland van Anna – voorpublicatie van Eva Vriend.
In haar boek Het eiland van Anna. Schokland en de geschiedenis van een thuis volgt schrijfster en historica Eva Vriend (Emmeloord, 1973) het spoor van de familie Diender. Het verhaal van de Dienders die van Schokland naar Brunnepe kwamen in 1859, en dan vooral van hun kleindochter Anna Diender (1910-1988), staat symbool voor de geschiedenis van Schokland en de nazaten. Het HT brengt een voorpublicatie uit Vriends boek dat op 4 april uitkomt en een interview met de schrijfster die op dinsdag 14 mei een lezing geeft bij onze vereniging.

De veren van Kampen, deel 2 – Het Grafhorsterveer Als er iets is dat de stad Kampen in het verleden verbond met het direct omliggende buitengebied, dan waren het de veren. In het kader van het 50-jarig bestaan van de historische vereniging in Kampen brengt de genealogiewerkgroep een serie over de geschiedenis van de Kamper veren. In deze tweede aflevering bespreken we het Grafhorsterveer.

Nut tot nut: letters, cijfers en symbolen In 2023 fuseerde onze vereniging met het Departement Kampen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, kortweg NUTKampen. Achter deze organisatie schuilt een lange en interessante geschiedenis. Jaap Bruins Slot verzorgt een serie luchtige artikelen, waarbij hij daar doorheen grasduint, van 1791 tot nu. In dit nummer de eerste aflevering.

Johan Pomperts jeugd in Brunnepe Hoe was het om in de jaren veertig van de vorige eeuw op te groeien in Brunnepe?
Johan Pompert, inderdaad, van de naaimachines en de fietsen in de Marktgang, geboren in 1938 in het Kloosterkwartier, schreef met de hand zijn vroege jeugdherinneringen op. Jeany van den Berg, lid van de redactie van de Kamper Almanak, kreeg ze onder ogen en bewerkte ze met hulp van Johan Pompert tot het artikel ‘Een jeugd in Brunnepe’.

Dit, en nog veel en veel meer.

De voorjaarseditie van het Historisch Tijdschrift (HT) van HV Jan van Arkel verschijnt 19 maart en wordt zoals gebruikelijk verspreid onder leden van HV Jan van Arkel. Tevens is het te koop bij The Read Shop Bos en via www.hvjanvanarkel.nl

prijs : € 5,00 (excl. verzendkosten)

 

Bestellen

    •  

    Kamper Almanak 2023

    Deze kunt u hier bestellen.

    En tevens te koop bij Readshop Bos op de Oudestraat.