Privacy verklaring

De Historische vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ (voortaan JvA) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.  Hieronder staat beschreven wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van:
– de door leden, donateurs, relaties verstrekte persoonlijke informatie
– op legale wijze verzamelde genealogische gegevens door de werkgroep ‘genealogie’
– verzamelen statistische gegevens website en social media pagina’s

Verwerking administratieve persoonsgegevens
JvA houdt een leden- en donateuradministratie bij. Hierbij verzamelen wij persoonsgegevens (naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) en bankgegevens om uitvoering te kunnen geven aan uw aanmelding voor lidmaatschap of donateurschap.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt bij aanmelding als lid of donateur, maar ook bij het plaatsen van en bestelling of het vragen om informatie. Het gaat daarbij altijd om door uzelf opgegeven gegevens.
Bij opzegging als lid of donateur worden uw persoonsgegevens per opzeggingsdatum verwijderd uit het actuele ledenbestand van de vereniging en gearchiveerd conform de wettelijke verplichtingen.

Verwerking genealogische persoonsgegevens
De openbare beschikbaarheid van en digitale toegang tot gegevens over zowel nog levende als reeds overleden personen is gebonden aan wettelijke regels. Hiermee wordt onder andere de verjaringstermijn van verbod op openbaarmaking van persoonsgegevens geregeld.
De werkgroep ‘genealogie’ van de vereniging verzamelt persoonsgegevens uit wettelijk toegankelijke collecties en neemt daarmee de geldende regels met betrekking tot openbaarmaking van deze gegevens in acht.

Beveiliging
JvA neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe vanuit hun taak door het bestuur bevoegd zijn verklaard.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. HVJanvanarkel.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek, zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Ook stellen cookies ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze site.
Uw naam, adres en leeftijd weet een cookie niet. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag op het internet.
Het is mogelijk om cookies te weigeren of te verwijderen. Dit kan door in uw browser-instellingen aan te geven dat u alle (of alleen bepaalde) cookies wilt weigeren. Afhankelijk van uw browser kunnen hiervoor ook speciale plugins, apps of add-ons worden gebruikt. Het is echter mogelijk dat sommige onderdelen van onze site (teksten, plaatjes of video’s) niet optimaal functioneren wanneer cookies zijn geblokkeerd in uw browser.

Gebruikersstatistieken
HVJanvanarkel.nl verzamelt informatie over alle activiteiten van bezoekers op onze site om beter inzicht te krijgen in de voorkeuren en het gedrag van onze websitebezoeker. Dit doen we door middel van interne logfiles en Google Analytics. We gebruiken de verkregen informatie alleen om deze site te kunnen optimaliseren.
Google Analytics gebruikt cookies die ons helpen te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. De volgende gegevens worden opgeslagen: IP adres, uw geografische locatie, browser informatie, de verwijzende zoekmachine, duur van het bezoek, het aantal bezochte pagina’s, welke pagina’s u heeft bezocht en eventuele zoekopdrachten. Al deze informatie wordt geanonimiseerd en automatisch omgezet in rapportages. Voor meer informatie zie het privacybeleid van Google Analytics.

Links naar websites van derden
HVJanvanarkel.nl bevat links naar externe websites van derden, zoals bedrijven en andere organisaties. We zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die door deze externe sites worden verzameld en de wijze waarop dit gebeurd. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende websites.

Tot slot
Voor nadere vragen over deze materie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de vereniging (te vinden op onze website) .