Over de vereniging

De Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel is op 23 april 2004 opgericht. Zij is de voortzetting van de voormalige vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen. Haar doelstelling en aandachtsveld is echter breder.
Onze vereniging is een ANBI. d.w.z. een Algemeen Nut Beogende Instelling. Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling . Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. De vereiste verantwoording vindt U hieronder.

Doelstelling

Als historische vereniging stelt Jan van Arkel zich ten doel de kennis en belangstelling voor de geschiedenis van de IJsseldelta en zijn bewoners te bevorderen. Concreet betekent dit, dat zij het onderzoek en de bekendmaking van allerlei aspecten van het verleden van deze streek wil stimuleren, coördineren en steunen. Zij streeft ernaar een ontmoetingspunt te zijn voor allen die hun kennis van de boeiende geschiedenis van de stad Kampen en zijn omgeving willen verbreden en verdiepen.

Het aandachtsveld

De aandacht van de historische vereniging Jan van Arkel richt zich niet slechts op de geschiedenis van de stad Kampen, maar ook op die van het platteland en de dorpen van de IJsseldelta. Mede als gevolg van de fusie van de burgerlijke gemeenten Kampen en IJsselmuiden beschouwt de vereniging heel het gebied van de gemeente Kampen als haar werkterrein. Zij wil ook de kennis en belangstelling voor de geschiedenis van het Kampereiland, Grafhorst, IJsselmuiden, Wilsum, ‘s Heerenbroek, Mastenbroek, Zalk en Veecaten, de Zande en Kamperveen bevorderen. Wie interesse of vragen heeft over de historie van een van deze dorpen en zijn bewoners kan dus bij Jan van Arkel terecht.
Klik hier voor het jaarverslag 2013.
Klik hier voor het jaarverslag 2014.
Klik hier voor het jaarverslag 2015.
Klik hier voor het jaarverslag (inclusief financieel jaarverslag) 2016.
Klik hier voor het jaarverslag (inclusief financieel jaarverslag) 2017.
Klik hier voor het jaarverslag (inclusief financieel jaarverslag) 2018.
Klik hier voor het jaarverslag (inclusief financieel jaarverslag) 2019.
Klik hier voor het jaarverslag 2020.
Klik hier voor het jaarverslag 2021.
Klik hier voor het jaarverslag 2022.
Klik hier voor het jaarverslag 2023.

Statuten vereniging

Om de statuten van de vereniging in te zien klik hier.

Het beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2012 – 2015.
Klik hier voor het rapport ‘nieuw elan’ 2020.
Klik hier voor het meerjarenplan 2021 – 2025.

Financiële verantwoording

Klik hier voor de financiële verantwoording 2014.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2015.
Kijk voor de jaren 2016 t/m 2018 onder aandachtsveld.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2019.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2020.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2021.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2022.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2023.

De vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Het bestuur

voorzitter : Herman Broers
secretaris : René de Ruiter
penningmeester : John Wezenberg
vicevoorzitter: Cor Scheurwater
algemeen bestuurslid : Margreet Bos

ledendministratie
John Wezenberg, Kampen, craavat@uiwnainanexry.ay

informatie
Voor informatie / contact kunt u ons een email sturen. vasb@uiwnainanexry.ay

Rekening en inschrijfnummers

SNS Bank NL79 SNSB 0918 5282 08
Kamer van koophandel 40059493
RSIN of fiscaal nummer 8057.04.620

Contributie

Leden wonende in de gemeente Kampen : € 20,00 per jaar.
Leden wonende buiten de gemeente Kampen : € 27,50 per jaar. (incl. portokosten Historisch Tijdschrift)
Jeugdleden tot 18 jaar : € 5,00 euro per jaar.
Huisgenoot leden (zonder historisch tijdschrift) : € 7,50 per jaar.

Voor het ontvangen van de Kamper Almanak tegen gereduceerd tarief wordt er € 15,00 per besteld exemplaar (max. 2) bij de contributie opgeteld.

Lidmaatschappen

De vereniging is lid van:

  • De vereniging “Erfgoedraad Kampen” als lidorganisatie
  • De vereniging van vrijwilligers in de archeologie (AWN) met een basislidmaatschap.