Muurreclames

Werkgroep Muurreclames/Kleine Objecten (30-04-2024)
In 2023 heeft de Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) besloten om de Stichting op te heffen en daarmee de werkzaamheden van SSK te beëindigen.
Een belangrijk deel van de werkzaamheden van SSK bestond de laatste jaren uit de bescherming van en het onderhoud aan Kleine Objecten. Hieronder vallen Historische Muurreclames, een aantal gevelstenen, die SSK de laatste jaren heeft laten restaureren, en een gaper aan het Van Heutszplein (Oudestraat 228-I) in Kampen.
U zult begrijpen dat SSK van mening is dat het behoud van deze Kleine Objecten ook voor de toekomst voor Hanzestad Kampen van groot belang is. Het bestuur van SSK is dus op zoek gegaan naar een organisatie die dat deel van het werk van SSK zou kunnen overnemen. Hiervoor heeft SSK gesprekken gevoerd met het bestuur van de Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel (HV) in Kampen. SSK heeft inmiddels met de HV, met goedkeuring van hun ledenvergadering, een overeenkomst gesloten.
De HV neemt per 1 mei 2024 het onderhoud van de Kleine Objecten van SSK over. Hiervoor heeft SSK aan de HV een “bruidsschat” meegegeven. De HV heeft hiervoor op haar begroting het “Onderhoudsfonds Muurreclames/Kleine Objecten” opgenomen. Alle afspraken die in het verleden door SSK met de pandeigenaren gemaakt zijn worden overgedragen. In principe verandert er dus voor hen niets, ze krijgen alleen een andere contactpersoon waar ze met hun vragen terecht kunnen.
SSK en de HV zijn samen van mening dat met deze overname het onderhoud voor de Kleine Objecten ook voor de toekomst in goede handen is. De betreffende pandeigenaren zijn schriftelijk over de overdracht geïnformeerd.
Collage Muurreclames Kleine Objecten Kampen