Kamper Struikelstenen

De Stichting Kamper Struikelstenen treedt als werkgroep toe tot HV Jan van Arkel. Hiermee komt het beheer van de struikelstenen in de gemeente Kampen onder het bestuur van onze vereniging. Het bestuur van de struikelstenenstichting en het bestuur HV JvA hebben daartoe vrijdag 3 mei 2024 een overeenkomst getekend. De ALV van 9 april 2024 ging unaniem met het voorstel tot deze overeenkomst akkoord.
De werkgroep Kamper Struikelstenen onder de HV JvA bestaat uit vier personen die zowel lid zijn van HV JvA als ook sinds 2010 betrokken zijn bij de stichting. De stichting heft zichzelf op, een bescheiden restkapitaal zal de werkgroep ten goede komen. Mogelijke nieuwe aanvragen voor struikelsteentjes in de gemeente Kampen zullen via de werkgroep voorbereid kunnen worden, het bestuur van HV JvA dient er formeel over te besluiten. Het coördineren van het onderhoud van de geplaatste stenen en het geven van voorlichting middels onze website en lezingen over de geplaatste struikelstenen wordt ook door de werkgroep geregeld.
Kampen telt 54 struikelstenen op 26 locaties, ter nagedachtenis aan slachtoffers van nazi-geweld in Kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Kampen betreft dat de afgevoerde en omgekomen Joodse stadgenoten en een aantal gevallen verzetsmensen.
Ook de website van de stichting en de dossiers van de stichting worden aan HV JvA overgedragen.