Genealogie

Een kijkje bij de werkgroep genealogie.

Bijna iedere week, op vrijdagmorgen, zijn enkele leden van de werkgroep genealogie bezig met het invoeren van ons lopende project, een gezicht/verhaal vinden bij de namen welke op de stenen van de Joodse Begraafplaats  te IJsselmuiden, vermeld staan.

Zo stuitten wij op de naam van een dame, Sophie Abrahams Wijnberg, geboren te Zwolle op 12 maart 1799 en overleden te Kampen op 11 juli 1905.

In eerste instantie denk je, “goh, die dame is best oud geworden,106 jaren om precies te zijn”.

Maar dan bekruipt mij de gedachte, “Sophie heeft enorm veel veranderingen in haar leven moeten doorstaan, zij heeft immers in de 18de, 19de en 20ste eeuw geleefd”.

We denken dan o.a. aan:

–        De telefoon.

–        De morsecode.

–        De elektromotor.

–        De mitrailleur.

–        De dynamo.

–        De microfoon.

–        De fonograaf, een vooruitloper van de grammofoon.

–        De luchtband.

–        Het vliegtuig, of wat er op leek.

–        De loopfiets en daarna gewone fiets.

–        Maar ook de auto.

Hoe zal zij al die ontwikkelingen hebben ervaren?

Waarschijnlijk zullen we daar nooit achter komen, maar we proberen wel een beeld te krijgen hoe Sophie en haar Joodse tijdgenoten in de Kamper samenleving stonden. Waar woonden ze en wat deden ze voor de kost. Hoe en wat waren de onderlinge verhoudingen.

Dit alles doen we door de genealogische gegevens te ordenen en in te voeren in een speciaal programma. We hopen hierdoor een antwoord op dit alles te krijgen en zo weer een stukje duidelijk te krijgen in de Kamper historie.

Mocht u na het lezen van dit verhaal het gevoel krijgen hieraan mee te willen werken, kunt u zich melden bij de werkgroep genealogie. Vele handen maken licht werk, ook bij dit soort onderzoeken.

Namens de werkgroep genealogie,

Neel Wijshake