Kamper Taalkringe

De Kamper Taalkringe is een wärkgroep van Historische vereniging Jan van Arkel . De Kamper Taalkringe ef gien ampätte leden. Iederene die lid is van ‘Jan van Arkel’ kan an de bezig-eden van de Taalkringe meedoen.

De wärkgroep öldt zich bezig met gebruuk en be-old van de dialecten in et wärkgebied van de verenige. Det wödt edaon deur met de mensen te praoten en ’ t olde van vrogger op papier te zetten of elektronisch vaste te lègen.

De Taalkringe verzorgt dialectaovends met taaloefeningen en het vertellen van  ègen ver-alen of d’r kump een spreker van buten. Een keer per jöör, in de ‘taalmaond’ maart, wördt et Groot Kamper Dictee e-olden. Döörbi’j wödden groepen uut de Kamper samenleving uut-eneudigd umme de ‘dialectpenne’ tegen mekare op te nemen en te strijden veur een individuele en/of groepspries, de ‘IJt-ook-eurd trofee’.