Israëlitische Begraafplaats Kampen

De werkgroep Israëlitische Begraafplaats Kampen heeft zich als doel gesteld inzicht te krijgen in het leven van de personen waarvan een grafsteen aanwezig is op deze begraafplaats. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek gedaan in zoveel mogelijk voorhanden zijnde bronnen, zoals burgerlijke stand, bevolkingsregisters, notariële akten, kranten, etc.

Vanuit de verzamelde gegevens hebben we als vervolgdoel gesteld verder inzicht in het leven van joodse families in Kampen. In eerste instantie richten we ons op de familierelaties, maar in een verder stadium wordt ook onderzoek gedaan naar waar deze joodse families woonden en werkten.

Door de grote hoeveelheid gegevens die gevonden wordt kan ook inzicht verkregen worden in het leven van families in andere plaatsen. Hiervoor onderhouden we ook contacten met werkgroepen van zusterverenigingen en/of andere organisaties, die zich ook met joodse geschiedenis bezighouden.

Resultaten van ons onderzoek willen we delen met belangstellenden. Deze is te vinden door hier te klikken. Heeft u na het lezen en/of bekijken van deze gegevens aanvullende informatie, dan zouden we dat graag ontvangen. Belangstellenden die ons willen helpen zijn van harte welkom en kunnen via ons emailadres contact met ons opnemen.

Coördinator werkgroep : Neel Wijshake