Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Herman Broers voorzitter
Cor Scheurwater vicevoorzitter
René de Ruiter secretaris
John Wezenberg penningmeester
Margreet Bos algemeen bestuurslid