de KAMPER ALMANAK 2023 is uit!

Eindelijk is het zover, de nieuwe Kamper Almanak, het cultuurhistorisch jaarboek van Kampen, is weer uit. Op vrijdag 17 november nam wethouder cultuur van de gemeente Kampen Richard Boddeus bij de presentatie het eerste exemplaar van de Kamper Almanak 2023 in ontvangst van voorzitter Herman Broers van Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ (HV JvA).  De Kamper Almanak, voor het eerst uitgegeven door HV JvA en met de vertrouwde omvang en uitstraling, is mede mogelijk gemaakt door De Volksbank/SNS, NUTKampen, het Cultuurfonds Overijssel, drukkerij Zalsman en de leden van de historische vereniging.

De Kamper Almanak verschijnt sinds 1928. Aanvankelijk eigendom van drukker Ph. Zalsman, werd de almanak van 1936 tot 2022 uitgegeven door de Nutsspaarbank Kampen en haar rechtsopvolgers vanuit het Frans Walkate Archief / SNS Historisch Centrum. Totdat eigenaar De Volksbank/SNS vorig jaar besloot de koers te verleggen. Het SNS Historisch Centrum werd gesloten, het oude Nutsspaarbankgebouw, een rijksmonument, staat nu te koop. Collecties en archieven zijn of worden herbestemd bij Stadsarchief Kampen en Stedelijk Museum Kampen, of ontzameld.  

De Kamper Almanak werd overgenomen door de historische vereniging die de ambitie koestert het cultuurhistorisch jaarboek een nieuwe toekomst te verschaffen, al kan dat niet zonder de steun van de cultuurhistorische gemeenschap in Kampen. Het bestuur vond partners in De Volksbank/SNS, NUTKampen en Cultuurfonds Overijssel voor een overgangsperiode van twee edities (jaargangen 2023 en 2024). Hierbij wordt gekeken of de Kamper Almanak ook op langere termijn kan blijven bestaan. Eerste eigenaar, en drukker sinds 1928, de firma Zalsman (Zwolle), is bereid gevonden tegen zeer redelijke voorwaarden de druk te blijven verzorgen. Hiermee geven ze uitdrukking aan een uniek verbond met de Kamper Almanak als onderdeel van de eigen bedrijfshistorie.

BETAALDE UITGAVE
Het bestuur van HV JvA is voorzichtig optimistisch over de overlevingskansen van de Kamper Almanak op langere termijn. De belangstelling voor de editie van 2023 is boven verwachting groot, evenals de bereidheid onder het publiek ervoor te betalen. De aanvankelijk gekozen oplage van 800 is verhoogd naar 1000, gebaseerd op de intekeningen vooraf onder leden en niet-leden.
Leden van HV JvA investeerden persoonlijk en in overgrote meerderheid in de Kamper Almanak door hun contributiebedrag per 1 januari 2023 te laten verhogen van 20 naar 35 euro per jaar. Hiervoor zijn ze jaarlijks gegarandeerd van 1 exemplaar van de Kamper Almanak, 4x ontvangst van het Historisch Tijdschrift en toegang tot minimaal 7 historische lezingen per jaar. De winkelprijs van de Kamper Almanak (harde kaft, fullcolour, 416 pagina’s) is bepaald op 20 euro. Dit is een beoogde kostendekkende verkoopprijs, waarmee geen winst wordt gemaakt.

PRESENTATIE
De presentatie van de Kamper Almanak 2023 (vormgegeven door Peter Slager, bureau Garage) en waar meer dan 25 auteurs belangeloos aan meewerkten, vond plaats tijdens een bijeenkomst voor genodigden op vrijdag 17 november in de Johan van Mulkenzaal van De Stadskazerne. Wethouder cultuur Richard Boddeus nam daarbij het eerste exemplaar in ontvangst.

VERKOOP
De  Kamper Almanak is voor 20 euro te koop bij The Readshop Bos (Oudestraat 41-43) of via de website van de Kamper Almanak bij ons te bestellen.VIJFTIG JAAR HISTORISCHE VERENIGING
HV JvA staat in het seizoen 2023-2024 uitgebreid stil bij het feit dat Kampen precies 50 jaar een historische vereniging bezit. In 1973 werd de Vereniging Vrienden van het Kamper Museum opgericht, die in 2004 is voortgezet als de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’. De vereniging geeft naast de Kamper Almanak vier keer per jaar het Historisch Tijdschrift uit (oplage: 800) dat inmiddels de 49ste jaargang nadert. HV JvA is een groeiende vereniging: sinds de zomer van 2020 nam het ledental toe met 25%, van 450 naar 600 leden. Dit is het hoogste aantal leden in vijftig jaar tijd. Kortom: geschiedenis leeft in Kampen.

 

 

 


HV ‘JAN VAN ARKEL’NEEMT KAMPER ALMANAK OVER – juli 2022

Historische vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ neemt per direct de Kamper Almanak over van het SNS Historisch Centrum. Het bestuur van de vereniging en de directie van de Volksbank – eigenaar van SNS Historisch Centrum en almanak – hebben dit afgesproken. Burgemeester Sander de Rouwe maakte dit namens allen bekend bij de presentatie van de Kamper Almanak 2022 op woensdag 6 juli.

‘Heel mooi dat we met deze stap de Kamper Almanak als drager van het cultuurhistorisch erfgoed van onze stad kunnen behouden’, aldus voorzitter van HV ‘Jan van Arkel’ Herman Broers in een toelichting. ‘Wij zijn verheugd en dankbaar dat de Volksbank bereid is deze unieke uitgave voort te laten zetten door een ander.’ De Volksbank maakte in het voorjaar bekend dat ze zich herbezint op de toekomst van het SNS Historisch Centrum. In de scenario’s heeft het kunnen voortzetten van de jaarlijkse Kamper Almanak een duidelijke voorkeur. Het bestuur van de historische vereniging, al enige tijd een van de betrokkenen bij gesprekken over de heroriëntatie, meldde zich al vroeg voor overname.

Interim-manager van het SNS Historisch Centrum Dennis Jansen is eveneens verheugd: ‘De Volksbank is heel helder geweest over de toekomst van de Kamper Almanak onder de bank, het was onze grote wens dat nu de Kamper gemeenschap zou opstaan. We geven het stokje over aan de historische vereniging en wij hebben er alle vertrouwen in dat de Kamper Almanak bij hen een goede toekomst tegemoet gaat. Daarom steunen we deze overgang van harte.’ 

Beide cultuurhistorische periodieken van Kampen, de Kamper Almanak (jaarlijks sinds 1928) en het Historisch Tijdschrift (ieder kwartaal sinds 1975), komen nu in één hand. Ze blijven beiden zelfstandig bestaan, aldus het JvA-bestuur. Kleine accenten kunnen verschuiven maar ‘de Kamper Almanak blijft de Kamper Almanak’, zo garandeerde voorzitter Broers. De oplage zal kleiner worden en het wordt een betaalde uitgave. Hoeveel de Kamper Almanak gaat kosten, wordt nog bepaald. Broers noemde dit ‘het spannendste deel’ van deze stap: ‘Zal de cultuurhistorische gemeenschap van Kampen bereid blijken te zijn te betalen voor iets wat ruim negentig jaar lang gratis leek, maar dat natuurlijk nooit was? De Nutsspaarbank, SNS en De Volksbank betaalden de almanak voor de gemeenschap. Het is nu aan de gemeenschap zelf.’

De jaarlijkse presentatie en uitgifte (zij het nu als betaalde uitgave) blijven als traditie bestaan, daarnaast komt de almanak in de boekhandel. De Kamper Almanak wordt onderdeel van het lidmaatschap van de historische vereniging, het bestuur werkt aan een financieel voorstel aan de leden voor de manier waarop. Dit voorstel zal bekrachtigd moeten worden door de algemene ledenvergadering van HV ‘Jan van Arkel’. Voor de exploitatie wordt deels ingezet op adverteerders, zoals in het verleden vaker het geval was. De redactieadviescommissie (vrijwilligers) verhuist mee, voor eindredactie en coördinatie (betaalde kracht) is budget opgenomen. De grote groep auteurs die sinds jaar en dag belangeloos artikelen levert, wordt verzocht dit onveranderd te blijven doen.

De overgang van de Kamper Almanak naar HV ‘Jan van Arkel’ wordt mogelijk gemaakt door eenmalige financiële bijdragen van De Volksbank en het Nutsdepartement Kampen en een eenmalige investering uit de eigen reserves van de historische vereniging zelf. Met meer geldschieters wordt nog gesproken. Minimaal twee jaargangen van de Kamper Almanak wil het bestuur van de vereniging financieel gegarandeerd zien te krijgen, daarna moet de exploitatie op eigen benen staan.

Nutsdepartement Kampen
Het Nutsdepartement Kampen (van 1819) vertegenwoordigt de oorsprong van de Nutsspaarbank Kampen. Daar kwam onder directeur Frans Walkate de Kamper Almanak vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw tot bloei. ‘Betrokkenheid van ’t Nut Kampen in deze overname is historisch en maatschappelijk juist’, aldus voorzitter Herman Harder. Als directeur van het SNS Historisch Centrum was hij van 1994 tot 2021 verantwoordelijk voor het uitgeven van de Kamper Almanak. Herman Harder mocht bij de almanak-presentatie een portret van zichzelf onthullen, geschilderd door Martin-Jan van Santen, als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan het kunst- en cultuurklimaat van Kampen.

Zie voor meer informatie over en de Kamper Almanakken t/m 2022 klik hier.