Nieuw Elan

Al enige jaren kampt de historische vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel (JvA) met gebrek aan animo voor bestuurswerk. Op dit moment resulteert dat in een onhoudbare situatie wat betreft het uitvoeren van de kerntaken binnen de vereniging. Ondanks het grote ledental van bijna 500, staat de vereniging zelf hierdoor onder druk. Reeds twee jaar geleden is het bestuur gaan zoeken naar structurele oplossingen voor dit kaderprobleem. Na enige maanden vertraging is in de Algemene Vergadering van 2019 een denktank ingesteld voor het vinden van nieuwe wegen.  De denktank, zes leden van JvA die geen bestuursfunctie vervullen, kregen een ruime opdracht mee want de problemen van de vereniging zijn breed en werken verlammend. Er moet op meerdere fronten tegelijk actie worden ondernomen.  Een samenvatting van het rapport is onder de leden verspreid. Het uitgebreide rapport is hier te lezen.