een bevlogen kamper burger (1)

18-06-2015

Piederiet_1938André Piederiet zag op 3 september 1927 in Delft het levenslicht. Zijn vader werd als militair nog wel eens overgeplaatst en al na drie weken verhuisde hij naar Nijmegen. Toen hij zes jaar was verhuisde het gezin naar Kampen, waar vader werd verbonden aan de S.R.O.I. (School voor Reserve-Officieren der Infanterie).

Zijn eerste herinnering aan Kampen dateert van 9 april 1934. Toen kwam hij met vader, moeder en  zijn twee oudere broers aan op het Kamper station. De wandeling over de IJsselbrug en de eerste aanblik van de stad Kampen weet hij zich nog goed te herinneren. De wandeling voerde naar hun huis aan de 3e Ebbingestraat 27 (nu 31). Komend uit een nieuwe wijk in Nijmegen was het een groot contrast, omdat de stadsboeren uit de Groenestraat en de Broederweg juist bezig waren de koeienmest van de afgelopen winter uit de stallen te kruien. Overal mestsporen op straat en de doordringende geur van de mest door de hele binnenstad.

Toch bewaart hij de beste herinneringen aan zijn jeugdjaren in Kampen, dichtbij de stadsboeren, het plantsoen, de weiden en aan zijn contacten  met de Kampenaren, jong en oud. André is namelijk opgevoed in een sociaal gezin met een open vizier richting zijn omgeving. Hij was nieuwsgierig in de goede zin van het woord en als jongen maakte hij al met iedereen een praatje. Ongeacht milieu of geloof, met iedereen kon hij goed opschieten.

Toen de oorlog uitbrak was was André twaalf jaar. Hij heeft de oorlogstijd zeer bewust meegemaakt en het was ongetwijfeld een spannende tijd voor een opgroeiende puber. In de interviews gaat André verder in op zijn belevenissen in de oorlogsjaren.

Menig Kampenaar zal zich hem nog het beste herinneren als hoofd van de openbare Muntschool, de Dirk van Dijkschool en leraar aan de muziekschool. In zijn vrije tijd was hij een fervent ‘vogelaar’, geïnspireerd door de rector van het Gemeentelijk Lyceum, de heer Ten Kate. In 1953 trouwde hij met  Marietje van Elburg, een goede pianiste, die in Kampen bekend was als kundig begeleidster van bijna alle Kamper koren. Zelf speelt hij ook nog steeds graag piano.

André heeft een fenomenaal geheugen en is nog steeds sociaal betrokken. Tot op heden is hij geïnteresseerd in lokale historie. Hij heeft verschillende artikelen gepubliceerd in de Kamper Almanak en in het Histrorisch Tijdschrift van ‘Jan van Arkel’. Nog onlangs hield hij voor een vereniging zijn dialezing over de Kamper schilder Dirk Boele. Hij woont nog steeds zelfstandig in IJsselmuiden, in de historische boerderij Groot Balland aan de Bergweg.

bron: interview door André Troost

Discussiëer mee: