Mededelingen_hvjva_2023_5

03-07-2023

Mededelingen_hvjva_2023_5

Geachte leden,
Hierbij ontvangt u een nieuwe aflevering van de Mededelingen van het bestuur van de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’. Hierbij vragen wij uw aandacht voor:

– Besturen HV JvA en Nut Kampen tekenen overeenkomst tot fusie, woord is nu aan de leden
Kamper Almanak 2023 verschijnt 17 november
– Stadswandeling Museum Stadsboerderij Kampen op 22 juli

Nadere details staan in te downloaden Mededelingen.

Discussiëer mee: