Mededelingen_hvjva_2023_2

07-04-2023

Mededelingen_hvjva_2023_2

Geachte leden,
Hierbij ontvangt u een nieuwe aflevering van de Mededelingen van het bestuur van de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’. Hierin vragen wij uw aandacht voor:

Hierbij vragen wij uw aandacht voor:
– Lezingavond HV JvA op dinsdag 11 april: Jan Baggen.
– De Algemene LedenVergadering van onze vereniging op 20 april.

Nadere details staan in te downloaden Mededelingen.

Discussiëer mee: