hvjva_2023_1

12-03-2023

hvjva_2023_1

Geachte leden,
Hierbij ontvangt u een nieuwe aflevering van de Mededelingen van het bestuur van de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’. Hierin vragen wij uw aandacht voor:

– Verschijning KAMPER ALMANAK 2023 in het najaar
– Lezingavond HV JvA op dinsdag 14 maart: Anne Goaitske Breteler
– Uitstel symposium 18 maart Kampen-Nederlands-Indië
Historisch Tijdschrift 1/2023 (maart-april) verschijnt in april

Nadere details staan in te downloaden Mededelingen.

Discussiëer mee: