Algemene LedenVergadering

Activiteit | 9 april 2024

Zoals in de Mededelingen van 19 maart aangegeven zijn de stukken voor de ALV  hier te vinden en te downloaden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING HV JAN VAN ARKEL

Dinsdag 9 april in de Johan van Mulkenzaal in de Stadskazerne. (20.00 uur, zaal open: 19.30 uur)

AGENDA

1. Opening (met vaststellen agenda)

2. Mededelingen (algemeen en huishoudelijk)

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 20 april 2023 (ter vaststelling)

4. Algemeen Jaarverslag 2023 (ter vaststelling)

5. Verantwoording financieel beleid 2023 (ter vaststelling)
incl. kascontrole 2023, verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie

6. Voorstel Overdracht onderhoud Muurreclames, gevelstenen en een gaper. (ter besluitvorming)

7. Voorstel Stichting Kamper Struikelstenen voor toetreding tot de JvA als werkgroep.

8. Algemene toelichting op ontwikkelingen verenigingsjaar 2024 tot nu toe
incl. begroting (ter informatie)

O.A.:
Begroting 2024
Rooster van aftreden bestuur
Pilot Kamper Almanak
Werkgroep Nutstraditie binnen de nieuwe fusievereniging
Jubileumjaar programma
Gastheren/vrouwen voor verenigingsactiviteiten
Plan van Aanpak vernieuwen website, en Programma van Eisen

9. Rondvraag

10. Sluiting, met nazit.

Zoals in de Mededelingen van 19 maart aangegeven zijn de stukken voor de ALV  hier te vinden en te downloaden.

Wij hopen u allen te ontmoeten 9 april aanstaande en anders op één van de aanstaande interessante lezingavonden:

Donderdag 18 april MAARTEN DUIJVENDAK – SPOREN VAN JOODS LEVEN Ontrechting en rechtsherstel van Joodse inwoners van Kampen en IJsselmuiden

Dinsdag 14 mei EVA VRIEND – HET EILAND VAN ANNA, Schokland en de geschiedenis van een thuis.

 

50 jaar Jan van Arkel

Kamper Almanak 2023

Deze kunt u hier bestellen.

En tevens te koop bij Readshop Bos op de Oudestraat.