Lezingavond Maarten Duijvendak – Sporen van Joods leven, Ontrechting en rechtsherstel van Joodse inwoners van Kampen en IJsselmuiden

Activiteit | 18 april 2024

MAARTEN DUIJVENDAK – SPOREN VAN JOODS LEVEN
Ontrechting en rechtsherstel van Joodse inwoners van Kampen en IJsselmuiden


Prof. dr. Maarten Duijvendak (RUG) onderzocht ontrechting en rechtsherstel van Joodse inwoners van Kampen en IJsselmuiden. Op de avond van donderdag 18 april, dus op dezelfde dag als de (besloten) presentatie van zijn rapport aan de gemeente Kampen, geeft professor Duijvendak bij HV JvA een (openbare) publiekslezing over zijn bevindingen.

Duijvendak onderzocht drie vragen: speelde de gemeente een actieve rol bij de aankoop van het bezit van Joodse inwoners? Hoe verliep het naoorlogse rechtsherstel? Was er sprake van belastingheffing die thans als onredelijk wordt beschouwd? Duijvendak onderzocht aantasting van eigendom, pacht, huur of gebruik in andere zin van landbouwgronden, bedrijven, winkels en woonhuizen. Ook bestudeerde hij het beheer door de Duitse bezetter, het rechtsherstel na 1945 en de ontvreemding van inboedels en andere roerende goederen.
Op deze lezingavond zal de rijk geïllustreerde publieksuitgave van Duijvendaks rapport, uitgegeven door WBooks Zwolle, voor aanwezigen te koop zijn op de stand van Read Shop Bos.

Het bestuur dankt de gemeente Kampen, de uitgever, de spreker en directeur Stadsarchief Kampen Floris Joustra voor het mogelijk maken van deze combinatie, waardoor onze leden en het algemene publiek uit eerste hand – van de onderzoeker zelf – te horen kunnen krijgen wat zijn bevindingen zijn.

 LET OP: In afwijking van de reguliere lezingavond in april, vindt deze lezing om bovengenoemde reden dus plaats op donderdagavond 18 april (feitelijk zijn de ALV en de lezing van de maand april in volgorde omgedraaid!).

Donderdag 18 april in de Johan van Mulkenzaal in de Stadskazerne. (20.00 uur, zaal open: 19.30 uur)

Entree is voor leden van HV Jan van Arkel gratis, niet-leden 2 euro vrijwillige bijdrage.

 

50 jaar Jan van Arkel

Kamper Almanak 2023

Deze kunt u hier bestellen.

En tevens te koop bij Readshop Bos op de Oudestraat.