Wilsum volkstelling 1748

Register van ingezetenen Wilsum, 1748. (CO toegang 0003.1 (staten Overijssel) inv.nr. 2194b)

NrNamenOver 10 jaarOnder 10 jaarWoonplaatsBladzijde + Nummer
01Willem Jan Bosch
sijn vrou
3 kinders over 10 jaar
1 knegt, Hendrik over 10 jaar
6Wilsum01-01
02Derk Swiers en sijn vrou2Wilsum01-02
03Wed. Jan Lubbers1Wilsum01-03
04Klaas Albers en sijn vrou
1 kind boven 10 jaar
4 kinders onder 10 jaar
34Wilsum01-04
05Wed. Wejenberg
En 2 soons boven 10 jaar
3Wilsum01-05
06Frans Hendriks en sijn vrou
4 kinders onder 10 jaar
24Wilsum01-06
07Derk Post en sijn vrou
3 kinders onder 10 jaar
2 boden boven 10 jaar Derk en Trine
43Wilsum01-07
08Arent Veldhuijs, sijn vrou
1 kind boven 10 jaar
2 kinders onder 10 jaar
32Wilsum02-01
09Albert Eerens, sijn vrou
3 kinders onder 10 jaar
23Wilsum02-02
10Hendrik Gerrits, sijn vrou
2 kinders boven 10 jaar
3 kinders onder 10 jaar
43Wilsum02-03
11Gerrit Jans, sijn vrou
1 kind onder 10 jaar
21Wilsum02-04
12Teunis Derks, sijn vrou
2 kinders onder 10 jaar
22Wilsum02-05
13Rijk Wighers, sijn vrou
1 kind boven 10 jaar
2 kinders onder 10 jaar
32Wilsum02-06
14Merten Beren en sijn vrou2Wilsum02-07
15Aart Eevers en sijn vrou
1 kind onder 10 jaar
1 maagt Geesjen over 10 jaar
1 knegt Albert over 10 jaar
1 knegt een erme jonge over 10 j.
51Wilsum03-01
16Lubb. Reijers, sijn vrou
1 kind onder 10 jaar
1 maagt Geertruijd bov: 10 jaar
1 knegt Berent bov: 10
1 knegt van de ermen bov: 10
1 maagje van de ermen ond:10 jaar
52Wilsum03-02
17Jan Rutgers, sijn vrou
1 kind onder 10 jaar
21Wilsum03-03
18Hend: Vasters en sijn vrou2Wilsum03-04
19Gerrit Willems en sijn vrou2Wilsum03-05
20Wed: Hend: Berens en haar suster Anna
Een maagt Jannegien boven 10 jaar
3Wilsum03-06
21Ida Mulders van d: ermen1Wilsum03-07
22Gerrit Schutte, sijn vrou
3 kinders ond: 10 jaar
23Wilsum04-01
23Hendrik Herms en sijn vrou2Wilsum04-02
24Antoni een ruijter van Schagen en sijn vrou2Wilsum04-03
25Berent Bosman, sijn vrou
3 kinders ond: 10 jaar
een maagje van de ermen over 10 jaar
33Wilsum04-04
26Domine van Driesch
en sijn maagt
2Wilsum04-05
27Willem Gerrits, sijn vrou
1 dogter boven 10 jaar
3Wilsum04-06
28Philip Klinge1Wilsum04-07
29Wed. Jan Goos van d. ermen
2 kinders bov: 10 jaar
1 kind ond: 10 jaar
31Wilsum04-08
30Jan Willems, sijn vrou
1 kind over 10 jaar
3 kinders onder 10 jaar
33Wilsum05-01
31Wolter Jans, sijn vrou
1 knegt Klaas boven 10 jaar
1 maagt Hermpje Bos bov: 10 jaar
1 maagje van den erme bov:10
1 jonge van de erme ond: 10 jaar
51Wilsum05-02
32Berent Teijs, sijn vrou
1 kind onder 10 jaar
2 broers Lamb: en Klaas Jans boven 10 jaar
41Wilsum05-03
33Wed. Hendrik van der Laa
1 kind boven 10 jaar
2Wilsum05-04
34Jan Klomp, sijn vrou
1 jonge boven 10 jaar
3Wilsum05-05
35Hendrik Liefhers, sijn vrou
1 kind boven 10 jaar
3Wilsum05-06
36Jan Stolte, sijn vrou
1 kind boven 10 jaar
4 kinders onder 10 jaar
34Wilsum05-07
37Egb. Westra, sijn vrou
1 maagt boven 10 jaar
3Wilsum06-01
38Wed. Jan Eevers, haar vader
2 soons boven 10 jaar
4Wilsum06-02
39Arent Gerrits, sijn vrou
4 kinders ond: 10 jaar
24Wilsum06-03
40Wed: Jan Hendriks
2 kinders bov: 10 jaar
3Wilsum06-04
41Teunis Hessels, sijn vrou
2 kinders ond: 10 jaar
1 maagt Marije bov: 10 jaar
32Wilsum06-05
42Jacob Bosch, sijn vrou
1 dogter boven 10 jaar
3Wilsum06-06
43Triene een soldate vrou
1 kind onder 10 jaar
11Wilsum06-07
44Willem Jans, sijn vrou
1 kind bov: 10 jaar
4 kinders ond: 10 jaar
34Wilsum06-08
45Hend: Hessels, sijn vrou
3 kinders ond: 10 jaar
23Wilsum07-01
46Claas Berens, sijn vrou
1 kind ond: 10 jaar
1 kind ond: 10 jaar erme kind
22Wilsum07-02
47Werner Berens, sijn vrou
Elsjen Hagemeijers inwoonder
2 knegt Teunis en Berent
1 maagt Stiene bov: 10 jaar
6Wilsum07-03
48Jan Derks
1 dogter boven 10 jaar
2 soons onder 10 jaar
1 knegt Willen boven 10 jaar
32Wilsum07-04
49Berent Post1Wilsum07-05
50Hend: Berens Fix nieuwe koster1Wilsum07-06
51Jan Freriks, sijn vrou
3 kinders bov: 10 jaar
3 kinders ond: 10 jaar
4 knegt Derk, Gerrit, Jan en Arent bov: 10
3 maagden Wimpje, Hend:
en Lubbe bov: 10 jaar
123Schoutampt van Wilsem08-01
52Derk Jacobs, sijn vrou
1 kind bov: 10 jaar
3 knegt Teunis, Jan en Egbert bov:10 jaar
2 maagden Aaltje en Geert boven 10 jaar
8Schoutampt van Wilsem08-02
53Aart de Haan, sijn vrou
2 kinders ond: 10 jaar
1 knegt Lambertus bov: 10
1 weesjonge of kinderh
1 maagt Aaltje ov: 10 jaar
52Schoutampt van Wilsem08-03
54Jan Rijks, sijn vrou
2 kinder bov: 10 jaar
1 kind onder 10 jaar
1 knegt bov: 10 jaar
51Schoutampt van Wilsem08-04
55Jan Mertens
4 kinder boven 10 jaar
2 knegt Gerrit en Kobes
7Schoutampt van Wilsem09-01
56Hermen Hendriks, sijn vrou
2 kinders bov: 10 jaar
3 kinders ond: 10 jaar
43Schoutampt van Wilsem09-02
57Hendrik Albers, sijn vrou
2 kinders bov: 10 jaar
4Schoutampt van Wilsem09-03
58Herm Jans, sijn vrou
1 kind bov: 10 jaar
3 kinders ond: 10 jaar
33Schoutampt van Wilsem09-04
59Egb: Jans, sijn vrou
1 kind bov: 10 jaar
3Schoutampt van Wilsem09-05
60Jan Konink, sijn vrou
3 kinders ond: 10 jaar
23Schoutampt van Wilsem09-06

Deze bewerking is gemaakt door Henk Fix.