Wilsum naamsaanneming 1811

Register van naamsaanneming Wilsum, 1811. (CO toegang 0125 (Registers van Naamsaanneming) inv.nr. 44)

Dit is een bewerking gemaakt door Wim Meijberg.