Wilsum hoornvee 1800

Opgave van het aantal hoornveen in het schoutambt en stadsgericht van Wilsum op 6 maart 1800 (HCO toegang 0003.1 (staten Overijssel) inv.nr. 5664)

De Municipaliteit der Stad en Schoutampt Wilsum Certificeren op den Eed aan den lande gedaan dat naar onze beste weeten hier opgebragt zijn alle Hoorenbeesten van de Stad en Schoutapt Wilsum.
Welke vallen in den 11 art: der Publicatie van den 26 december 1799 voorts niet wetende dat enige daar van zijn afgelaten welke daar op behoorende te zijn geplaats. Wilsum den 4 april 1800 Naamens de Municipaliteit der Stad en Schoutampt Wilsum.
J.H. Hartman
Secretaris en Verwalter Scholtus.

Ontfangst en Generaale Lijst van de Horenbesten van de Stad en Schoutampt Wilsum ingevolge Resolutie van de Commissie tot de Administeratie der Financien van het Voormalig Gewest Overijssel in Dato den 12 februari 1800 zesde jaar der Bataafsche Vrijheid en Telling gedaan den 6 maart opvolgende.

nrnaamboven 2 jaaronder 2 jaarguldenstuiverpenning
1Lubbert Alberts2517370
2Derk Jans1713270
3Jan Beers1712260
4Jan Willems1612240
5Teunis Vrilink32080
6Albert Freriks750190
7Jan Konink23070
8W: Teunis20040
9Gerrit Willems31070
10Evert Aarts85110
11schoutambt Wilsum1007013100

Ontfangst en Generaale Lijst van de Horenbesten van de Stad Wilsum ingevolge Resolutie van de Commissie tot de Administeratie der Financien van het Voormalig Gewest Overijssel in Dato den 12 februari 1800 zesde jaar der Bataafsche Vrijheid. En Telling gedaan den 6 maart opvolgende.

nrnaamboven 2 jaaronder 2 jaarguldenstuiverpenning
1Berent Klaas520120
2Derk Jans1371130
3Cornelis Derks10020
4Roelof Derks77110
5Willem Peters32080
6Freerik Klaasen22060
7Wolter Marteijs21050
8Harmen Lammers21050
9Marten Gerrits10020
10Hendrik Teunis31070
11Albert Schutte11030
12Gerrit Frans40080
13Hendrik Hendriks21050
14de wed Jacob Harms10020
15Jan Andries10020
16Roelof Harms11030
17Jan van Unen11030
18Willem Jans650170
19Derk Arents830190
20Egberts Gerrits520120
21Arent Gerrits10020
22Peter Andries11030
23de wed Lefert Gerrits10020
24Andries Casper11030
25Warner Berends23070
26Berent Hofstede12111150
27Peter Gerrits106160
28Albert Frans420100
29Jan Fiks85110
30de wed Willem Gerrits640160
31de wed Jan Casper11030
32Hannes Andries510110
33Jan Derks Posjen33090
34Jan Smul12040
35Derk Jans Veerman31070
36de wed Rutgers10020
37Wijcher Rieks510110
38Klaas Alberts41090
39Jan Wijnbelt31070
40Jan Meijster32080
41Hendrik Alberts420100
42de wed Hendrik Arends10020
43Gerrit Arends750190
44Peter Roelof41090
45Gerrit Meijberg630150
46Willem Harms530130
47de Stadt en1719721190
48Schoutampt Wilsum1007013100
49Zamen2711673590

Dit is een bewerking / transcriptie gemaakt door Henk Fix.