Kamperveen volkstelling 1748

Register van ingezetenen Kamperveen, 1748. (CO toegang 0003.1 (staten Overijssel) inv.nr. 2194b)

NrMannenVrouwenKinderen boven de 10 jaarenKinderen onder de 10 jaarDienstbodenInwoonders en CostgangersBoerschapBlad+huijsgezin
01Gerrit LubbertszNeeltjen ReindsGeeneGeeneGeeneGeeneDe Sanden02-03-001
02Gerrit DirkszGerrigjen JochumsGeeneDirk
Hendrik
Arend Jantz
Annetje Teunis
Aart Weijenbergh en zoontje Theuniz AartszDe Sanden02-03-002
03Jan JacobtzenFemmetje GerritzAaltjen JanszGerrit JanszGeeneGeeneDe Sanden02-03-003
04Willem DirkszRoeltje BeertszGeeneDirk WillemszWiechmoet Gerritz
Gerrit Gerritz
Jan Aartz
Lubbetje Reijntsz
GeeneDe Sanden02-03-004
05Franco WillemszAaltjen JanszReijnder
Wiechoetje
Willemtje
Jantjen
Jan
Steijntjen Harmensz
Franco Henderiksz
GeeneDe Sanden02-03-005
06Claas JansenAnnetjen WiechmanszGeeneWiechman
Aalt
Gerrit
Peter
Hendrik
Harmen Jans
Reijntjen Abrahams
GeeneDe Sanden02-03-006
07-Willemtje Hendrikzs weduwe van Dirck LambertsAaltjen DirkszGeeneGeeneJacob Aarts WeijenberghDe Sanden02-03-007
08Cornelis CorneliszenJannetjen EgbertsGeeneWillemtje
Jannetje
Cornelis
Jan Lankman
Harmina Rutgersz
Dries Harmensz
GeeneDe Sanden02-03-008
09Willem Peters BolderAaltjen EgbertszGeeneWillemina
Willem
Elijsabeth
GeeneGerrit Jansz
Steven van den Burgh
De Sanden02-03-009
10Brand TijmentzenGerrigjen MentzensGeeneMarija
Jannetje
Thijmen
Reijer
Petertje
GeeneGeeneDe Sanden04-05-010
11-Hendrikjen van Dieren weduweGerrit Drieszen van DierenGeeneGeeneGeeneDe Sanden04-05-011
12Baltus GooszensJanna JantzesGeeneGeertje
Zwaan
Harmen
Jantjen Grietjen
Evertjen Martens
Jacob Claaszens
GeeneDe Sanden04-05-012
13Arend Gerritzen HorstBerendtjen DirckszGeeneGerrit
Aaltjen
GeeneGeeneDe Sanden04-05-013
14Cornelis Lubbertz BrummelJannetjen LambertzGeeneGeeneGeeneGeeneDe Sanden04-05-014
15Theijs GerritszBatjen LambertzRoelof
Hendrikje
Egbertje Petersz
Peter
Annetje
Lambert
Beeltje
Jan Hendriksz
Harmtjen Theunis
GeeneDe Sanden04-05-015
16Barthold AlbertszHarmtjen GooszensAlbert
Aaltjen
Hendrikje
Berendje
Marretje Bastiaansz
Egbert Claaszen
Aaltjen JacobszeDe Sanden04-05-016
17Lambert JanszenHarmtjen JantszGeeneEgbertje
Jan
Harmen
Hendrik
Gerrit Aartz
Aaltjen Harmensz
GeeneDe Sanden04-05-017
18Petrus van HeijmenbergJohanna MeijlinkCatharina Margaretha
Alijda Gesina
Johannes Casparus
Pieter DirckMarretje GerritzGeeneHoogeweg06-07-001
19Abraham HarmenszTrijntjen BerendszJan
Aaltje
Harmentjen
Berend
Aaltjen
GeeneGeeneHoogeweg06-07-002
20Egbert AssiesPetertje RoelofszGeeneAsjen
Aaltjen
Harmina WiechertzGeeneHoogeweg06-07-003
21Harmen Janszen BoerLambertje AlbertszGeeneGrietje
Hendrik
Albert
Geertje
Jan
GeeneGeeneHoogeweg06-07-004
22Jan WesselszHendrikjen JacobszGeeneBerendje
Truijtje
Marritje
Dirkje JanszGeeneHoogeweg06-07-005
23Harmen Jansz SchipperAaltjen GerritzGeeneJan
Wiechertje
Batjen
GeeneWiechmoetje Aartz WeijenbergHoogeweg06-07-006
24Theunis JanszenHilletjen JanzenHarmen
Hendrikjen
Egbertje
Aaltjen
Jan
Berendtje JanszGeeneHoogeweg06-07-007
25Dirck JanszenJannetje JacobszJan
Jannetje
Hendrikje
Gerritje
Hendrik
GeeneGeeneHoogeweg06-07-008
26Gerrit AartzenTreijntjen HarmenszHendrikjenGeeneGeeneGeeneHoogeweg06-07-009
27Gerrit Janszen PolMarretje JanszHeijltjen
Dirck
Henderik
GeertruijtGeeneGeeneHoogeweg06-07-010
28Jan JanszenHarmina DirckszHendrikjen
Dirkjen
Willemtje
GeeneGeeneGeeneHoogeweg06-07-011
29Willem TheuniszHenderina DrieszTheunisz
Marretje
GeeneAart Wiechertz
Hendrik Janszen
GeeneHoogeweg06-07-012
30Egbert HenderikszZwaantje JanszHendrik
Jan
Aaltjen
GeeneGeeneGeeneHoogeweg06-07-013
31Aart RoelofszJannetjen JanszGeeneArend
Aaltje
Jan
Janna
GeeneAart HendrikszHoogeweg08-09-014
32Aart WillemzJannetjen JanszWillemtje
Jannetje
Egbertje
Wiechmoetje
GeeneGeeneHoogeweg08-09-015
33Jan StubbeGrietje Petersz*stokoud en gebrekkig*Hoogeweg08-09-016
34Beert DrieszenJannetjen JanszJan
Dries
Gerrit
GeeneGeeneGeeneHoogeweg08-09-017
35Berend DirkszJacobjen EijmbertszGeeneEijmbertGeeneGeeneHoogeweg08-09-018
36Claas BartholdszAaltjen HendrikszBartholdJanGeeneWillem Gerritz
Geertjen Jansz
Hoogeweg08-09-019
37Folquer CorneliszGeertjen JanszGeeneGeeneDirck Wiechertz
Annetjen Jansz
GeeneHoogeweg08-09-020
38-Jannetjen Wolters weduwe Hendrik Hendrikzen BoerAnnaGeeneGeeneGeeneHoogeweg08-09-021
39Aart AbrahamszJacobjen EgbertszJannetjenAbrham
Hendrik
GeeneGeeneHoogeweg08-09-022
40Daniel BeckMarretje DirkszGeeneGeeneGeeneGeeneHoogeweg08-09-023
41Reijnt Janszen weduwenr-Jan
Jannetjen
Geertjen
Hendrikjen
GeeneGeeneGeeneHoogeweg08-09-024
42Evert Janszen HoekGrietjen GerritzJan FransGeeneHendrik Jansz
Jannetjen Theijsz
Roelof AartzHoogeweg08-09-025
43-Jannetjen Gerritz weduwe Wiechert LambertszMattje
Jannetje
GeeneGeeneGeeneHoogeweg08-09-026
44Egbert JanszenJannetjen EgbertzGerretjenJan
Hartgerd
Aart DirckszGeeneHoogeweg08-09-027
45BW baron BentinkAnna Elijsabeth baronesse van DedenAgnis Sophia
Coenraad Willem
Hillegonda Anna3 maagden en 2 knechten en eene scheeperZuijdeijnde10-11-001
46Berend Hendrikz de moolenaarLubbetjen DrieszenDries
Jan
GeeneGeeneGeeneZuijdeijnde10-11-002
47Jan Dirksz v: WijheHenderica LucaszDirkArend
Jan
Hendrik Boudewijn
Hendrikje Gerritz
Zuijdeijnde10-11-003
48-De weduwe van Jan Willemsz genaamd AaltjenZuijdeijnde10-11-004
49Gerrit Gerritz DekkerAartjen WiechmoetzGeeneJan
Claas
Hilletje
Beertje
GeeneGeeneZuijdeijnde10-11-005
50Claas ReijntszLubbetjen HenderikszGeeneReijnt
Jannetje
Henderik
GeeneGeeneZuijdeijnde10-11-006
51Gerrit LubbertzFemmetjen HenderikszGrietje
Willemina
Liefhert
Stijntje
GeeneGeeneZuijdeijnde10-11-007
52Michiel Gerritz weduwnaar-Gerrit
Tijmen
Marijtje WillemtzGeeneGeeneZuijdeijnde10-11-008
53Reijer WillemszAaltjen JanszJan
Grietje
AartjeGeeneEverd WiechertzZuijdeijnde12-13-009
54Willem Hendrikszen VogelBerendtje JacobszAart AssiesGeeneTrijntjen GerritzGeeneZuijdeijnde12-13-010
55Jan Beertsz SmitGerretjen JanszDirkje
Aaltjen
Dries Tijmentz
Jan
Geertruijt
Tijmentje
GeeneGeeneZuijdeijnde12-13-011
56Peter Janszen weduwenaar-Cornelis
Marretje
GeeneHendrikje TheuniszGeeneZuijdeijnde12-13-012
57Beert ReijerszNelletje AartszAart Beertz
Aaltje Gerrits
Nelletje GerritzWillemtje ……..GeeneZuijdeijnde12-13-013
58Peter WiechmoetzDirkjen AaltzWiechmoet
Andries
Aalt Petersz
GeeneJannetje ClaasGeeneZuijdeijnde12-13-014
59Beert EverdzJannetjen CoenraadzGeertjenBrand
Hendrikje
GeeneGeeneZuijdeijnde12-13-015
60Jan JanszenZwaantjen ReijndsJantjen
Reijnt
Andries
Hendrik
Jan
GeeneGeeneGeeneZuijdeijnde12-13-016
61Gerrit AndrieszBerendtje PeterszBattjeBeertje
Driesjen
Geutjen
Andries
Peter
GeeneGeeneZuijdeijnde12-13-017
62Hendrik JanszBerendtjen JanszJan Jansz
Herbertje Jansz
Jan Hendriksz
GeeneGeeneGeeneZuijdeijnde14-15-018
63Peter WiechertzAnnetjen JanszHendrikjen
Mattjen
Gerrit
Jan
Wiechert
Grietjen
Jan Claas
GeeneGeeneZuijdeijnde14-15-019
64Cornelisz HendrikszHendrikjen AndrieszJannetjeGeeneJan AndriesGeeneZuijdeijnde14-15-020
65Jan HarmenszBeeltjen GerritzGeeneGerrit
Harmen
Harmtje
Hendrikje
Peter Jansz
Driesjen Egbertz
GeeneZuijdeijnde14-15-021
66Willem Hendriks CustosAaltjen HarmenszGeeneLubbetje
Harmtje
Aaltjen
Willem Warnard
Hendrikjen Jansz
GeeneZuijdeijnde14-15-022
67-Jannetje Dirksz weduwe Jan DrieszenWoltertjeGeeneGeeneGeeneZuijdeijnde14-15-023
68Aart ClaaszenMattje CoendertzGeeneFemmetjeHendrikje JanszGeeneZuijdeijnde14-15-024

Deze bewerking is gemaakt door Wim Meijberg.