Kampereiland lidmaten 1669 – 1809

Lidmaten Nederduits Gereformeerd Kampereiland  1669 – 1809

JaarNaamPartnerOpmerkingOpmerking 2Bladzijde
1669Harmen Egbertsen01v
1669Albert EngbertsenHendrikien Sijmens01v
1669Geertien Jacobs01v
1669Jan Beerentsen Coster*Jacopien Egberts*schoolmeester en koster01v
1669Jan Jacobsen01v
1669Rutger Engbertsen01v
1669Lijsebet Gerritsweduwe01v
1669Marrigien Janshaar dogter [Lijsebet Gerrits]01v
1669Jan Jacobsen KockAeltien Jans01v
1669Sweer SweersenTrientien Stevens01v
1669Geertien Jans01v
1669Willem Hendriksen01v
1669Femmigien Jansweduwe01v
1669Hilligien Hendrijcks01v
1669Hendrik Isebrantsen01v
1670Gerrit Jansen02
1670Willem DircksenLubbigien Jans02
1670Frederick Jansen BackerAeltien Willems02
1670Beerent WelbertsenAnna Pieters02
1670Steven SegertsenGeertien Jans02
1670Hendrickien Jans02
1670Rudolpha HooftJohannes van der Wende02
1670Annigien Jans02
1670Hendrickien JansLuigien ten Bolter02v
1671Jannigien ClaesRutger Engbertsen02v
1671Neeltien CornelijsHendrik Albertsen02v
1671Albertien Wessels02v
1671Lubbetie Jans van HeerdeJan Petersen Jager02v
1672Jacob Aertsen02v
1672Beerent Jacobsen02v
1672Theunis Jacobsen02v
1672Neeltien Alberts02v
1672Anneke Pastsuninck ?02v
1673Wessel Janse Kock02v
1673Dirck Cornelizen Smit*Driesien van Tongerencoster en schoolmeester02v
1673Wolter WillemsenGeertien Jans03
1674Aeltien Jansmeijt van Joh: van der Wenden03
1675Jan Petersen JagerLubbigie Jans van Heerde03
1675Greetien HarmsAlbert Engberts03
1675Greetien Daniels03
1676Beerentie Harms03
1676Femmigie Jacobsmeijt van Johannes van der Wenden03
1676Dirckie HeijmericksEijbert Cornelize03
1676Hendrickie WillemsHerbert Willemse03
1676Trude Willems03
1676Hendrik JansenMense Rutgers?03v
1676Geertien Geerts03v
1676Peter Willemse03v
1676Kunnigie Geeta03v
1677Albert Engbertsenop de Stickehoofd gezin03v
1677Jan Jacobsenop het Heultiehoofd gezin03v
1677Frerick Janse Backerop het Heultiehoofd gezin03v
1677Berent Welbertsenop de Pijperhoofd gezin03v
1677Herbert Willemsenop het Raeshoofd gezin03v
1677Jacob Aertsenop het Raeshoofd gezin03v
1677Berent Jacobsenop het Raeshoofd gezin03v
1677Teunis Jacobsenop het Raeshoofd gezin03v
1677Gerrit Jansenop de Vosseweerthoofd gezin03v
1677Steven Segertsenop de Mandemakerweerthoofd gezin03v
1677Wessel Janse Kockop het Nieuwlanthoofd gezin03v
1677Peter willemsenop het Nieuwlanthoofd gezin03v
1677Jan Petersen Jagerop de Modderkuijlhoofd gezin03v
1677Hendrick Jansenop de Modderkuijlhoofd gezin03v
1677Johannes van der Wendepredikant03v
1677Dirck Smitcustos04
1677Trijntie FranksTijmen Harmsen04
1677Hendrick Egbertsen04
1678Aeltien HendricksGeert Stevensen04
1678Albert Engbertsenop de Stickeouderling04v
1678Jacob Aertsenop het Raesouderling04v
1678Frerick Janse Backerop het Heultiediaken04v
1678Jan Petersen Jagerop de Modderkuijldiaken04v
1678Greetien ClaesHendrick Gerritse de oude04v
1680Jan Petersen Jagerouderling05
1680Herbert Willemsouderling05
1680Jan Jacobsediaken05
1680Wessel Jansen Kockdiaken05
1680Gijseltie Reijnders05
1680Hendrick GerritsenNijse Geerts05
1680Gijseltie Hendricksdochter van Hendrick Gerritsen en Nijse Geerts05
1681Dirck Hendricksen Possien05
1681Jan Jacobseouderling05
1681Gerrit Jansen Soeterdiaken05
1681Aeltien Hansmeijt van Wessel Jansen Jock05
1681Buijck GeertsAnna Drees05v
1682Lambertie Petersmeijt van Berent Jacobs05v
1682Hendrickie Olofsmeijt van Luijchien Bolters05v
1682Lambert Jansen van Schutdorp05v
1682Berent Welbertsenouderling in plaats van Herbert Willems05v
1682Theunis Jacobsendiaken in plaats van Wessel Janse Kock05v
1682Annichien Anthonismeijt van Johannes van der Wenden05v
1682Hendrick AlbertsenNeeltie Corneliz05v
1683Jochem Lubbertzdienstknecht van Lambert Rutgerse05v
1683Albert Engbertsenop de Stickeouderling in plaats van Jan Jacobsen06
1683Hendrick Jansenop de Modderkuijldiaken in plaats van Gerrit Jansen Soeter06
1683Hendrickie Hendricksdochter van Hendrick Gerritsen en wijlen Nijse Geerts08
1684Peter WillemsenAaltie Harms08
1684Greetie Jansdienstmaeght van Geert Stevensen Post08
1684Aaltie BeerentsAert Harmsen de wilde08
1684Hendrick Gerritsenouderling in plaats van Berent Welbertsen08
1684Buijck Geertsenouderling in plaats van Theunis Jacobsen08
1684Lijsebeth JansHarmen Jansen Kock08
1685Dirckien JacobsDirck Rutgertse08
1685Marrigie Berentsdochter van Berent Welbertsen08
1685Geertien GeerlichsWessel Janse Kock08
1685Steven Aertsen PostTrijntie Drees08v
1685Willem Geertsen08v
1685Marrigien Hendriksdochter van Hendrick Alberts08v
1685Frerick Janse Backerouderling in plaats van Albert Engbertsen08v
1685Hendrick Albertsendiaken in plaats van Hendrick Jansen08v
1685Elbrught Bentersewed van Jan Petersen Jagernight van Lubbigien Jans08v
1685Jannichie Jansmeijt van Luijchien Berentse Bolters08v
1685Jan AertsenGetruijt Louws08v
1685Gerrit HendrickseTrude Willems08v
1685Aert WoltersenHendrickie Hendriks08v
1685Harmen Jansen KockLijsabeth Jans08v
1685Egbert Cornelizen HartsuijckerDirckien Heijmerilks08v
1686Geert RutgertseLammichie Dircks09
1686Wessel Jansen Kockouderling in plaats van Hendrick Gerritsen09
1686Joochem Lubbertzdiaken in plaats van Buijck Geertsen09
1686Luijchien Berentse BolterHendrickie Jans09
1686Willem JacobsenGeertien Gerrits09
1686Egbert Jansensoone van Greetie Claes09
1686Hendrick Aertseknecht van Geert Stevense09
1686Welbert Willemsenknecht van Hendrick Gerritse09
1686Stientie Hendricksdochter van Hendrick Gerritse09
1686Berent JansenGeertie Jans Soeter09
1686Willem ClaesenAnnichie Jans Soeter09
1687Barthelt Reijndersen van der ScheereHendrickien Willems Vogel09v
1687Lammichie DircksGeertse Rutgerse09v
1687Geert Petersdienstmaeght van Theunis Jacobsen van den Dijck09v
1688Jan Arissenouderling in plaats van Frederick Jansen Backer09v
1688Arent Woltersediaken in plaatsvan Jochum Lubbertse09v
1689Annitie Rutgersdogter van Hendrick Lambertse Stronkert ende Jannitie Claaesen egteluiden09v
1689Steven Postouderling in plaats van Wessel Janssen Kock09v
1689Willem Claassendiaken in plaats van Hendrick Albertsen09v
1689Rutger Willemse VogelLubbe Wolters09v
1690Griettie Floorissemeijdt van Willem Jacobse en Geertie Gerrits09v
1690Jan JanssenElbrich Beatris Aris09v
1690Hendrickje Marensmeijdt van Gerrit Hendrickse09v
1690Jan Jacobseouderling in plaats van Jan Arisse09v
1690Gerrit Hendricsediaken in plaats van Arent Woltersse09v
1691Willem Janssen SnelAnna Jacobs09v
1691Luijchie Berentsouderling in plaats van Steven Post09v
1691Willem Jacobsediaken in plaats van Willem Claassen09v
1691Trude EgbertseDirck Berentse10
1692Lambert JansseGeertie Geerlofs10
1692Ludgertie Marensdienst-maegdt van Jan Stevense Vlas10
1692Anna Versmitdogter van Dirck Cornelisse Versmit koster op 't Campereijlant en Driesje van Tongeren10
1692Buuck Geertsouderling in plaats van Luichie Berentse10
1692Bartelt Reindersen van der Scheerediaken in plaats van Gerrit Hendricse10
1692Cornelisje JansseWillem Jacobse10
1692Anna DreesBuick Geertse10
1693Lubbetie HendricxEgbert Jansse10
1693Jan DircksLammitie Dircks10
1693Teunis Jacobseouderling in plaats van Jan Jacobse10
1693Rutger Willemse Vogeldiaken in plaats van Willem Jacobse10
1694Gerrit ClaassenLubbichie Alberts10
1694Harmen VoermanAnnitie Bosch10
1694Aart Woltersseouderling in plaats van Buuck Geertsen10
1694Egbert Cornelisse Hert-suickerdiaken in plaats van Bartelt Reinderse van der Scheere10
1695Gerrit Riet-bergsJannitie Voermans10v
1695Willem Claassenouderling in plaats van Teunis Jacobse10v
1695Dirck Berentsediaken in plaats van Rutger Willemse Vogel10v
1696Geesje AlbertsHendrick Jansse Snel10v
1696Machteltie Jansnicht van Harmen Voerman en Annitie Bosch10v
1696GerritAleida Bosch10v
1696Hendrick Janse Leij-zeelRijsseltie Claassen10v
1696Sara Versmitdogter van Dirck Cornelisse Versmit koster op 't Campereijlant en Driesje van Tongeren10v
1696Hendrick Gerritseouderling in plaats van Aart Wolterse10v
1696Willem Geerssendiaken in plaats van Egbert Cornelisse Hert-Suicker10v
1696Hendrick Jansse SnelGeesje Alberts10v
1697Anne Jansdochter van Jan Jacobse en Marritie Jans10v
1697Jan Versmitsoon van Dirck Cornelisse Versmit koster op 't Campereijlant en Driesje van Tongeren10v
1698Johanna Coobs10v
1698Zofia Versmitdogter van Dirck Cornelisse Versmit en Driesje van Tongeren10v
1698Johannes NederbosJakomina Swanevlied12
1698Willem Klaassenouderlingobiit 09-11-170212
1698Dirck BerentseTrude Egbertsdiakenobiit 09-10-170412
1698Trude EgbertsDirck Berentseobiit 27-03-170412
1698Willem EvertsMerritjen Beerentsdiakenobiit 04-09-171812
1698Merritjen BeerentsWillem Evertsobiit 17-06-171812
1698Dirck VersmitDriesje van Tongerenkoster en schoolmeesterobiit 30-10-170812
1698Driesje van TongerenDirck Versmitobiit 03-06-170312
1698Jan VersmitVersmit haar kinderen12
1698Sara VersmitVersmit haar kinderen12
1698Lucia VersmitVersmit haar kinderen12
1698Jan JacobsenMerritjen Jansoud ouderling12
1698Merritjen JansJan Jacobsenobiit 07-01-169912
1698Teunis JacobsDriesjen Danielsoud ouderlingobiit 30-09-170412
1698Driesjen DanielsTeunis Jacobsobiit 06-04-172012
1698Buijk GeertsenAnna Driesoud ouderlingobiit 20-03-171212
1698Anna DriesBuijk Geertsen12
1698Jan Aardsenoud ouderlingobiit 18-01-171512
1698Aard WoltersHendrickjen Hendrixoud ouderlingobiit 20-02-172012
1698Hendrickjen HendrixAard Woltersobiit 10-11-170512
1698Hendrik JansMenso Rutgersoud diakenobiit 02-11-169912
1698Menso RutgersHendrik Jansobiit 04-06-170012
1698Jochem Lubberts BoomAaltjen Berents Meulenbeldoud diakenobiit 29-10-171712
1698Aaltjen Berents MeulenbeldJochem Lubberts Boomobiit 06-08-170612
1698Bertold Reijnders van der ScheerHendrikjen Willems Vogeloud diakenobiit 10-12-172212
1698Hendrikjen Willems VogelBertold Reijnders van der Scheerobiit 14-10-171012
1698Rutger Willems VogelLubbegien Woltersoud diakenobiit 10-07-171312
1698Lubbegien WoltersRutger Willems Vogel12
1698Egbert Kornelissen HertsuijckerDirkjen Heijmerigsoud diaken12
1698Dirkjen HeijmerigsEgbert Kornelissen Hertsuijcker12
1698Willem Jans SnelAnna Jakobs12v
1698Anna JakobsWillem Jans Snel12v
1698Peter WillemsAaltien Hermsobiit 27-06-170012v
1698Aaltien HermsPeter Willems12v
1698Hendrik LeijseelAnna Jansobiit 27-02-170512v
1698Anna JansHendrik Leijseelobiit 13-02-170912v
1698Gerrit KlaassenLubbegien Albertsobiit 20-10-169812v
1698Lubbegien AlbertsGerrit Klaassen12v
1698Lambert Jans van SchelleGeertjen Geerligsobiit 07-04-171112v
1698Geertjen GeerligsLambert Jans van Schelleobiit 02-08-170212v
1698Jan Jansen van de WeerdLutgertjen Markus12v
1698Lutgertjen MarkusJan Jansen van de Weerd12v
1698Egbert JansLubbigjen Hendrix12v
1698Lubbigjen HendrixEgbert Jans12v
1698Jan DircLammigjen Dirc12v
1698Lammigjen DircJan Dirc12v
1698Gerrit BoschAleijda Boschobiit 04-10-172612v
1698Aleijda BoschGerrit Bosch12v
1698Magteldje Jans12v
1698Hermen VoermanAnna Boschgestorven 22-04-1726 in Kampen12v
1698Anna BoschHermen Voermanobiit 07-03-170512v
1698Hendrik Jansen SnelGeesjen Albertsobiit 14-10-171812v
1698Geesjen AlbertsHendrik Jansen Snelobiit 27-06-172212v
1698Hermen Jans KockLijsbeth Jansobiit 20-05-170112v
1698Lijsbeth JansHermen Jans Kockobiit 30-04-170112v
1698Geertjen Jansweduweobiit 02-10-170212v
1698Trijntjen Driessenweduweobiit 16-11-170412v
1698Grietjen KlaassenHendrik Willemsobiit 19-04-169912v
1698Jannegien KlaassenHendrik Lambertsobiit 17-12-170212v
1698Hendrikjen JansHermen Martensobiit 30-01-170712v
1698Berentjen HarmsAard Steven Postobiit 25-08-172012v
1698Lammitjen PetersWillem Jansobiit 19-02-170712v
1698Stijntjen Hendrix12v
1698Lutgertjen RutgersAard Jansobiit 21-09-172413
1698Gerrigjen Hendricobiit 31-03-172113
1698Gritjen Jansdienstmaagd van Johannes Nederbosch13
1698Aard Jans van Dijkobiit 14-03-171613
1698Maregien Luijchjes13
1699Jan Voerman13
1699Marregien Wolters13
1699Niesjen Aards13
1699Roelofjen Jansdienstmaagd van Hendrik Jans Leijzeel13
1700Dries Hendriksobiit 27-03-172013
1700Jan Stevens Postobiit 17-09-172113
1700Lijsbeth Jans13
1701Beertje Gerritsdienstmaagd van Willem Everts13
1701Aard Stevens Postobiit 02-08-170913
1701Willem Gerrits Bosch13
1701Klaas Hendriksobiit 24-02-170413
1701Lijsebeth Gerrits13
1702Stijntjen Jans13
1702Willemtjen Lambertsobiit 19-11-170213
1702Wichertje WesselsJan Tijmens13
1702Rutger Stevens Postobiit 29-12-171513
1702Geesjen Hermens Voerman13v
1703Aaltjen Bartelds van de ScheerLambert Jans van Schelle13v
1704Klaas Aards*Geertjen Thijssen* obiit 07-06-172113v
1704Klaas Jans13v
1704Jakobjen Aards de Wilde13v
1705Abraham GerritsenTrijntjen Frederic13v
1705Berentjen RutgersSweer Jansobiit 20-10-170713v
1705Metjen Everts13v
1705Goje Peters*Aaltjen Jans***obiit 31-03-1720
**obiit 28-12-1718
13v
1706Aard Sweers van de Kruijthoop13v
1706Kornelis Dirc Versmit13v
1707Sweer Jans13v
1707Barteld JansHendrikjen Alberts**obiit 17-08-171913v
1707Jannechien Rutgers Vogelobiit 29-04-170713v
1707Jan Luijchies Bolterobiit 23-08-172613v
1708Gerrit Harmens Voermanobiit 20-04-172213v
1708Femmechien Stevens PostAard Woltesr Kapiteijnobiit 20-02-171913v
1708Aaltjen JansDries Hendriksobiit 03-10-172213v
1708Grietje Gerrits Bosch13v
1709Jan Willems Bakker13v
1709Dirkjen TeunissenAard Jans van Dijk13v
1710Rutger Dirc van den Bosch*Willemina Gerrits Bosch***obiit 23-11-1720
**obiit 17-09-1717
14
1710Grietjen AdolfsKlaas Jans14
1710Hendrikjen JochemsJan Luijchjes14
1710Johanna Gerrits BoschSweer Jansobiit 11-04-172214
1710Grietjen Hansen Muller14
1710Geertjen Jans Voerman14
1711Hendrik Willems Bakkerobiit 19-03-172114
1711Jan Timens Kok*Egbertjen Gerrits Splinter***obiit 17-02-1714
**obiit 18-08-1711
14
1711Lambert Gerrits van de Berg*Dirkjen Jans***obiit 27-05-1714
**obiit 17-05-1714
14
1711Arend Jansverdronken 01-09-171714
1711Engbert Albertsobiit 01-12-172814
1711Louw Stevens Post14
1711Mette Buijksobiit 24-05-172314
1711Aaltjen Rutgers Vogel14
1711Stijntjen Berents14
1711Jan Jakobs Kroese14
1711Jannechien Anthonis van den Boschobiit 16-05-171214
1711Anna Teunis van DijkBarteld Reijnders vander Scheer14
1711Wijchmoed Gerrits14
1711Mette Alberts14
1712Jan Gerrits Liggerobiit 20-04-172614
1712Hermtjen Hendriks14
1712Jan Roelofs*Gerrigjen Gerrits*obiit 29-12-172814
1712Aaltjen Heijmens*Jan Lousenobiit 05-10-171614
1712Aagte Hermens14
1712Rutger Hendriksobiit 13-12-171714
1712Geesjen JakobsHend: Prins14
1712IJte Lubberts14
1712Klaasjen Gerrits Bosch14
1713Marrechien Lambertsweduwe14v
1713Jakob Theunissen ? van Dijk14v
1713Klaas Gerrits Vosobiit 21-07-172614v
1713Evert Luijchies Bolter14v
1713Gijle Hendriks14v
1713Mette Willems14v
1713Janna Hansen14v
1713Arendjen Willems Bakker14v
1713Johanna Nederbosch14v
1713Berentjen Willemsobiit 24-05-171414v
1714Jan BarteldsGrietjen Gerrits**obiit 30-05-172614v
1714Lijsbet JansWillem Herberts Vogel14v
1714Arend Jans*Marrechien Jochems*obiit 27-01-172014v
1714Jan Lousen van de Weerdobiit 29-03-172014v
1714Jan Harmens Kok*Geesjen Luichjes***obiit 22-03-1720
**obiit 25-05-1726
14v
1715Willem Herberts Vogel14v
1715Reijnder Bartelds van der Scheerobiit 20-04-171814v
1715Jan Bartelds van der Scheer14v
1715Lubbechien Bartelds van der Scheer14v
1715Geertjen Willems14v
1716Jan Jans van 't Oever14v
1716Peter Gerrits Bosch14v
1716Jakobjen Willems van Uijterwijk14v
1716Jannigjen HengeveltGerrit Hermens Voerman14v
1717Annichien Anthonis van den Bosch14v
1718Hendrikjen Gerrits14v
1718Gerrit Dirks RuijtenbergLubbechien Willems*obiit 06-07-172115
1718Merrechien Dirks Ruijtenbergobiit 16-05-172115
1719Jan Gerrits Veldhuijs15
1719Willem Rutgers Vogel15
1719Lubbechien HendriksAard Wolters15
1720Hermen Alberts Knollenberg15
1720Gerrit Jans Schinkel15
1721Gerrit Peters Cellis15
1721Jannechien Klaassen Hosebeen15
1721Jannechien Petersweduwe15
1722Jan Gerrits VosGeertjen Rutgers Post15
1722Kornelis Klaassen15
1722Hendrikjen Hendriks Snelobiit 26-01-172315
1722Kunnichjen Buijksobiit 02-05-172215
1722Hendrik Dirks15
1722Aaltjen Wolters15
1723Jan Aaltsobiit 15-02-172815
1723Aaltjen EngbertsGerrit Dirks Ruijtenberg15
1723Gerrit JansLijsbeth Gerrits15
1723Anna Jans PostSweer Jans15
1724Marretjen Winthang15
1724Dirk Anthonijs van den Bosch15
1724Jan Warners15v
1725Aard Willems15v
1725Geertruijd Nederbosch15v
1725Dirkjen LambertsWillem Lubberts15v
1725Teuntjen Aalts15v
1726Jan Hendriks15v
1726Merrechien GojesPeter Bos15v
1727Herbert Gerrits Vos*Aaltjen Lamberts***obiit 13-05-1747
obiit 28-05-1747
15v
1727Jannechien JansKornelis Klaassen15v
1727Anna Leferinck15v
1727Maria AvinksPeter Jansz van de Weerd15v
1728Johannes Nederbosch15v
1727Johannes Nederboschoverleden 27-12-172716
1728W.J. Gallépredikant16
1729Aleijda Fabritius (mijn huisvrouw)W.J. Gallé16
1729Lijsabeth Jansen16
1730Lubbert LouwsenBerentjen Zwiers16
1730Trijne Dries16
1730Elsje Klaas16
1730Willem Luichies16
1730Fenne Hanssen16
1730Gart Bolkmans16
1730Egbertje Dirks16
1731Henrica Enserink16v
1731Hendrik Roelofsen Smit16v
1731Niesien Rutgersdochter van Hendrik Roelofsen Smit16v
1731Gerrit Hendriks SnelSwane Jans Bolter16v
1731Hermen VoermanCornelisje Dries16v
1731Jurrjen Janssen VosTrude Remmels16v
1731Gerrit JanssenHendrikje Jans Bolter16v
1731Rutger Klaas HosebeenAnnigje Luichies Koops16v
1731Grietje Jochems16v
1731Aard Lubbers van de Weerd16v
1731Teunis Serris16v
1731Hendrik Luichjes Koops16v
1731Willem Lubbers16v
1731Dirkje Louws16v
1731Adolph KlaasBeeltje Lamberts16v
1732Niesje Dries16v
1732Willem Gerrits16v
1733Jan Aarsen16v
1733Rutger AardsAaltje Willems16v
1733Elsje Evers16v
1733Trijne Bertels16v
1733Hendrine Bertels16v
1733Fenna Scholten16v
1733Claasje Janssen16v
1733Jan Hendrik Muitstege17
1734Jan Egbertsen ScholteGeesjen Jans17
1734Gerrit Jans Knol17
1734Anna Elisabeth Bekk17
1734Aaltje Aalts17
1735Maria Roelofs17
1735Hendrik AaltsAnna Driesch17
1735Fennigje Gerrits17
1735Hendrikje Berents17
1735Hendrikje Willems17
1735Femmigje Alberts17
1735Stijntje Gijsberts17
1735Hendrikje Bertels17
1735Hednrik Dries17
1735Sijmen Aalts17
1735Willem Lamberts17
1735Gerrit Asjes17
1736Gerrit HijmensDirkje Jans17
1736Teunis SarrisJanna ……..17
1736Hendrik Gerrits17v
1736Albert Bertels17v
1736Teunis Bertels17v
1736Jan Lubbers17v
1736Jan Klaasen Bakker17v
1736Hendrik Willems17v
1736Albert Jakops Kapper17v
1736Hendrik Alberts17v
1736Aaltje Peters17v
1736Petertje Willems17v
1736Anna Rutgers17v
1736Aa…tje Jans ?17v
1736Hendrik Hillebrands17v
1737Lubbert Hendriks17v
1737Grietje Tomas17v
1737Berent Aards17v
1737Teunis Aards17v
1737Steven Bertels17v
1737Mijnte Zwiers17v
1737Marrigje Aards17v
1737Jennigje Hendriks17v
1738Aaltje Bekk25-12-1738 gedoopt17v
1739Jochem ReijndersGerrigjen Hendriksobiit 05-11-174718
1739Lambert Gerrits18
1739Maria Jans18
1739Geertje Jans18
1740Cornelis JanssenDirkje Klaas18
1741Hendrik Peereboomcustosobiit14-03-175018
1741Woltertje Hendriks18
1741Femmigje Asjes18
1741Hilligje Jans18
1743Jan Beerents18
1743Jan Lubbers18
1743Jan Dries18
1743Hendrik Dirks18
1743Jan Rijks18
1743Berteld AartsWillempje Aalts18
1743Hilligje Arends18
1743Evertjen Everts18
1744Geertje Jans18v
1744Daniel Bekk18v
1745Geertje Egberts18v
1745Harmtjen Peters18v
1745Willem Bertels van Dijk18v
1745Albert Hendriks18v
1745Jochem Arents Stegemans18v
1745Geertje Willemsen Vogel18v
1745Trude Willemsen Vogel18v
1745Grittjen Dirksen Bos18v
1745Anna Jans Vos18v
1745Grietje Dirks Bos18v
1745Trude Jans18v
1746Janna Jansobiit 12-10-174718v
1746Gerritje Jans18v
1746Tijs Gerrits Voerman19
1746Goossen Jurjaans19
1746Aart Rutgers19
1746Hendrik Jochems19
1746Heijmrig Gerrits19
1746Aart Louws19
1746Willem Gerrits19
1746Albertje Mertens19
1746Neeltje Reijns19
1746Anna Arents19
1747Teunis Stoffer19
1748Louwe Arends19
1748Aaltje Peters19
1748Lijsebet Arends19
1748Hendrikje Wessels19
1750Jacobus Agidius Gallépastoris filius19
1750Aaltje Lubberts19
1750Albert Kruid19
1750Beerent DriessenHendrina Beerents19v
1751Henrika Helena Gallépastoris filia19v
1751Jan Bartelds19v
1752Harmpje van Ommen19v
1754Lambert Jansen van den Berg19v
1754Hendrik Jans Weijer19v
1754Jan Jurrians Vos19v
1754Lambert Janssen Kortenbos19v
1754Hermen Dolfsen19v
1754Jan Arents19v
1754Aart Dirks19v
1754Grietje Hendriks Bakker19v
1754Hendrikje Jans Kok19v
1754Marrigje Jans Kok19v
1754Hendrikje Geerligs Stegeman19v
1754Marrigje Jans van Dijk19v
1754Jan Claassen19v
1754Beerentje Zwiers19v
1755Egtbert Jans Weijer20
1755Gerrit Voerman20
1755Willem van de Wetering20
1755Jan Lubberts van de Weerdt20
1755Willem Rutgers20
1755Geertje Reijndts20
1755Femme Gerrits20
1755Hendrikje Reijndts20
1755Willempje Jans20
1755Aaltje Jans20
1755Japikje Arends20
1755Cornelisje Gerrits20
1755Janna Jacobs20
1755Aaltje Zwiers20
1755Aaltje Herms20
1755Gerrit Beerents20
1756Rutger Wolters Vogel20
1756Hendrik Wolters20
1756Rutger Jans Vos20
1756Steven Louws Post20
1756Hendrik Jans Scholte20
1756Dirk Wichers20
1756Gerrit Herms20
1756Reijer Jans20
1756Jan Janssen20
1756Louw Lubberts20
1756Willempje Jans20
1756Jannigje Dirks van de Bos20
1756Annigje Teunis20
1756Trude Herms20
1756Lutgertje Rutgers20
1756Grietje Reijndts20
1756Aaltje Hendriks20
1756Aaltje Jans Scholte20
1756Japikje Hendriks20
1756Trijne Louws Post20
1756Aaltje Alberts20
1757Gerrit Kornelis20v
1757Jan Louws Post20v
1757Willem Herms20v
1757Teunis Hendriks20v
1757Jan Everts20v
1757Jan Gerrits20v
1757Engele Louws Post20v
1757Jannigje Freriks20v
1757Aaltje Jans20v
1757Marija Lous Post20v
1757Geertje Louws Post20v
1757Hendrikje Arents20v
1757Trude Zwiers20v
1757Klaasje Geerligs20v
1757Hendrik Herms20v
1758Jan Zwiers van de Weerd20v
1758Aart Zwiers van de Weerd20v
1758Jacob Janssen Croese20v
1758Rutger Aardts20v
1758Willem Jans20v
1758Jan Gerrits Snel20v
1758Trude Jans20v
1758Aaltje Willems20v
1758Stijntje Jans Vos20v
1758Grietje Hendriks Smit20v
1758Jannis Engberts20v
1758Servaas Wijer Gallépastoris filius20v
1758Hendrikje Egtberts Nijlandt20v
1759Marrigje Scholte20v
1759Willem Gerrits20v
1759Aalt Hendriks20v
1759Willem Hendriks20v
1759Willem Wassels?20v
1759Geertruid Zwiers20v
1759Jannigje Reijnds20v
1759Aaltje Rutgers20v
1759Geertje Hendriks20v
1760Mensse Zels?20v
1760Hermen Jannis20v
1760Hendrik Aards20v
1760Lambert Jans20v
1760Jurjan Jurjens20v
1760Jan Gerrits20v
1760Gerrit Gerrits20v
1760Geertruid Aards20v
1760Japikje Kerssen20v
1760Arentje Herms20v
1760Egbertje Engberts20v
1760Grietje Rutgers20v
1760Aaltje Abrams20v
1761Lubbert Alberts Brouwer21
1761Hermen Dirks21
1761Grietje Lubberts21
1761Jannis Jans21
1761Hendrikje Teunis21
1762Willem Lubberts Vos21
1762Dries Hendriks21
1762Lambert Gerrits21
1762Dirkje Teunis21
1762Geertje Rutgers21
1763Hermen Jans21
1763Arend Jans Vos21
1763Luichien Willems Koops21
1763Marrigje Louws21
1763Lubbigjen Jansen Vos21
1763Stientje Lamberts21
1763Annigje Fops21
1763Truij Peters21
1763Servaas Wijer Gallé21
1763Jan Gerrits21
1763Hendrikje Reijnd21
1764Gerrit Jans21
1764Rutger Lamberts21
1764Evert Hendriks21
1764Steven Louws Post21
1764Gerrit WillemsGerrigjen Alberts21
1764Tijmen GerritsGerrit Willems en Gerrigjen Alberts21
1764Aaltjen Alberts21
1765Albert Roelofs21
1765Jan Franks21
1765Hendrik Jacobs21
1765Stoffer Jans21
1765Jan Willems21
1765Gerrit Jans Kamphof21
1765Aaltje Jans Vos21
1765Lijsebeth Teunis van Dijk21
1765Baerentjen Louws21
1766Gerrit Voerman21v
1766Hendrik Gerrits21v
1766Louw Lubberts21v
1766Roelof Hendriks21v
1766Grietje Stevens21v
1766Aaltje Jochems21v
1766Jannigje Voermans21v
1766Trude Reijnds21v
1766Janna Jacobs21v
1766Dirkje Jans21v
1766Aaltje Hendriks21v
1766Aaltje Aardts21v
1766Aalltje Lubberts21v
1766Grietje Jans21v
1767Roelof Herms21v
1767Hermen Gerrits21v
1767Klaas Gerrits21v
1767Arent Aarts21v
1767Lubbert Jans21v
1767Jan Gerrits Knol21v
1767Geertruid Jans21v
1767Lubbigje Jans21v
1767Jantje Alberts Brouwer21v
1767Jannigje Teunis21v
1767Grietje Jacobs21v
1767Lubbigje Hendriks21v
1767Marrigje Daniels21v
1767Janna Claassen Kragt21v
1767W.J. Galléemeritus22
1767J.W. Gallépredikant22
1769Lubbert Jansz22
1769Albert Hendriksz22
1769Neeltje Aards22
1769Aaltjen Wilms van Dijk22
1769Aalt HendrikszElizabeth Teunis22
1769Hermen Jansz22
1769Geertje Willems22
1770Hendrik Broekhuisen22
1770Zwier Jansz Velthuis22
1770Drees Jansz van Dijk22
1770Albert Gerritsz Brink22
1770Berend Jansz22
1770Merrigje Voerman22
1770Gerrigje Kruid22
1770Hendrikje Willems van Schellen22
1770Aleida Bos22
1770Lambert Reindersz de Leeuw22
1770Hendrik Garritsz van de Kolk22
1771Lubbert Willemsz22
1771Gerrit Willemsz Bouwmeester22
1771Daniel Thijssen Voerman22
1771Lambert Willemsz van Schellen22
1771Jochem Willemsz Koops22
1771Bertelt Willemsz van Schellen22
1771Wessel Teunisz22
1771Klaas Dirksz22
1771Jurjen Jansz22
1771Roelof Gerritsz22
1771Cornelis Jansz22
1771Trijntje Willems van Dijk22
1771Lubbigje Hendriks22
1771Hendrik Jansz22
1772Willem Jansz Velthuis22v
1772Jan Egberts22v
1772Mergje Lamberts22v
1772Jannigje Jans22v
1772Geesje Willems Koops22v
1773Louw Lambertsz van de Weerd22v
1773Egbert Jansz van de Weerd22v
1773Toon Dirksz van de Bos22v
1773Drees Aardsz22v
1773Arend Hendriksz22v
1773Einbert Jansz22v
1773Willem Gerritsz22v
1773Jan Dreesz22v
1773Trijne Hendriks van Dijk22v
1773Trude Dirks van de Bos22v
1773Aleida Peters Bos22v
1773Geertjen Teunis van Dijk22v
1774Lubbert Aardsz van de Stikken22v
1774Jan Gerritsz Brink22v
1774Jan Willems van Schellen22v
1774Hendrik Willems Bouwmeester22v
1774Aaltjen Menses Sellis22v
1774Gesina van Dijkjuffr22v
1774Roelof Teunis MeijerMargjen Gerrits22v
1774Peter Evertsz22v
1775Gerrit Albertsz Koetze22v
1775Jan Thijssen Voerman22v
1775Lubbert Jansz Vos22v
1775Jacob Veneman22v
1775Lubbigje Dirks van de Bos22v
1775Geesjen Thijssen Voerman22v
1775Henderika Kruid22v
1775Dirkje Daniels Bek22v
1775Zwaantje Jacobs Sibrands22v
1776Bertelt Willemsz van Dijk22v
1776Jan Hendriksz Oldenbroek22v
1776Drees Hendriksz van Dijk22v
1776Jacob Gerritsz Brink22v
1776Rutger Lubbertsz22v
1776Gerrit Hendriksz22v
1776Aaltjen Rutgers Vos22v
1776Evertje Lubberts Broekhuisen22v
1776Neeltje Jans van de Weerd22v
1777Peter Jansz van de Weerd22v
1777Aard Berendsz van Dijk22v
1777Gerrit Remmelsz22v
1777Kobus Jansz22v
1777Gerrigje Hend: Oldenbroek22v
1777Dirkje Lubberts van de Weerd22v
1777Berendjen Rutgers22v
1778Geerlich Hendriksz Waijer23
1778Wolter Hendriksz23
1778Gerrit Gerritsz Voerman23
1778Gerrit Rutgersz Vos23
1778Jan Adolfsz23
1778Albert Albertsz23
1778Jan Remmelsz23
1778Willem Berendsz Oorthuis23
1778Hilligjen Adolfs23
1778Aaltje Louws van de Weerd23
1778Anna Peters Bos23
1778Gerrigjen Roelofs23
1778Hilligjen Willems23
1778Fennigje Alberts Coertsen23
1778Jan Gerritsz Brink23
1781Jan Jansz van de Weerd23
1781Jan Lubberts Broekhuisen23
1781Lubbigje Rutgers Vos23
1781Jannigje Louws van de Weerd23
1781Japikje Willems van Schellen23
1781Hendrikje Hendriks23
1782Antoni Lubberts van de Weerd23
1782Gerrit Lamberts van Dijk23
1782Aaltje Jans van de Weerd23
1782Aaltje Menses Sellis23
1782Aaltje Jans van de Weerd23
1782Dirkje Gerrits van de Kolk23
1782Anna Hendriks23
1782Gerrebrand Jansz23
1783Jochem Hend: Oldenbroek23
1783Hermen Gerrits Voerman23
1783Arend Rutgers Vos23
1783Willem Lubbertsz van de Weerd23
1783Arend Louwsz van de Weerd23
1783Gerrit Roelofsz Meijer23
1783Gerrit Jans van de Weerd23
1783Hannes Reindersz23
1783Hermen Brandsz23
1783Japikje Hend: Oldenbroek23
1783Trijntje Bertels van de Kolk23
1783Aaltje Teunis23
1783Femmigje Bertels van de Kolk23
1783Peter van Dijk23
1783Egbertjen Lubberts23
1784Willem Jansz van de Weerd23v
1784Jan Hendriksz Waijer23v
1784Jan Jansz23v
1784Mergjen Egberts Waijer23v
1784Jannigjen Teunis23v
1784Woltertjen Gerrits van de Kolk23v
1784Dirkjen Lamberts Kortenbos23v
1784Engeltje Lamberts Kortenbos23v
1784Willempje Peters23v
1784Getruit Willems Vos23v
1784Zwaantjen Hendriks23v
1784Grietje Hendriks23v
1784Anna Thijssen Voerman23v
1784Magtelt Roelofs Meijer23v
1784Hendrikje Willems ten Hove23v
1784Willemina Adolfs23v
1784Gerrit Willemsz BouwmeesterHendrikjen Willems van Schellen23v
1784Hendrik Willemsz Bouwmeester23v
1784Willem WillemszTrijntje Rutgers Velthuis23v
1784Cornelis Adolfsz23v
1784Trijntje Willemsz23v
1784Janna Arends23v
1785Egbert Adolfsz24
1785Rutger Aardsz van de Weerd24
1785Klaas Jansz24
1785Reinder Thijsz Voerman24
1785Gerrit Albertsz24
1785Aartjen Aards van de Weerd24
1785Annigjen Lubberts van de Weerd24
1785Geertjen Rutgers Vos24
1785Jantjen Bertels van de Kolk24
1785Aaltjen Jans24
1785Femmigjen Willems24
1785Jan Jansz van de Weerd24
1785Jan Thijsz Voerman24
1785Gerrit Willemsz Westra24
1786Arend Hendriksz Oldenbroek24
1786Jan Louwsz van de Weerd24
1786Jan Aardsz Post24
1786Teunis Aaltsz24
1786Heimerig Gerrits Voerman24
1786Peter Cornelisz24
1786Jan Teunisz24
1786Berentjen Jans24
1786Jantjen Hendriks24
1786Geertjen Reins24
1786Willem Berendsz24
1787Herbert Rutgersz Vos24v
1787Arend Hendriksz24v
1787Albert Lubbertsz Brouwer24v
1787Rutger Roelofs Zomer24v
1787Jan Hermsz24v
1787Wicher Egbertsz24v
1787Niesjen Willems Vos24v
1787Aaltjen Willems24v
1787Berentjen Teunis24v
1787Jacobus Prins24v
1788Frerik Jansz van de Weerd24v
1788Louw Aardsz Post24v
1788Luche Willemsz van schellen24v
1788Gerrit Mensesz Sellis24v
1788Coenraad Jansz24v
1788Wessel Jansz24v
1788Aaltjen Aards Post24v
1788Aaltjen Hendriks Waijer24v
1788Geertjen Willems van Schellen24v
1788Lubbigjen Teunis24v
1788Grietjen Willems Brink24v
1788Geertjen Aards24v
1788Anna Kruit24v
1788Mergjen Hendriks24v
1789Gerrit Louwsz van de Weerd25
1789Arend Stevensz Post25
1789Gerrit Gerritsz25
1789Abraham Jansz25
1789Grietjen Hendriks Scholte25
1789Mergjen Lubberts van de Weerd25
1789Hendrikjen Lubberts25
1789Geertjen Arends25
1789Berentjen Avink25
1789Merrigje Roelofs25
1790Gerhardus Sellis25
1790Reinder Lubbertsz van de Weerd25
1790Zwier Jansz van de Weerd25
1790Louw Stevensz Post25
1790Lubbert Willemsz Vos25
1790Gerrit Arendsz Vos25
1790Dirk Thijsz Voerman25
1790Hendrik Jansz25
1790Maria Arends Vos25
1790Dirkjen Stevens Post25
1790Zwaantjen Wolters25
1790Willempje Peters25
1790Woltertje Lubberts Vos25
1791Hermen Thijsz Voerman25v
1791Jan Gerritsz Voerman25v
1791Adolf Mensesz Sellis25v
1791Albert Lubbertsz van de Weerd25v
1791Jan Brandsz Bosman25v
1791Jacobus Smit25v
1791Jan Jansz Wagteveld25v
1791Hendrik Gerritsz25v
1791Gerrit Jansz Leitz25v
1791Hendrik Giesbertsz25v
1791Klaas Albertsz25v
1791Japikje Steevens Post25v
1791Aaltjen Willems van Schellen25v
1791Aagte Cornelis Dekker25v
1791Femme Hendriks Meijer25v
1791Grietjen Gerrits25v
1791Aaltje Jans25v
1791Femmigjen Lammerts25v
1792Hendrik Aaltsz25v
1792Peter Thijsz Voerman25v
1792Gerrit Berendsz25v
1792Jacob Aardsz25v
1792Jan Gerritsz25v
1792Jan Hendriks25v
1792Henderiena Gerrits Bouwmeester25v
1792Geertjen Arends Vos25v
1792Egbertjen Gerrits25v
1792Geertjen Jacobs25v
1792Anna Aards25v
1792Annigjen Willems van Dijk26
1792Jannigjen Jans26
1792Femmigjen Aalts26
1792Hendrikje Hendriks26
1792Hermpjen Gerrits26
1792Jannigjen Dirks26
1792Marrigjen Aalts Prins26
1792Frerik Klaasz26
1792Gerrigjen Gerrits26
1792Aaltjen Avink26
1792Berend van Heerde26
1793Dirk Gerritsz Voerman26
1793Klaas Gerritsz Voerman26
1793Berend Thijsz Voerman26
1793Aard Willemsz Vos26
1793Arend Aardsz Post26
1793Hendrik Aardsz Post26
1793Rutger Dirksz26
1793Hendrik Dirksz26
1793Louw Jansz26
1793Klaas Jansz26
1793Getruid Jans van de Weerd26
1793Geertjen Jans van de Weerd26
1793Truigjen Bertels van Dijk26
1793Maria Aalts26
1793Hilligjen Lubberts van deWeerd26
1793Hilligjen Willems van Dijk26
1793Zwaantjen Gerrits26
1793Annigjen Hendriks26
1793Geertjen Hendriks26
1793Elizabeth Egberts26
1793Berend Gerritsz26
1793Jan Jansz26
1793Klaas Hendriksz Waijer26
1793Hendrik Gerritsz26
1794Peter Mensesz Sellis26v
1794Louw Jansz van de Weerd26v
1794Geert Geertsz Zanger26v
1794Jan Hendriksz26v
1794Hilligjen Jacobs26v
1794Gerrit Rutgers VosHermpjen Gerrits van de Veen26v
1794Hendrik SchallenbergAaltje Jansz van de Weerd26v
1794Geesjen Gerrits26v
1794Hendrik HeimerichsAaltje Egberts26v
1794Evertjen Berends26v
1794Jan Lubbertsz BroekhuisenGeesjen Klaassen26v
1794Aaltjen Hendriksz26v
1794Gerrit Jansz CoetzeDirkje Lamberts Kortenbos26v
1794Klaas Klaasz KragtStijntje Prins26v
1794Jan Lubbertsz van de WeerdBeeltjen Herms26v
1794Antoni Dirksz van de BoschZwaantje Jans26v
1794Gerrit AdolfszHermpje Egberts26v
1794Hendrik Jacobsz26v
1794Heimerich Roelofsz26v
1794Jan JanszJannigjen Hendriks26v
1794Lubbert Hendriks Zonneberg26v
1794Hendrik ArendszHermtjen Asjes26v
1794Petertje Jacobs26v
1794Hendrik Egbertsz26v
1794Jan Rint?schoolmr26v
1795Luche Arendsz27
1795Hendrikje Bertels van de Kolk27
1795Willimpje Eingberts de Lange27
1795Aaltje Hendriks27
1795Aaltje Jans Dekker27
1796Peter Arendsz Vos27
1796Adolf Willemsz27
1796Hendrik Arendsz Meulman27
1796Hendrik Roelofsz27
1796Jan Roelofsz27
1796Jan Gerritsz27
1796Anna Drees27
1796Aaltjen Lubberts van de Weerd27
1796Zwaantjen Jacobs27
1796Janna Gerrits27
1796Peter van Dijk27
1796Gerrit Hendriksz27
1796Klaas Frans Sellis27
1797Jan Zwiersz Velthuis27
1797Jan Willemsz27
1797Jan Gerritsz27
1797Jacobje Aards Post27
1797Geesjen Roelofs27
1797Geesjen Hendriks Waijer27
1797Jentjen Hendriks Waijer27
1797Aaltjen Reinders27
1797Trientjen Gerrits27
1797Elizabeth Berends27
1797Willempjen Jans27
1797Gerrit Bosch27
1797Jantjen Heimerigs27
1798Hermen Jan Gallé27v
1798Aard Jansz van de Weerd27v
1798Wijmpje Jans27v
1798Jannigje Bos27v
1798Maria Aalts27v
1798Egbertjen Gerrits27v
1798Albert Hendriksz27v
1799Jan Arendsz Vos27v
1799Gerrit Willemsz Vos27v
1799Hendrik Dreesz27v
1799Herbert Willemsz Vos27v
1799Marten Woltersz27v
1799Gerrit Gerritsz27v
1799Jan Gerritsz27v
1799Jan Hendriksz Kerker27v
1799Roelof Liefertsz27v
1799Hermen Roelofsz27v
1799Aaltjen Jans Oldenbroek27v
1799Jan Gerritsz Canis27v
1800Gerrit Klaasz Hoekman27v
1800Arend Gerhardusz Sellis27v
1800Klaas Mensez Sellis27v
1800Hendrik Jansz van Dijk27v
1800Evertjen Gerrits Schultink27v
1800Lizebeth Gerrits Bouwmeester27v
1800Annigjen Hendriks Schraad27v
1800Dirkjen Hendriks27v
1800Jan Brands Bosman27v
1800Gerrigjen Herms27v
1800Gerrit Jansz27v
1800Elsjen Willems27v
1800Claasjen Jans27v
1800Jan Gerritsz27v
1801Jan Hendriksz Scholte28
1801Jan Aaltsz28
1801Jan Hermsz28
1801Geerlof Diesmer28
1801Aleida Anna Gallé28
1801Berentjen Jans Post28
1801Gerrigjen Antonies van de Bos28
1801Maria Arends Oldenbroek28
1801Merrigjen Gerrits28
1801Arend Jansz28
1801Janna Gerrits28
1801Grietje Gerbrands van de Werf28
1801Webbigjen Gerrits28
1801Derk Hendriksz28
1801Wicher Jacobsz28
1802Jan Jansz van Zanten28
1802Steeven Jansz van de Weerd28
1802Gerrit Willemsz28
1802Thijs Evertsz28
1802Hendrik Willemsz28
1802Gerrit Gerritsz28
1802Gerrit Roelofsz28
1802Cornelis Petersz28
1802Willem Gerritsz28
1802Cornelisje Dirks28
1802Jannigjen Lubberts van de Weerd28
1802Berentjen Drees28
1802Trui Arends Oldenbroek28
1802Arentjen Arends Vos28
1802Annigjen Jans28
1802Teunisjen Hendriks28
1802Grietjen Jans28
1802Femmigjen Liefers28
1802Truigjen Bertels van Dijk28
1803Gerrit Willemsz van de Wetering28v
1803Hendrik Jansz28v
1803Roelof Aardsz28v
1803Berend Willemsz28v
1803Klaas Woltersz Edink28v
1803Aaltjen Berends28v
1803Gerrit Wichers28v
1803Hendrik Everts van Dijk28v
1804Gerrit Hendriksz28v
1804Jacob Roelofsz28v
1804Hendrik Berendsz28v
1804Jan Willemsz28v
1804Wiecher Willemsz28v
1804Anna Aleida Gallé28v
1804Arentje Bertels van Dijk28v
1804Hermpje Teunis28v
1804Henderina Jans28v
1804Adolf Menses SellisGetruit Willems Vos28v
1804Lubbert Jansz van de WeerdJapikje Hendriks Oldenbroek28v
1804Aaltjen Lubberts van de Weerd28v
1804Herbert Rutgersz VosGrietje Wiechers28v
1804Wiecher Woltersz28v
1804Dries Aardsz van de WeerdAaltjen Rutgers vos28v
1804Peter Arendsz Vos28v
1804Reinder WiecherszGrietjen Hendriks Scholte28v
1804Hendrik Jacobsz28v
1804Marrigjen Bartels28v
1804Jan GerritszGeertjen Arends28v
1804Gerrit Willemsz WestraAaltjen Jans28v
1804Arend Rutgersz VosTrude Jans Vos28v
1804Geertjen Rutgers Vos28v
1804Claas Gerritsz CanisHilligje Hendriks Fiks28v
1804Dirkje Lammerts28v
1804Geertje Koetze28v
1805Peter Hendriksz Scholte29
1805Klaas Klaasz Kragt29
1805Willemina Gerrits van de Wetering29
1805Neeltjen Willems Canis29
1805Grietjen Jans Knol29
1805Aaltjen Klaassen29
1805Anna Cornelis Nieuweboer29
1805Hendrik Jansz Kracht29
1805Roelof SlagerMaria Arends Brink29
1806Albert Woltersz van der Sluis29
1806Giesbert Hendriksz Schraad29
1806Hendrik Hendriksz29
1806Gerrit Jansz29
1806Gerrit Willemsz Bos29
1806Jacob Albertsz Lenthe29
1806Jan Egbertsz29
1806Hendrik Lubbertsz29
1806Jan Egbertsz Mense29
1806Mergjen Gerhardus Sellis29
1806Geesjen Klaassen Kragt29
1806Berendina Gerrits (Boer?)29
1806Margjen Jans29
1806Geertjen Willems Polman29
1806Geertjen Toons29
1806Geurtjen Janssen Vos29
1807Hendrik Jochemsz Oldenbroek29
1807Adolf Gerritsz29
1807Adolf Dreesz29
1807Jochem Jochemsz Oldenbroek29
1807Rutger Jansz Post29
1807Jan Arendsz Brink29
1807Jannes Aalders van VeenGerrigjen Egberts29
1807Jannigjen Hendriks Douwe29v
1807Geertjen Gerhardus Sellis29v
1807Petertjen Drees29v
1807Geertjen Gerrits Koetse29v
1807Neeltjen Gerrits van de Wetering29v
1807Femmigjen Hendriks de Groot29v
1807Berentjen Jans Knol29v
1807Willempjen Gerrits Canis29v
1807Lizabeth Hendriks van Stelten29v
1807Trijntje Jans Rotman29v
1807Dirkjen Gerrits29v
1807Marrigjen Roelofs29v
1807Jannigjen Teunis29v
1807Feigjen Dirks29v
1807Louw Aardsz Post29v
1807Arend Willemsz29v
1807Neeltjen Aards29v
1807Jacob Gerritsz29v
1807Klaas Jansz29v
1809Aalt Jacobusz Prins29v
1809Jannes Jansz van Marle29v
1809Herm Gerritsz Visscher29v
1809Aalt Klaasz Kragt29v
1809Willem Aaltsz29v
1809Dirk Klaas van den Noord29v
1809Peter Willemsz29v
1809Roelof Gerritsz Meijer29v
1809Willempje Willems Canis29v
1809Trijntjen Jans van de Weerd29v
1809Teune Willems Kamphof29v
1809Mergjen Arends van de Weerd29v
1809Hendrikjen Hendriks Schraad29v
1809Annigjen Gerrits Koetse29v
1809Hermpjen Hendriks Kortenbos29v
1809Jochem ten NapelJanna Oldenbroek29v
1809Jacob Hendriks van der Vechte29v
1809Hermina Roelofs29v

Dit is een bewerking van de index gemaakt door Wim Meijberg.