Kampen momberstellingen 1745 – 1809

Register  van momberstellingen 1745 – 1809 (SAK toegang 00014 inv.nr. 135)

nrDatumTekst
1Den 29 Juli 1745De burgemeester C. Croff en de gemeensman David ten Hoven worden aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Bernhardus ten Hoven, met name Gerrit bij wijlen Gerrichjen de Haan in echte verwekt, welk deze momberschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram R. Eckelboom en H. Vestrink
2Den 26 Augustus 1745De personen van Berend Avink en Jan Peters worden aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Maria Avink, bij wijlen Peter Jans in echte verwekt, met name Geertruid, Anna en Truida, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen zonder arglist.
Coram: H. Vestrink en G. Bruinier
3Den 27 September 1743 [m.i. 1745]De personen van Pieter Bos en Willem Captein worden tot voogden geautoriseerd over de twee onmondige kinderen Gretien en Willemina Jans bij wijlen Claassen van der Veen in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Bruinier en E. van Marle.
[Kantlijn: Den 16 Mei 1766, Willemina Jans meerderjarig geworden heeft haar voogden bedankt]
422 Oktober 1745Evert Anthonij en Winand Bos worden aangesteld tot voogden over Gerrit Jansen onmondige zoon van Jan Gerrits bij wijlen Margreta Berends in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram G. Bruinier en N. Veltrink.
5Den 1 November 1745Jan Groen en Hendrik Jansen worden mits deze aangestald tot voogden over de 3 onmondige kinderen van Christina Jadinks bij Jochem Holts in echte verwekt met name David Jochems, Hendrik Jochems en Gerrit Jochems, zijnde deze voogdijschap bij opgenoemde voogden aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en G. Meier.
6Den 1 November 1745De personen van Assuerus van Aalderink en Christiaan Voogd worden aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Reintjen van Heerde bij wijlen Hendrik van Duffelen in echt verwekt, met name Arend en Geesje van Duffelen, welk deze momberschap hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: van Marle en G. Meijer.
7Den 1 November 1745De personen van Aart Lubberts, Willem Lubberts en Hendrik Dries worden aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Jan Lubberts bij wijlen Trijne Dries in echte verwekt, met name Aaltjen Jans, Marretjen Jans en Lubbert Jans, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: van Marle en G. Meijer.
8Den 5 November 1745Gerrit van Reken als last hebbende van de erfgenamen van wijlen Hendrijntje Adams woonachtig te Mechelen geeft aan het versterf van dezelve Hendrijntje Adams alhier overleden in het jaar van September dezes jaar, bestaande...... [Gehele tekst is doorgekrast]
9Den 8 November 1745De personen van Cornelis Derks en Gerrit Gerritsen worden mits deze aangesteld tot voogden van het onmondige kind van Hendrikjen Teunis met name Herman Willems bij Willem Harms in echte verwekt, hebbend e voogden deze voogdijschap aangenomen bij handtasting, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en G. Meier.
10Den 19 November 1745De persoon van Jan Strokkel word mits deze aangesteld tot voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Scholtus Dirk Ridder in plaats van wijlen de heer burgemeester Sabe, hebbende opgemelt Jan Strokkel deze voogdijschap met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en G. Meier.
11Den 24 November 1745De personen van Bernardus ten Hoven en Jan van Rheenen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Jan Smit en op de onmondige dochter Elisabeth Smit, bij Aleida Pannebakker door Henrich Smit in echte verwekt, beide voogden hebben de voogdijschap met handtasting en zonder arglist aangenomen.
Coram: B. van Marle en G. Meier.[Akte is totaal doorgekrast]
[Kantlijn: Den 21 Mei 1754 Heeft Jan Smit zijn voogden bedankt.]
12Den 10 December 1745De personen van Gerrit Smit en Einbert Contant worden aangesteld tot voogden over de beide minderjarige kinderen van Hendrina Smit met namen Berend en Aaltjen Roelofs bij wijlen Jan Roelofs in echte verwekt, welke de voogdij hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Meijer en B. van Marle.
13Den 10 December 1745De personen van Berend van Einberen en Jan Carel Thomas van Brambog worden mits deze aangesteld, tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Meijer, met name Lena en Aleida Meijer, bij wijlen Berendina van Lit in echte verwekt, welke deze voogdij hebben aangesteld, zonder arglist.
Coram: G. Meijer en B. van Marle.
14Den 10 Januari 1746Albert van Wijhe en Hermen Wissink worden mits deze aangesteld, tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jannetjen van der Laan met name Berend en Anna Lisabeth Bruin, bij wijlen Derk de Bruin in echte verwekt, welke deze momberschap met handtasting hebben aangenomen zonder arglist.
Coram: G. Meijer en B. van Marle.
15Den 20 Januari 1746De personen van Derk Winsmers en Willem Hagedoorn worden tot voogden geautoriseerd over de onmondige kinderen Pieter, Elsien en Gerrit Jan ter Veen bij Geertruit Wennink en wijlen Abram ter Veer in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen. S.A.L. [Zonder Arglist ?]
Coram: Steenbergen en Sabe.
16Den 24 Januari 1746De heer burgemeester G. Bruinier en B. van Berkum worden tot voogden geautoriseerd over de innocente dochter Nelter Bruinier, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Sabe en Bols.
[Kantlijn: 1749 den 10 Juni, Is de heer Bruinier ter voogdij ontslagen, .... weder in zijn plaats angesteld, Bernardus Bruinier.]
17Den 26 Februari 1746Willem Denekamp de jonge en Rutgers van der Meulen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Aalt ten Dijk bij Jannegjen Herms in echte verwekt, zijnde drie in getal met name, Jannes, Arend en Derk. En welke de voogden met handtasting deze voogdijschap aangenomen.
Coram: Steenbergen en P.E. Sabe
18Den 6 Maart 1746Jan Voerman en Johannes Frederik Worggel worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Christoffel Welemans, met name Christoffel, Catharina, Paulina bij zijn overleden huisvrouw Johanna Boers, alle drie in echte verwekt, welke voogdijschap en voogden hebben aangenomen.
Coram Steenbergen en P.E. Sabe
19Den 7 April 1746De heer burgemeester van Knuth word in plaats van de heer burgemeester R. Roldanus, welke op zijn verzoek van deze voogdij is ontslagen, aangesteld tot mede voogd over de minderjarige zoon van wijlen de heer van Balnkvoort toe Benthuis welke deze voogdij heeft aagenomen, zonder argelist.
Coram: H. Vestrink en H.W. Roelink.
20Den 14 April 1746Thomas Hendriks en Albert van Dijk en Gerrit Willems worden mots deze aangesteld tot voogden van de minderjarige kinderen van Aaltjen Aalts wed. van Hendrik Roelofs met naam Grietjen , Geertjen, Hendrine en Roelof Hendriks, welke deze voogdijschap hebben aangenomen. Zonder Argelist.
Coram: Vesterink en Bols.
[Kantlijn: Den 5 April 1764. De persoon van Willem Bartels word mits deze aangesteld tot voogd in plaats van Thomas Hendriks, overleden zijnde]
21Den 18 April 1746Willem Dekker en Reindert Vos zijn tot voogden aangesteld over het minderjarige meisje van Juichien Everts, met naam Jacobjen Quiche bij Aaltje Jans in echte verwekt, welk deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen. Z.A.L
Coram: H. Vestrink en L. Bols.[Kantljn: Den 14 April 1757. De persoon van Henk Breuker word bij deze in plaats van Reinder Vos overleden zijnde tot momber geautoriseerd, welk de voogdijschap heeft aangenomen.]
22Den 22 April 1746De personen van Herman Cornelissen en Philip van Harm zijn tot voogden aangesteld over het onmondig kind van Jannes Ruil, met naam Jacobjen Ruil bij Aaltjen Bartels Gooij in echte verwekt, welke voogdijschap door de voogden is aangenomen, zonder arglist.
Coram: H. Vestrink en L. Bols.
23Den 26 April 1746De personen van Willem Hartsuiker en Willem van der Straten worden tot voogden geautoriseerd over de onmondige kinderen, Geertruit, Grietien en Willem bij Jasper van der Straten en wijlen Mensien Hartsuiker in echte verwekt welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Vestink en Bols.
24Den 16 Mei 1746De personen van Cornelis Claassen en Jan Jansen worden aangesteld tot voogden over de beide minderjarige kinderen van Adolph Claassen, met name Hilligjen en Grietjen Adolphs, bij wijlen Aaltjen Peters en echte verwekt, welke deze voogdij met handtatsting hebben aangenomen, zonder argelist.
Coram: L. Bols en H. Vesterink.
25Den 20 Mei 1746De personen van Evert Noldus en Berend van Wesup worden aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Cornelia Cornelissen met name: Cornelies Peters, Jan en Maria Peters bij wijlen Peter Jansen in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: L. Bols en H. Vestrink
26Den 23 Mei 1746De personen van Harmen Gerrits, Jan Gerrits en Willem bouwmeester worden tot voogden geautoriseerd over de onmondige kinderen, met name Marrigjen, Gerrigjen en Janis Teunissen bij Theunis Janis en wijlen Janna Gerrits in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Bols en Vestrink.
27Den 23 Mei 1746De personen van Jan Gerritsen Vos en Jan Dries van Dijk worden hier mede geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Hendrik Aaltsen, met name Aaltje, Aalt, Dries en Albert Hendriks bij wijlen Anna Dries in echte verwekt. welke personen deze voogdij hebben aangenomen.
Coram: L. Bols en H. Vestrink.
28Den 2 Juni 1746De personen van Jan Moziat en Jan Bloem worden aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Johanna van der Venne, met name Engeltjen, Jan en Diacentius Nieuwenhuis, bij wijlen Jurrien Nieuwenhuis in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: L. Bols en H. Vestrink.
29Den 2 Juni 1746De personen van Jan Kroes en Jan Haak worden aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Christopher Rijsenberg, met name Engele, Jan en Maria bij wijlen Lisabeth Jans in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen. Zonder arglist.
Coram: L. Bols en H. Vestrink.
30Den 4 Juni 1746De personen van Teunis van Epe en Derk Grevink worden aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Egbert Bos met namen Reintjen bij wijle Rijntjen Donks in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: H. Vestrink en D. Stennekes.
31Den 12 Juli 1746De personen van Hendrik Sluiter en Willem van Galen worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige dochter Maria Rijsebos bij Willem Rijsebos en wijlen Anna Marta van Dijk in echte verwekt, en hebben de momberschap bij handtasting aangenomen.
Coram: Roelink en Stennekes.
32Den 29 Juli 1746De personen van Philippus Reinhard en Hendrik Vet worden mits deze aangesteld tot voogden over het onmondige kind van Clara Elisabeth Jansen bij .....[niet ingevuld] in echte verwekt, hebbende de momberschap aangenomen.
Coram: H.W. Roekack en G. Meier.
33Den 12 September 1746De personen van Claas van den Burg en Willem Rutger Kuiper worden tot voogden geautoriseerd over de onmondige kinderen Jara, Lucretia, Johanna, Frans en Matthijs Vrijdag bij wijlen Matthijs Vrijdag en Anna Judith Frankendal in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting aangenomen hebben.
Coram: Meijer en Bruinier.
34Den 15 SeptemberDe personen van Derk de Poolen en Tobias Groenouw worden aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van wijlen Willem Speldewijn bij Margareta Boom in echte verwekt, met name Jannes Speldewijn, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Meijer en G. Bruinier.
35Den 29 September 1746M. Dop en Gerhard Kuiper worden mits deze aangesteld tot voogden over het onmondige kind van Jacomina Rodrige bij Berend van Marle in echte verwekt, met name Adriaan, hebbende de voogden de voogdijschap met handtasting aangenomen. Z.A.L.
Coram: G. Croff en G. Meijer.
36Den 6 Oktober 1746De personen van Jan Meij en Marten de Vries worden aangesteld tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Elisabeth van Onsen bij wijlen Arend van Keulen in echte verwekt, met namen Jan, Christtopher, Angeris en Arendjen van Keulen, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: C. Croff en G. Meijer.
37Den 10 Oktober 1746De personen van Peter Staal en Marten IJdenburg worden mits deze aangesteld tot voogden over het minderjarige kind met naam Lubbertus van Geertruid de Wijn .....[leeg] in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: G. Meijer en G. Bruinier.
3810 Oktober 1746De personen van Hendrik Sluiter en Jan Amersfoort worden aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Gerrit Bonkaten bij ............[niet ingevuld] in echte verwekt, met namen Jan en Berendina welk deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
39Den 20 Oktober 1746De personen van Willem Krog en Hermannus Scheper worden aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Margaretha van Dijk bij Gijsbert Koog in echte verwekt, welke voogdijschap de voogden met handtasting hebben aangenomen.
Coram: G. Bruinier en E. Daandels.
40Den 24 Oktober 1746De personen van Jan Avink en Derk Gerrites worden aangesteld tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Marrigjen Gerritsen, met name Christina, Engeltjen, Wolter, Geertruid, Gerrit en Marrigjen, bij wijlen Hendrik Avink in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: C. Croff en G. Meijer.
41Den 14 November 1746Teunis van der Sluis en Brunes van den Noort alsmede Jacobus Huisman worden mits deze als voogden, de laatste als toeziend voogd aangesteld, over de drie onmondige kinderen van Hendrina Huisman bij Roelof van der Sluis in echte verwekt, met namen Marta, Willem en Johannes. Hebbende de voogden opgemelde voogdijschap aangenomen. Z.A.L.
Coram: Bruinier en Daandels.
42Den 9 Januari 1747De personen van Abraham Teune en Marten Richer worden mits deze aangesteld tot voogden over de negen minderjarige kinderen van Elsepeet Gassen, bij wijlen Peter Teune in echte verwekt, met namen: Pieter, Abraham, Jacob, Barbaer, Jan, IJsaacq, Trijntjen, Femmigjen en Daniel en hebben deze momberschap met handtasting hebben aangenomen. Zonder arglist.
Coram: L.E. Daandels en G. Bruinier.
43Den 13 Januari 1747De personen van Rijk Hermsen Dulder en Abraham Brandenbrug worden aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jacob Jelink, met namen: Lambert en Johannes bij wijlen Berndina van Nimen [?] in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Eckelboom en E. Sabe.
44Den 19 Januari 1747De personen van Hendrik Dries en Gerrit Hagevoort worden mits dezen geautoriseerd tot voogden van de twee onmondige kinderen van Hendrik Jan van den Berg, met name Gerrit en Berend van den Berg, bij Elia van der Scheere in echte verwekt, welke deze voogdijschap mat handtasting hebben aangenomen. Z.A.L.
Coram: Ekkelboom en Sabe.
45Den 9 Maart 1747De personen van Frans Weisenberg en Jan Kroes worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Janna Jans bij Sise van Berkum in echte verwekt met namen Lubbigjen en Derkjen hebbende de voogden deze voogdijschap met handtasting aangenomen.
Coram: P.E. Sabe en Q. Ekkelboom.
46Den 27 Mei 1747De personen van Jan Dekker Berend Hagewold en Berend van Schoonheten worden aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Cumera Smit, met namen Wolter, Jan en Geertruid Dekker, bij wijlen Jacob Dekker in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Knuth en Vestrink.
47Den 1 Juni 1747Dirk van Dijken Derk Havenaar worden mits deze aangesteld tot voogden van de vier minderjarige kinderen van Peter Leusink in echte verwekt bij Driesje van Dijk met namen Andries, Hilletjen, Anna en Jannetjen, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: F. Knuth en H. Vestrink.
48Den 17 Juni 1747De personen van Steven Bartels en Rutger Aarts worden mits deze aangesteld tot vvogden ver de minderjarige kinderen van Dirk Anthoni bij ..........[niets ingevuld] in echte verwekt, met namen Grietjen, Lutte en Jannigjen, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: R. Roldanus en L. Bols.
49Den 26 Juni 1747Jan Hendriks en Hendrik van Munster worden mits deze aangesteld tot voogden van de onmondige kinderen van Elisabeth Jans bij Willem Bastiaan in echte verwekt, met namen Lettien en Caat, welke deze voogdijschap hebben aangenomen.
Coram: B. van Marle en L. Bols.
50Den 16 Augustus 1747De personen van Jan de Haan P.Z. en Jan Kressel worden mits deze geautoriseerd en aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen met namen Hendrikjen en Margaretha Bosch, van Maria Middelnes bij Evert Bosch in echte verwekt, hebbende dezelve voogden deze voogdijschap aangenomen Z.A.L.
Coram: R. Roldanus en B. van Marle.
51Den 7 September 1747De personen van Jan de Haan P.Z. en Jan Imeker worden mits deze geautoriseerd en aangesteld tot voogden over het onmondige zoontje van Hendrik Groen met naam Andries Groen bij .........[leeg] in echte verwekt, hebbende dezelve voogden de voogdijschap aangenomen, Z.A.L.
Coram: H.W. Roelinck en L. Bols.
52Den 14 September 1747De personen van Herman van Detten en Engelbert Mensink worden mits deze tot voogden aangesteld over de onmondige kinderen van Catharina Dinkhorst bij Teunis Blankvoort in echte verwekt, met naam Willemina en Abraham, hebbende de voogden deze voogdijschap aangenomen, Z.A.L.
Coram: H.W. Roelinck en H. Vestrink.
53Den 3 Oktober 1747De personen van Jan Schaarsbergen en Gerrit van Dalen worden aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Berend Schut met naam Evert Schut, bij Trijntje Swiers in echte verwekt, gelijk mede over de minderjarige zoon van Gerritjen Beerts bij wijlen Hendrik Jansen in echte geprogreerd met namen Jan Hendriks welke deze momberschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: L. Bols en H.W. Roelinck.
54Den 17 Oktober 1747De personen van Gerrit Willemsem Bos en Willem Aartsen Kapitein worden aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Peter Willemsen Bos, met namen Aart Gerrit en Willem Petersen, bij wijlen Trijntjen Aartsen in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: L. Bols en H.W. Roelink.
[Kantlijn: Den 18 November 1774, verschenen Willem Petersen Bos, oud circa 30 jaar en heeft zijn voogden Gerrit Willemsen Bos en Jacob Lierspensius, die in plaats van wijlen Willem Aartsen van den 21 Februari 1766 gesteld, kunnende goede voogdij en administratie bedankt.]
55Den 25 Mei 1747De personen van Rutger van der Meulen en Bastiaan van de Quinckelenberg worden geautoriseerd en aangesteld mits deze tot voogden over de onmondige kinderen van Hendrik van der Meulen bij wijlen Magtelt Drost in echt geprocreert met namen: Gerrit, Stoffer, Caatien en Johanna van der Meulen, welke voor in voogdijschap hebben aangenomen.
Coram: Crop en Stennekes.
56Den 30 November 1747De personen van Egbert Storm en Willem Knoch (Knog) worden aangesteld tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Marten Storm, met namen Roelof, Jan, Willem, Aleida, Evert en Rutger Storm bij wijlen Anna Tangena in echte geprocreerd, welke deze momberschap met handtasting hebben aangenomen. Zonder arglist.
Coram: C. Croff en Eckelboom.
57Den 2 December 1747Kasper Schaap en Hendrik Pruis worden aangesteld tot voogden over de drie onmondige kinderen van Janna Slangen bij Jacob Veenhuisen in echte verwekt, met name Abetjen, Kasper en Maria, welke voogdijschap bij opgemelde met handtasting hebben aangenomen.
Coram: C. Croff en Q. Ekkelboom.
58Den 13 December 1747De personen van Marten Richer en Jacob Garner worden mits deze aangesteld tot voogden over het nagelaten kind van Willem Abraham Teune alhier overleden, hebbende de voorschreven voogden deze voogdijschap met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: D. Stennekes en C. Croff.
59Den 4 Januari 1748De heer Reinders Willem van Hemert word in plaats van wijlen de heer D.H. Blankvoort tot Anhem, mits deze aangesteld tot mede voogd over de minderjarige zoon van wijlen de heer Blankvoort toe Benthuis, en welk alleenlijk ten oprigte van de Overijsselse goederen, welke voogdijschap bij opgemelde heer van Hemert is aangenomen. Z.A.L.
Coram: D. Stennekes en C. Croff.
60Den 8 Februari 1748Jan ten Noorth [?] en Jacob van Engelen als mede Jan Krissel en Herman van den Berg worden mits deze aangesteld tot voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van Jan va Engelen, met namen Abraham, Pieter en Zwaantjen hebbende voorschreven voogden deze voogdijschap aangenomen. Z.A.L.
Coram: Dandels en R. Roldanus.
61Den 29 Maart 1748De personen van Jan Staal en Aart van Beverwijk worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Christina Weis bij ........[niet ingevuld] in echte verwekt, welke deze voogdijschap hebben aangenomen.
Coram: Ekkelboom en Roelink.
62Den 9 Mei 1748De personen van Lambert Louws en Jan Lubberts en Lubbertus Kruidt worden aangesteld toto voogden over de drie minderjarige kinderen van Berendjen Swiers met name, Jan Louw en aaltje Lubberts, bij wijlen Lubbert Louws in echte verwekt, welke deze momberschap hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: van Marle en G. Bruinier.
63Den 23 Mei 1748Hendrik Solner word in plaats van Bernardus Hulleman aangesteld tot mede voogd over Aaltjen Huisman, minderjarige dochter van Berend Huisman bij wijlen Stijntjen Hulleman in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting heeft aangenomen. Zonder arglist.
Coram: van Marle en G. Bruinier.
64Den 10 Juni 1748De persoon van Bernardus Bruinier word in plaats van dezelfs oom de heer burgemeester Bruinier, die daar van heden op zijn verzoek is ontslagen, aangesteld tot mede voogd en administrator bij de gemeensman Berkum over zijne innocente zuster Hester Bruiniers, welke deze voogdij en administratie heeft aangenomen, zonder arglist.
Coram: van Marle en Hemert.
65Den 13 Juli 1748De heer Assuerus Bannier en de heer Pilgrom van Ingen worden aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Joan Huibert van der Beecke, bij wijlen Judith van Ingen in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Bruinier en W.T. van Knuth.
66Den 18 Juli 1748Henrik van der Meulen en Abram Brandenburg worden tot voogden geautoriseerd over de onmondige kinderen, Elsien en Johanna Soubant bij Jan Henrik Soubart en wijlen Magtelt Henriks in echte verwekt, welke de voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Bruinier en Knuth.
67Den 20 Juli 1748De personen van Claas Sellis en Reindert Haagen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Evert Smit, genaamd Barber Smit in echte verwekt bij .....[leeg] welke de voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: G. Bruinier en W.T. van Knuth.
68Den 26 Augustus 1748De personen van Luteld Albert en Gerrit Hendriksen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Klaasjen Goosens bij Gerrit Arentsen in echte verwekt, welke de voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: G. Bruinier en W.T. van Knuth.
69Den 30 Augustus 1748De personen van Gerrit Willemsen Bosch en Jan Gerritsen zijn tot voogden aangesteld over het minderjarige dochtertje van Cornelis Gerrits van Oosterwolde met namen Marritje Cornelisen bij Theuntjen Theuns in echte verwekt, welke voogdijschap met handtasting over de voogden is aangenomen.
Coram: G. Bruinier en L.E. Daandels.
70Den 16 September 1748De personen van Jan Weijer en Willem Lambertsen worden aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Jochem Arends Stegeman met name Aaltjen Jochems, bij wijlen Geertje Willems Vogel in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Eckelboom en R. Roldanus.
71Den 30 September 1748De personen van Gerit van Reeken en Jan Lindeboom worden aangesteld tot voogden over het onmondige zoontje van wijlen Paulus Blik en Johanna, in leve echtlieden, met name Jan Blik, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Daandels en R. Roldanus.
72Den 31 Oktober 1748De personen van Jan Gerrits en Maris Wijssenberg worden aangesteld tot voogden over de beide minderjarige kinderen van Rutger Flips met namen Peter en Philip bij wijlen Jannechjen Peters in echte verwekt, welk deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: R. Roldanus en L.E. Daandels.
73Den 7 November 1748De personen van Berend Hendrik van berkum, Johannes Gijsius en Helmch van Marle worden met en nevens Aleida Susanna Toccoma, echtegenoote van wijlen Otto Gijsius, mits deze geautoriseerd en aangesteld tot voogden over de drie kinderen van wijlen Gerrit van de Weteringe, bij wijlen Sara aleida Gijsius in echte verwekt, met namen Otto oud tien, Margareta oud zeven en Aleida van de Weteringe oud vijf jaren, en worden gequaliseerd tot boedel redders van die boedel welke personen de voors. voogdij en curatele met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: R. Roldanus en L.E. Daandels.
[Kantlijn: Den 9 Augustus 1751, In plaats van de overleden B.H. van berkum word tot mede voogd aangesteld, de persoon van Niklaas van Berkum, die met handtasting deze voogdijschap heft aangenomen.]
74Den 9 Januari 1749De personen van Aart Beverwijk en Hendrik Ruiter worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Margareta Haas bij Jan Jansen in echte verwekt, welke de voogdijschap met handtasting hebebn aangenomen.
Coram: C. Croff en H. Banier.
75Den 16 Januari 1749De personen van Willem Storm en Hermanus Nuis en Roelof Strom worden mits deze geautoriseerd en aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Jan Nederbos met name Jan Willem bij wijlen Maria Storm in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebebn aangenomen, zonder arglist.
Coram: C. Croff en Ass. Banier.
76Den 16 Januari 1749De personen van Jacob Per Huistee en Teunis van Epe worden aangesteld tot voogden over de beide minderjarige kinderen van Anna Gerarda Snitters met namen Hendrik en Derk Paalman, bij wijlen Hendrik Paalman in echte verwekt. Welk deze voogdijschap met handtasting hebebn aangenomen, zonder arglist.
Coram: C. Croff en Ass. Banier.
77Den 30 Januari 1749De personen van Frerik Hendriksen Schokker en Jannes van den Brink worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige dochters van Willem van den Noorth met name Jannegien en anna Maria bij Geertruid van den Berg in echte verwekt. Welke voogdijschap doorde voogden met handtasting is aangenomen.
Coram: Ekkelboom en h.I. Roelinck.
78Den 12 Maart 1749De personen van Hendrik Kroese en Jan Bert Koppers worden geautriseerd tot voogden over de onmondige dochter Elisabet Kok bij wijlen Roelof Kok en Wendellien Treps in eche verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Roelink en Eckelboom.
79Den 5 April 1749De persoon van Jan van 't Oever word in plaats van wijlen deszelfs half broeder, mede Jan van 't Oever genaamd geautoriseerd en aangesteld toto mede voogd bij de gemeensman Willem Storm over Arend van Dragt, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Arend van Dragt en Johanna Tangena in lven echtlieden, welke deze voogdijschap met handtasting heeft aangenomen, zonder arglist.
Coram: H.J. Roelink en L. Ekkelboom.
80Den 14 April 1749De personen van Cornelis Dosinga [?] en Andrie van Nugteren worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen Henk, Maria en Jannegien Jacobs Knol bij Gerregien Hendriks en wijlen Jacob Hermsen Knol in echte verwekt, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Vestrink en Hemert.
81Den 21 April 1749De personen Gerrit Reurink en Berend Kuster worden mits deze aangesteld tot voogden over het onmondige zoontje van de wed. de Norg [gekras] bij Derk de Rong in echte verwekt, hebbende de voorschreven voogden deze voogdijschap aangenomen.
Coram: H. Vestrink en R.W. van Hemert.
82Den 25 April 1749Gerrit Jansen, Willem Bouwmeester en Lubbert van Broekhuisen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan Bartels en Femmigjen Gerrits, hebbende de voorschreven personen deze voogdijschaap aangenomen, zonder arglist.
Coram: H. Vestrink en R.W. van Hemert.
83Den 1 Mei 1749Willem Willemsen en Hendrik Gerritsen worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Dries Michmansen bij wijlen Jannegien Willems in echte verwekt, hebbende de voorschreven momberschap met handtasting aangenomen.
Coram: Hemert en Bruinier.
84Den 12 Mei 1749De personen van Berend Willems en Harmen Gerritsen worden aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Teunis Willemsen met name Willempjen Teunis bij wijlen Geesjen Claassen in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: H. Vestrink en P.E. Sabe.
85Den 22 Mei 1749De personen van Jan Geijn en Berend van den Berg worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Magteltien Gerrits bij wijlen Harmen Somer in echte verwekt, met name Roelof en Geesjen Somer, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Vestrink en Bols.
86Den 24 Mei 1749De personen van Albert de Haan Abram Mannus van Arssen Emanuel van Arssen en Jan Arssel worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen met namen Jacob, Abraham, Magteld en Berent Willem de Haan bij Catharina Uilenberg en wijlen de scholtes Berent Willem de Haan in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Hemert en Bols.
87Den 30 Juni 1749Hermanus Willems en Lucas Andries worden hier mede aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Jan Willems met namen Zwaantjen, Harmen en Willem bij wijlen Johanna Harms in echte verwekt, welke deze voogdij hebben aangenomen, zonder argllist.
Coram: L.E. Daandels en Ass. Banier.
88Den 2 Juli 1749De personen van Johannes van Wijk en Antoni Bijsterbos worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige zoon Sumen [?] Bot bij wijlen Gerrit Bot en Willemina Wolfs in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Sabe en Banier.
89Den 4 Juli 1749De personen van Gerrit Willems van Brugge en Willem Dompselaar worden aangesteld tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Jannichjen Willems met namen Marij, Claas, Willem en Jannichjen bij wijlen Roelof Claassen Soerkool in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: P.E. Sabe en Ass. Bannier.
90Den 10 Juli 1749De personen van Jan Hendriks van Hulsen en Arent Jans worden geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen met name Derk Hendriks Sleurink en Hendrikien Hendriks Sleurink bij wijlen Janna Derks in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Sabe en Bannier.
91Den 14 Juli 1749De personen van Willem van der Straten en Willem Masman worden geautoriseerd tot voogden over Lamberta van der Jasper van der Starten in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Sabe en Bannier.
92Den 11 Augustus 1749De personen van Mense Jans en Teunis Kolkman worden mits deze aangesteld tot voogden van de vier minderjarige kinderen van Gerrit Gerrits bij Egbert Dirk in echte verwekt, met name Femmigje Gerrrigjen, Anna en Aart, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen. Z.A.L.
Coram: G. Brunier en Daandel.
93Den 21 Agustus 1749De personen van Paulus Kruid en Willem van de Weteringe worden aangesteld tot voogden over de beide minderjarige kinderen van Neeltjen de Wit met name Jan en Zwerus Baker, bij wijlen Arend Bakker in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Bruinier en L.E. Daandels.
94Den 28 Augustus 1749De persone van Jannes van Wijk en Jan Derk Hulsman worden aangesteld tot voogden over de beide minderjarige kinderen van Anna Geertruid Spans met name Hendrik en Maria Scheuteler bij wijlen Matthijs Scheuteler in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: L.E. Daandels en L. Bols.
95Den 29 September 1749De personen van Jan Canneman, Frerik de Bruin en J.A. van Ongeren worden mits deze aangesteld tot voogden over de twee onmondige kinderen van Albertus Tebbertman, bij Antonette Sterlinks in echte verwekt, met name, Leoina en Joost hebbende de voogden deze voogdijschap aangenomen, zonder arglist.
Coram: E. Dandels en L. Bols.
96Den 6 Oktober 1749De personen van Gerrit de Witte en Jurrien Kelder van Frankrijk worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige dochter Maria Kroller bij wijlen Willem Kroller in echte verwekt, welke de voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Bols en Daandels.
97Den 20 Oktober 1749Jan van Regteren en Willem Dompelaar worden mits deze aangesteld tot voogden van het onmondige kind van Geertjen van Regteren genaamd Arend bij Tobia Dompelaar in echte verwekt, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: L. Bols en A. Bonnie.
98Den 13 November 1749Jan Hoijer en Gerrit Harms worden geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen Trijne en Henkien Gerrits bij wijlen Hendrikien Dirks en Reijnt Gerrits [van Nunspeet] in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Bannier en Stennekes.
99Den 15 November 1749Hendrik Wijnties en Paulus van Mensink worden mits deze aangesteld tot voogden over het minderjarige kind van Geertruid Enkbrink bij Olof Hulsebrink in echte verwekt, met name Jan Hulsebrink welke voogdijschap met handtasting bij dezelve is aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. Bannier en Stenneke.
100Den 19 December 1749De personen van Jan Hendriksen en Jan Hendriks Breukel worden aangesteld tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Teunis Jansen bij Berentjen Elshof in echte verwekt, welke deze voogden hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: D. Stennekes en Ass. Bannier.
[Kantlijn: Den 2 Juni 1752, Verschenen Hendrina Teunis geassisteerd met haar echtgenoot Adrianus van Eimbrink en heeft haar voogden goede administratie en ontrigten haare goederen bedankt, zonder arglist.
101Den 29 December 1749De personen van Berend van Marle en Teunis van Ommen worden aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Hendrik van Marle, met namen Marrichjen, Aaltjen en Willem bij wijlen Marrigjen van Dijk in echte verwekt, welke deze voogdijschap hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: D. Stennekes en Ass. Bannier
102Den 29 Januari 1750Gerit Petersen Cellis word in plaats van wijlen Thijs Knollenberg tot voogd bijgevoegd bij Thijs Knollenberg over het minderjarige dochtertje van wijlen Jan van Ee met name Claasjen Jansen van Ee welke deze voogdijschap met handtasting heeft aangenomen, zonder arglist.
Coram: D. Stennekes en A. Bannier.
103Den 18 Febrauri 1750Vacat.
104Den 19 Februari 1750De personen van Abraham ter Burgh en Hendrik Velthuis worden aangesteld tot voogden over Constant minderjarige kind van Lammetjen Jans bij Jacobus Constant in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: H. Vestrink en E. Sabe.
105Den 19 Februari 1750De personen van Abram ter Burg en Hendrik Velthuis worden geautoriseerd tot voogden over de drie onmondige kinderen van Hubert London met name Jan, Elisabet en Thijs London, bij wijlen Annegien van IJsselmuden in echte verwekt.Welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Vestrink en Sabe.
106Den 28 Februari 1750De personen van Woter Benders en Jan ten Tij worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige dochter Marij ten Tij bij Harmen ten Tij en wijlen Trientien van der Linde in echte verwerkt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Vestrink en Bruinier.
107Den 23 April 1750De personen van Gerrit Nieuwenbrink en Hendrik Kars worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Femmegien Gerrits met name Geertien, Hillegien en Arend Nieuwenbrink bij wijlen Arent Nieuwenbrink in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Knuth en Brunier.
108Den 23 April 1750De personen van Broer van Campen en Berend Lenffrink worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Jan Lodewijk Steen bij wijlen Lijsbet van der Staar in echte verwekt, met name Jannes, Johanna, Margrietie en Maria van der Steen, welke deze momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Knuth en Brunier.
109Den 23 April 1750De personen van Michiel Groenewolt en Casper Bremer worden geautoriseerd tot voogden over Jan Heldoorn hoge later zoon van wijlen Jan Heldoorn bij Hendrine Gerrits in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Knuth en Brunier.
110Den 27 April 1750De personen van Gerrit Smit en Wouter Jansen worden aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Jan Martensen Nuissel [?] met name Wouter bij Lammichjen Kosters in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: W. van Knuth en G. Bruinier.
111Den 29 April 1750De personen van Lambert Pannebakker en Jan Peffer worden aangesteld tot voogden over de beide minderjarige dochters van Albert Pannebakker met name Willempjen en Harmina bij wijlen Dina van Tessel in echte verwekt, welke deze momberschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: van Marle en G. Brunier.
112Den 6 Mei 1750De persoon van Jan Hoefhamer word in plaats van Gerrit de Moutmuller overleden zijnde, aangesteld en toegevoegd aan Peter de Wit tot mede voogd over Jacobus Kentink, welke deze voogdijschap met handtasting heeft aangenomen, zonder arglist.
Coram: van Marle en R. Roldanus.
113Den 11 Mei 1750De personen van Peter Bos en Reinder Hagen worden aangesteld tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Jan Bos , met namen Gijsbert, Femmigjen, Geesjen en Jan Willem bij wijlen Matjen Willems van Dijk in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: van Marle en R. Roldanus.
114Den 11 Mei 1750De personen van Hendrik Schut en Hendrik Smit worden aangesteld tot voogden over de onmondige dochter van Gesina Schut met name Jannichjen bij wijlen Jan Kapper in echte verwekt, welke deze voogdij hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: van Marle en R. Roldanus.
115Den 29 Juni 1750De personen van Frans van der Belt en Jan Willemsen Keteltas worden aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Geertjen Hendriks met namen Klaas en Hendrik Knollenberg bij wijlen Thijs Knollenberg in echte verwekt, welke deze voogdij hebben aangenomen.
Coram: Knuth en van Marle.
116Den 29 Juni 1750Jan Kommes en Wolter Belders worden aangesteld tot voogden over de vijf minderjarige kinderen van Hendrik Gertman met name Hermine, Johannes, Lucas, Jan, Hendrik en Hermanus bij wijlen Maria Damrings in echte verwekt, welke deze voogdij hebben aangenomen.
Coram: Knuth en van Marle.
117Den 29 Juni 1750Jan Meijerburg en Broer van Campen worden aangesteld tot voogden over de voer minderjarige kinderen van Maria Eldenborg met namen Jacobjen, Annigjen, Derk en Roelofjen bij wijlen Simon Snel in echte verwekt, welke deze voogdij hebben aangenomen.
Coram: van Knuth en an Marle.
118Den 9 Juli 1750De personen van Antoni Rinkelaar, Gerrit Peele en Pieter Marcus worden aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen Alida en Johanna Rinkelaar bij Jan Rinkelaar en wijlen Johanna Peele in echte verwekt, welke deze momberschap hebben aangenomen.
Coram: Bruinier en Roldanus.
119Den 7 September 1750De personen van Lucas Pluim en Berend van Wesup worden mits deze aangesteld tot momber over Elsjen Stams, minderjarige dochter van Jan Stam, bij wijlen Jantjen Jurriens in echte verwekt, welke deze momberschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: R. Roldanus en G. Bruinier.
120Den 23 September 1750De personen van Matheus Engelblik en Gerrit Bruins worden mits deze aangesteld tot voogden over de innocente zoon van wijlen Wolter Engelblick genaamd Jan Engelblik, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Daandels en L. Bols.
121Den 24 Oktober 1750De personen van Nicolaas Raagelbak en Christiaan Stoop worden mits deze aangesteld tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Aaltjen Arents bij wijlen Jan Hendriks Hasselhorst in echte verwekt, met name Hendrik, Judith, Arent en Roelofjen, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: L. Bols en L.E. Dandels.
122Den 29 Oktober 1750Berend Sibberink [?] en Arend Brouwer worden aangesteld tot voogden over Christiaan Berkhof minderjarige zoon van Elisabet Nuis [? slecht leesbaar] bij wijlen Egbert Berkhof on echte verwekt, welke de voogdij hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: L. Bols en L.E. Daandels.
123Den 29 Oktober 1750De personen van Cornelis Cornelis, Warnar Berends, Gerrit van 't Wold en Jan van Langen worden aangesteld tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Jan van 't Wolt bij wijlen Willemina Westra in echte verwekt, met namen Wijcher, Egbert Hendrik, Anna en Hendrik, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: L. Bols en L.E. Daandels.
124Den 5 December 1750De personen van Marten Rijken en Jurrien Bijsterbos worden geautoriseerd tot voogden over Lijsbet Kok, dochter van wijlen Roelof Kok bij Wendeltien Trijps in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Crof en Stennekes.
125Den 11 Januari 1751De personen van Jan Derk Hulsman en Jurien [?] Kelder worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Marregien Passens bij Jurrien Lodewijk in echte verwekt, met name Johannes, Gerrit en Hedwina, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Crof en Roldanus.
126Den 11 Januari 1751De personen van Jurrien Kelder en Jan Derk Hulsman worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige zoon Jurrien Stolekes bij Hendrik Stolekes en wijlen Strokina Kelders in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Crof en Roldanus.
127Den 21 Januari 1751De personen van Egbert Falek en Lambert van den Noorth worden aangesteld tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Lambertus Morre bij Maria Hansen in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: D. Stennekes en C. Croff.
128Den 8 Februari 1751De personen van Barteld Gerrits en Robert Willems worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige dochter Trijntien Sanger bij Swaantien Gerrits en wijlen Albert Sanger in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Eckelboom en Vestrink.
129Den 10 Februari 1751De personen van Heimbreg Steenbergen en Jan Jansen worden aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Ida Hendriks met namen Jannigjen, Hendrikjen en Janna bij wijlen Gerrit Jansen in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebebn aangenomen, zonder arglist.
Coram: Eckelboom en Vestrink.
130Den 15 Maart 1751De personen van Jurrien Bijsterbos en Jan van Regteren worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan Voerweg, bij wijlen Marrigjen van Regteren in echte verwekt, met namen Margareta en Jannichjen Jans, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Eckelboom en Abr. Vestrink.
131Den 19 Maart 1751De personen van Jan Lubberts en Jan Driessen worden geautoriseerd tot voogden over de zes onmondige kinderen van Nije Duss [nietgoed leesbaar] bij wijlen [voornaam onleesbaar] Lubbert in echte verwekt, met name Jacobje, Aalte, Marregie, Neeltie, Lubbert en Dries, welke deze momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Eckelboom en Vestrink.
132Den 22 Maart 1751De personen van Dries van Nugteren en Eimbert Poot worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Jan Lindeboom bij .......[niet ingevuld, m.i. Maria Lusincks] in echte verwekt, met name .......[niets ingevuld, m.i. Hendrik Lindeboom], welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Ekkelboom en A. Vestrink.
133Den 29 Maart 1751De personen van Daniel van Dijk en Hendrik van Enschede worden mits deze aangesteld tot voogden van Geertjen Gerrits over de twee minderjarige kinderen met name, Annegijn Hendriks en Gerrigjen Hendriks van Geertje Gerrits bij.....[niets ingevuld] in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram:Ekkelboom en A. Vestrink.
134Den 29 Maart 1751De personen van David Staalwerk en Barend Oedekerk worden mits deze aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Jan Oedekerk bij Adriana Staalwerk in echte verwekt, met namen Jannetje, Marrijtje en Jan, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Ekkelboom en Vestrink.
135Den 26 April 1751De persoon van Hermanus Lubbrink word aan Jan Willems geadjugeert en aangesteld tot mede voogd over het onmondige dochtertje van Teune Jans bij wijlen Jan Derks in echte verwekt, en zulks in plaats van de overleden voogd Evert IJdenburg en heeft deze voogdijschap aangenomen, zonder arglist.
136Den 26 April 1751De personen van Michiel Huiten en Rutger Hosebeen worden aangesteld tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Peter van Oorst, met name Francis, Albert Jans, Claas en Gerrit Oorst, bij wijlen Berendina Feitink [?] in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Eckelboom en Vestrink.
137Den 26 April 1751De personen van Harmen Nieuwenhuis en Albert Jansen worden aangesteld tot voogden over de drie onmondige kinderen van Aaltjen Jans, met name Jan, Christiaan en Andries Snijder bij wijlen Christiaan Snijder in echte verwekt, welke deze voogdijschap hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Eckelboom en A. Vestrink.
138Den 6 Mei 1751De persoon van Hendrik Smit word in plaats van de overleden Gerrit Spraakman tot mede voogd aangesteld en geadjurgeerd bij Jacob ten Hove, over Swier Swiersen ten Hove, nagelaten minderjarige zoon van wijlen Swier ten Hove , welke deze voogdij heeft aangenomen, zonder arglist.
Coram: H.J. Roelink en Bannier.
139Den 17 Mei 1751De personen van Petrus van Dorp en Gabriel ten Clooster worden mits deze aangesteld tot voogden over de vier minderjarige kinderen van de wed. van Dirk van Tiel, met name Hermanus, Conradus, Jan Hendrik en Berendina van Tiel, bij wijlen haar echtgenoot Dirk van Tiel in echte verwekt, welke deze voogdijschap hebben aangenomen, zonder arglist.
140Den 3 Juni 1751De personen van Gerrit de Roo en Abram ter Burg worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Reinder Gerrits en ijlen Elisabet Smalbroeks, met namen Margareta, Gerrit Jan en Henrica, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Marle en Hemert.
141Den 16 Juli 1751De personen van Jan de Roo en Jan Franke worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige dochter Catrina Soer bij Hans Miggel Soen en wijlen Johanna Elsabe Schoonzaal in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Bannier en Croff.
142Den 26 Augustus 1751De personen van Harmen Mossikkof en Hendrik van den Brink worden aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jacobus Reckelman mat name Jan Louis en Femmeigje bij wijlen Janna Tibuts [?] in echte verwekt, welke deze voogdijschap hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Bannier en C. Croff.
143Den 26 Augustus 1751De personen van Peter Jansen ten Hoven en Hendrik van Dijk worden aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Ida Harms met name Hilligjen en Johanna bij wijlen Willem van Dijk in echte geprocreerd, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Bannier en C. Croff.
144Den 24 September 1751De personen van Arnoldus Leijendekker en Peter Sonbeek worden mits deze aangesteld tot voogden van de twee minderjarige kinderen van Geertruid van N rek bij Evert Leijendekker in echte verwekt, met namen Arnoldus en Marregien Leijdekker, zjnde deze voogdijschap door de voogden met handtasting aangenomen. Z.A.L.
Coram: C. Croff en W. T. v. Knuth.
145Den 1 November 1751De persoon van Derk de Pool word in de plaats van de predikant Jan Mulder die op dezelfs verzoek daarvan is geÙxcuseerd, aangesteld nevens Derk Harmen Rietberg tot mede voogd over het kind of kinderen van Anna Reinders ingevolge testamentaire dispositie van Fenna Sophia Reinders in leven wed. van wijlen Do. Johannes Christophorus Romberg, welke deze voogdijschap heeft aangenomen, zonder arglist.
Coram: Knuth en C. Croff.
146Den 3 December 1751[Tekst is doorgekrast] De persone van Hendrik Groenenberg en Jan Docter worden mits deze aangesteld tot voogden van de onmondige nagelaten zoon van Gerrit van Veesen met name Herman van Veesen in plaats van ....[niet ingevuld] die overleden zijn hebbende Hendrik Groenenberg en Jan Docter deze voogdijschap met handtasting aangenomen, Z.A.L.
Coram: D. Stennekes en R. Roldanus.
[Kantlijn: Den 13 Maart 1755 heeft Herman van Veesen zijn voogden goede voogdijschap administratie en ontrichtinge zijne goederen als mede .... gedane .... bewijs en reliqua bedankt.
Coram: Stennekes en R. Roldanus hoofd van het Cellebr. espel me prosente. G. Mant secret.]
147Den 24 December 1751De personen van Jan Joachim Arnold van Ongeren en Willem Elberts worden mits deze aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Ephraim Schult, met name: Jan Christopher, Adam, Godfried en Berend Frederik Schultz bij wijlen Bartha Bruinier in echte verwekt. Welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: D. Stennekes en R. Roldanus.
[Kantlijn: Den 27 April 1754, heeft Jan Christopher Schults hebben de geoptimeerd .... otatis zijne voogden goede .... voogdijschap en ... bedankt.
148Den 28 januari 1752De personen van Willem Smit en Johannes Bruins bij apostille van den 27 deze aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Johanna Disbach met namen Jan Hendrik en Petrus Smit bij wijlen Hendrik Smit in echte verwekt, hebben deze voogdijschap met handtasting op heden aangenomen, zonder arglist.
Coram: Eckelboom en Abr. Vestrink.
149Den 29 Januari 1752De personen van Jacob ten Hoven en Jan van den Berg worden mits deze aangesteld tot voogden over het onmondige zoontje van Jannetjen van den Berg, met name Hendrik Korf bij wijlen Hans Korf in echte verwekt, welke deze voogdijschap in gevolge apostillen van den 27 dezer op heden hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Eckelboom en H. Vestrink.
150Den 24 Februari 1752De personen van Reinderd Wolters en Herman Goosens worden mits deze aangesteld tot voogden van de vijf minderjarige kinderen bij Jannigje Wolters door Wigger Gosens in echte verwekt, met nameen Aaltje, Wolter, Herman, Geesjen en Grietje Gosens, zijnde opgemeld voogdijschap over de voogden met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: Ekkelboom en A. Vestrinck.
151Den 2 Maart 1752De personen van Willem Aart Kapitein en Heimerik Steenbergen worden mits deze aangesteld tot voogden over het onmondige zoontje van Dirkje Cornelis bij Peter Louws in echte verwekt, met naam Louwe Peters, welke voogdijschap bij de voogden is aangenomen. Z.A.L.
Coram: R. Ekkelboom en R. Vestrink.
152Den 2 Maart 1752De personen van Peter Gerritsen Goen en Willem Willemsen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Gerrit Petersen bij Gerrigje Meuwes in echte verwekt, met name Jannegien en Jan Peters, zijnde deze voogdijschap over de voogden aangenomen met handtasting, zonder arglist.
Coram: Jisder.
153Den 27 Maart 1752De personen van Gerrit van Dalen en Jacob van Dijck worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Annigjen Berend met namen Barteld ter Smitten bij wijlen Hendrik ter Smitten in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. Vestrink en Eckelboom.
154Den 6 April 1752De personen van Roelof Snel en Hendrik Knop worden geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen Cornelis en Willem van Grafhorst bij wijlen Hendrik van Grafhorst en Jannegien Snels in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Vestrink en Roelink.
155Den 13 April 1752Jan van Marle en Gerrit Nijenbrink worden mits deze aangesteld tot voogden van de twee onmondige kinderen van Claasje Beule in echte verwekt, met namen Jan en Harm, welk voogdijschap bij dezelve met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: H.J. Roelinck en G. Brunier.
[Kantlijn: Den 27 Februari 1771, Verschenen de ene pupil Jan Harms en verklaarde van de voogden Jan van Marle en Gerrit Nijenbrink wegens het gedane bewijs te zijn voldaan, dankende.]
156Den 17 April 1752De personen Jan Herms van Oosterwolde en Egbert Assis worden mits deze aangesteld tot voogden van de onmondige kinderen van Dirk van de Noord bij Hendrik Roelofs in echte verwekt, met namen Herman, Hendrik, Roelof en Claas, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en H.J. Roelinck.
157Den 17 April 1752De personen van Jan Jansen en Hendrik van der Meulen worden mits deze aangesteld tot voogden van de twee minderjarige kinderen van Aaltje Jans bij Jan van Ee in echte verwekt, met namen Hendrik en Aaltjen, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: [niets ingevuld]
158Den 24 April 1752De persoon van Willem Wilberts word mits deze aangesteld tot voogd over de minderjarige kinderen van Adolf Claassen bij ......[niets ingevuld] in echte verwekt, in plaats van Jan Jansen die overleden is, welke voogdijschap bij Willem Wilberts met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en H.J. Roelinck.
159Den 4 Mei 1752De personen Jan Canneman en Hermanus van der Bos worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige zoon Thomas Isak van Dijk, door Albertus van Dijk bij Judith Antonia Hubert in echte verwekt, zijnde deze voogdijschap bij opgemelde voogden met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en H.J. Roelinck.
160Den 15 Mei 1752De personen van Jan Bos en Paul Wilemsen worden aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Grietje Jans met namen Jannechjen bij wijlen Carel Jansen Kruppel in echte verwekt, welke deze momberschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en H.J. Roelinck.
161Den 1 Juni 1752De personen van Jacob van Dijk en Hendrik van Ommen worden mits deze gekwalificeerd als voogden van de onmondige kinderen van Annigjen Jacobs bij Hendrik van Ommen in echte verwekt, met name van Maria en Margreta van Ommen, zijnde deze voogdijschap bij de voogden met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: H.J. Roelinck en G. Brunier.
162Den 5 Juni 1752De personen van Arnoldus van Dalen en Jurrien Mulder worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Janna van Dalen bij Jan Teling in echte verwekt, zijnde bij de voogden deze voogdijschap met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: H.J. Roelinck en G. Brunier.
163Den 16 Juni 1752De personen van Jacob de Hase en Albert de Hase worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige dochter Marregien de Hase bij wijlen Jan de Hase en Aagien Willems in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Roelink en Hemert.
164Den 24 Juli 1752De personen van Hendrik Mark en Jan van Ree worden mits deze aangesteld tot voogden over de drie onmondige kinderen van Anna van Heerde met namen Johanna, Maria en Hermanus bij Hendrik Pas in echte verwekt, welke voogdijschap bij voorschreven voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Brunier en L.E. Daandels.
165Den 28 Juli 1752De personen van Adam Wibers en Berend Bruins worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Herman van Munnen ...[?] Aaltjen van Munnen bij ........[niet ingevuld] in echte verwekt. Hebbende de voogden deze voogdijschap met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: R.W. van Hemert en G. Brunier.
166Den 14 Augustus 1752De personen van Jan Martens en Jurjen Heijsink worden mits deze gekwalificeerd en aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Janna Nieuwenhuis, met name Maria en Jan Smit bij wijlen Jan Smit in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Hemert en G. Brunier.
167Den 18 Okotber 1752De personen van Hermanus en Jan Nederbos worden mits deze aangesteld tot voogden over de twee onmondige kinderen van H.J. Nuis, die na Oost Indie staat te vertrekken, welke voogdijschap is aangenomen, zonder arglist.
Coram: P.E. Sabe en L.E. Daandels.
168Den 2 November 1752De persoon van Peter Teune word mits deze aangesteld tot mede voogd nevens Marten Riegen, in plaats van Abraham Teune overleden zijnde, over de minderjarige kinderen van wijlen Peter Teune en Elsjen Gasten, welke deze voogdij hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: P.E. Sabe en L.E. Daandels.
169Den 15 November 1752De personen van Berend Oedekerk en Jan Rinkelaar worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen van wijlen Gribbertus Oedekerk bij Johanna van den Berg in echte verwekt, met name Swaantien en Pieter Oedekerk, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Banier en Bols.
170Den 4 December 1752De personen van Jannes van den Berg en Jan de Goede worden in plaats van de overleden Thomas Rouse en David ten Hove aangesteld tot voogden over de innocente Gesina Broekmans, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. Brunier en L. Bols.
171Den 14 December 1752De personen van Jannis van Marle en Evert Noldus worden aangesteld tot voogden over de vier onmondige kinderen van Berend Willem van Wesop met name Laurens, Derkjen, Thomas en Johanna bij wijlen Margaretha in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. Banier en L. Bols.
172Den 14 Januari 1753De personen van Willem Gerrits en Rutger Hosebeen worden geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen Lijsbet en Arnoldus Reuijl bij Janna Arents en wijlen Jan Joosten Reuijl in echte verwekt, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Bols en Bannier.
173Den 14 Januari 1753De personen van Hendrik Croese en Julles van Antwerpen worden mits daar aangesteld tot voogden van de acht onmondige kinderen van Gerrit Haak bij Jannetje van Antwerpen in echte verwekt, hebbende de voogden deze voogdijschap met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram:
174Den 25 Januari 1753De personen van Jan Telder en Reinder van Apeldoorn worden aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Teune Jans, met naam Johanna Melle bij Hendrik Melle in echte verwekt, het welk deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Eckelboom en A.S. Greven.
175Den 26 Januari 1753De personen van Miggel Hooij en Jurrien Mulder worden mits deze aangesteld tot voogden over de vier onmondige kinderen van Geesjen Timmerman in echte verwekt bij Jan Sa...[geknoei] met namen Catharina, Johanna, Soula en Gesina, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, Zonder arglist.
Coram: R. Ekkelboom en A.S. Greven.
176Den 1 Februari 1753De personen van Steven Bartels en Jacob van Dijk worden aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Grietjen Derks bij wijlen Berend Aarts van Dijk in echte verwekt, met namen Aart Berends en Berendjen Aarts welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: R. Eckelboom en G. Bruinier.
177Den 1 Maart 1753De personen van Gerrit Daman en Jan Lindeboom worden aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Bartjen Scholte met namen Cornelia, Eva en Gerrit Brouwer bij wijlen Jan Hendriks Brouwer in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: R. Eckelboom en A. Greven.
178Den 24 April 1753De personen van Claas Harms en Wichert Smit worden aangesteld tot voogden over het minderjarig dochtertje van Femmigjen Arends met naam Geertjen Nijenbrink bij wijlen Gerrit Nijenbrink in echte verwekt, welke deze momberschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Bruinier en E. Sabe.
179Den 29 April 1753De personen van Jacob van Dijck word bij Teunis van Epe geadjungeerd en aangesteld als voogd over de onmondige kinderen van Jan Bark, welke deze voogdijschap met handtasting heeft aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Bruinier en Sabe.
180Den 17 Mei 1753De personen van Claas Vos en Cornelis Voerman worden aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Lubbert Willems Vos met name Willem en Marrichjen Lubberts bij wijlen Geertjen Jochums in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Bruinier en C. Croff.
181Den 17 Mei 1753De personen van Evert Jochems en Berend van den Berg worden aangesteld tot voogden over het onmondige zoontje van Neeltjen Wolters met namen Gerrit Jans bij wijlen Jan Gerrits in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Bruinier en C. Croff.
182Den 29 Mei 1753De eerwaarde Do. David Lotsen benevens de personen van Abraham van Grol en Coenraad Guiljot, de eerste als toeziende en de beide andere als administrerende voogden, aangesteld bij testament van wijlen juffrouw Maria van Grol eerder weduwe wijlen Jan van den Berg, op den 1 September des jaars 1749 gepasseerd binnen Amsterdam voor hun mr. Jan Willem Smit notaris bij den Ed. Hoze van Holland geadmitteerd en zekere getuigen daar bij vermeld, over de beide minderjarige kinderen van welgemelde Do. Davis Lotsen met namen David en Johannes bij wijlen de testatrice dochter Eva Maria van den Berg in echte geprocreerd als hare enige geinstit.... erfgenamen hebben de voorschreven voogdijschap hebben respectieve met handtasting in den gerichte aangenomen, zonder arglist.
Coram: E. Sabe en R. Roldanus.
183Den 1 Juni 1753De personen van Evert de Haan en Berend Willem Keiser worden aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Marten de Haan, met namen Bartha de Haan, bij wijlen Aleida Gruis in echte verwekt, welke deze momberschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Sabe en G. Bruinier.
184Den 21 Juni 1753De heer Assierus Bannier word benevens de gemeensman Harmen Nuis aangesteld tot voogden over de beide minderjarige kinderen van de predikant David Lotsen met namen David en Jan bij wijlen Eva Maria van den Berg in echte verwekt, en verders geautoriseerd om nevens der pupillen vader een scheidinge en schiftinge te maken van denboedel tussen der pupillen opzichte van hun overleden moeder goed, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: R. Roldanus en E. Sabe.
185Den 22 September 1753De personen van Arend Louws, Jan Valk en Hendrik Gerrits op het Raas bij apoiwetemente van schepenen en de raden van den 27 Augustus dezes jaar, zijnde geautoriseerd en de aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Louwe Arends met namen Marretjen, Berendjen en Jocobjen Louwens bij wijlen Femmetjen Assjes in echte verwekt, hebben deze voogdij op heden met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: Bannier en G. Bruinier.
186Den 19 Oktober 1753De burgmeester H.J. Roelonk en de persoon van Jan Lemker van Breda worden aangesteld tot administrerende voogden, en de personen van Do. Wijer Jacobus Gallee, Berend Bodt en Matheus Servat worden aangesteld tot toeziende voogden over de vijf minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Gillis Anthoni Gallee en Maria Catharina pesoaueau in leven echtlieden met namen Jacob, Gilles, Servaas, Willem, Thomas, Karel Jan en Maria Berendina, en hebben de voren gemelde vier eerste personen deze voogdijschap in voege als voorschreven aangenomen, en heeft de overige vijfde voogd die te Amsterdam woont zulks nog niet gerechtelijk gedaan, zonder arglist.
Coram: R. Roldanus en Bannier.
187Den 3 December 1753De personen van Arend Hemink en Hendrik Willekes worden bij deze geautoriseerd tot voogden over Jan Derks Gerink bij wijlen Agni.... Wemink en Hendrik ...[geknoei] in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Crof en Stennekes.
188Den 3 December 1753De personen van Peter Gerritsen Bos, Dirk Antoni van den Bos en Willem Bartels van Dijk worden mits deze aangesteld tot voogden over de zeven onmondige kinderen van Wijntjen Zwiers bij Jan Gerritsen Velthuis in echte verwekt, met name Trude, Gerrit, Johanna, Lubbetjen, Geertruid, Zwier en Willem Jans, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: C. Croff en D. Stennekes.
189Den 20 December 1753Hans Miggel Soen en Joost Walsaks worden bij deze aangesteld tot voogden over de onmondige dochter van Nicolaas Nibergal met naam Marie Elidabet Nibergal bij wijlen Maria Wesenberg in echte verwekt, welke deze momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Stennekes en Croff.
190Den 18 Februari 1754[Tekst is in zijn geheel doorgekrast]De persoon van J.H. Ridder word mits deze aangesteld tot mede voogd over de onmondige kinderen van wijlen de scholtis Ridder in plaats van de overleden voogd H. Nuis, welke voogdijschap bij opgemelde J.H. Ridder met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: van Marle en H. Eekhout.
[Kantlijn: Den 3 November 1755, Hebben Derk Ridder voor hem zelf en mede namens zijn moeder als erfgenamen van wijlen haren jongste zoon Jacob Lambert Ridder, benevens Johannes en Christiaan Ridder, kunnen nevens staande voogden goeden voogdijschap en administratie benevens de ontrichting haren goederen bedankt, zonder arglist.
Coram: G. Bruinier en E. Daandels hoofdlieden van het buitenespel me prosente. G. Munth sectetc.]
191Den 7 Maart 1754De personen van Gerrit Derks en Fredrick Baaij worden mits deze geautoriseerd en aangesteld tot voogden over het minderjarige zoontje van Derkjen Bosch met namen Reinder Jacobs bij wijlen Jacob Reinders in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en H. Eekhout.
192Den 9 Maart 1754[Tekst is in zijn geheel doorgekrast] Dr. Helmig van Marle word bij deze in plaats van wijlen de gemeensman Harmen Nuis aangesteld tot voogd over de onmondige kinderen van wijlen Hendrik Jasper Nuijs, welke de momberschap bij handtasting heeft aangenomen.
Coram: Marle en Eekhout.
[Kantlijn: Den 9 December 1756, De kinderen in deze vermeld zijn, gerecipieerd in het kinderhuis. En door de voogden J.H. Hederbos en Dr. H. van Marle van hunnen administratie ten overstaan van de heren hooglieden van het Boven Espel bekoorlijke rekeningen is gedaan. Zo zijn gemelde voogden van deze hunne voogdij ontslagen. In FidemC. Munth]
193Den 21 Maart 1754De personen van Jan Schultinck en Jan Voerman worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige zoon van Berend Schultinck met naam Gerrit Schultinck bij Femmigjen Gerrits in echte verwekt, hebbende de voogden deze voogdijschap met handtasting aangenomen, Z.A.L.
Coram: B. van Marle en H. Eekhout.
194Den 19 April 1754De personen van Jacob Jans en Jacob van Dijck worden aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Reinder Gerrits van Nunspeet, met namen Harmen van Nunspeet bij wijlen Johanna Fliers in echte verwekt, welke deze voogdijschap aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en G. Bruinier.
195Den 22 April 1754De personen van Wicher Gosens en Evert Baarlink worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Harmen Gosens met namen, Rijntjen bij wijlen Geesjen Jans in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en H. Eekhout.
196Den 22 April 1754De persoon van Cornelis van den Belt word in plaats van Gerrit Nijenbrink, overleden zijnde, aangesteld tot mede voogd bij Jan van Marle over de nagelaten twee minderjarige kinderen van Claas Beune in echte verwekt, welke deze voogdijschap den 23 April 1754 met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en H. Eekhout.
[Kantlijn: 27 Februari 1772, Verschenen Harmen Claasen en heeft dezelfs voogd Cornelis van den Belt voor zijn goede administratie en ontrichtingen zijner goederen bedankt.]
197Den 18 Juli 1754De personen van Gerrit Jans, Willem Lamberts en Thijs Voerman worden mits deze aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Hilligjen Lubberts wed. van Albert Brouwer bij dezelve Albert Brouwer in echte verwekt, met namen Lubbert, Trijntjen en Jantjen Alberts, welke voogdijschap bij opgemelde voogden met handtasting is aangenomen. Z.A.L.
Coram: C. Croff en A. Vestrink.
198Den 29 Juli 1754Dr. Helmig van Marle word in de plaats van wijlen de gemeensman Herman Nijs bij deze gekwalificeerd tot voogd over de twee onmondige kinderen van David Lotsen bij Eva Maria van den Berg in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting heeft aangenomen.
Coram: Crof en Vestrink.
199Den 12 Augustus 1754Jan Lubberts word mits deze aangesteld tot de voogd over de minderjarige kinderen van de wed. van Willem Lubberts, welke voogdijschap bij opgemelde voogd met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. Vestrink en C. Croff.
200Den 19 Augustus 1754Willem Bouwmeester en Willem Lamberts worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige zoon met naam Lambert Willems van de wed. van Willem Lubberts, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: A. Vestrink en C. Croff.
201Den 29 Augustus 1754De personen van Egbert Verstege en Deok van Marle worden nits deze aangesteld tot voogden over het minderjarige dochtertje van Berend Verstege, met naam Aaltjen Verstege bij wijlen Hendrina Docters in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: C. Croff en Roelink.
202Den 9 September 1754Jan Pole en Willem Rijsebos worden aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Johannes Meijer, met namen Jan, Jacobus en Anna Catharina Meijer, bij wijlen Adriana van Vledingen in echte verwekt, welk deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. Vestrink en C. Croff.
203Den 17 Oktober 1754De personen van Willem Raas en Gerrit Passer worden mits deze geautoriseerd en aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Louwe Gerrits met namen Derk en Andries bij wijlen Cornelisje Driessen in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: H.J. Roelink en D. Stennekes.
204Den 8 Oktober 1754Klaas Kruishoop en Paulus Kruid worden mits deze aangesteld tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Jan van der Heijne bij ......[niet ingevuld] in echte verwekt, met namen Jacob, Trijntjen, Hendrik en Jan van der Heijne hebbende de voogden deze voogdijschap met handtasting aangenomen.
Coram: A.J. Roelinck en D. Stennekes.
205Den 14 November 1754De personen van Hendrik van Unen en Herman ten Tije worden mits deze aangesteld tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Miggiel Hoij met naam Jacobus, Arentje, Hendrik en Janna, bij Geertruid Heege in echte verwekt, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen.
Coram: H.J. Roelinck en R. Roldanus.
206Den 27 Januari 1755De persoon van Jacob Siebrands te Grafhorst word in de plaats van de overleden Jan Harmsen aangesteld tot mede voogd bij Cornelis Claassen en Geurt Jans over het onmondige dochtertje van Elisabeth Claassen met naam Femmigjen Harmes bij wijlen Harmen Claassen in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: R. Eckelboom en H. Eekhout.
207Den 13 Maart 1755De oud burgemeester G. van Dijk en de procurator de La Sabloniere worden mits deze aangesteld tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Teuntje Draek bij wijlen Pieter van Ingen in echte verwekt, ten aanzien van de gelegateerde vierde part van de goederen tot lijve van de huisvrouw van Hendrikus Ruijl bij hare testament aan dezelve kinderen gemaakt, en worden gemelde voogden geautoriseerd om de gemelde gelegateerde klederen te mogen bij publieke vemdrie te verkoper te gelijke met de over geprobilia, en hebben meer gemelde voogden dit met handtasting aan de boedeldrager aangenomen, zonder arglist.
Coram: H. Eekhout en Eckelboom.
208Den 17 April 1755De personen van Gerrit Willems Hendrik Croese en Wigger Gosens worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen met namen Peter Claasen Rijger en Geesien Rijgen bij Zwiertien Willems en wijlen Claas Rijger in echte verwekt. Welke de voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Vestrink en Daandels.
209Den 24 April 1755De personen van Jan Willems en Hermen Gerrits worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen met namen Willem, Harmen, Gerrit en Marregien Berents bij Berend Willems en wijlen Maria Boshof in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Marle en Vestrink.
210Den 24 April 1755De personen van Lubbert Groen en Dirk de Groot worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen met namen Gretien, Marrigien en Joost Gerrits Groen bij Hendrikien Hendriks en wijlen Lubbert Joosten Groen in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Marle en Vestrink.
211Den 3 Mei 1755De personen van Heimerig Steenbergen en Roelof Jans worden mits deze aangesteld tot voogden over de drie onmondige kinderen van Herman Gerbrandts bij Grietjen Coenraads in echte verwekt met namen Gerbrand, Harmtjen en Grietjen Gerbrants. Hebbende de voogden deze voogdijschap met handtasting aangenomen.
Coram: B. van Marle en E. Daandels.
212Den 12 Juni 1755De personen van Christiaan Konink en Fredrik Hendriks Schrader worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige zoon Jan Smit, bij Marten Smit en wijlen Jantien van Dijk in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Vestrink en Marle.
213Den 3 Juli 1755De personen van Jan Berensen en Jan Jansen worden aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jannegjen Brands met namen Derk en Gerbrand bij wijlen Cornelis Derks in echte verwekt, welke deze voogdij met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: E. Daandels en H.J. Roelink.
214Den 2 Oktober 1755De personen van Thijs Voerman en Teunis Aarts worden aangesteld tot administratie voogden, en Daniel Beck senior tot toeziend voogd over de drie minderjarige kinderen van Hendrikjen Jansen Kok met namen Marrigjen, Jacobjen en Derkjen Beck bij wijlen Daniel Beck in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Bannier en C. Croff.
[Kantlijn: zie het bewijs en verdere dispositie in het boek der recognitie sub littera]
215Den 9 Okotber 1755De personen van Martinus Valencijn en Tobias van Gronouw worden aangesteld tot voogden over de zeven minderjarige kinderen van Pieter van Doop, rector der tioviale scholen alhier, met namen Adrianus, Pieter, Johanna, Elisabeth, Margareta Theodora, Jan Diederik, Maria Gerhardina en Jacob van Doop, bij wijlen Margaretha Hoepeling in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Bannier en C. Croff.
216Den 30 Oktober 1755De personen van Jonk. Egbert Antoni ten Busche en Frans van Heusden worden aangesteld tot voogden over het minderjarige kind met naam Bernardus Kesselaar van Frerik Kesselaar bij zijn overleden huisvrouw Johanna van Heusden in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. Bannier en C. Croff.
[Kantlijn: Den 25 Februari 1757, Is de persoon van Niklaas Cammes gesteld tot tweede voogd in plaats van de overleden Frans van Huissen, die deze nevenstaande voogdijschap met handtasting heeft aangenomen, zonder arglist.
Coram: Ekkelboom en G. Brunier.]
21729 December 1763Zijn in de plaats van wijlen jonkhr. E.A. ten Bussche en D n. hames overleden zijnde tot voogden aangesteld G. Bruins en DW A. Kaas welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. Greve en W.N. Hemert.
[Kantlijn: Den 4 December 1773, Is in de gerigte verschenen de persoon van Bernardus Hesselaar en heeft zijn voogden goede voogdijschap bedankt.]
218Den 27 November 1755De personen van Jacobus Reckman en Pieter Fransen worden aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Jan Reckman, met naam Janna, bij wijlen Jannichjen Kappers in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: C. Croff en E. Sabe.
219Den 5 Januari 1756De personen van F.H. Schreuder en Theunis Knolleman worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige onmondige kinderen van Jannes Rookes bij Anna Maria Leedigmans in echte verwekt met namen Bernardus, Maria, Anna, Joseph, Anna Margreta en Hans Jurrien Rookes, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: P. Sabe en C. Croff.
220Den 5 Januari 1756De personen van Herman Wissink en Marten Proper worden mits deze aangesteld tot voogden over de twee onmondige kinderen van Helena van der Hemert bij Cornelis Schrik in echte verwekt, met naam Johannes en Allegonda Schrik, welk voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
221Den 12 Januari 1756De personen van Hendrik Bakker, Bernardus van Goutum en Ruirinus Bruinier worden aangesteld, de eerste tot toeziend en de beide andere tot administrerende voogden over de vier minderjarige kinderen van Paulus Bakker met namen Teunis, Gesina Willemina, Anna Everdina en Paulus Bakker bij wijlen Anna Stavast in echte verwekt, welke deze voogdijschap respectieve hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: E. Sabe en C. Croff.
222Den 4 Maart 1756De personen van Hendrik Gerrits en Jannes Breuker worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige zoon van Albert Gerrits bij wijlen Elsien Herms in echte verwekt, met naam Gerrit Alberts, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Greven en van Marle.
223Den 25 Maart 1756De personen van Jan van Amesfoort en Matthijs Neijbergen worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige zoon Christiaan van Ommen bij Theunis van Ommen en wijlen Geertjen Christiaans in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Greven en Hemert.
224Den 25 Maart 1756De personen van Hermanus de Haan en Lubbert Lammers worden mits deze aangesteld tot voogden van het onmondige kind van Magteltjen Alberts met namen Albert Aartien Spoor bij Aart Jansen Spoor in echte verwekt, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: A.S. Greven en R. U. V. Hemert.
225Den 7 April 1756De personen van Jan Egbertsen Scholte en Jannes van den Brink worden in deze aangesteld tot voogden over de vijf onmondige kinderen van Jan Lubberts van Oosterwolde met namen Hendrikien, Lubbert, Marregien, Ave en Aaltien Jans bij wijlen Swaantien Jansen Bolte in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting heben aangenomen.
Coram: Greven en Hemert.
226Den 7 April 1756De personen van Hendrik Gerrits Sellis en berent van Dijk worden bij deze aangesteld tot voogden over het onmondige dochtertje van Jennegien Gerrits met namen Wijgertien Jans van Dijk bij wijlen Jan van Dijk in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Greven en Hemert.
227Den 20 Mei 1756De oud burgemeester Abraham Nieuwenburg en dezelfs broeder Wilhelmus Nieuwenburg worden mits deze aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Jan van t Oever bij wijlen Hendrina Nieuwenburg in echte verwekt, met namen Janneke, Ariaan en Abraham van t Oever en hebben deze voogdijschap met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: Hemert en G. Bruinier.
228Den 3 Juni 1756De gemeensman Willem Knog en Jan van Erkelens worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Arendje de Haan met naam Jurrien van Bassen bij Jan van Bassen in echte verwekt. Hebbende voorschreven voogden deze voogdijschap met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en R.W. van Hemert.
229Den 26 Juli 1756De persoen van Willem de Jonge en Eijnbert Dot worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen met name Jannegien, Hendrik, Willemina en Henkie de Jonge bij Andries de Jonge en wijlen Geertien Treks in echte verwekt. Welke voogden de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Sabe en Brunier.
230Den 2 Augustus 1756De personen van ....[gekras] Eijnberts en Harmen Prins worden geautoriseerd tot voogden over de vier onmondige kinderen van Aalt Fimensen Prins en wijlen Frija Eijbert met name Lijsebet Eijbert Timen en Annegien Prins, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Sabe en Bruniers.
[Kantlijn: Den 13 April 1776, Heeft Lijsbet Prins geassisteerd met de A.J. Lemker haar voogden goede voogdijschap en ontrichtingen hare goederen, bedankt.]
231Den 26 Augustus 1756Berend Hemek en Berend Willems worden mits deze aangesteld tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Jan Gerrits bij Klaasje Jans in echte verwekt, met namen Lubbegien, Hendrik, Everdina en Gerrit Jans, welk voogdijschap met handtasting bij de voogden is aangenomen, zonder arglist.
Coram: L.E. Daandels en R. Roldanus.
232Den 13 September 1756De personen van Jacob ten Hoven en Jan de Haan als voogden mits deze aan de her burgemeester C. Croff toegevoegd en nevens dezelfs aangesteld tot mede voogden over Gerrit ten Hoven minderjarige nagelaten zoon van wijlen Bernhard ten Hoven en Gerrigjen de Haan in leven echtlieden, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram:L.E. Daandels en R. Roldanus.
[Kantlijn: Den 23 Juli 1761, Verschenen Gerrit ten Hoven en heeft zijn voogden den goede administratie en ontrichtingen zijner goederen, bedankt.]
233Den 20 September 1756De personen van Gerrit Bollinck en Gerhard Lodewijk La Sue worden mits deze aangesteld tot voogden over het minderjarige dochtertje van Anna Marie Schiltinck gent. Petronella bij Willem Markus in echte verwekt, welke voogdijschap bij opgemelde voogden met handtasting is aangenomen. zonder arglist.
Coram: Daandels en R. Roldanus.
234Den 4 November 1756De personen van Daniel van Dijk en Gerrit van Dalen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen Aaltien en Jannes van Dijk bij wijlen Lena Teijs in echte verwekt, welke de voogdij bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Bannier en Stennekes.
235Den 11 Maart 1757Aart Hendrixen Post en Volker Cornelissen worden mits deze aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Lambert Wichers bij Marritjen Harms in echte verwekt, met naam Geesjen en Jannetje, welk voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen. Z.A.L.
Coram: H. Eekhout en D. Ekkelboom.
236Den 21 Mei 1757De personen van Aauerus Snel en Hendrik Knop worden mits deze aangesteld tot voogden over de zeven minderjarige kinderen van Roelof Snel bij Margreta Wonnink in echte verwekt met namen Dirk Snel, Teunis Snel, Hendricus Snel, Jannes Snel, Willem Snel, Trijntjen Snel en Aaltje Snel, welke voogdijschap bij de voogden voornoemd met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: A.S. Greven en G. Brunier.
237Den 19 Augustus 1757De personen van Francis van 't Atrik en Jan Hendrik Janneset worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Berend Wenink, met name Jan en Willem Wenink .......[niets ingevuld] zijnde deze voogdijschap bij de voogden met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. Vestrink en L.E. Daandels.
[Kantlijn: Den 29 Oktober 1769 Zijn in den gericht verschenen Jan en Willem Wenink en hebben hare voogden, goede administratie en ontrichtingen haren goederen bedankt, zonder arglist.
Coram: Sabe en Greven.]
238Den 13 Oktober 1757De personen van Hendrik Gerrits wordt mits deze geautoriseerd tot voogd over de minderjarige zoon van Lubbert Willemsen Vos met naam Willem Lubberts Vos bij Geertjen Jochems in de echte verwekt, hebben opgemelde voogd deze voogdijschap met handtasting aangenomen, zonder arglist.
Coram: Roelink en C. Croff.
239Den 20 Oktober 1757De personen van Andries de Jong en Hendrik Ottenhof worden mits deze aangesteld tot voogden van de kinderen van Barend Ottenhof met namen Tobias en Alida bij Johanna van Truien in echte verwekt, welk voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: H.J. Roelinck en C. Croff.
240Den 3 November 1757De personen van Evert Anthonij en Pauwel Willems worden mits deze aangesteld tot voogden over de kinderen van Hendrikje Harms met namen Harmen, Anthonij en Everdina bij Gerrit Harms in echte gewonnen, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: Roelinck en Crof.
241Den 15 December 1757De personen van Lucas Pannebakker en Reinder van der Meulen worden bij deze aangesteld tot voogden over het onmondige kind met naam Hermanus Pannebakker bij wijlen Albert Pannebakker en Catharina van der Heuvel in echte verwekt, welke de voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Stennekes en Roldanus.
242Den 15 December 1757De personen van Evert Duitman en Marten de Haan worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen Gerrit en Jan Duitman bij wijlen Hendrikjen Jans en Gerrit Jan Duitman in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Stennekes en Roldanus.
243Den 20 Maart 1758De personen van Willem Lamberts , Evert Jans en Geurt Jans worden mits deze aangesteld toto voogden over de nagelaten onmondige kinderen van Elisabet Jans wed. Willem Bouwmeester op het KamperEiland, met namen Jan, Gerrit, Egbert en Hendrik Willems, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. Vestrink en J. Lemkes Breda.
[Kantlijn: Den 29 Januari 1769, Zijn de personen verschenen van Egbert en Hendrik Bouwmeester en hebben hun voogden goede administratie en ontrichtingen hunne goede bedankt.]
244Den 23 Maart 1758De personen van Michiel Groenewold en Michiel Hoij worden mits deze aangesteld tot voogden over de twee onmondige kinderen van Jan Gerrits met namen Lubbigjen Gerrits en Claasje Gerrits bij Lubbigje Rinkhouwer verwekt, in plaats van de beide overleden voogden G Rinkhouwer en ....... [niet ingevuld], welke voogdijschap bij opgemlede Michiel Groenewold en M. Hoij met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Marle en J. Lemker van Breda.
245Den 30 Maart 1758De persone van Egbert Baldus van Campen en Lucas Schouwenburg worden mits deze aangesteld tot voogden over het onmondige dochtertje van Maria Schaaf wed. van Wolter van Doorn bij dezelfs W. van Doorn in echte verwekt, met name Geertje van Doorn, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: van Marle en Vestrink.
246Den 13 April 1758De personen Hendrik Krop en Herman ten Tei worden mits deze aangesteld tot voogden over de drie onmondige kinderen van Jacob van Dijk bij Marrigjen Willems in echte verwekt, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Brunier en A. Vestrink.
247Den 13 April 1758De personen van Hendrik Smit, Albert Bartelds van Dijk en Willem Bartelds worden mits deze aangesteld tot voogden over de vijf onmondige kinderen van Willem Lamberts van Schellen bij zijn overleden vrouw .......[niets ingevuld, m.i. Hendrina Bartelds] in echte verwekt, met naam Lambert Willems, Barteld Willems, Hendrikje Willems, Jan Willems en Aaltje Willems, welk voogdijschap met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Brunier en A. Vestrink.
248Den 15 Juni 1758Berend van Dijk en Arent Rutgersen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Neeltien Jans met namen Albert Alberts bij Albert Rutgersen in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Brunier en Vestrink.
249Den 15 Juni 1758Aart Bakker en Herman Gerbrands worden bij deze tot voogden geautoriseerd over de onmondige zoon van Peter Gerritsen Bosch met naam Gerrit Peters bij wijlen Aaltien Hendriks in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Brunier en Vestrink.
250Den 10 Augustus 1758De personen van Herman van Schimmelpenninck word mits deze benevens Jan de Haan A.Z. aangesteld tot voogd over de minderjarige zoon van Bernardus ten Hoven met naam Gerrit ten Hoven in plaats van de overleden voogden wijlen Claas Croff en Jacob ten Hoven, welk voogdijschap bij H. Schimmelpenninck met handtasting is aangenomen. Z.A.L.
Coram: D. Stennekes en E. Sabe.
[Kantlijn: 25 Juli 1762, Verschenen Gerit ten Hoven en heeft zijne voogden goede administratie en ontrichtingen zijne goederen bedankt.]
251Den 29 Augustus 1758De persone van Jacob Willems Lingeman en Claas Cellis worden bij deze aangesteld tot voogden over de onmondige zoon Teunis Dries bij Dries Teunis en wijlen Geertien Cornelis in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Vestrink en Hemert.
252Den 4 September 1758De personen van Arend Jans en Evert Jans worden bij deze aangesteld tot voogden over Aaltien Mense, onmondige dochter van Mense Cellis, bij wijlen Gerregien Willems in echte verwekt, welke die voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: B. van Marle en G. Brunier.
253Den 24 September 1758De personen van Hendrik Sleurink en Berend van Enkbrink worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige zoon van Adrianus van Enkbrink, met name Teunis van Enkbrink bij wijlen Hendrikie Teunis in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Stennekes en Roelink.
254Den 5 Oktober 1758De personen van Jan Hendriks en Hendrik Breuker worden bij deze tot voogden aangesteld over de onmondige zoon Albert Alberts bij Willemina Gerrits en wijlen Albert Jans in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Roelink en Stennekes.
255Den 19 Oktober 1758De personen van Gerrit Beurik en Harmen Wittenberg worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen Gerregien en Jan Bos bij Geesien Schuerink en wijlen Harmen Bos in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Stenneks en Hemert.
256Den 8 Februari 1759De persoon van Jurrien Bijsterbos word in plaats van wijlen Wilhelmus Nieuwenburg geautoriseerd tot voogd over de kinderen van Jan van 't Oever bij wijlen Hendrina Nieuwenburg in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Eckelboom en Valencijn.
257Den 26 April 1759De personen van Hendrik Kroese en Jan van Lange worden mits deze geautoriseerd en aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van Jan van 't Wolt bij Maria Jurjens in echte verwekt, met namen Willemina, Geertien van 't Wolt en hebben voorschreven personen de momberschap bij handtasting aangenomen.
258Den 22 Mei 1759De personen van Hendrik Hilbrink en Willem Decker worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Arendje Wolters bij Philip [Hermsen] Helger in echte verwekt, met namen Harmen, Gerrit en Wolter Helger, en hebben voorschreven personen de momberschap bij handtasting aangenomen.
Coram: B. van Marle en Lemker van Breda.
259Den 26 Mei 1759De personen van Albert van Dieren en Jan van Unen worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over Alexander Peck minderjarige zoon van Hermina Witkop bij Alexander Pek in echte verwekt.
Coram: B. van Marle en W.S. Greven.
260Den 25 Juni 1759De personen van Jacob Heijsink en Jan Martensen Hevel worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen Gerrit en Jacob Heijsink bij Jurrien Heijsink en wijlen Aagte Lewerinks in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Lemker van Breda en B. van Marle.
261Den 3 Juli 1759De personen van de gemeensman Willem Knog en Bernardus ter Huijsstee worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen Johanna, Jan en Derk Bijsterbos bij Albert Bijsterbos en wijlen Johanna Nieuwenveen in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Daandels en Greven.
262Den 18 Augustus 1759De personen van Eimbert Boo en Abraham Brandenbrug worden bij deze geautoriseerd tot voogden over Willem, Jan en Maria Catrina Kremer minderjarige kinderen van Agnita Vogelzang bij Pieter Kremer in echte gewonnen, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Greven en Daandels.
263Den 11 Oktober 1759De personen van Louw Lubbert van de Weert en Marinus de Orgelo worden mits deze aangeteld tot voogden over de vier onmondige kinderen van Louw Jurrien Bos met namen Jan, Aart, Simon en Grietjen Bos bij Jannetjen Jans in echte verwekt, welke de voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: R. Roldanus en H.J. Roelink.
264Den 11 Oktober 1759Gerrit Harmsen en Johannes Suiver word mits deze aangesteld tot voogden over de twee onmondige kinderen van Trientien Cornelis bij Gerrit Peters de Leeuw in echte verwekt, met namen Jan Gerrits en Grietien Gerrits de Leeuw, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: R. Roldanus en H.J. Roelink.
265Den 11 Oktober 1759De personen van Louwe Jansen en Thijs van Werven worden mits deze aangesteld tot voogden over Jacob Bos minderjarige zoon van Petronella Scholte bij Dirk Jansen Bos in echte verwekt, welke voogdijschap bij handtasting is aangenomen.
Coram: R. Roldanus en Velinck.
266Den 18 Oktober 1759Pieter van der Horst en Jan Wensel Paasfect [?] worden mits deze aangesteld tot voogden van de vier onmondige kinderen van Elisabeth van der Horst bij Albertus van der Haar in echte verwekt, met namen Egbert, Zwaantje, Lubberta, welke voogdijschap bij dezelve met handtasting is aangenomen.
Coram: R. Roldanus en Sabe.
[Kantlijn: Den 16 April 1772, in plaats van wijlen tot medevoogd aangesteld B. Lankhorst in fidem. Den 22 Januari 1773, verschenen B.... van der Haar en heeft dezelfs voogden bedankt voor de goede administratie en voogdijschap.] [ Den 7 Augustus 1780 hebben Zwaantjen en Lubberta de voogden B. Lankhorst de ..... voogd overleden zijnde voor .... .... .... [onduidelijk gepriegel] van goederen bedankt.
267Den 25 Oktober 1759De personen van Pieter Willemsen Fopen Anthoni Gigandet, worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Philip Linkenbag [Linkenbach] bij Elsien van den Berg in echte verwekt, met naam Philip en Christina Lijsebet, welke voogdijschap door voornoemde personen bij handtasting is aangenomen.
Coram: R. Roldanus en Sabe.
268Den 29 Oktober 1759De personen van Jan Telder en Eimbert Dot, worden mits deze aangesteld en geautoriseerd als voogden over het onmondige kind van Berend Telder bij Theune Jans in echte verwekt, met namen Hermannus, welke voogdijschap door voornoemde personen bij handtasting is aangenomen.
Coram: R. Roldanus en Sabe.
269Den 9 November 1759De personen van Jan van Reijnen en Cornelis Voerman, worden bij deze aangesteld tot voogden over de drie onmondige kinderen van Jannegien Lubbers bij Jan van Zwolle in echte verwekt, met namen Berend, Hendrik en Lubbegien, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: H.L. Roelink en R. Roldanus.
270Den 22 November 1759De personen van Derk Gerrit Dijk Gerrit Jans en Lambert Jans worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Marregien Jans bij wijlen Hendrik Jochems in echte verwekt, met namen Gerregien, Jan, Arent Jochum en Jacobien Hendriks, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Sabe en Roelink.
[Kantlijn: Den 22 December 1766, Is Jan Schoel in plaats van de overleden Gerrit Jan tot mede voogd aangesteld].
271Den 7 Februari 1760De oud burgemeester Abraham Nieuwenburg en Jan BIjsterbos worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige zoon van wijlen Janneke Aarsen bij Jurriaan Bijsterbos in echte verwekt, met name Willem Rijsterbos, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Hemert en Valencijn.
272Den 11 Februari 1760De personen van Albert Duitman en Adam Schelman worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de drie onmondige kinderen van Johannes Hebert bij wijlen Neeltien Vogelsank in echte verwekt, met namen Antoni, Peter en Johannes Hebert, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Sabe en Eckelboom.
273Den 16 Februari 1760De personen van Arend Jans en Rutger Aarts worden mits deze aangesteld tot voogden over Hermen en Franke Berends, onmondige zoons van Berend Berends, bij wijlen Jannegien Mande in echte verwekt, welke momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: W. van Hemert en Q. Eckelboom.
274Den 4 April 1760De personen van Steven Bartelts en Lubbert Willems worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de zes onmondige kinderen, met namen Peter, Frerik, Marregien, Neeltien, Aart en Aaltien, bij Jan Lubberts van de Weerd en wijlen Aaltien Peters in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Eckelboom en Valencijn.
[Kantlijn: Is de persoon van Gerrit Berends tot derde voogd deze nevenstaande voogden bijgevoegd. Welke deze voogdijschap met handtasting heeft aangenomen. Z.A.L.]
275Den 4 April 1760De persoon van Jan Berends word benevens Hendrik Gerrits en Jannes Breuker aangesteld tot voogd over de onmondige zoon van Albert Gerrits en Elsien Harms, welke de momberschap bij handtasting heeft aangenomen.
Coram: Eckelboom en Valecijn.
276Den 21 April 1760De personen van Jan Bandjes en Gerrit Lewerink worden mits deze aangesteld tot voogden over de nagelaten kinderen van Abraham Bandjes bij Catharina Steenhouwer in echte verwekt, met namen Gerrit, Arend, Berend en Hendrikjen, welke voogdijschap bij dezelve met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: Eckelboom en M. Valencijn.
277Den 9 April 1760De personen van Hendrik Broekhuisen en Barteld Jans worden mits deze aangesteld tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Arentjen Jans van de Kolk bij Lubbert van Broekhuisen in echte verwekt, met namen Grietjen, Hendrik, Barteld, Aaltjen, Evertjen en Jan, welke voogdijschap bij de voogden is aangenomen, zonder arglist.
Coram: M. Valencijn en R. Eckelboom.
278Den 8 Mei 1760De personen van Jacob Krispenius en Willem Aart worden mits deze aangesteld tot voogden over het minderjarige zoontje van Annigjen Rutger bij Lubbert Lubberts in echte verwekt, met naam Rutger Lubberts, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: M. Valencijn en R. Eckelboom.
279Den 8 Mei 1760De prowrator L.H. de Lussanet De La Sablonniere en de gemeensman Frans Valk worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Joseph Durand bij Christina Keune in echte verwekt, welke met namen Jean en Wilhelm, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: M. Valencijn en R. Eckelboom.
280Den 22 Mei 1760De personen van Jan Lubberts en Rutger Jacobs worden mits deze aangesteld tot voogden over het minderjarige zoontje van Marrigjen Jacobs met naam Lubbert Dirks bij Dirk Lubberts in echte verwekt, welke vooogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: M. Valencijn en R. Eckelboom.
281Den 29 Mei 1760De personen van Herman van Wesup en Jan Gerrits worden mits deze aangesteld tot voogden van de twee onmondige kinderen met namen Willempje en Janna van Marten Proper bij Hendrikjen Cornelis in echte verwekt, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: M. Valencijn en R. Eckelboom.
282Den 29 Augustus 1760De personen van Jan Hendrik Ridder en M. Nijenburg worden mits deze aangesteld tot voogden van de minderjarige zoon en dochter van Egbert Bos on plaats van Ibo Hartman overleden en van D. de Greve van hier vertrokken, welke voogdijschap met handtasting bij dezelven is aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Bruinier en A.S. Greven.
283Den 15 September 1760Jan Harms van Oosterwolde en Teunis Jans worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Derk van de Noort met namen Griete en Jan van den Noort, bij Aaltien Jans in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Bruinier en Greven.
284Den 11 Oktober 1760De personen van Eijmbert van de Weteringe en Rutger van de Weteringe worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige zoon Eijmbert van de Weteringe bij wijlen Jan van de Weteringe en Matte Eijmberts in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Greven en Bruinier.
285Den 24 Oktober 1760De personen van Herman Wissink en Jacob Bastiaans worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Willem de Zwart bij ...... [niets ingevuld] in echte verwekt, met namen Miggiel en Johannes de Zwart als mede Anna de Zwart, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: L.E. Daandels en A. Vestrink.
286Den 24 Oktober 1760De personen van Jan van der Heijde en Herman Wissink worden aangesteld tot voogden van het onmondige kind van Matthijs Hillebrink bij Catharina Spils in echte verwekt, met namen Hendrik, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: L.E. Daandels en A. Vestrink.
287Den 24 Oktober 1760De personen van Herman Ellebrink en Herman Wissink worden mits deze aangesteld tot voogden van het onmondige kind bij Berend ter Horst van Marre Sassen [? geknoei in de tekst] in echte verwekt, met naam Hendrik, welke voogdijschap met handtasting bij de voogden is aangenomen, zonder arglist.
Coram: Daandels en Vestrink.
288Den 30 Oktober 1760De personen van Assuerus Ovink en Jan Beverwijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen met name Jan en Gerrit Ovink bij Jacob Ovink en Anna Brouwers in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Daandels en Vestrink.
289Den 1 November 1760De personen van Jan Hendrik Hoesbergen en Marten Proper worden geautoriseerd tot voogden over de drie onmondige kinderen van Lubbert Schut met namen Everdina, Willempje en Engbertien Schut bij wijlen Feemgien Proper in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: L.E. Daandels en Vestrink.
290Den 4 December 1760De personen van Gerrit Koetsier en Herman Schuurman worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige dochter Geesien Schuurman, bij Hendrina Koetsier en wijlen Jacob Schuurman in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: A. Vestrink en L.E. Daandels.
291Den 5 Januari 1761De persoon van Emmeriik Bullink word bij deze tot voogd geautoriseerd over de drie onmondige kinderen van wijlen Jacob Dekker in de plaats van Berend van Schoonheten overleden zijnde.
Coram: Stennekes en Valencijn.
292Den 12 Januari 1761De personen van Jan Albertsen van de Ree en Derk van Grafhorst worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen Jan en Anna van Ree bij wijlen Eva Vlek in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Stennekes en Roldanus.
293Den 12 Januari 1761De personen van Hendrik Aalt Willem van Delden en Antoni Gigandet worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de drie onmondige kinderen met namen Aart, Aaltien en Aalt Bartelts bij Hendrik Alberts en wijlen Willemtien Aalts in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Stennekes en Roldanus.
294Den 15 Januari 1761De personen van Berent van Dijk en Hendrik van der Meulen worden bij deze geautoriseerd over het onmondige dochtertje van Jan van Dijk bij wijlen Maria Michiels in echte verwekt, genaamd Berendina en hebben voornoemde personen de momberschap met handtasting aangenomen.
Coram: D. Stennekes en R. Roldanus.
295Den 5 Februari 1761De personen van Jan van 't Oever en Willem Raas worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Aart Harms bij Aaltien Jacobs in echte verwekt, met namen .........[niets ingevuld], welke voogdijschap bij opgemelde voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: R. Roldanus en Eckelboom.
296Den 5 Februari 1761De personen van Aart Clasen en Steven Aarts worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Willem Aarts bij wijlen Marretje Claas in echte verwekt, met namen Femmegien, Grietien en Janna Aarts, welke de voogdijschap bij opgemelde voogden bij handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: D. Stennkes en R. Roldanus.
297Den 5 Januari 1761De personen van Pieter ten Hoven, Gerrit Baning worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Zefila ten Hove bij Hendrik Kluiver in echte verwekt, met naam Arend, welke voogdijschap bij gemelde personen met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: Stennekes en Roldanus.
298Den 2 Mei 1761De personen van Willem Gerrits en Hendrik Nuerink worden mits deze aangesteld tot oogden over het minderjarige kind van Albert Lubberts, met naam Femmigjen Alberts bij Jannigjen Egberts in echte verwekt, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: R. Eckelboom en G. Bruinier.
299Den 14 Mei 1761De personen van Hendrik Smit en Egbert Meijer worden mits deze geautoriseerd tot administratie voogden en Albert Bartelts van Dijk als toeziend voogd over de onmondige dochter van Grietien Reijnts met naam Jannegien Jans van Dijk bij wijlen Jan Barteltsen van Dijk in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: H. Lemker van Breda en R. Eckelboom.
[Kantlijn: In de bewijs in Juli 1762 gedaan]
300Den 21 Mei 1761De personen van Jan Barink en Bastiaan Barink worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige zoon Harmen Barink bij Jan Barink en wijlen Jannegien Harms in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Lemker van Breda en L. Eckelboom.
301Den 11 Juni 1761De personen van Reindert Peters, Albert Roelofs en Gerrit Voerman worden mits deze aangesteld tot voogden van de acht minderjarige kinderen van Gerrit Jans bij Woltertje Hendriks Rietberg in echte verwekt, met namen Lambert, Hendrik, Grietjen, Aaltjen, Jan, Petertjen, Dirk en Barteld Gerrits, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Bruinier en L. Daandels.
302Den 2 Juli 1761De personen van Brunes van den Noord en Theunis van der Sluis worden geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen met namen Berend, Marta en Jannes van de Noort bij Assuerus van de Noort en wijlen Hendrikien van der Sluis in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Bruinier en Daandels.
303Den 9 Juli 1761De personen van Jan Telder en Jan van den rink worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige dochter Kobe Harkens bij Grietien Disselhof en Jurriaan Harkens in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: G. Bruinier en H. Eekhout.
304Den 9 Juli 1761De personen van Francis de La Kue en Hendrik Mulder worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen Johanna, Albertien en Coetien vanHasselt bij Harmen Jan van Hasselt in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: H. Eekhout en G. Bruinier.
305Den 27 Juli 1761De personen van Berend Willems en Berend Berends worden geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen van wijlen Derk Jacobs en Derkien Arends met namen Grietien Derks en Willempien Derks, welke met handtasting de momberschap hebben aangenomen.
Coram: Eekhout en G. Bruinier.
306Den 13 Augustus 1761De personen van Jan van Santen en Thijs van Werven worden geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen Femmegien en Berend Jolink bij Peter Jolink en wijlen Gerretien Jans van Santen in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Daandels en Hemert.
307Den 24 Augustus 1761De personen van Willem Derks en Jochem Arents Stegeman worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Willem Lamberts van de Schille [?] met naam Jacoba Willems van der Schille [?] bij Geertruid Aards in echte verwekt, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen. Z.A.L.
Coram: L.E. Daandels en G. Brunier.
308Den 3 September 1761[Genknoei] Jan ter Burgen Frans van Dijk worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Zwierten Lare [?] bij Maria Farneveld in echte verwekt, met namen Hendrikje Gerrigjen, welke voogdijschap bij handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: Daandels en Vestrink.
309Den 24 December 1761De personen van Rutger Hosebeen en Willem Hendriks worden mits deze aangesteld tot voogden van de minderjarige kinderen van Hermpjen Hendriks bij Berend van Dijk in echte verwekt, met namen Hendrik Eiberts van Dijk en Eibert Hendriks van Dijk, welke voogdijschap met handtasting bij de voogden is aangenomen, zonder arglist.
Coram: H.J. Roelink en Stennekes.
310Den 11 Januari 1762De persoon van Claas Kruishoop word tot voogd geautoriseerd over de onmondige dochter Geertien Hendriks in de plaats van wijlen Thomas Hendriks welke de momberschap bij handtasting heeft aangenomen.
Coram: Hemert en Sabe.
[Kantlijn: Den 11 Juni 1762, Verschenen Geertjen Hendriks heeft haar voogd goede administratie en ontrichtingen haar goederen, bedankt. Corem: G. Bruinier en M. Valencijn].
311Den 4 Februari 1762De personen van Jan Kuilman en Albert ban de Rhee worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Geesien Kuilman, minderjarige dochter van Hendrik Kuilman bij wijlen Elisabeth Jordens in echte verwekt, welke deze momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Sabe en Hemert.
312Den 17 Mei 1762De personen van dr. H. van Marle en H.W. Stinstra worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Christina Maria Haverkamp, bij Jan Nesman in echte verwekt, met namen Catharina Cornelia, oud 14 Maria Wilhelmina oud 9 en Wijntien Elisabeth oud 4 jaren.
Coram: van Marle en van Ingen.
313Den 18 Mei 1762De personen van Gosen Arends [gekriebbel] s-Heerenbroek en Theunis Berends worden mits deze aangesteld tot voogden over het onmondige dochtertje van Anna Arends bij wijlen Jacob Aarsen van Dijk in echte verwekt, welke personen deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: van Marle en van Ingen.
314Den 3 Juni 1762De personen van Jan Wensel Paselt en Gerrit Pele worden bij deze aangesteld tot voogden over het onmondige kind Hendrik de Wit bij Gerrit de Wit en wijlen Elisabet van Onsen in echte verwekt, welke personen de voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Bruinier en Valencijn.
[Kantlijn: 20 April 1769, Is verschenen de wed. de Wit en heeft Jan Wensel Paselt wegens de goede voogdijschap over dezelfs stiefzoon H. de Wit bedankt en daar van ontslagen. Z.A.
Coram: W. Knuth en P.D. Heijmenberg].
315Den 26 Juli 1762De personen van Albert Duitman en Hermen van Schoten worden mits deze aangesteld tot voogden over twee minderjarige kinderen van Marie Duijs bij wijlen Evert Duitman in echte verwekt, met namen Jan en Gerrit, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: M. Valencijn en G. Bruinier.
[Kantlijn: Den 11 Augustus 1777, zijn in de gerecht verschenen Jan en Gerrit Duitman en hebben hunne voogden goede voogdijschap en ontrichtingen hunne goede bedankt.
Coram: Hemert en Sabe].
316Den 29 Augustus 1762De personen van Derk van Graffers en Barteld Jurriens worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon Jan Kintink bj Jacobus Kintink en wijlen Aaltien Mols in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: M. Valencijn en G. Bruinier.
[Kantlijn: Den 18 Mei 1787, is J. Kintink in de gerecht verschenen en heeft de voogden van de goede voogdijschap bedankt].
317Den 12 Augustus 1762De personen van Albert Roijen en Jannes Pieters worden bij deze aangesteld tot voogden over de onmondige dochter Anna Elisabeth Hartman bij Hendrik Hartman en wijlen Anna Roijer in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Stennekes en Sabe.
318Den 2 September 1762De heren Hendrik en Bartold van Eekhout worden mits deze aangesteld tot voogden over Hermannus Martinus van Ermel, minderjarige zoon van Arnoldus van Ermel bij wijlen vrouw W.S. Eekhout Wegteverwest, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: D. Stennekes en A.S. Greven.
319Den 2 Spetmebr 1762De personen van Barend Bruinier en Paulus Elseneur worden mits deze aangesteld tot voogden over Harmen Jan Crof minderjarige zoon van W.L. Vriese bij wijlen de burgemeester Crog in echte verwekt, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: D. Stennekes en A. S. Greve.
320Den 10 September 1762De personen van H.J. Lindmeijer en D. Hager [Slager?] worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Hillegien Beslack, met name Christiaan Lindewick Wilhelm Carel, Elisabeth en Eleonora, welke voogden de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Lemker van Breda en D. Stennekes.
321Den 16 September 1762De personen van Hendrik Hetgers en Jan van Eimberen worden mits deze aangesteld tot voogden over Jan Wijl, minderjarige zoon van Caat Donselaar bij wijlen Hans Miggel Wijl in echte verwekt, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen. Z.A.L.
Coram: Lemker van Breda en D. Stennekes.
322Den 16 September 1762De personen van Jan Dries en Jurjen Bot worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Daniel van Buttens bij wijlen Alberdina de Haan in echte verwekt, met namen Piet, Geertruid en Luit, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen. Z.A.L.
Coram: Lemker van Breda en D. Stennekes.
323Den 7 Oktober 1762De personen van Claas van Ekeren en Jacob Kuspensrus worden bij deze geautoriseerd tot voogden iver de onmondige zoon Abraham Seligen bij Jacob Seligen en wijlen Hendrikien van Ekeren in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Lemker van Breda en A.J. Greven.
324Den 28 Oktober 1762De persoon van Andries Jans en hendrik Aarts en Dirk Jans Schuiveloop worden mits deze aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Janna Hendriks bij Reinder Fransen in echte verwekt, welke voogdijschap me handtasting door de voogden is aangenomen, zonder arglist.
Coram: E. Sabe en A.S. Groen.
325Den 15 December 1762De personen van Matthijs van Romunde en Hendrik Croese en Simon Schuurmeijer worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige dochter van Jacobus van Deenen en Catharina de Reuter met naam Maria van Deenen, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Greven en Hemert.
326Den 20 Januari 1763De personen van Harmen Berghuis, Gerrit Voerman en Rutger Vogel worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van Thijs Gerritsen Voerman bij Aaltien Danielsen Beck in echte verwekt, met namen Jannegien, Gerrit, Daniel, Marregient, Jan , Geesien en Anna, welke deze voogdijschap hebben aangenomen zonder arglist.
Coram: W. van Hemert en H.J. Roelink
327Den 20 Januari 1763De personen van Peter Bosch en Albert Bartels worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Aaltien Zwiers bij wijlen Dirk Anthoni in echte verwekt, met namen Trude, Anthoni en Lubbegien, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: W. van Hemert en H.J. Roelink.
328Den 21 Januari 1763De personen van Niklaas de Munninck en Berend Lankhorst worden mist deze gekwalificeerd als voogden van Abraham Lenkhorst, minderjarige zoon van wijlen Jan Lankhorst, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: R.W. van Hemert en H.J. Roelink.
329Den 7 Februari 1763De personen van Dirk Dijk en Roelof Storm W.Z. worden mits deze gekwalificeerd tot mede voogden over de minderjarige kinderen van Marten Storm in plaats van de overleden Eibert Storm, welke voogdijschap met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: H.J. Roelink en R. van Hemert.
330Den 7 Mei 1763De personen van Lourens van Wesep en Jan van Uenen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis van 't Wel bij Catharina van Toren in echte verwekt, met namen Cornelis, Hendrik en Jannetien van het Wel, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: P. van Ingen en B. van Marle.
331Den 9 Mei 1763De personen van Willem Dirks, Lubbert Willems en Gerrit Jans worden mits deze aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen met namen Jan Jans en Willem Jans bij Jan Lubberts in echte verwekt, welke voogdijschap bij dezelfde met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: P. van Ingen en B. van Marle.
332Den 9 Mei 1763De personen van Tijmen van Nunspeet, Steven van der Koel en Jan Luis worden mits deze aangesteld tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Maria Leis bij Teunis Aarsen in echte verwekt, met namen Derkjen, Liesabeth, Jannigjen en Geertjen Teunissen, welke voogdijschap bij dezelven met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram:
333Den 21 Mei 1763Jacob Jacobs en Albert van Dijk worden mits deze aangesteld tot voogden van de drie minderjarige kinderen van Annigjen Jacobs bij Arend Jacob in echte verwekt, met namen Jacob, Jacob en Hilligjen, welke voogdijschap bij opgemelde voogden met handtasting is aangenomen. Z.A.L.
Coram: P. van Ingen en B. van Marle.
334Den 22 Juni 1763De personen van de gemeensman W. H. ten Oever en Dirk Middelberg worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van Elisabeth Jacoba van Dijk, bij wijlen den procurator H. Le de Hassezet de la Sabloniere in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: M. Valencijn en P. van Ingen.
[Kantlijn: Den 19 Januari 1779, In plaats van wijlen Dirk Middelberg weder tot voogd geautoriseerd Jannes Middelberg.. In Fidem.]
335Den 30 Juni 1763De personen van de gemeensman Hendrik Backer en Quirinus Bruinier worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van Maria ELisabeth Backer bij wijlen de gemeensman Herman Nuis in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: L. Daandels en M. Valencijn.
336Den 11 Juli 1763De personen van Thijs Voerman, Herman Berghuis en Jan Eberts van Harxen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Knol, met namen Lutte, Marregien, Gerrit en Jaapje, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: L. Daandels en M. Valencijn.
337Den 1 Augustus 1763[Akte is in z'n geheel doorgekrast] De personen van Valencijn en Anthoni van Hoesbergen worden mits deze aangesteld tot voogden over Sara Wamelink minderjarige dochter van Jacobus Wamelink bij wijlen Cornelia Broeland in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: M. Valencijn en L. Daandels.
[Kantlijn: Den 4 November 1768, verscheen Sara Wamelink en heeft hare voogden goede administratie en ontrichtingen hare goederen bedankt. Zijn de ge.... met ...Lemkes
Coram: M. Valecijn en P. van Ingen.Kantlijn: Den 19 Oktober 1764, Is Albertus Voerman aangesteld tot voogd over Sara Wamelink in plaats van Dr. A. Le Valencijn als secretans de regering ......... ...namen ....... zijnde [Behoorlijk gekriebel en de tekst is doorgekrast]
338Den 1 September 1763De personen van Michiel Louijs en Hendrik Hartman worden bij deze aangesteld tot voogden over de onmondige zoon Warner Steen bij Jan Lodewijk Steen en wijlen Berendina Gerrits in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Sabe en Hemert.
339Den 20 Oktober 1763De personen van Dirk Wichers en Jan Jansen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Jacobje Jans bij Evert Wichers in echte verwekt, met namen Wicher en Jan, welke voogden deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: H. Eekhout en W. van Hemert.
340Den 8 December 1763Depersonen van Pieter Frense en Philip Tromholles worden mits deze aangesteld tot voogden van het minderjarige kind van Judith Hasselhorst met naam Aaltjen bij Jan Jo.. Rekeman in echte verwekt, welke voogdijschap bij opgemelde voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: A.S. Greven en R.W. Hemert.
341Den 9 December 1763De personen van Claas Visser en Johannes Mengel worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik Oltenhoff bij Zwaantje Vijfers in echte verwekt, met namen ...... [onduidelijk] en Annigjen, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: A.S. Greven en R. van Hemert.
342Den 29 Mei 1764De personen van Bruin Hendriks en Eibert Nijboer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 4 minderjarige kinderen van Jacobjen Alberts bij Peter Arents in echte verwekt, met namen Aaltjen, Geesien, Albert en Arend, welke voogdijschap met handtasting bij dezelve is aangenomen.
Coram: G. Bruinier en A. Coops.
343Den 29 Maart 1764De personen van Jan Reimerink en Bart Uiterwijk worden mits deze aangesteld tot voogden over de 2 minderjarige kinderen van Jan van Heerde bij Cornelia van den Berg in echte verwekt, met namen Geertruid en Jan, welke voogdijschap met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: G. Bruinier en A. Coops.
344Den 16 April 1764De personen van Dirk van den Broek en Willem Campsteen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Jacobus Nijenhuis bij Magdalene Huppel in echte verwekt, met namen Maria en Catharina, welke voogdijschap door gemelde personen met handtasting is aangenomen.
Coram: A.S. Greven en A. Coops.
345Den 10 Mei 1764De personen van Jan Jansen en Geert Jansen worden mits deze aangesteld tot voogden over het minderjarige kind van Jannegien Hilbrands bij Teunis Jansen in echte verwekt, met namen Aaltien Teunis, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: van Marle en Coops.
[Kantlijn: Den 26 Februari 1779, Is de persoon van Jan de Haan weder geautoriseerd als hier nevens in plaats van wijlen Jan Jansen. In Fidem].
346Den 5 Juli 1764Arent Jans en Jan Arent worden mits deze aangesteld tot voogden over de twee onmondige kinderen van Rutger Aarts bij wijlen Hendrikien Arents in echte verwekt, met namen Aart en Arend, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: Lemker van Breda en L. Daandels.
[Kantlijn: In plaats van wijlen Arent Jans eerst tot medevoogd aangesteld zijnde Steven Aarts kapitein, zo is op den 2den Maart 1775 in plaats van wijlen Steven Aarts Kapitein hier toe weder aangesteld Jan Louwsen Post, die dezelve bij handtasting heeft aangenomen. S.A.
Coram: L.E. Daandels en A.H. ten Oever].
347Den 1 Augustus 1764De heren van Hemert en de Hadel worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van de heer oud burgemeester W. van Knuth bij wijlen vrouwe G. van Patkul in echte verwekt, met namen Frederik Christophel, Adolf Julius Burchard, Rutger Willem en Jan Antonij, welke deze voogdijschap met handtastong hebben aangenomen. Z.A.L.
Coram: Daandels en D. Stennekes.
348Den 6 Augustus 1764De personen van Adolf Claassen en Rutger Vogel worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Batjen Dirks bij wijlen Bartelt Aarts in echte verwekt, met namen Geesje en Aagjen, welke voogden de voogdijschap met handtasting hebben aangenomen. Z.A.L.
Coram: Lemker van Breda en Daandels.
349Den 19 September 1764De personen van Wiccher Gosens en Marten Proper worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van Gerrigien Proper bij Harmen van Wesop in echte verwekt, met namen Geesien en Janna, welke voornoemde personen de voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A..
Coram: Daandels en Greven.
350Den 20 September 1764De personen van Claas Meiboom en Evert Nuijen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Hendrikje Arends bij Gerrit Wessels in echte verwekt, met namen Berendje en Janna. Hebbende de voogden deze voogdijschap met handtasting aangenomen, Z.A.L.
Coram: Daandels en Stennekes.
351Den 4 Oktober 1764De personen van Bernardis Oordijk en Jan Neuset worden mits deze aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Willem Mourits bij Jannigjen Lieseveld in echte verwekt, met namen Leida, Jannes en Gerrit Mourik, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen.
Coram: Daandels en Greven.
352Den 20 December 1764De persoon van Jan Willem Lintmeijer word bij deze geautoriseerd tot voogd over Jacob Bos bij Pieternella Scholte en wijlen Derk Bos in echte verwekt, in de plaats van Jan Jansen Bos overleden zijnde, welke de momberschap bij handtasting heeft aangenomen.
Coram: Greven en Stennekes.
353Den 3 Januari 1765De personen van Matthijs Dosinga en Paul van Uenen worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de vier onmondige kinderen van Arnoldus Dosinga bij wijlen Conradina ten Caten in echte verwekt, met namen Cornelis, Johannes, Gerrit en Jannetien Dosinga, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Roelink en Vestrink.
354Den 24 Januari 1765De personen van Jan Hendrik van Olden...[?] en Eijbert Meijerenberg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Anna Marij Schemmekes bij Wolter Willems in echte verwekt, met namen Hendrik, Gerrit, Harmina bij Wolter Willems in echte verwekt, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: Roelink en Vestrink.
355Den 24 Januari 1765De persoon van Claas Visscher Moulix word mits aangesteld tot mede voogd over de onmondige kinderen van Barteld Aartien gewezen boer op het Haatland welke voogdijschap bij hem met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: Roelink en Vestrink.
356Den 31 Januari 1765De personen van Antonie van Dijk en Pouwel Kruid worden mits deze aangesteld tot voogden van de minderjarige zoon van Johanna van Dijk bij Klaas van Eerde in echte verwekt, met namen Lucas van Eerde, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Roelink en Vestrink.
357Den 2 Februari 1765De personen van Hendrik Knop en Jacob van Dijk worden mist deze aangesteld over de twee minderjarige kinderen van Liefert van Graffer bij Hendrikjen van Porijs in echte verwekt, met namen Aaltjen en Arent, welke voogdijschap bij dezelve met handtasting is aangenomen.
Coram: Roelink en Vestrink.
[Kantlijn: Den 25 Januari 1785, Is Arent van Grafhorst heeft zijn voogden voor de ontrichtingen zijne goederen zit
Coram: Vestrink en van Bekum].
358Den 21 Februari 1765De personen van Jan ten Kolste en Noldus Posinga worden mits deze aangesteld tot voogden over de drie onmondige kinderen met namen Peter, Geesien en Aaltien Oosthuis bij Willem Oosthuis en wijlen Willempien Prins in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Vestrink en Roelink.
359Den 21 Maart 1765De personen van Gerrit van Marle en Gerrit van den Brink worden mits deze aangesteld tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Jan Voorweg bij Grietjen van der Brink in echte verwekt, met namen Jannes Dirk en Jannigjen, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen.
Coram: Roelink en M. Valencijn.
360Den 11 Mei 1765De personen van Johannes Waals en Cornelis van der Vogt worden mits deze aangesteld tot voogden over het minderjarige dochtertje van Dirk van Marle met namen Aaltjen bij Christina Udek in echte verwekt, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen. Z.A.L.
Coram: D. Stennekes en A. ten Oever.
361Den 17 Mei 1765Dr. Abraham Balkman en de apotheker David Lotzen worden mits deze aangesteld tot voogden over Margaretha Elisabeth en Adriana Cornelia, minderjarige kinderen van Maria Louisa Straatman bij wijlen Hermannus van Duuren in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting door haar is aangenomen. Z.A.L.
Coram: D. Stennekes en A. H. ten Oever.
362Den 30 Mei 1765De personen van Christiaan van Braamen en Broer van Kampen worden mits deze aangesteld tot voogden over Berend Jochem Pieter, Jan en Hendriena, minderjarige kinderen van Michiel Groenewout bij wijlen Maria Heldoorn in echte verwekt, welke voogdijschap zij heden met handtasting hebben genomen, zonder arglist.
Coram: D. Stennekes en Munninck.
[Kantlijn: Den 10 Oktober 1781, heeft Berend Groenewoud zijn voogd G. van Braamen de andere voogd overleden zijnde, voor de goede administratie en ontrichtingen zijner goederen bedankt].
363Den 30 Mei 1765De personen van Mendelt Nordenburg en Egbert Meijerenberg worden mits deze aangesteld tot voogden over Gerrit, Jan en Lubbertus, minderjarige kinderen van Engeltjen Sonnenberg bij wijlen Hendrik Winter in echte verwekt, welke voogdijschap door hun met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: D. Stennekes en Munnink.
[Kantlijn: Den 8 Februari 1768, Gerrit Winter meerderjarig zijnde geworden, heeft zijne voogden goede voogdijschap en ontrichtingen zijne goederen bedankt, zonder arglist].
364Den 10 Juni 1765De personen van Lucas Nieuwenhuis en Barend Oedekerk worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de drie onmondige kinderen van Tohas Schrijver met name Jacomina, Catharina en Rebekka Schrijver bij wijlen Fennie Margareta Nieuwenhuis in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Sabe en Ten Oever.
[Kantlijn: Den 12 September 1771, Lucas Nieuwenhuis op dezelfs verzoek van deze voogdijschap ontslagen zijnde is in dezelfs plaats wederom tot voogd geautoriseerd, de persoon van Michiel Nieuwenburg, die zulks ook bij handtasting heeft aangenomen. S.A.
Coram: Lemker van Breda en Valencijn.
365Den 27 Juli 1778In plaats van bovenstaande voogden Barend Oedekerk op dezelfs verzoek bij apott. van heden van de voogdijschap ontslagen en M. Nieuwenburg overleden zijnde worden de personen van Menso Lankhorst en Arent Nieuwenburg weder tot voogden over de twee onmondige kinderen van Tobias Schrijver, bij wijlen Fenna Margareta Nieuwenhuis in echte verwekt geautoriseerd, welke deze de voogdijschap met handtasting hebben aangenomen. Z.A.L.
366Den 17 Juni 1765Dr. Gerrit Jan Stennekes word mits deze aangesteld tot mede voogd over de minderjarige kinderen van Jan Nelman, in plaats van Dr. Helmich van Marle, de overleden is, welke voogdijschap bij opgemelde Gerrit Jan Stennekes met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. Coops en A.H. ten Oever.
[Kantlijn: Den 14 September 1772, Verschenen Catharina Cornelia Rietman, en heeft hare voogd goede administratie en ontrichtingen hare goederen bedankt, zijnde geassisteerd met dezelfs ....... [Door elkaar heen geschreven]
Coram: Greven en Lemker van Breda.
[Kantlijn: Den 16 Juni 1775, Dr. G.J. Stennekes op den 12 dezer overleden zijnde is dr. A.S. Strokkel in dezelfs plaats geautoriseerd, ten fine als boven gemeld].
367Den 22 Juli 1765De persone van de gemeensman Berend Hagewolt, Jan Peters en Willem Dorks, worden mits deze aangesteld tot voogden over Aaltjen Aarts, minderjarige dochter van Geertruid Peters bij wijlen Aart Zwiersen van de Weerd in echte verwekt, welke personen die voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Sabe en ten Oever.
[Kantlijn: Den 21 Juli 1780, De persoon van Wessel Avink word mits deze tot mede voogd over Aaltjen Aarts aangesteld, zonder arglist].
368Den 13 Augustus 1765De personen van Hendrik Fox en Harmen Vos worden mits deze aangesteld tot voogden over Jacob Fox, minderjarige zoon van Jacob Fox bij ..... [niet ingevuld] in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen. Z.A.L.
Coram: Hemert en Roelink.
369Den 31 Oktober 1765De personen van Jan van der Wal en Claas Visscher Moolen, worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van Bernardus Veen bij wijlen Geertrui Moulin in echte verwekt, met namen Helena Elisabeth, Evert, Abram, Margareta en Jacoba Veen. Z.A.L.
Coram: H.J. Roelink en B van Ingen.
[Kantlijn 1: Den 19 Juli 1780, Verschenen Margareta Veen huisvrouw van Jan van Son en heeft de voogden hunner goede administratie en ontrigtingen hare goederen bedankt. Z.A.L.
Coram: P. van Heimenberg en G. Bondam]
[Kantlijn 2: Den 21 April 1778, Verschenen Evert Veen, nu meerderjarig geworden en bedankte zijne voogden hunner goede administratie en afgoedeing. S.A.
Coram: Knuth en Ten Oever. Me presente].
[Kantlijn 3: Den 10 Januari 1789, Verschenen in den Ed. gerichte Jacoba Veen, meerderjarig geworden en bedankte haar voogden hunner goede administratie en afgoeding. Z.A.
Coram: B. van de Merwede en Hemenberg. Me presente].
370Den 5 December 1765De personen van Frans van Uenen en Frans de Haan, worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen van Lucas de Kaa met namen Hendrik en Cornelis de Kaa bij wijlen Hendrikien de Zonde in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Ingen en Roelink.
371Den 5 December 1765De personen van Jan van Uenen en Egbert Meijerenberg worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de drie onmondige kinderen van Pietertien Woudenberg bij wijlen Harmen Beerthuis in echte verwekt, met namen Christina, Gerrit Derk en Aaltien Beerthuis, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Ingen en Roelink.
372Den [niet ingevuld] December 1765De persoon van Arent Jansen Mooijheer word in plaats van Aart Bakker overleden zijnde geautoriseerd tot voogd over de kinderen van wijlen Willem Aarts Captain, welke de momberschap bij handtasting heeft aangenomen.
Coram: van Ingen en Roelink.
373Den 27 Januari 1766De personen van Paul Verwest en Roelof Stolte worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen Willem, Marrigien en Peter Gerrits bij Aaltien Willems en Gerrit Hendriks in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Valencijn en Stennekes.
374Den 27 Januari 1766De personen van Hendrik Gerrits en Jan Hendriksen Wagter worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen Gosen en Hendrik Hendriks bij wijlen Zwaantien Hendriks en Hendrik Gosens in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Valencijn en Stennekes.
375Den 27 Januari 1766De personen van Herman ten Tij en Barend Hyink worden bij deze geautoriseerd tot voogden over Philip Kogelman bij Willemina Klaassen en wijlen Jurriaan Kogelman in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Valencijn en Stennekes.
376Den 30 Januari 1766De personen van Jan Telink en Coenrad Golkeraat worden geautoriseerd tot voogden over Jannegien Balliers bij Elsien Teling in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Valencijn en Stennekes.
[Kantlijn: Den 24 Augustus 1771 verscheen Jannegien Balliers en verklaarde dezelve voogd Jan Teling voor dezelfs gehouden administratie en goeder voogdijschap te bedanken, bekennende van dezelfs na genoegen te zijn voldaan zijnde geassisteerd met de .......[onduidelijk]
Coram: A. ten Over en A. Coops].
377Den 21 Februari 1766De personen van Jacob Crispersius. Peter Gerritsen Bos en Gerrit Willemsen Bos worden geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van wijlen Jan Claas van der Veen bij wijlen Annetien Rutgers in echte verwekt, als ook over de kinderen van Peter Willemsen Bos bij wijlen Trijntjen Aarts in echte verwekt, als mede over de nagelaten zoon van wijlen Lubbert Lubberts bij wijlen Annetien Lubberts in echte verwekt, en hebben de voogdijschap bij handtasting aangenomen.
Coram: Valencijn en Sabe.
378Den 27 Maart 1766De personen van de gemeensman Jan Sterke en Roelof Storm benevens de burgemeester Stennekes worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de nagelaten kinderen van de gemeensman J.H. Tederbos genaamd Dirk Jan en Daniel, bij wijlen Maria Elisabeth van Marle in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: B. van Marle en A.H. ten Oever.
379Den 10 April 1766De personen van Peter Staal en Jan Rijksen worden mits deze aangesteld tot voogden over het onmondige kind van Jan Staal met naam Pieter Staal bij Gerrigje van de Nordel in echte verwekt, welke voogdijschap bij gemelde voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. van Marle en A.H. ten Oever.
[Kantlijn: Den 6 Januari 1785, Is verschenen Wilhelmus Riebeek geautoriseerd tot voogd in plaats van de overleden Jan Rijks Z.A.L.
Coram: van Hemert en Bondam].
380Den 22 Mei 1766De personen van Adolph Tonneman en Jannes Veltman worden geautoriseerd tot voogden over ...ianes Bleek, welke de voogdijschap hebben aangenomen.
Coram: Marle en Daandels.
381Den 9 Juni 1766De personen van Hendrik Gerrits en Cornelis Lammers worden mits deze tot voogden aangesteld over het minderjarige dochtertje van Neeltjen Wolters bij Lubbert Willems in echte verwekt, met namen Woltertjen Lubberts, welke voogden met handtasting is aangenomen, Z.A.L.
Coram: L.E. Daandels en P. van Ingen.
382Den 12 Juni 1766De personen van Dirk van Galen en Jan Kustor worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Andries van Galen bij Claasje Overtein in echte verwekt, met name Johannes, welke voogdijschap bij dezelve met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
383Den 21 Juli 1766De personen van Peter Cuce en Leendert van Putten worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige dochter Anna van Hasselt bij Johanna van Hardenberg en wijlen Harmen van Hasselt in echte verwekt, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Ingen en Daandels.
384Den 24 Juli 1766De personen van Theunis Weijman en Jan van Enter worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de vier onmondige kinderen van Margareta Groen wed. van Abraham IJdenburg met namen Geesien, Magteld, Marten en Sara IJdenburg bij wijlen gemelde Abraham IJdenburg in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Ingen en Daandels.
385Den 24 Augustus 1766De personen van Jan van der Wal en Berend Smit worden mits deze aangesteld tot voogden over Johanna van Dieren minderjarige dochter van Magtelt Evers van der Horst bij wijlen Albert van Dieren in echte getogen, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: Sabe en M. Valencijn.
386Den 29 September 1766De personen van Aart Hendriks van de Zwartendijk word bij deze geautoriseerd tot mede voogd over de kinderen van wijlen Willem Aarts Captein in de plaats van Arent Jansen overleden zijnde, welke de momberschap bij handtasting heeft aangenomen.
Coram: Valencijn en Greven.
387Den 2 Oktober 1766De personen van Jacobus van Uenen en Leendert van Putten worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen Barteld en Geertien Bosboom bij Evert Bosboom en wijlen Jacobien mede in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Valencijn en Hemert.
388Den 2 Oktober 1766Gerrit Cobessen Slim en Floor Koedam worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de vijf onmondige kinderen met namen Henrikien, Willemina, Gijsbert, Cobes en Floor van Nunspeet bij wijlen Gerrit van Nunspeet en Barta Slim in echte verwekt, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Valencijn en Hemert.
389Den 23 Oktober 1766De personen van Jan Weijer en Egbert Weijer worden bij deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik Weijer bij wijlen Hendrikje Geerts in echte verwekt, met namen Matje, Jan, Egbertje, Geerling, Mergje, Arendje, Geesje, Peter en Arend, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: Greven en B. van Marle.
390Den 5 December 1766Steven Aarts word bij deze geautoriseerd tot voogd on de plaats van wijlen Arent Jansen Mooijweer, van de twee nagelaten kinderen van wijlen Rutger Aarts Captein bij wijlen Hendrikien Arents in echte verwekt, welke de momberschap met handtasting heeft aangenomen.
Coram: Greven en Hemert.
[Kantlijn: Zie de marginale notitie opzichten van deze voogdijschap op datum den 5 Juli 1764].
391Den 8 December 1766Maren Rijgen en Christiaan Stutmans worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Daniel Rijgen bij Annigjen Stutman in echte verwekt, met namen Barbara, Magdalena, Grietjen en Marten Rijgen, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: Greven en Hemert.
392Den 22 December 1766Derk van Grafhorst en Hendrik van den Burg worden mits deze aangesteld tot voogden over het onmondige zoontje Gerrit Louwen van Grafhorst van Aaltjen Peppels bij Louw van Grafhorst in echte verwekt, welke de voogdijschap bij de oogden met handtasting is aangenomen, Z.A.L.
Coram: A.S. Greven en R. van Hemert.
[Kantlijn: Den 10 Juli 1780, Heeft Gerrit Lauwens van Grafhorst de voogden bedankt voor hun goede administratie en ontrichtingen].
393Den 22 December 1766Jan van Dijk en Pauwel van Dijk worden bij deze aangesteld tot voogden over het onmondige dochtertje van Jacoba Oldebroek bij Christiaan Blesman in echte verwekt, met naam Chrisjen Blesman, welk voogdijschap bij dezelven met handtasting is aangenomen.
Coram:
394Den 16 Januari 1767De personen van Klaas van Eekeren en Jan Diesbach worden mits deze aangesteld tot voogden over het onmondige kind Teunis van Marrigjen Lammerdink met naam Teunis bij Arend Diesbach in echte verwekt, welke voogdijschap bij opgemelde voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: A. Vestrink en H.L. van de Merwede.
395Den 16 Januari 1767De personen van Lucas Hertman en Gerrit van den Berg worden mits deze aangesteld tot voogden over de twee onmondige kinderen van Jan van Einberen met namen Jan Hendrik en Jan Paulus bij Hermina in echte verwekt, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen.
Coram: Fisdem
396Den 26 Februari 1767De personen van Jannes Pieters en Jan de Oele worden mits deze aangesteld tot voogden over de twee onmondige kinderen van Jannegien Mossinkhof met namen Femmegien en Lubbert bij wijlen Lubbert Schut in echte verwekt, welke voogdijschap de voogden met handtasting hebben aangenomen. Z.A.L.
Coram: B. van Marle en H.L. van de Merwede.
397Den 10 Maart 1767De personen van Jacob [achternaam doorgekrast] en Gerrit Barteltd worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen van Gerrit Gerrits bij wijlen Aaltien Bartelts in echte verwekt met namen Gerrit en Gerrigien Gerrits, welke de momberschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Marle en Merwede.
398Den 23 Maart 1767De personen van Willem Lamberts van Schellen en Hendrik Smit worden bij deze aangesteld tot voogden over de drie nagelaten kinderen met namen Trijntien Willemsen, Bartelt Willemen en Aaltien Willemsen van Dijk bij Willem Barteltsen van Dijk en wijlen Trude Willems in echte verwekt, welke de momberschap hebben aangenomen.
Coram: Marle en V. der Merwede.
399Den 2 April 1767Willem Luigies en Gerrit Jan Koetsier worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Teunis Jacobs bij Hendrikje Willems in echte verwekt, met namen Jacob, Barteld, Hendrik. Luigien en Lubbigjen, welke voogdijschap bij voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: L.E. Daandels en P. D. van Humenberg.
400Den 27 April 1767De personen van Albert Roelofs en Steven Louwe Post worden bij deze aangesteld tot voogden over Dirkje Woltertien en Louwe Post bij wijlen Gerrit Jansen van de Kolk in echte verwekt, welke de momberschap hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: Daandels en Heimenberg.
401Den 29 Mei 1767De personen van Steven Aars Captein en Lieffert van Grafhorst worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van Willempien Hendriks bij Rutger Aars Captein in echte verwekt, met naam Hendrik Captein, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: Lemker van Breda en Heimenberg.
402Den 22 Juli 1767De personen van Willem Luchies en Hendrik Aarts worden mits aangesteld tot voogden over het minderjarige dochtertje van Arend Jans van Hattum, zij Annegien Willems in echte verwekt, genaamd Annegie, welke voogdijschap bij de voogden bij handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: D. Stennekes en A. Coops.
403Den 16 Juli 1767De personen van Lambert van Dijk en Jan van Ulsen worden mits deze aangesteld tot voogden over Anna Maria minderjarige dochter van Jannes Breuker bij wijlen Gerregien Jansen in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting is aangenomen, Z.A.L.
Coram: Coops en Greve.
404Den 5 November 1767De personen van Willem van de Wetering en Gerard Prins worden op dezelve verzoek op heden bij rechte gedaan mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over Maria Amelia de Vos minderjarige dochter van wijlen Jan de Vos van Hostok en Beata Cornelia van Munster echtlieden, zonder arglist.
Coram: Vestrink en Greven.
[Kantlijn: Den 25 Januari 1773, Is in plaats van wijlen Gerard Prins weder tot voogd aangesteld de persoon van Evert Boele. In Fidem].
405Den 31 December 1767De gemeensman Arent Nieuwenburg word in de plaats van de burgemeester ten Oever mits deze aangeteld tot voogd over de onmondige kinderen van ELisabeth Jacoba van Dijk bij wijlen de procurator A.L. de Lusanet de La Sablonniare in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen.
Coram: Greven en Ten Oever.
406Den 23 Januari 1767[m.i. 1768]De personen van Dirk Gerrit Dijk, Lodewijk Camerlingen, Harmen Berghuis worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over Alida Peele, minderjarige dochter van wijlen Gerrit Peele en Alida Bakker in leven echtlieden, welke voogden deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: Stenneks en Merwede.
407
[Kantlijn: Den 18 Juni 1778
, verschenen Alida Peel geassisteerd met haar echtgenoot Egbert van Wijhe en heeft haar voogden goede voogdijschap en ontrichtingen hare goederen bedankt].
408Den 25 Maart 1768De personen van Mense Sellis en Roelof Herms worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over haar toezicht behoevende moeder Magteld Gerrits, welke voogden deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: Van der Merwede en Knuth.
409Den 4 April 1768De personen van Berend Kuter en Hendrik Sellis worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over Janna Arents dochter van wijlen Arend Jans, welke voogden deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen. Z.A.L.
Coram: van der Merwede en Stennekes.
410Den 18 April 1768De secretaris Roldanus word mits en benevens de burgemeester van Knuth en den advocaat W. Buldsnijde geautoriseerd en aangesteld tot voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen den predikant Rambonnet te Utrecht voor enige tijd overleden, zijnde deze voogdijschap bij de burgemeester van Knuth en Roldanus aangenomen met handtasting.
Coram: van Heimenberg en ten Oever.
[Kantlijn: Den 11 December 1773, Zijn verschenen Frederik Lodewijk Rambonnet en Elisabeth Leventia Rambonnet en hebben hare voogden goede administratie en ontrichtingen hare goederen bedankt.
411Den 17 December 1783, Is in de gerecht verschenen F.L. Rambonnet secretaris deze stad als gemachtigde van dezelfs zusters vrouwe Jacoba Sophia Rambonnet en dezelfs echtegenoot Leonardus van Lien en wed. dr. en vrouwe Franeur Le Rambonnet en dezelfs echtgenoot Hendrik Jansen Loenen notaris en procur. tilte thans woonachtig te Utrecht luidende volmacht .... ..... van waarde .... en heeft in die kwaliteit de oud burgemeester van Knuth voor de onrichtingen der goederen en ... .... ....Z.A.L.].
412Den 25 April 1768De personen Van Cobus Hoefhamer en Jacob de Haas worden mits deze aangesteld tot voogden over de twee minderjarige kinderen met namen Cornelia en Derkjen bij Hendrikjen de Haas in echte verwekt, welk voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen.
Coram: W. T. van Knuth en P. D. v. Heimenburg.
413Den 29 April 1768De gemeensman Arend Mijenburg Gerhardus ten Klooster en Dries van Gelder worden met de vader als toeziend voogd aangesteld tot voogden over de drie minderjarige klein kinderen van de gemeensman Jan Krissel van dezelfs dochter overleden dochter Johanna Grissel [m.i. Krissel, volgens DTB Kressel] bij Gabriel ten Klooster in echte verwekt, welke voogdijschap met handtasting bij de voogden is aangenomen, Z.A.L.
Coram: P.D. V. Heimenberg en A.H. ten Oever.
414Den 19 Mei 1769 [1768]De personen van Herman Schimmelpennink, Roelof Storm en Adriaan van Gronouw worden mits deze aangesteld tot voogden over de vier minderjarige nagelaten kinderen van Adriaan Dooijer, nevens dezelfs grootmoeder de wed. wijlen Jan van 't Oever, en tot toeziende voogden dr. Tobias Tobias en Assuerus Leusink, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: P.D.V. Heimenberg en W. F. v. Knuth.
[Kantlijn:Den 4 Juli 1777, Verschenen H. Franke junior als in huwelijk hebbende Elisabeth Doijer en E. de Rooij als in huwelijk hebbende Geertruid Doijer en hebben de hier nevens gemelde voogden, hunner goede voogdijschap en administratie bedankt, Z.A.L.
Coram: A. Vestrink en A.S. Greven. Me prosente]
415Zonder Datum [1768]De personen van Bernardus Rokes en Hendrik Jan (3) Schendelaar worden mits deze als voogden aangesteld over de onmondige kinderen (2) met name Johanna Geertruiden Casper van (1) Robartus de Grei welke voogdijschap bij voorschreven voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: A.H. ten Oever en A. Coops. [De getallen 1,2 en 3 staan in de originele akte boven de woorden vermeld, zonder verwijzing of uitleg]
416Den 25 Juli 1768De personen van Gerrit Bos en Harmen Heupink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Jannetje Jansen minderjarige dochter van Aaltje Jans, bij Kees Jans in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: ten Oever en Lemker van Breda.
417Den 25 Juli 1768De personen van Adam Snel en Johanna Boer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Johan Philip, Johanna Christina, Anna Maria en Jan Christiaan Pest, minderjarige kinderen van Jurrig Philip Pest bij Susanna Christine in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen. Z.A.L.
Coram:
418Den 10 Augustus 1768De personen van Adam Stiel en Pouwel Dil worden mits deze aangesteld tot voogden over Johannes en Caatje minderjarige kinderen van Peter Stiel bij Anna Catharina Louwis in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: A.H. ten Oever en W. van Hemert.
419Den 22 Augustus 1768De personen van Dries van Gelder word in de plaats van de overleden Jannes van der Berg tot mede voogd over Gesina Broekmans mits deze aangesteld, welke deze voogdijschap met handtasting heeft aangenomen, zonder arglist.
Coram: A.H. ten Oever en A. Coops
420Den 1 September 1768De personen van Harmen ten Thije en Hendrik van der Meulen worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over Maria, Lucas, Hendrik en Claasje, minderjarige kinderen van Berend Mengeling bij wijlen Hendrikje Hendriks in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Lemker van Breda en Coops.
421Den 1 September 1768De personen van Jan Bos en Cornelis Veneman worden mits deze aangesteld tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Hendrik Poortman in echte verwekt, bij Jan Hartsuiker met namen Grietjen, Hendrikjen, Berendjen, Willemtje, Jacobjen en Lambert welke voogdijschap bij Jan Bos en Cornelis Veneman mits handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram:
422Den 24 November 1768De personen van Barend ten Oever en Roelof Teunis worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Warner Wielinck met namen Aanigjen, Trijntjen, Harmen, Willemtjen en Gerrigjen alle bij Janna Gerrits in echte verwekt, welke de voogdijschap bij opgemelde voogden met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: M. Valencijn en P. van Ingen.
[Kantlijn: Den 28 Juni 1790, Zijn in den ed. gerechte Harmen en Annegie nu meerderjarig geworden zijnde en hebben haar nevens genoemde voogd Roelof Teunis zijnde de andere overleden, hunner goede administratie bedankt, ontslagen].
423Den 8 December 1768De personen van Pieter ten Hove en Jan de Oule worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige zoon van wijlen Hermannus van den Berg met namen Hermannus van den Berg bij wijlen Sophia ten Hove in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: M. Valencijn en P. van Ingen.
424Den 12 December 1768De persoon van Gerrit Bavink word mits deze aangesteld tot voogd over de minderjarige zoon van wijlen Hermannus van den Berg met name Hermannus van den Berg bij wijlen Sophia ten Hove in echte verwekt, en zulks met en nevens Pieter ten Hove en Jan de Oule, welke den 8 dezer tot voogden zijn gekwalificeerd geworden, welke voogdijschap bij gem. Gerrit Bavink met handtasting is aangenomen, zonder arglist.
Coram: P. van Ingen en M. Valencijn.
425Den 19 December 1768De personen van Claas Visscher Moulin en Marten Riger worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Albertus Voerman met namen Jan Margareta en Everdina bij wijlen Gerherdina Moulin in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: B. van Ingen en M. Valencijn.
[Kantlijn: Den 16 September 1776, Verschenen Jan, Margareta en Everdina Voerman nu meerderjarig geworden zijnde en hebben hunne hier nevens genoemde voogden hunner goede administratie bedankt en ontslagen.
Coram: Greven en Ingen].
426Den 4 Februari 1769De personen van Rutger Vogel en Adolf Claasen worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over Gerregien Jans minderjarige dochter van Batje Dirks bij wijlen Jan Driesen in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: Daandels en ten Oever.
427Den 9 Februari 1769De personen van Anthoni Hoekendaal en Hendrik Asdorp worden mits deze aangesteld tot voogden over Jan Paulus Anthoni en Gerrit Jan Nihof [?] minderjarige kinderen van Wilhelmus Nihof bij wijlen Angenis Koelendaal in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: Daandels en ten Oever.
428Den 10 Februari 1769De persoon van Lourens van Wijhe word mits deze in de plaats van de gemeensman Joan Sterke aangesteld tot voogd over de onmondige kinderen van wijlen de gemeensman Jan Wederbos welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, Z.A.L.
Coram: A.H. ten Oever en L.E. Daandels
429Den 30 Maart 1769De personen van Rutger Caper en Coenrad Stelploeg worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige dochter van wijlen Jan van Stegeren welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: ten Oever en L.E. Daandels.
430Den 6 April 1769De personen van Peter Bos en Tomas van Ommen worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van Jan Kleinbroek met namen Albert oud 22 jaren en Derk en Geevert 20 jaren, Janna oud 18 jaren en de Jannes oud 16 jaren bij Elsien van Ommen in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: A.H. ten Oever en L.E. Daandels.
431Den 10 April 1769De pesonen van Fredrik de Bruijn en Abraham Lankhorst worden mits deze aangesteld tot voogden over de vier onmondige kinderen van Anna Katrina Bloms weduwe van wijlen Hermannus Mensink, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: A.H. ten Oever en P. van Ingen.
432Den 26 April 1769De personen van Nikolaas Borre en Jan Jacobs Hijsink worden mits deze aangesteld tot voogden over de vier onmondige kinderen van Adam Schelleman bij wijlen dezelfs vrouw Aaltie Jans in echte verwekt, met namen Maria, Grietje, Isaak en Jan welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: D. Stennekes en P. van Ingen.
433Den 27 April 1769De personen van Albert Lubberts en Hermen .erssink worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van Jan Hendrik Schennekes bij wijlen Truidegie Jans in echte verwekt, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: D. Stennekes en P. van Ingen.
434Den 17 April 1769De personen van Antonij Evertsen Vogelensank en Albert Budel worden mits deze aangesteld tot voogden over het onmondige dochtertje van Lisabet Reinders bij wijlen Gerrit Reinders in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: D. Stennekes en P. van Ingen.
435Den 22 Juli 1769Tiemen van Nunspeet en Jan van Dijk zijn tot voogden aangesteld over het minderjarige kind van Arent van Dijk bij .............[niet ingevuld] in echte verwekt, welk de voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, zonder arglist.
Coram: M. Valencijn en W. van Knuth.
436Den 39 [!] Augustus 1769De personen van Antonij Vogelsang en Andries van Beverwijk worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Adriaan van Beverwijk met namen Justies, Aart, Jan en Gerregie bij dezelfs overleden vrouw in echte verwekt, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: M. Valencijn en W.F. van Knuth.
437Den 39 [!] Augustus 1769De personen van Antonij Vogelsang en Andries van Beverwijk worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van de weduwe Miesie Browers met name Kornelis Pieter en Jacobus bij wijlen Pieter Brouwer in echte verwekt, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: M. Valencijn en van Knuth.
438Den 31 Augustus 1769De persoon van Egbert van der Horst word mits deze in plaats van wijlen Pieter van der Horst aangesteld tot voogd over de onmondige kinderen van wijlen Albertus van der Haar, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, Z.A.L.
Coram: E. Sabe en A.S. Greven.
[Kantlijn: Den 16 April 1772, Is de Ed. Berent Lankhorst Laures aangesteld tot medevoogd over de minderjarige kinderen van Albertus van der Haar on plaats van wijlen J.W. Paselt die deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen.
439Den 1 Juni 1775Verscheen Egbert van der Haar en heeft gemelde voogden hunner goede administratie bedankt, en is haars voogdij ontslagen. Hoofd van Br. Espel me presente
Coram: Hemert en Vestrink].
440Den 22 September 1769De personen van Evert van der Horst en Jan Hendrik Sampshuisen worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Gijsbert Sampshuizen bij Lisabet Kok in echte verwekt, met namen Francine, Wendel en Swane en hebben deze voogdijschap met handtasting aangenomen, Z.A.L.
Coram: Sabe en Greve.
441Den 22 September 1769De persone van Gerrit Slim en Arent Bosboom worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige dochter van Maria ... bij Floris Coedam in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: Sabe en Greve.
442Den 19 Oktober 1769De personen van Jan Holten en Jan Boomlate worden mits deze aangesteld tot voogden over Mariaan, JOhanna, Jan Hendrik en Adrienus van Assestein, minderjarige kinderen van Jan Assestein bij Maria Elisabet van Baal in echte verwekt, welke voogdijschap bij de voogden met handtasting is aangenomen, Z.A.L.
Coram: A.S. Greven en Sabe.
443Den 30 Oktober 1769De personen van Michiel Nieuwenburg en Menso Lankhorst worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van Harmen Schimmelpenning met namen Hendrik Jan, Abraham, Anna en Elisabeth bij wijlen Anna Lankhorst in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: A.J. Greven en P.E. Sabe.
[Kantlijn: Den 22 Oktober 1779, J. Harmen van Gronouw aangesteld tot medevoogd in plaats van wijlen Michiel Nieuwenburg].
444Den 30 Oktober 1769De personen van Marten Rijgen, Hans Kreps en Jan Kreps worden mits deze aangesteld tot voogden over Elsje, Jan, Jacob, Samuel en Annetjen, minderjarige kinderen van Anna Kouties bij wijlen Jacob Mone in echte verwekt, welke deze voogdijschap hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: Greven en Sabe.
445Den 16 November 1769De personen van de E. Dies van der Weide en Jacob Beientan en worden mits aangesteld tot voogden Arent Swaantje ten Nuil, minderjarige dochter van Geertien van den Broek bij Warnar ten Nuil in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: van Hemert en Vestrink.
446Den 4 Januari 1769De personen van Lambert Willems en Johannes Smit worden mits deze aangesteld tot voogden over Herman Margarita en Willemina Flips minderjarige kinderen van Maria Vrijlink bij wijlen Burgerd Flips in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: A. Vestrink en R.W. van Hemert.
447Den 25 Januari 1770De personen van Michiel Wagenaar en Jan Kok worden mits deze aangesteld tot voogden over Jan en Femme , minderjarige kinderen van Warner Kok bij Margien Jonkers in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: Daandels en Merwede.
448Den 16 Februari 1770De personen van Jan Smit en Hendrik Lindeboom worden mits deze aangesteld tot voogden over Roelof van der Straaten minderjarige zoon van Willem van der Staten bij Hermina Smit in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: L.E. Daandels en H.L. v.d. Merwede.
449Den 1 Maart 1770De personen van Hermen ten Tij en Gerrit Koetsier worden mits deze aangesteld tot voogden over Jan Fredrik en Christina minderjarige kinderen van Jan Hoesbergen bij wijlen Catharina Balt in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: L.E. Daandels en H.L. van der Merwede.
450Den 16 Maart 1770De personen van Ogidius Valkenier, Hermen Valkenier en Jurrien de Greve worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Christina Elisabet Valkenier, minderjarige dochter van wijlen Aaltie van der Weerd weduwe van wijlen Helmig Jan Valkenier, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.L.
Coram: L. van der Merwede en W.F. van Knuth.
451Den 29 Maart 1770De personen van Hendrik Wilkes en Hendrik Smit worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Albertus Hulleman bij wijlen dezelfs ehevrouw Agnieta van Wijhe in echte verwekt, met namen Leopoldus, Maria Everdina en Hendrik, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: H.L. van der Merwede en W. F. van Knuth.
[Kantlijn: Den 8 Jannuari 1776, Is in plaats van wijlen Hendrik Smit weder tot voogd geautoriseerd de persoon van G. ten Speuke in fidem].
452Den 13 April 1770De personen van Evert Hilbrink en Jan van Gog worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Harmen Hilbrink bij wijlen dezelfs ehevrouw Johanna van Gog in echte verwekt, met namen Anna en Geesjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: W.F. van Knuth en P.D. van Heijmenberg.
453Den 10 Mei 1770De persoon van Kier van der Weijde wordt tot mede voogd aangesteld met Jan Bruins over de minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Smit, die deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, S.A.
Coram: W.F. van Knuth en P.D. van Heimenberg.
454Den 17 Mei 1770De personen van Willem Dirks, Gerrit Voerman en Egbert van Wilsum worden mits deze aangesteld tot voogden over Dirk en Willemina Jans onmondige kinderen van Geertruijd Jans bij wijlen Jan Gerrits op 't Eiland in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en W.F. van Knuth.
[Kantlijn: Den 9 Oktober 1778, Is Swier Jans Veldhuis in plaats van Egbert van Wilsum overleden zijnde tot voogd aangesteld, in fidem].
455Den 7 Juni 1770De personen van Jan van den Berg en Gerrit van Diepen worden aangesteld tot voogden over Hendrina Overbos, onmondige dochter van Jannetje van den Berg bij wijlen Wieggert Overbos in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en W.F. van Knuth.
456Den 9 Juli 1770De personen van Bernardus Verwer en Jan Wenink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen met namen Toon, Piet, Barteld en Ida Schut van Elisabeth Verwer bij wijlen Cornelis Schut in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: A. Coops en A.W. van Hemert.
457Den 6 Augustus 1770De personen van Aart Louwsen Post en Lambert Jansen van den Berg worden tot mede oogden aangesteld over Gerrit Albertsen Coetse, minderjarige zoon van wijlen Albert Coetse en Elsje Elgers.
458Den 6 Augustus 1770De personen van Klaas van Oosten en Bernardus Wintjes worden mits deze aangesteld tot voogden over Hugo, Hendrik, Frans en Peter, onmondige kinderen van wijlen Albert van Oosten bij wijlen Hendrikien Wintjes in echte verwekt, die deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: A. Coops en Abr. Vestrink.
459Den 6 Augustus 1770De persoon van Rutger Jansen Vos word mits deze aangesteld tot mede voogd over de minderjarige dochter van wijlen Lubbert Willemsen Vos bij Neeltje Wolters in echte verwekt, welke deze medevoogdijschap bij handtasting heeft aangenomen.
Coram: A. Coops en Abr. Vestrink.
460Den 17 September 1770De personen van Gerit Teunisen en Gerrit Meulenbelt worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik van Marle met namen: Hendrik, Berent en Garrigie bij wijlen Marrigie Hendriks in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen. S.A.L.
Coram: van Hemert en Zestrink.
461Den 27 September 1770De personen van Jan Derk Hulsman en Hermannus Scheeper worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Johanna Kaars, wed. Heijneman: met namen Derk Jan en Andries, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: B. van Hemert en A.S. Greven.
462Den 30 November 1770De personen van Hendrik Bokhorst en Mattijs Schellink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Francis Jacobs met namen Anna Maria, Anna Catharina en Hendrik Jacobs, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: A. Vestrink en A.S. Greven.
463Den 7 December 1770De personen van Albert Doetman [Deetman?] en Warner Wieling worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over Jannes en Aaltien, minderjarige kinderen van Evert Groenewoud en wijlen Hendrikje ....[?], welke deze voogdijschap hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A. Vestrink en A.S. Greven.
464Den 21 Februari 1771De personen van Reinier Gerrits en Peter Jans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Hartman, met namen Janna en Jan, bij Dirkje Jans in echte verwekt, welke deze voogdijschap hebben aangenomen, S.A.
Coram: L.E. Daandels en H.L. v.d. Merwede.
465Den 6 April 1771De personen van Gerrit en Rijndert van der Weteringe worden onder assumtie van derzelver oom Willem van der Weteringe mits deze aangesteld als voogden over dezelver minderjarige zuster Hermpje, Aleida en anna van de Weteringe, welke deze voogdijschap onder handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: H.L. v.d. Merwede en A.H. ten Oever.
466Den 22 April 1771De personen van Joost van den Berg en Arend van Unen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over 't minderjarige dochtertje van wijlen Lulof van Unen bij Anna Pannebakkers in echte verwekt, welke deze voogdijschap hebben aangenomen, S.A.
Coram: P.D. van Heijmenberg en A.H. ten Oever.
467Den 25 April 1771De personen van Jan Dekker en Hendrik Aarts worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Aaltje Zwiers, met namen Annegje en Aart Willems, bij wijlen haren eheman Willem Aarts in echte verwekt, welke deze voogdijschap hebben aangenomen. S.A.
Coram: P.D. van Heijmenberg en A.H. ten Oever.
468Den 12 Mei 1771De personen van Jan Vliers, Wicher Joosens, Gerrit Berends Hengeveld en Roelof Peter worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 4 onmondige kinderen van wijlen Jan Jacobs en Magteltje Jans aan de Zwartendijk, met namen Albertjen, Jacpb, Tannetje en Matje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: D. Stennekes en P.D. van Heijmenberg.
469Den 17 Juni 1771De persoon van Hendrik Kroese word benevens de advocaat G.J. Stennekes tot mede voogd over de onmondige kinderen van wijlen Jan Vetman geautoriseerd, welke de momberschap bij handtasting heeft aangenomen, S.A.L.
Coram: P. van Heimenberg en A.H. ten Oever.
[Kantlijn: Den 14 September 1776, Verschenen in de gerichte Catharina Cornelia Vetman geassisteerd met de ....[door elkaar geschreven] heeft hare voogden goeder administratie en ontrichtingen hare goederen bedankt].
470Den 28 Juni 1771De persoon van Aart Louwsen Post word benevens Thijs Voerman tot mede voogd over de kinderen nog minderjarig zijnde, van wijlen Daniel Beck bij Hendrikie Jansen Kok in ehe verwekt, in plaats van wijlen Theunis Aarts mits deze geautoriseerd, welke de momberschap bij handtasting heeft aangenomen, S.A.L.
Coram: A. ten Oever en A. Coops.
471Den 5 Juli 1771De ed. Abraham Balkman en Jan Verhagen worden mits deze geautoriseerd en aangesteld tot voogden over het minderjarige kind van Anna Maria Huilets bij wijlen Barend Willems de Haan in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A.H. ten Oever en A. Coops.
472Den 1 Augustus 1771De personen van Hendrik van Laaren, Jurrian van Ulsen worden mits deze geautoriseerd en aangesteld tot voogden over het minderjarige kind van Maria Francoise Guitard weduwe van wijlen Isaac Philippe Aubert bij gemelde hare eheman in echte verwekt, met namen Elisabeth Sophia Aubert, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A.H. ten Oever en A. Coops.
[Kantlijn: Zie hier van de gedaane rekening in het boek van het Boven Espel v.d. 25 Januari 1793].
[Kantlijn: Den 19 November 1779, Is Evert Horn tot mede voogd aangesteld on plaats van Hendrik van Laar S.A.L.
Coram: M. Valencijn en Ingen].
473Den [zonder datum]De personen van Barend Rotting, Hendrik van der Commeren, Jan Daniels Top ander bij acte voor burgemeester en regeerders des stad Amsterdam [letterlijk: Amsteldam] gepasseerd den 25 Juli 1771, alhier in het boek van recognitiÙn geregistreerd zijnde aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Willem van Needen weduwnaar van Geertruid van Wijk en bij gemelde wijlen zijn huisvrouw in echte verwekt, met namen Catharina Henrica en Susanna Geertruijda van Meeden zijn mede alhier met adjusnetie van de persoon van Juriaan van Ulsen als toeziend voogd geapprobeerd, welke laatst gemelde toeziend voogd de voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, S.A.L.
Coram: A.H. en Oever en A. Coops.
474Den 28 Augustus 1771De personen van Jacob Song en Tewes Lindeboom worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Anna Kammega bij wijlen Klaas van der Wijk in echte verwekt, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A.H. ten Oever en Lemker van Breda.
475Den 21 November 1771De personen van Hendrik van Rijsen en Andries Beverwijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Antonij Vogelensank, met name Evert, Antonij en Dirkje bij wijlen Anna Everts in echte verwekt, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen. S.A.
Coram: P. van Ingen en H.L. v.d. Merwede.
476Den 2 December 1771De personen van Arend ten Caaten en Coenraad Vet worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Dirkje van der Worp bij wijlen Frerik Kriegmeier in echte verwekt, met namen Aaltje en Johanna Fredrika, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: M. Valencijn en P. van Ingen.
477Den 5 December 1771De personen van Hendrik Jansen Nurink en Harmen van den Berg worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van Harmen van Bremen bij Albertie Jans in echte verwekt, welke zijn Albert, Grietie en Driesie van Bremen, en hebben voorschreven voogden de voogdijschap bij handtasting aangenomen, S.A.L.
Coram: M. Valencijn en P. van Ingen.
478Den 5 December 1771Albert Hardenberg en Mattheeuwes Brandenburg, worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Pieter Jans met naam Willem, bij Margrita Boimons in echte verwekt, welke voogden de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: M. Valencijn en P. van Ingen.
479Den 17 Januari 1772De personen van Jan van der Sluis en Antonij Boeve worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jacob Hartgers bij Jantie Jans in echte verwekt, met namen Geertie, Jan en Magteltie, welke de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: P. van INgen en M. Valencijn.
[Kantlijn: Den 19 Juli 1786, Zijn in de Ed. gerichte verschenen, Geertje en Jan Hartgers meerderjarig geworden zijnde (En Magteldje overleden) en hebben hunner voogden voor hunne goede administratie en uitreiking der hun bewezene en compenterende goederen en gelden bedankt, Z.A.
Coram: G. Bndam en G.W. Kloeck].
480Den 21 Februari 1772De personen van Hendrik Schaasbergen en Gerrit Jan te Kolstee worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van de wed. Oosthuijs bij wijlen W. Oosthuijs in echte verwekt, met namen Johanna welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: W.F. van Knuth en A.H. ten Oever.
481Den 23 April 1772De personen van Claas van Ekeren en Pieter Dopen worden mits deze aangesteld tot voogden over Anna van Ekeren, minderjarige dochter van Hendrik van Ekeren bij Arentje van Haarst in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: A. Coops en B.W. van Hemert.
482Den 25 Mei 1772De personen van Marten Rieken benevens Daniel Rieha en Jan Kreps worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over Stijntje Rieken minderjarige dochter van Trijntje Krips bij wijlen David Rieken, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen.
Coram: A. Coops en van Hemert.
483Den 20 Juli 1772De persoon van Rutger Vos word benevens de persoon van Rutger Vogel aangesteld tot mede voogd over de onmondge kinderen van Bartje Dirks bij wijlen Barteld Aars in echte verwekt, met naam Geesien en Aagie, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, S.A.L.
Coram: van Hemert en P. van Ingen.
484Den 20 Juli 1772De persoon van Rutger Vos word mits deze benevens de persoon van Rutger Vogel aangesteld tot medevoogd over het onmondige kind van Bartje Dirks bij wijlen Jan Driesen in echte verwekt, met namen Gerrigie Jans, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, S.A.
Coram: van Hemert en P. van Ingen.
485Den 1 Augustus 1772De personen van Jannes de Haase en Tijs Lindeboom worden mits deze aangesteld tot voogden over het onmondige kind van Femmigje Cornelisjen met name Hendrikje, bij wijlen Hendrik Scholte in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: P. van Ingen en R.W. van Hemert.
486Den 12 Oktober 1772De personen van Evert Steenbergen en Gerrit Hoefhamer worden mits deze aangesteld tot voogden en de persoon van Steven Jansen Kamphof, tot toeziende voogd over de minderjarige dochter van wijlen Pieter de Haas bij wijlen Marrigie Kamphof in echte verwekt, met name Femmigie, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: M. Valencijn en A. Greven.
[Kantlijn: Den 7 December 1780, De persoon van Evert Steenbergen overleden zijnde iis weder in zijne plaats tot voogd geautoriseerd Egbert Schallenberg, Z.A.L.]Kantlijn 2: Verschenen G. Kamphof F: Kamphof B. Kamphof, Hendrika Kamphof, Jan Lutten te akte getrouwd aan G. de Haas en Cornelis de Haas alle erfgenamen van de overleden Femmigje de Haas, en hebben de ...ijden voor hunne voogdijschap en ontrichtingen der goederen bedankt].
487Den 28 Oktober 1772De personen van Fredrik de Bruijn en Jan Blom worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Antonia van den Handel bij wijlen hare eheman ....[niet ingevuld] de Wit, in echte verwekt, met namen Johanna, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: M. Valencijn en A. Vestrink.
488Den 28 Oktober 1772De personen van Jan Reijnhorst en Hendrik Knobel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen van Jacob Scheid, wachtmeester onder de dragonders van Hessen, bij wijlen zijn eerste egtevrouw ......... [niet ingevuld] in echte verwekt, met namen Jacob en Christina, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: M. Valencijn en A. Vestrink.
489Den 2 November 1772De personen van Peter Meiman en Peter Bakker worden mits deze geautoriseerd als voogden over Christijntje Westerveld, minderjarige dochter van Evert Westerveld bij Jannegie Wijmans in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: M. alencijn en Vestrink.
490Den 23 November 1772De personen van Berend van Keulen en Jan van Wijhe worden mits deze geautoriseerd als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Heijmeijer bij wijlen Engelbarta Leussink in echte verwekt, met namen Bernardus en Anna Maria, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A.S. Greven en J. Lemker van Breda.
491Den 26 November 1772De personen van Jan Gerrits en Francis Winter worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Trijntje Gerrits bij wijlen Miggel Hoeij in echte verwekt, met namen Geertruijd, Francijntje en Jan Hoeij, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A.S. Greven en J. Lemker van Breda.
492Den 8 Februari 1773De personen van Hendricus Willegershof en Lieffert van Grafhorst worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Roelof Stolte bij wijlen Willempje Beerends in echte verwekt, met name Jan, Jannegje, Jacob en Gerrit Stolte, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: L. Daandels en H.L. van der Merwede.
493Den 1 Maart 1773De personen van Wolter Reijnders en Hermen Dolfs worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Berendina Egbers, bij wijlen Adolf Claassen in echte verwekt, met namen Claas, Jan, Gerrit, Willemine, Cornelis en Grietje Adolfs, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: v.d. Merwede en L. Daandels.
494Den 13 Mei 1773De personen van Aart Hendriks Post en Willem Campstein worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Grietje Dirks bij wijlen Aart Rutgers in echte verwekt, met namen Rutger, Annegien en Aaltien, en hebben deze voogden deze voogdijschap met handtasting aangenomen.
Coram: D. Stennekes en M. Valencijn.
495Den 17 Mei 1773De personen van de Ed. B.F. Schultz en Jan van der Wal worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik van den Burg, met namen Steven, Hendrik en Trijntje, bij wijlen zijne ehevrouw Annegje Koldhuijs in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: D. Stennekes en A.S. Greven.
496Den 14 Juni 1773De personen van Gerrit Janssen Kamphof en Steven Janssen Kamphof worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Femmegje Stevens, bij wijlen Jan Gerritsen Kamphof in echte verwekt, met naam Hendrikje Kamphof, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram:P.D. van Heijmenberg en D. Stennekes.
497Den 23 September 1773De personen van Andries van Putten en Adrianus van Engbrink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Hendrik van Engbrink bij wijlen haare ehevrouw Geertruijd de Haan in echte verwekt, met name Berend van Engbrink, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: P.E. Sabe en A.S. Greven.
498Den 23 September 1773De personen van Gerrit van Marle en Adriaan Bakker worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Gerrit van den Brink bij wijlen Femmigje Bakkers in echte verwekt, met namen Hendrik, Adam, Jannigje en Adriaan, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: P.E. Sabe en A.S. Greven.
499Den 23 September 1773De personen van Pieter Dooper en Marten Houw worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Hendrikje Wijdeman, bij wijlen H. Wijdeman in echte verwekt, met namen Angenis, Jan en Peter, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: P.E. Sabe en A.S. Greven.
500Den 14 Oktober 1773De personen van Peter Vrijmeer en Jan Bos worden mits deze aangesteld en geautoriseerd over de minderjarige kinderen van Hendrik Jans Smit bij Margareta Blusser in echte verwekt, met namen Johanna, Gerrit, Hendrik, Jan, Peter en Aaltien, welke deze borgtocht met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A.S. Greven en A. Vestrink.
501Den 23 December 1773De personen van Jacob Cienspensius en Barent Horsink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Willem Bierink bij wijlen zijne vorige ehevrouw in echte verwekt, met namen Grietje, Jannes Hermanus en Antonij en hebben deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: A. Vestrink en L.E. Daandels.
502Den 14 Februari 1774De personen van Christiaan van Bramer en Schijndelt Norenburg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Harmannus Groenewout bij wijlen Jannigie van Bramer in echte verwekt, met namen Christiaan en Maria Groenewout, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: L.E. Daandels en H.L. van der Merwede.
503Den 3 Maart 1774De personen van David van Regteren en Peter Sellis worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van David Woesthof bij wijlen Hilligje Aarts in echte verwekt, met namen Aart, Jennegje en Bartha, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: iisdem.
504Den 3 Maart 1774De personen van Hendrik van Eunen en Jan Bonkaten tot voogden over de onmondige kinderen van de wed. van wijlen Frans van Eunen, met namen Hendrik Willem en Gerrit Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: iisdem.
505Den 3 Maart 1774De personen van Hendrik van Eunen en Jan Bonkaten worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van de wed. van wijlen Frans van Unen, met namen Hendrik Willem en Gerrit Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen. S.A.
Coram: iisdem.
506Den 28 April 1774De personen van Willem Hulsman en Harmen Jans de Haas, worden bij deze aangesteld tot voogden over Susanna Christina Hulsman, minderjarige dochter van wijle Hendricus Hulsman en Gerregien Mulders en hebben deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, S.A.L.
Coram: P.D. van Heimenberg en A.H. ten Oever.
[Kantlijn: Den 23 Augustus 1799, Is in den gericht verschenen Susanna Christina Hulsman en heeft de voogden voor hunne goede administratie en ontrichtingen bedankt, Z.A.
Coram: Bijsterbos en B. Hesselaar].
507Den 28 April 1774De personen van Louw van Wesop en Ariaan Bakker worden aangesteld tot voogden over Jan van Wesop, minderjarige zoon van Tomas van Wesop en wijlen Gijsbertien Berghuis welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: iisdem.
508Den 5 Mei 1774De personen van Aalt Timen Print en Hendrik van Zem worden mits deze aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Harmen Prins bij wijlen Jannegie Vriese in echte verwekt, met namen Elisabeth, Hermina, Maria en Timen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen S.A.L.
Coram: A.H. ten Oever en W. van Hemert.
509Den 14 Juli 1774De personen van Roelof van den Noort en Evert Baarlink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Hermen van den Noort met namen Hermen bijwijlen Trijntje van Weesp in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: P.E. Sabe en A.H. ten Oever.
510Den 14 Juli 1774De personen van Noldus Koetsier en Hermen van Veessen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Hendrikje Jans, met namen Gerrit bij wijlen Teunis Bos in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen. S.A.
Coram: iisdem.
511Den 15 September 1774De personen van Klaas van Eekeren en Jurrien Mulder worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Christoffel Loos, met namen Hendrik bij wijlen zijne ehevrouw A. T. Keijsers in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: B.W. van Hemert en A. Coops.
512Den 22 September 1774De personen van Jacob Meijer en Roelof van den Noort worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige onechte dochter van wijlen Jannegje Bos, met naam Janna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: Hemert en Coops.
513Den 21 Oktober 1774De personen van Reijnier van der Meulen en Willem Peters worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Gerrit Dirk van Nijmegen bij wijlen Hendrika van Millingen in echte verwekt, met namen Cornelia, Hendrina Anna en Egbert,, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: A. Coops en B.W. van Hemert.
[Kantlijn: Den 18 November 1779, De persoon van Willem Tjeerts ter Wold word mits deze geautoriseerd tot mede voogd in plaats van wijlen Reijnier van der Meulen, S.A.
Coram: Valencijn en Ingen. me presenta]
[Kantlijn: Den 6 Juli 1790, Is in de ed. gerichte verschenen Cornelia van Nijmegen geassisteerd met haar man Cornelis Groeneberg en hebben dezelve voogden goede administratie en ontrichtingen hunne goederen bedankt, Z.A].
[Kantlijn: Den 9 Maart 1792, Zijn in de ed. gerichte verschenen Hendrina Anna van Nijmegen wegens ... hebbende deze ... voogden goede administratie en ontrichtingen hunnen goederen bedankt, Z.A].
[Kantlijn: Den 7 November 1794, In de gerichte verschenen Egbert van Nijmegen en heeft zijne voogden voor hun goede administratie en ontrichtingen zijne goederen bedankt].
514Den 14 November 1774De personen van Claas Visscher Moulin en Egbert van Wijhe worden mits deze geautoriseerd tot curateuren over de erfportie van f3000- guldens bij testamenten van Albert Credier gemaakt en besproken aan de kinderen van Gerardus van Grafhorst te Amsterdam, alsmede over eene gelijke portie van f 1500- guldens bij 't zelve testament besproken aan de dochter van Jan van Grafhorst, welke deze curatele bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: J. Lemker van Breda en L.E. Daandels.
515Den 8 Februari 1775De personen van Hendrik Jans Scholte en Jan Louse Post, worden mits deze aangesteld tot voogden over de vijf onmondige kinderen van Dirkje Jans bij Steven Lousen Post in echte verwekt, met namen Jan, Lou, Jacobje, Arend en Dirkje, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A.H. te Over en P.E. Sabe.
516Den 16 Maart 1775De personen van Joan Cramer en Adriaan Joan de Vogel wprden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Maria van der Bhek bij wijlen Barnardus Spoor in echte verwekt, met namen Catharina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: A.H. ten Oever en L.E. Daandels.
517Den 13 April 1775De personen van Sijbrand de Rooij en Jan de Lange worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Egbert de Rooij met namen Hendrik, bj wijlen zijne ehevrouw Susanna de Lange in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting in eedes plaatse hebben aangenomen, S.A.
Coram: D. Stennekes en A. Coops.
[Kantlijn: Den 29 Januari 1779, Is Hendrik de Jonge in plaats van Siebrand de Rooij overleden zijnde tot medevoogd geautoriseerd].
[Kantlijn: Den 25 Januari 1798, Is in de gerichte verschenen Hendrik de Rooij, thans meerderjarig en heeft bij handtasting in ieders plaats verklaard van zijne overleden voogden zijne goederen ontvangen te hebben, ten volle daarvan te zijn voldaan].
518Den 11 Mei 1775De personen van Hendrik Seeman, Jan Lubberts en Jacob Kroese worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Lou Lubberts met namen Thijs bij wijlen Jannegje Thijsen in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: D. Stennekes en A. Coops.
[Kantlijn: Den 30 Juni 1788, Is de persoon van Cornelis Dolfs in plaats van wijlen Hendrik Zeeman aangesteld als voogd en heft dezelve aangenomen].
519Den 27 Mei 1775De personen van Willem Bartelt van Dijk, Rutger Wolters Vogel en Peter Jansen van de Weerd, worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vijf onmondige kinderen van Lubbert Jans bij wijlen Trijntie Alberts in echte verwekt, met namen Jan, Trijntie, Aaltie, Albert en Hilligie, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A. Coops en P. van Ingen.
520Den 26 Juni 1775Albert van der Hulst en Gerrit Bruggink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de kinderen van Albert Peffer, specialijk om voor dezelve te ontvangen en te administreren ene somma van 800 Caroli guldens aan hun bij legaat uit een testament van wijlen Maria Overbeek gedevolveerd.
521Den 7 Augustus 1775De personen van Jan Bos en Gerrit Bos worden bij deze aangesteld tot voogden over Hendrikje en Jan Bos, minderjarige kinderen van Lambert Bos bij Christina Mesmans in echte verwekt, en hebben deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, S.A.L.
Coram: P. van Ingen en A. Vestrink.
522Den 21 Augustus 1775De personen van Peter Willemsen Bos en Gerbrand Harms worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Gerregje Gerbrands bij wijlen H. Gerbrands in echte verwekt, met namen Gerrit Wolter en Zwaantje welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: P. van Ingen en A. Vestrink.
523Den 24 Augustus 1775De personen van Lucas Schouwenberg en Wolter Dekker worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige kind van Willem Schouwenberg bij wijlen Margarits Willemina Bakkers in echte verwekt, met namen Lucas, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: P. van Ingen en M. Valencijn.
524Den 14 September 1775De personen van Claas Hoesbergen en Christiaan Konings worden mits deze aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van Jan Smit bij wijlen M. Hoesbergen in echte verwekt, met namen Claas en Martinus, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: M. Valencijn en A.S. Greven.
525Den 2 Oktober 1775De personen van Gerrit Berends Hengeveld, Reijn Times en Lieffert Gerrits worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Willemine Gerrits bij wijlen haare eheman Gerrit Bos in ehe verwekt, met namen Hendrik, Gerrit, Hendrikje, Cornelis, Stine en Jan, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen. S.A.
Coram: M. Valencijn en A.S. Greven.
526Den 30 Oktober 1775De personen van Thijs Gerritsen Voerman en Roelof Somer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Hendrik Hendriks minderjarige zoon van wijlen Hendrik Aalts en Janna Jacobs welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: M. Valencijn en A.S. Greven.
527Den 9den November 1775De personen van Berend van Grafhorst en Coenraad Veth worden mits dezen geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jacob van Dijk bij wijlen Jannegje van Grafhorst in echte verwekt, met namen Arendje, Aaltje en Jacob, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen. S.A.
Coram: A.S. Greven en J. Lemker van Breda.
528Den 14 December 1775De personen van Dirk Middelburg, Jan Kuijper, die Ed. G.W. Cloecke en P. Smit worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Jannes Middelburg bij wijlen Margareta Kuijpers in echte verwekt met namen Jan Gerard Jacobus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: iisdem.
[Kantlijn: Den 12 November 1779, Is Edijart Jan van Slangenburg aangesteld tot mede voogd in plaats van wijlen P. Smit.
Coram: M. Valencijn en P. van Ingen].
529Den 9 April 1776De personen van Dirk van der Sluijs woon. te Hasselt, de Ed. David Lotzen en Gerrit Bijsterbos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan van der Sluijs bij wijlen Jannegie de Haan in ehe verwekt, met namen Jan Hendrik, Jacob, Johanna Everdina en Hendrica, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: W. F. van Knuth en H.L. v.d. Merwede.
530Den 9 April 1776De persoon van Jacob Beekman word mits deze geautoriseerd tot voogd in plaats van wijlen Berend van Dijk over Wiegertje Jans van Dijk, minderjarige dochter van wijlen Jan Hermsen van Dijk bij Jannegje Gerrits Cellis in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, S.A.
Coram: W.F. van Knuth en H.L. v.d. Merwede.
531Den 11 Mei 1776De persoon van Arent Pleek wordt in plaats van de E. Frerik de Bruijn overleden zijnde aangesteld tot medevoogd bij de E. Abraham Lankhorst over de minderjarige dochter van Anna Catharina Blom bij wijlen Hermannus Mensink in echte verwekt met naam Anna, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen.
Coram: van Hemert en van Heimenberg.
532Den 29 Mei 1776De personen van Hermen Hillebrink en Antonij Kragderink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Christiaan Hendriks bij wijlen Gerritje Jans in echte verwekt, met namen Antonij en Gerrit, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: Vestrink en Heijmenberg.
533Den 4 Juli 1776De personen van Casper van Bremen en Cornelis van Unen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Willemina Degen bij wijlen A. Idsingen in echte verwekt, met name Jacobus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: Vestrink en Heijmenberg.
534Den 11 Juli 1776De personen van Albertus Voerman en Wendelt Norenburg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Lambarta Groenewoud wed. Jacobus Wamelink en bij dezelven in ehe verwekt, met namen Margaritha, Abraham, Johannes, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: Vestrink en Heijmenberg.
[Kantlijn: Beide deze personen overleden zijnde zijn bij apost. v.d. 27 Januari 1780 weder tot voogden geautoriseerd Jan Vincent en Wessel Avink die beide door de meerderjarig geworden pupillen hunner voogdijschap zijn bedankt en ontslagen Z.A. Den 12 Januari 1786].
535Den 27 September 1776De personen van Franciscus Brem en Jan Boers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van wijlen Hendrik Brem bij wijlen Adriaantie Soerbier in echte verwekt, met naam Anna Dorothea Brem, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: Greven en van Ingen.
536Den 1 November 1776De personen van Abrahma Brandenburg en Teunis Lindeboom worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Eimbert Pot bij wijlen A. Brandenburg in echte verwekt, met naam Bertus,, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: P. van Ingen en A.S. Greven.
537Den 30 November 1776De personen van Theunis de Ruiter en Dries Hendriks worden mits deze aangesteld en geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Lousen Post bij Grietje Jansen Scholte in echte verwekt, met namen Jan, Louw, Aaltjen, Arend, Hendrik en Jacobje en hebben voornoemde voogden de voogdijschap aangenomen, S.A.
Coram: Lemker van Breda en Valencijn.
538Den 16 December 1776De personen van Egbert van Welsum, Jan Berends en Rutger Vogel worden mits deze aangesteld tot voogden over Remmelt, Gerrit, Jurrien [?], Trude en Geerten minderjarige kinderen van Stijntje Jans Vos bij wijlen Jan Jurjens Vos en hebben de voornoemde voogden de voogdijschap bij handtasting aangenomen.
Coram: Valencijn en van Knuth.
[Kantlijn: 23 September 1778, Is in de plaats van Egbert van Welsum overleden zijnde weder tot voogd geautoriseerd de E. Barent Lankhorst Jan. z. welke deze voogdijschap heeft aangenomen. In Fidem.
539Den 10 Februari 1777De personen van Jan en Pieter Staal en Albertus Huijsman worden mits deze geautoriseerd over de blinde dochter van Peter Staal met naam Barta, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: L.E. Daandels en W.F. van Knuth.
540Den 7 Maart 1777De persoon van Arend Nieuwenburg H.Z. word met, en benevens Willem van de Weteringe en Evert Boele geautoriseerd tot mede voogd over Maria Amelia de Vos, onmondige dochter van wijlen Jan de Vos. Welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, S.A.
Coram: W.F van Knuth en F.W. Stennekes.
[Kantlijn: 1783 den 14 Maart, Is in de gerichte verschenen Maria Amelia de Vos en heeft dezelve voogden Arent Nieuwenburg en Evert Boele goede administratie en ontrichtingen van hare goederen bedankt, Z.A.L. Me presente].
541Den 15 Maart 1777Heeft doctor Herman Willem Hubert nu meerderjarig zijnde, zijne voogden de doctoren Herman Hubert, Peter Hubert en de predikant Hermen Hubert goede administratie, voogdijschap en ontrichtingen zijne goederen bedankt, S.A.L.
Coram: L. E. Daandels en W. F. va Knuth.
[Kantlijn: Nevenstaande voogden zijn gesteld bij testament van wijlen de .... Hubert Vid: Boek van testamenten d. 31 Oktober 1769
542Den 21 Juni 1784Heeft vrouwe Hubert geassisteerd met derzelve eheman .. Forst / Horst en hare voogden goede administratie voogdijschap en ontrichtingen hare goederen bedankt, S.A.L.
Coram: M. Valencijn en P. van Heimenberg, hoofdlieden van het Broederkerspel.
[Kantlijn: Boek van testamenten den 31 Oktober 1769
543Den 20 Maart 1777De personen van Mr. M.S. Buschman en E. S. van Slangenburg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Catharina Eduarda van Slangenburg, bij wijlen Bernhardus van der Linden in echte verwekt, met namen: Willem, Johannes en Johanna Sophia, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: W.F. van Knuth en F.W. Stennekes.
544Den 27 Maart 1777De personen van Gerrit Stevens en Hendrik Gerrits worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Elisabeth Stevens bij Willem Dirks in ehe verwekt, met name Toon welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: W.F. van Knuth en P. A. van Heimenberg.
545Den 1 Mei 1777De personen van Goossen Beck en Lammert Bos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik Ottenhof met namen Hendrina en Maria bij wijlen J. Hellendoorn in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: W. F. van Knuth en F.W. Stennekes.
546Den 17 Juli 1777De personen van Christina van Braam en Pieter ten Veen worden bij deze aangesteld tot voogden over Hillegien Dingsterveen, minderjarige dochter van Harmen Dingsterveen bij zijne overleden huisvrouw Gerrigien Hendriks van Lente in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, sonder arglist.
Coram: van Heimenberg en Sabe.
547Den 24 Oktober 1777De gemeensman F.L. Rambonet en Menso Lankhorst worden bij deze geautoriseerd tot voogden over Gerrit Jan en Anna, minderjarige kinderen van Abraham Lankhorst bij zijn overleden huisvrouw Margareta van de Weteringe in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A. ten Oever en A. Coops.
548Den 16 Maart 1778De personen van David Woesthof en Hendrik de Bruijn worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen van Adriaantjie Jannats bij wijlen Gerrit Reinder van Nunspeet in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: Daandels en van Knuth.
549Den 18 Juni 1778De personen van Jacob Beekman en Arend Pleek worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Johanna Geertruid Beekman bij wijlen Albartus Hulleman in echte verwekt, met namen Susanna Maria en Albarta Johanna, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: Sabe en Coops.
550Den 18 Juni 1778De personen van Hendrik Ketelaar en Johannes van Oldenceel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Maria Antonnet Verdam bij wijlen ..... Wiers in echte verwekt, met namen Johannes Jacobus en Katrina, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: jisdem.
551Den 18 Juni 1778De personen van Jan van Dalen en Jan Felink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Antoni van Dalen bij Marta Reierberg in echte verwekt, met namen Jannes, Jacobus en Catrina, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: iisdem.
552Den 24 Juli 1778De personen van Pieter Gerrits en Hendrik Denekamp worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Willem Denekamp, met namen Willem, Hendrik, Pieter, Anna en Dirk Denekamp bij wijlen Magteld de Weert in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A. Greven en P. van Ingen.
553Den 6 Augustus 1778De personen van Claas Visscher Moulin en Evert Storm worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van de roederdrager Willem Andries Knog ,met namen Maria Egberdina, Evert Bowdewijn, Willemina Adriana, Claas Visscher en Willem Knog bij wijlen Bartina Mowlin in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: P. van Ingen en L.E. Daandels.
554Den 27 Augustus 1778De personen van E.J. van Slangenburg en Willem Bijsterbos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige dochters van L. Bonselaar weduwe wijlen de gemeensman J. Sterke met namen Christina en Jacomina Sterke bij gemelde haar eheman verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A. Greven en van Knuth.
555Den 20 November 1778Is de persoon van J. Verhagen op het verzoek bij dezelfs rekwest aan schep. en raden gedaan, ontslagen van dezelfs voogdije over het onmondige kinderen Anna Maria Kuilets (nu wed. = Heijne) bij wijlen B.W. de Haan in echte verwekt, en zijn daartoe met derzelve bewilliging en op verzoek van de moeder weder geautoriseerd de Ed. g. H. burgemeester P.D. van Heijmenberg en A. Tonneman, welke deze voogdije bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: M. Valencijn en L.E. Daandels.
556Den 18 Januari 1779De personen van Noach Abraham en Hartog Levi worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van wijlen David Mooses en Beele, ehelieden en hebben deze voogdije bij handtasting aangenomen, S.A.
Coram: M. Valencijn en L.E. Daandels.
557Den 28 Januari 1779De personen van Jurjen Heijsink en Lou van Wesop worden mits deze aangesteld tot voogden over haar onmondige dochter Egberdina van Wesop bij wijlen Berend van Wesop in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: A. Vestrink en .......
558Den 1 Februari 1779De personen van G. van Nijmegen en Bavink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee nagelaten minderjarige kinderen van wijlen George Boeters van Wijhek, welke deze voogdije met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: R.W. van Hemert en R.W. van Knuth.
559Den 4 Februari 1779De personen van Jan Leijs Jan en Hendrik ten Hoeve worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Harmen ten Hove bij wijlen Trijntje Leijs in echte verwekt, met namen Petertje en Dirk, welke deze voogdije met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: iisdem.
[Kantlijn: Den 7 Maart 1785, Is de persoon van Jan Leijs in plaats van de dezelfs vader Jan Leijs weder tot voogd geautoriseerd in fidem].
560Den 18 Februari 1779De personen van Lubbert Gerritsen Schipper en Jan Meulenbelt worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Engeltje Tijssen, met namen Lubbertje en Geertje, bij wijlen Lubbert Schipper in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: R.W. van Hemert en van der Merwede.
561Den 18 Februari 1779De personen van Hermen van den Noort en Arend Harms van der Werf worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Roelof van den Noort bij wijlen Stijntje Willems Dekker in echte verwekt, met naam Dirk en Willem, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: van Hemert en van der Merwede.
562Den 25 Februari 1779De personen van Jurrien Kok en Arend Pleek worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Teslina Kok bij wijlen A. van Dracht in echte verwekt, met namen Arend Jan, Jan, en Andries, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: van Hemert en van Knuth.
563Den 11den Maart 1779De personen van Louw Arends en Arend Aarts worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Louw en Femmigje minderjarige kinderen van Marrigje Louws, bij wijlen Jan Aarts in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: van Hemert en van Knuth.
564Den 18 Maart 1779De personen van Jan Pres en Jan Pruijs worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Gerrigje Hendriks wed. J. Aarts met namen Hendrik, Femmigje en Geertje als mede tot voogden over de onmondige kinderen van Hendrik van Putten, met namen Geertruid en Pieter, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: van Hemert en Greven.
565Den 22 Maart 1779De personen van Hendrik Bleeker en Peter Willemsen Bos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige kind van Willem Petersen Bos bij wijlen aaltje Hendriks in ehe verwekt, met namen Trijntje, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
566
Coram: iisdem.
[Kantlijn: Den 23 November 1786
, Is Geert Jans in plaats van Peter Willem Bos tot voogd aangesteld, in fidem].
567Den 31 Mei 1779De persoon van Wolter Reindert en Gerrit Peters worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Wicher Peters bij wijlen Grietie Reinders in echte verwekt, met namen Reinder Wichers, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: Vestrink en van der Merwede.
[Kantlijn: Den 27 Juni 1785
568Den 21 Juni 1779De personen van Lambert Kortenbos en Dries Hendriks worden mits deze aangesteld tot voogden over Grietie Hendriks Scholte minderjarige dochter van Hendrik Scholte bij wijlen Engele lousen Bosch in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A. Vestrink en v.d. Merwede.
569Den 26 Juli 1779De personen van Peter Jans en Hendrik Willems worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Lutgertien, Jurrien en Hans Jurriens, minderjarige kinderen van Jurrien Jurriens bij wijlen Marrigje Hans in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: Greven en Stennekes.
570Den 4 September 1779De heren Lucas Gijsbert Rouse en David Thomassen ß Theussink burgemeesteren der stad Zwolle en Arend Jan Lemker, secretaris deze stad worden mits deze geautoriseerd tot voogden, en de heer Bruno van der Does, burgemeester der stad Gouda, tot toeziende voogd over de minderjarige persoon van Adriana Catharina de Blanche, ten fine en effecten als naar rechten welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: J. Lemker van Breda en M. Valencijn.
[Kantlijn: Den 14 December 1789
571Den 13 September 1779De personen van Gerrit Bruggink en de E. B. F. Schultz worden mits deze geautoriseerd tot voogden en Jan Hofland tot toeziend voogd over Hermannus Gilhuijs, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: Lemker van Breda en M. Valencijn.
572Den 4 Oktober 1779De personen van Asje Vogel en Menso Lankhorst worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Gerrit en Teunis Hofman, minderjarige kinderen van wijlen H. Hofman en G. van den Brink, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: Lemker van Breda en M. Valencijn.
[Kantlijn: Den 3 December 1784, Zijn F. Hofman in de gerichte verschenen en hebben de nevens staande voogden voor hunnen goede administratie en ontrichtingen bedankt, Z.A.]
573Den 7 Oktober 1779De personen van Albert de Haas en Hendricus Hoefhamer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jacob de Haas en H.S. Bene ehelieden met namen Dirk en Maria, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen,S.A.
Coram: van Heimenberg en Lemker van Breda.
574Den 22 Oktober 1779De personen van Roelof Harm Martens en Evert Harm worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de zeven onmondige kinderen van wijlen Jesaias du Pree, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: van Heimenberg en Lemker van Breda.
575Den 22 Oktober 1779De personen van Jan Kok en Harmen Meeuwsen Schinkel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige kind van Wessel Kok bij wijlen Sara Schinkel in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: van Heimenberg en Lemker van Breda.
[Kantlijn: Den 17 April 1783, is de persoon van Jan Steurgh mits deze geautoriseerd tot voogd in plaats van de persoon van Jan Kok welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen].
576Den 28 Oktober 1779De EE. Gerrit Willem Cloeck, Nier van der Weide en Herman Nuis worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Lucretia Cloeck bij wijlen den ritmeester Philip Carel Stahl van Holstein in echte verwekt, met namen Allarda Johanna, Johanna Christina, Maria Margareta Sophia, Gerard Willem, Philippina Lueretia, Boldewijn Joost, Jan Jacob, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: van Heimenberg en Lemker van Breda.
577Den 27 November 1779De personen van Arend Nieuwenburg HZ en Dries van Gelder worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochtervan de E. Gabriel ten Clooster met naam Catrina, bij wijlen Anna Crissel in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: M. Valencijn en P. van Ingn.
578Den 2 December 1779De personen van Dries van Gelder en Jurrien de Greven worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zon van Manso Schuerhout bij wijlen Gerhardus ten Clooster in echte verwekt, met naam Arent ten Clooster welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: M. Valencijn en van der Merwede.
579Den 22 December 1779De personen van Dr. Strubberg en Reinier Blom worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Berendina van den Noort geb. Bantjes en zulks op het verzoek van de moeder zelve, welke deze voogdije bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: M. Valencijn en A. Vestrink.
580Den 30 December 1779De personen van A.S. Lemer en P. Bondam worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van vrouwe A.G. Herweijer geb. Meijer, met namen Gerhard en heeft de eerstgenoemde (de tweede absent zijnde) deze voogdije bij handtasting aangenomen, S.A.
Coram: M. Valencijn en A. Vestrink.
[Kantlijn: Den 5 September 1783, Heeft Gerhard Herweijer de voogden voor hunnen goede administratie en ontrichtingen zjiner goederen de gerechte bedankt.]
581Den 20 Januari 1780De personen van Willem Winter en Lucas de Roo worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan Bronhorst bij wijlen A. de Haar in echte verwekt, en tot executeuren zijner nalatenschap, het welk zij bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: iisdem.
582Den 31 Januari 1780De personen van Jan Heijmeijer Simon Schuurmeier en Hendrik Lindeboom worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Maria Leusink bij B. van Keulen in echte verwekt, met namen Anna Bernardus en Geltje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: L.E. Daandels en van Knuth.
583Den 3 Februari 1780De personen van Dries Aarts en Zwier Jans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Aaltje Aarts wed. Willem Lubbertsen Vos met namen Geertruid, Niesje, Lubbert, Aart, Remmert, Jan Herbert en Gerrit, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: iisdem.
584Den 21 Februari 1780De personen van Tunen van Nunspeet en Jan Ruitenberg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van wijlen Reint Gerrits van Nunspeet met namen Berendina en Jacoba en hebben deze voogdijschap met handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
585Den 16 Maart 1780De personen van de E. Berend Fredrik Schultz en Dr. Adrianus Bornens en Festus Gesnon Fockens als toeziende voogd, worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Maria Gesona Fockens, minderjarige dochter van Gesina Elseneur wed. wijlen Lucas Gesner Fockens en bij dezelve in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.E. Daandels en J.A. van Knuth.
586Den 16 Maart 1780De personen van Willem Henniphof en Hermen van Wilsum worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Albert Henniphof, minderjarige zoon van Jan Henniphof bij wijlen zijne eerste ehevrouw Margaretha van Wilzum in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
[Kantlijn: Den 15 December 1800, Zijn in de gerechte verschenen Albert Henniphof en heeft dezelfs voogd Willem Henniphof, zijnde Hermen van Wilsum overleden, zoor de goede administratie bedankt, S.A.L.].
587Den 6 April 1780De personen van Jan van Dijk Hendz. en Jacob van Eck worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Willem van Heerde bij wijlen Geertje van Dijk in echte verwekt,, met naam Wicher, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en J.A. van Knuth.
588Den 6 April 1780De personen van Christiaan Warneke en Gerrit Oostenrijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan Fredrik Schilder bij wijlen Helena Schilder in echte verwekt,met namen Jan Hendrik en Frederica Sabine, bij welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: P.D. van Neuenberg en J.A. van Knuth.
[Kantlijn: Den 22 November 1799, is in de gericht verschenen Jan Hendrik Schilder en heeft dezelfs voogd Gerrit Oostenrijk zijnde Christiaan Warneke overleden voor de goede administratie en ontrichtingen zijne goederen bedankt].
589Den 11 Mei 1780De persoon van Casper Veenhuizen word nevens Jan Mengerink mits deze geautoriseerd tot voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Ottenhof bij wijlen Zwaantje Vissers in echte verwekt, met namen Tobias en Annegje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: ten Oever en Stennekes.
590Den 11 Mei 1780De personen van Willem Camstein en Johannes Bos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Jan Movejab met namen Dirk Johannes en Peter, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
591Den 11 Mei 1780Arent Maggoris en Joannes van Delden worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van de wed. Maggoris, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
592Den 11 Mei 1780De personen van Hermanus Rutgart, Matthijs van Gelder en Gerrit Oostenrijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige zoontje van Elisabeth Maria Theodori wed. wijlen Andries Rutgart, met name .....[niets ingevuld] welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram:H. ten Oever en W.F. van Hemert.
[Kantlijn: Den 18 Oktober 1785, Het onmondige kind, hier nevens genoemd overleden zijnde, heeft E.M. Theodori wed. Rutgart de hier nevenstaande voogden hunner goede administratie en ontrichtingen bedankt, Z.A.
Coram: Stennekes en Bondam].
593Den 16 Mei 1780De personen van Rutger Jansen Vos en Hendrik Aartsen Douwe worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Truij Peters bij Arend Vos in echte verwekt, met namen Gerrit, Maria, Peter, Geertie, Jan en Arendje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
594Den 18 Mei 1780De personen van Reindert van de Wetering en Jan Culeman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige dochtertje van Gerrit van de Wetring bij wijlen Aaltjen Kortrijk in echte verwekt, met naam Jacoba, Welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A.H. ten Oever en van Heimenberg.
595Den 22 Mei 1780De personen van Peter Jans, Lambert Reinders en Steven Bartels worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Lubbert Jans bij wijlen Grietje Stevens in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
596Den 25 Mei 1780De personen van Andries van Putten en Jan Dekker worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Wolter Dekker bij wijlen Alida Geurst in echte verwekt, met namen Jannigje, Cunniera, Geurt, Jan en Johanna Dekker, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: ten Oever en van Heimenberg.
597Den 29 Mei 1780De personen van Christoffer Loots en Johannes Heinmeijer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Maria Angenus Welters bij wijlen Jacob Bets in echte verwekt, met namen Johanna Dorothea, Maria Elisabeth, Cedilia en Catharina Betz, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: ten Oever en van Hemert.
598Den 15 Juni 1780De personen van Paulus Ril en Hermanus Scheper worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier onmondige kinderen van de wed. van wijlen Claas Stroomberg, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.vr. apoth. dr. 15 Juni 1780.
Coram: ten Oever en G. Bondam.
599Den 22 Juni 1780De personen van Jan van Vilsteren en Lucas de Roij worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Christina van Vilsteren bij wijlen Hendrik Reurink in echte verwekt, met namen Franciscus en Anna Maria Reurink, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: van Heimenberg en G. Bondam.
600Den 22 Juni 1780De personen van Frans van Eunen en Jan van Dijk Barentszoon worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Hendrik Lambres bij wijlen Hendrikie van Eunen in echte verwekt, met namen Janna, Peteronella, Hendrika Margarita en Mattijs Lambres, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: van Heimenberg en G. Bondam.
601Den 26 Juni 1780De personen van Berend, Willem Lebbelink en Jan Caliee worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige dochtertje van Arent Steenders met naam Willemina bij wijlen Reijntjen Lebbeklink in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: Vestrink en G. Bondam.
602Den 29 Juni 1780De personen van Jan Arends en Gerrit Lodewijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Lammert van den Brink bij wijlen Femmigje ter Horst in echte verwekt, met namen Arent Jan en Jan Hendrik welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: van Heimenberg en G. Bondam.
603Den 6 Juli 1780De personen van Harmen Figge en Daniel Oostenrijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige zoontje van Johannes Figge bij wijlen Maria Ruger in echte verwekt, met naam Johan Harmen Figge, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: A. Vestrink en G. Bondam.
604Den 13 Juli 1780De personen van Michiel Groenwout en Hendricus Noorenberg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Berend Groenewout met namen Hendrina Michiel en Jurrien bij zijne eerste ehevrouw in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
605Den 13 Juli 1780De personen van Dries van Gelder en Hendrik van Wijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Arend Nieuwenburg HL. met namen Michiel en Hermina, bij wijlen Geertruij Venema in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
606Den 20 Juli 1780De personen van Gerrit van Marten en Casper Veenhuijsen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Michiel Wagtnaar met namen Neeltjen, Margreta, Johanna, Hendrikje en Dirkje bij wijlen Geesjen Rierink in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Vestrink en G. Bondam.
607Den 7 Augustus 1780De personen van Anthonij Vogelsang en Aart van Beverwijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Ariaan van Beverwijk met name Andries bij Maria Seijnders in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A.H. ten Oever en G. Bondam.
608Den 7 Augustus 1780De personen van Albert van de Hulst en Jacob Bos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Reijndert Bos met name Gerrit Reijndersen bij Geertjen Lubberts in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. ten Oever en G. Bondam.
609Den 4 September 1780De personen van Aart van Beverwijk en Anthonij Vogelsang worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van de wed. Andries van Beverwijk met namen Aart, Geertjen en Willem, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: ten Oever en G. Bondam.
[Kantlijn: Den 24 Januari 1792, Is in de gerichte verschenen Geertje van Beverwijk en heeft dezelve voogd Vogelzang zijnde overleden, voor hunne goede administratie en ontrichtingen bedankt].
610Den 28 September 1780De personen van Harmen Vos en Peter Berends worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Abraham van Aun met namen Geertruij, Alijda en Thomas Mattiyas, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: ten Oever en Stennekes.
[Kantlijn: Den 7 Juni 1799, Is in den gerichte verschenen Geertruij van Auers en heeft dezelve voogd Peter Berends zijnde H. Vos overleden, voor zijn goede administratie en ontrichtingen hare goederen bedankt].
611Den 12 Oktober 1780De personen van Jan Berend Leeuwenberg en Bernardus Kesselaar worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Albert Rankenberg met naam Gerrit Jan bij wijlen Wilhelmina Zweien in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.Ãoram: F.A. van Ittersum en A.H. ten Oever.
612Den 12 Oktober 1780De personen van Boudewijn van Nes en Wessel Avink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Hendrikus Noozenburg bij wijlen Johannes van Rek in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.A. van Ittersum en A.H. ten Oever.
613Den 12 Oktober 1780De personen van Jurrien de Greve worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Bernardus van de Wal bij wijlen Helena de Greve in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
614Den 26 Oktober 1780De personen van Jan Teelink en Hendrik Olst worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Helena van de Wal wed. van David van Olst, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A.H. ten Oever en P.D. van Heimenberg.
615Den 26 Oktober 1780De personen van Pieter Berends en Lambert Neuvink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Jacob Feiman bij wijlen Geertruij Broersen in echte verwekt, met namen Jan Jacobs, Broer Jacobs, Jacob Jacobs, en Aaltien Jacobs, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. ten Oever en P.D. van Heimenberg.
616Den 26 Oktober 1780De personen van Hendrik van Wilsem en Philip Burger worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van David Woesthof met namen Harmpjen en Maria bij wijlen Hendrikjen van der Bos in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.
Coram: iisdem.
617Den 26 Oktober 1780De personen van Jurrien Mulder en Jan van Kwinkelen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Marten Houw met namen Arend, Hendrik en Jannegien, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
618Den 6 November 1780De personen van Dr. L. C. H. Strubberg en dr. H. van Ingen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Willem de Rooij en Anna van Lenssen wed. Adriaan van t'Oever, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P. D. van Heimenberg en F.W. Stennekes.
619Den 9 November 1780De personen van Michael Groebink en Abraham Jelink worden geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Gerrit Jan ten Koltsteen met namen Aleijda en Johanna bij wijlen Antonia Lewerink in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van Heimenberg en Stennekes.
620Den 20 November 1780De personen van Hendrik Schelink en Jan Mol worden geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Moelenbroek met namen Johanna en Hendrikjen bij wijlen Grietjen van Ommen in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en F. W. Stennekes.
[Kantlijn: Den 17 Maart 1788, Is Claas Hoesbergen in plaats van Hendrik Schellikman weder tot voogd geautoriseerd].
[Kantlijn: Den 19 April 1793, Is verschenen Johanna en heeft hare voogden voor hare voogdijschap en ontrichtingen hare goederen bedankt, Z.A.L. me presente].
[Kantlijn: Den 26 April 1801 Is verschenen Anna Hendrika Meelenbeek en heeft haar voogd Claas Hoesbergen voor goede administratie en ontrichtingen de goederen bedankt].
621Den 7 December 1780De personen van Lambertus Welbers en Hendrik Montanus worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Johanna Fictor wed. van wijlen Jan ten Noord, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
622Den 18 Januari 1781De personen van Jacob Veneman en Jan Bos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Cornelis Veneman met namen Hendrik en Johanna bij wijlen Geertjen Hendriks Reusel in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Stennekes en van Heimenberg.
623Den 11 Januari 1781De personen van Coenraad Schinkel en Hendrik de Kock Gerritz worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van wijlen Jan Joseph Durand met namen Maria Theresia bij wijlen Johanna Pes in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen. S.A.
Coram: F.W. Stennekes en P.D. van Heimenberg.
624Den 25 Januari 1781De personen van Claas van der Wetering en Pieter Flaman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Jacob van Hul, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.E. Sabe en G.G. Op Ten Noorth.
[Kantlijn: Den 30 Juni 1788, Is de persoon van Gerrit Bruggink in plaats van wijlen Peter Flaming tot voogd geautoriseerd].
625Den 8 Februari 1781De personen van Jan van Daalen en Gerrit van den Brink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige dochtertje van Claas Staal met namen Jacobjen bij wijlen Geertjen Bosbooms in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: Sabe en op ten Noort.
626Den 23 Februari 1781De personen van Abram Rensink en Jannes Nieuwenburg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de zeven onmondige kinderen van Jan Pres met namen: Maria, Anna, Berendina, Hendrika, Hester, Bartha en Johannes bij wijlen Femmigje Liebers in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: Sabe en op den Noorth.
627Den 2 Maart 1781De persoon van de E. Egbert de Rooij, word in plaats van wijlen H. Schimmelpenning mits deze geautoriseerd tot voogd over de minderjarige Tomas Doger, met en nevens R. Storm, en heeft zulks bij handtasting aangenomen. Z.A.
Coram: P.E. Sabe en G. R. Op Ten Noorth.
[Kantlijn: Den 30 Januari 17.., Is Gerrit Bruggink in plaats van wijlen [niet afgemaakt].
628Den 29 Maart 1781De persoon van Wouter Jans en Jan Henniphof worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Frerik Jans bij wijlen Maria Buis in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.L.
Coram: Sabe en op den Noort.
629Den 6 April 1781De personen van Matthijs Meurink en Geurt van den Brink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige zoon van Catharina Berends wed. wijlen H. [geknoei], met namen Cornelis Dirksen, bij voornoemde hare man in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
630Den 6 April 1781De personen van Hermanus Millenbrink en Jan Gerrits worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Fredrik Sleurink, door Hendrik Sleurink bij wijlen Jannegje ....[niet ingevuld] in echte verwekt, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
631Den 9 April 1781De personen van Aart Harmz Mulder en Jan Staal worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige dochtertje van Catharina Schoonhoven, met namen Alberta, bij wijlen Albert Mulder in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aanggenomen Z.A.L.
Coram: E. Sabe en J.G. Op ten Noorth.
[Kantlijn: Den 7 April 1791, Is de persoon van Jacob Harms Mulder in plaats van wijlen dezelfs vader Aart Harms Mulder tot mede voogd geautoriseerd].
[Kantlijn: Den 22 Oktober 1795, Mede persoon van Jan Lankhorst in plaats van wijlen Jan Staal tot mede voogd geautoriseerd].
[Kantlijn: Den 20 Juni 1804, Is in den gerichte verschenen Alberta Mulder huisvrouw van Karel Kalmar, geassisteerd met de .... J. Angie, verklaarende van haren voogd, Hendrik Pastoor als daar toe na dood van J. Lankhorst gekwalificeert zijnde, voldaan te zijn, en heeft zij dezelven voor zijne goede administratie bedankt].
632Den 9 April 1781De personen van Berend van Grafhorst en Johannes Glasen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Peter Weijsman, met name Teunis bij wijlen Hendrikjen van Grafhorst in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: iisdem.
633Den 23 April 1781De personen van Claas Schierhold en Wessel Teunis worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Toon Schierholt, bij Gerrigje Teunis in echte verwekt, met namen Fredrik en Annegje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: iisdem.
634Den 24 April 1781De personen van Paulus Ril word mits deze geautoriseerd tot voogd over de minderjarige zonen van wijlen Christoffer Heineman en Janna Kaas, met en nevens Herman Scheper en heeft zulks bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: A. st. Greven en M. Strockel.
635Den 27 April 1781De personen van Foek de Groen en Willem Huijskes worden geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige zonen van Jacob Groen, met namen Gerrit Fredrik en Willem bij wijlen .....[niet ingevuld] Huijskes in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: A.S. Greven en A. Strockel.
636Den 30 April 1781De personen van Gerrit Magonins en Francis van Kempen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Hermen Gerrits in dezelfs eerste huwelijk verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: iisdem.
637Den 21 Mei 1781De personen van Michael Groebits en Hendrik Schaalberg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige dochter van Sophia Elisabeth Diedriks bij wijlen Herman van den Berg in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: iisdem.
638Den 28 Mei 1781De personen van Lodewijk Sorg Camerling en Benijamin Nieuwenhuijs worden mits deze geautoriseerd tot voogden en Engelbert van Saanen te Zwolle, als toeziende voogd geautoriseerd over de minderjarige zoon van wijlen Jan van Saanen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: A.S. Greven en A. Strockel.
639Den 31 Mei 1781De personen van Jan van Dijk Berendszoon, en Albert de Oele worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Catrien Oostmeijer bij wijlen Jan de Oele in echte verwekt, met namen Geertruid en Harmpjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: iisdem.
640Den 31 Mei 1781De personen van Coenraad Veth en Antoni Vogelensang worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vijf minderjarige kinderen van Hendrik Lindeboom bij wijlen Margareta van der Straten in echte verwekt, met namen Trientjen, Gerrit, Geertruid, Arend en Roelofjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: iisdem.
641Den 5 Juni 1781De persoon van Swier Jans word in plaats van wijlen Rutger Jansen Vos mits deze geautoriseerd tot voogd over de minderjarige Woltertjen Lubbers met en nevens Cornelis Voerman, en heeft zulks bij handtasting aangenomen.
Coram: A.S. Greven en A. Strockel.
642Den 2 Juli 1781De personen van Herman Scheper en Paul Ril worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Lena Breslach bij wijlen K. Nieman in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Lemker van Breda en W. F. van Hemert.
643Den 2 Juli 1781De persoon van Paulus Bakker word in plaats van Adrianus Bomens met en woon van hier vertrekkende mits deze geautoriseerd tot voogd over de minderjarige Maria Fockens met en nevens Berend Fredrik Schultz, en heeft zulks bij handtasting aangenomen, S.A.
Coram: iisdem.
[Kantlijn: Den 30 Augustus 1799, Is in den gerichte verschenen Maria Fockens en heeft haar voogd Paulus Bakker zijne goede administratie en ontrichtingen bedankt].
644Den 26 Juli 1781De personen van Jan Moviap en Gerhardus Helkes worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Johannes Bos met naam Willem bij wijlen Hendrika Kampstein in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: iisdem.
645Den 2 Augustus 1781De personen van Willem Jacobs en Thomas van Wesop worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Rhemeijer bij wijlen Maria Elisabeth Schoonhaar in echte verwekt, met namen Petronella, Maria, Peter, Roelof, Arend en Johannes, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: J. Lemker van Breda en W.F. van Hemert.
646Den 6 Augustus 1781De personen van Toon van 't Veen en Jan Kok worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Willem Biebeek bij wijlen Anna Geertruid ten Dam in echte verwekt, met namen Hendrik Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: W.F. van Hemert en M. Valencijn.
[Kantlijn: Den 9 Juli 1798, Heeft Hendrik Jan Biebeek zijne voogden voor hunne goede administratie en ontrichtingen zijner goederen, in den gerechte bedankt.
Coram: A. Strockel en M. de la Sabloniere].
647Den 6 Augustus 1781De personen van Coenraad Schinkel en Jan Staal worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Jannigjen Jans bij wijlen Jan Mulder in echte verwekt, met namen Evertjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: iisdem.
648Den 11 Oktober 1781De persoon van Berend Avink word in plaats van Berend ten Oever, welke wegens dezelfs hoge ouderdom van zijne voogdijschap is ontslagen, mits deze geautoriseerd tot voogd over de minderjarige kinderen van Warnar Wielink, met en benevens Roelof Teunis en heeft zulks bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en M. Valencijn.
649Den 22 Oktober 1781De persoon van Lubbert Aarts word in plaats van wijlen Rutger Vos mits deze geautoriseerd tot voogd ver de minderjarige kinderen van wijlen Arend Vos met en benevens Hendrik Douwe en heeft zulks bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
650Den 19 November 1781De personen van Tijs Tennekes en Quirinus van der Vogt worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Jacobus Simons met namen Christina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: F.A. van Ittersum en J.G.R. Op Den Noort.
651Den 22 November 1781De persoon van Dirk Ekkelboom word in plaats van wijlen Michiel Groenewoud, mits deze geautoriseerd tot voogd over de minderjarige kinderen van Berend Groenewoud, met en benevens Hendrikus Nozenburg, en heeft zulks bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: A.S. Greven en J.G.R. Op Ten Noort.
652Den 29 November 1781De personen van Jannes Nieuwenburg en Arent Wolters worden mit deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige dochter van Berendina Lugies met name Claasje bij wijlen Daniel van den Linde in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, S.A.
Coram: A.H. ten Oever en F.A. van Ittersum.
653Den 29 November 1781De personen van Hendrik Zwarts en Berend Teller worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Margjen Sijlemans bij wijlen ....[niet ingevuld] Velsin in echte verwekt, met namen Hendrikus, Jan Hendrik en Femmigje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: iisdem.
654Den 29 November 1781De personen van Pieter ter Veer en Claas Goesbergen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Pieter van Aaldenen bij wijlen Elsje ten Veer in echte verwekt, met namen Abraham, Bernt, Geertruit Anna en Simon, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: iisdem.
655Den 24 December 1781De personen van Willem Camstein en R. van der Meulen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 5 minderjarige kinderen van Lukas Gartman bij wijlen Joh. Maria Brinkhuijs in echte verwekt, met namen Maria, Hanna, Hendrica, Harmina en Geertruij, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: P.E. Sabe en F.A. van Ittersum.
656Den 3 Januari 1782De persoon van Lucas Masman word in plaats van wijlen Dirk Adolf Tonneman mits deze geautoriseerd tot voogd over Maria Wilhelmina de Haan, met en benevens de heer Bm. P.D. van Heimenberg, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen Z.A.L.
Coram: F.A. van Ittersum en P.E. Sabe.
[Kantlijn: Den 27 Juni 1791, zijn in de gerichte verschenen Jan Huisman bij Maria Wilhemina de Haan en heeft de laatste geassisteerd met cursos [?] Jan eheman, de voogden goede administratie en ontrichtingen hare goederen bedankt].
657Den 21 Februari 1782De personen van Hermanus Wissink en Gerrit Jan Fokker worden mits deze geautoriseerd tot voogden over den minderjarige zoon van J. Bakker met naam Christiaan bij wijlen Susanna Wissink in chte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: P.E. Sabe en J.G.R. Op Ten Noort.
658Den 21 Februari 1782De personen van de Ee. Frans Valck, Lucas Masman worden mits deze geautoriseerd tot administrerende en mr. Quirinis Bruinier tot toeziende voogd over de minderjarige kinderen van Dorothea Valck bij wijlen Teunis Bakker in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: iisdem.
[Kantlijn: Den 27 Augustus 1789, Is Harmen Valck in plaats van Frans Valck tot voogd wede aangesteld, heeft hetzelve bij handtasting aangenomen].
659Den 25 Februari 1782De personen van Jan van Emmeloort en Barend Gooij worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Antonij Woonink bij wijlen Johanna van Emmeloort in echte verwekt, met namen Johanna en Hermanus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen Z.A.L.
Coram: P.E. Sabe en J.G.R. op den Noort.
660Den 18 Maart 1782De personen van Roelof Storm Willem en Jan Dekker worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Egbertjen Kok bij wijlen Egbert van Wessen in echte verwekt, met namen Jannetjen en Willemina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Op ten Noort en Strockel.
661Den 26 April 1782De personen van Reinder van de Wetering, Jan van der Span en Warner Nieuwenkamp worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Gerrit Bouhuijs bij Berendina van Dijk in echte verwekt, met namen Willem Jan en Egbert, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Vetsrink en A. S. Strockel.
662Den 28 Mei 1782De personen van Dirk Ruitenberg en Gerrit Winterswijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige zoon van Lubbigje Ruitenberg weduwe van Evert van Daaren bij wijlen dezelve haar eheman in echte verwekt, met naam Hendrik, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Strockel en A. Vestrink.
663Den 20 Juni 1782De personen van Jannes Nieuwenburg en Hermen van de Noort worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Geesjen van Weesen bij wijlen Casper Veenhuijzen in echte verwekt, met namen Jacob en Gergjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A.S. greven en F. Stennekes.
664Den 29 Juni 1782De personen van Roelof Teunis Meijerman en Gerrit Voerman worden mits deze geautoriseerd tot voogden, en de hopman Menso Lankhorst als toeziende voogd over de vijf minderjarige kinderen van Hendrikjen Rijns bij wijlen Tijs Voerman in echte verwekt, met namen Rijndert, Dirk, Harmen, Peter en Berend, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A.S. Greven en F.W. Stennekes.
665Den 1 Juli 1782De persoon van Jacob Biesterbos word in plaats van wijlen.....[niet ingevuld] van Diepen mits deze geautoriseerd tot voogd over Hendrina Overbos, met en benevens Jan van den Berg, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen.
Coram: A.S. Greven en J. Lemker van Breda.
666Den 18 Juli 1782De personen van Anthoni Everts Vogelenzang en Coenraad Smids worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Toon van den Berg bij wijlen Anna Margareta Vogelenzang in echte verwekt, met namen Jan en Janna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
667Den 25 Juni 1782[!]De personen van Wilkes en F. Gunning senior worden mits deze geautoriseerd en aangesteld tot crediteuren over de persoon van Albert van der Straaten, welk deze hunnen curatorschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A.S. Greven en F.W. Stennekes.
668Den 22 Juli 1782De personen van Dries Hendriks en Dries Jans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vijf minderjarige kinderen van Aalt Hendriks bij wijlen Elisabeth Teunis in echte verwekt, met namen Teunis, Hendrik, Margjen, Annetjen en Jan Aaltz, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. S. Greven en J.A. van Knuth.
669Den 12 Augustus 1782De personen van Jan Ruitenberg en G. Graskamp worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Gerrit Ruitnberg bij wijlen Lena Grotkamp in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.A. van Knuth en A.S. Greven.
670Den 19 Augustus 1782De persoon van Johan Jacob Barbie word in plaats van wijlen Harmen van Veessen mits deze geautoriseerd tot voogd over Pieter de Rooij met en benevens Willem de Rooij, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, Z.A.
Coram: J.A. van Knuth en A.S. Greven.
671Den 9 September 1782De personen van Nicolaas Lambregts en Gerrit Gerrits worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige dochters van Johanna Wolf wed. Derk Cornelis, met namen Margje oud 20 jaar, Johanna 16, Catharina 10, en Helena 4 jaren, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Lemker van Breda en M. Valencijn.
672Den 16 September 1782De personen van Gerrit Bruggink en Paul van Dijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Jan Boncaasten bij wijlen Anna van Dijk in echte verwekt, met name Janna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Lemker van Breda en F.W. Stennekes.
673Den 30 September 1782De personen van Jan Claassen Krijgsman en Hendrik Londous worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Antonie Kraijdering bij wijlen Anna Bloms in echte verwekt, met namen Lammert, Jan, Adriana en Teune, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Lemker van Breda en M. Valencijn.
674Den 24 Oktober 1782De personen van Gerrit Hoefhamer en Johannes Krekelaar worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Hendrikje Hoefhamer bij wijlen Teunis Beumer in echte verwekt, met name Berendje oud 6 jaren, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en M. Valencijn.
[Kantlijn: Den 14 Oktober 1797, Is in de gerichte verschenen Berendje Hoefhamer en haar nevenstaande voogden voor de goede administratie en ontrichtingen haare goederen bedankt, Z.A.]
675Den 24 Oktober 1782De personen van Lubbertus Welmers en Jan van Oldenzeel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Willem Peters bij wijlen Geertruid Welmers in echte verwekt, met name Christina, Arend Jan en Johanna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en M. Valencijn.
676Den 28 Oktober 1782De personen van Assien de Groot en Roelof Zoomer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Aaltjen Rutgers bij wijlen Gerrit Cornelis in echte verwekt, met name Hendrikje Gerrits, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en M. Valencijn.
677Den 31 Oktober 1782De personen van Lukas de Rooij en Peter Herekes worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Anthonij de Rooij bij wijlen Catharina Nieuwenstein in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en M. Valencijn.
678Den 7 November 1782De personen van Willem van Grafhorst en Johannes Ril worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Gabriel Dezink bij wijlen Trijntje van Campen in echte verwekt, met name Louisa Sigmonda, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: M. Valencijn en P.D. van Heimenberg.
679Den 14 November 1782De personen van Harmen Berends Lonterman en Harmen Jansen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Warner Berends Lonterman, met name Pieter, Geesjen en Elsje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: M. Valencijn en P.D. van Heimenberg.
[Kantlijn: Den 14 September].
680Den 5 December 1782De Ed. Geb. Hr. Bm. Ass. Strockel en de E. gemeensman T.L. Rambonnet worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jacobus Alexander de Chalmot bij wijlen Maaijke Asendorp in echte verwekt, met namen Gaspar Anelius en Emilia Bernardine Angelique, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: M. Valencijn en P.D. van Heimenberg.
681Den 5 December 1782De personen van Hendrik Brand en Bernardus Kloppens worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarig zoon van Anna Maria Brand bij wijlen Dirk van 't Hul in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
682Den 21 December 1782De personen van Gerrit van de Weteringe en Arend Jan van de Stege worden mits deze geautoriseerd tot voogden en Hendrik Galois tot toeziende voogd over het minderjarige kind van Clara Joukman bij den roededrager P. Gallois in echte verwekt, met name Paulus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en M. Valencijn.
683Den 18 Februari 1783De personen van Anthonij Bruins, Evert Top en Hendrik de Bruin worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zonen van Jan van Dijk bij wijlen .....[niet ingevuld] in echte verwekt, met name ..........[niet ingevuld], welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Vestrink en J.A. van Knuth.
[Kantlijn: Den 6 Juli 1798, Is in den gerechte verschenen Jan van DIjk en heeft de nevenstaande voogden voor de goede administratie en ontrichting zijner goederen bedankt, Z.A.]
684Den 21 Februari 1783De personen van Cobus Slim en Evert Spraakman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kind van Maria Slim bij wijlen Gijsbert Samhuisen in echte verwekt, met name Hendrina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A.H. Greven en W.F. van Hemert.
685Den 21 Februari 1783Dirk Nijhof en Pieter de Groot worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Willem Sel bij wijlen Hendrika Nijhof in echte verwekt, met name Johannes, Hendrika en Jan Paulus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A.H. Greven en W. van Hemert.
686Den 6 Maart 1783Peter Stubbe en Jacob van Dalfsen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan Stubbe bij wijlen Martiena Pas in echte verwekt, met name Berendina en Johanna Catharina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.A. van Knuth en A. Vestrink.
687Den 17 Maart 1783Aart Jans en Jan Hermzen Bos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Jan Aartz bij Janna Loijnees in echte verwekt, met name Jan Janz, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.A. van Knuth en A. Vestrink.
688Den 20 Maart 1783Werner Herms en Arend Balfoort worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Werner Wielink, met name Jan, Janna en Gerrit bij Jannegie Haskamp in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.A. van Knuth en A. Vestrink.
689Den 20 Maart 1783Jan Hector en Willem van Heerde worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van wijlen Ariaan van Rhijn en Margaretha Harms, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.A. van Knuth en A. Vestrink.
690Den 28 Maart 1783Adrianus Hegman en Hillebrand van de Weijde worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige dochtertje van Maria Stegman bij Johannes van den Bron in echte verwekt, met name Gesina Margaretha, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Vesterink en Alb. H. Greven.
691Den 28 Maart 1783Hendrik Kroese, Albert van de Hulst en Kier van der Weijde worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige dochtertje van Antonij Kroese, met name Johanna, bij Aaltjen van der Belt in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Vestrink en Alb. H. Greven.
[Kantlijn: Den 21 September 1798, Is in den gericht verschenen, Johanna Kroese en heeft dezelves voogden voor de goede administratie en ontrichtingen bedankt].
692Den 17 April 1783De personen van Lambert Jans van den Berg, Lambert Reinders de Leeuw en R. van der Woude, worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Lubbert Albers van de Hoogwelle, met naam Albert, bij wijlen zijne ehevrouw Marrigje Jans Kok in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A.S. Greven en W.F. van Knuth.
693Den 17 April 1783Jan Staal en Roelof Dasveld worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Peter Staal bij wijlen Geertruij Hoeve in echte verwekt, met name Pieter en Jannetje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Greven en van Hemert.
694Den 17 April 1783Hendrik Hermanus Buitendijk en Hendrik Londo worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Jan Londo, met name Habet bij wijlen Janna Buitendijk in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Greven en van Hemert.
695Den 17 April 1783Berend Avink en Martinus Lok [Kok ?] worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Elisabeth Kok, met name Jan en Wolter bij Gerrit Avink in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Greven en Hemert.
696Den 28 April 1783C.G. Ramaker, J.A. Pijman, W.H. Hichgorius en H.W. Schummelketel, officieren in het regiment van zijne Doorl. Hoogheid de heere W.G.F. Pruise van Oranje en Nassauw ... [?] thans Mirquami ten hondede, worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan Dirk Breuker, sergeant in het ... regime, bij wijlen Geertruid Boghuisen in echte verwekt, met name Johanna Geertruid, Maria en Armeine als mede over de minderjarige kinderen van M.C. Akersloot bij wijlen Gerrit Hendrik van Houten in echte verwekt, met name Andreas Louwerentius en Louwerens, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Greven en van Hemert.
697Den 22 Mei 1783Arend van Eune en Jan Jansen ten Hoonten worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Maria ten Hoonten met name Elsiabeth bij Jacobus van Eunen in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van Hemert en Greven.
698Den 28 Mei 1783Op den requeste van Mr. F.L. Rambonnet en A. G. Schultz voogden testamentair over de minderjarige kinderen van wijlen vrouwe B.L. Schultz wed. S.H. de La Sablonniere, verzoekende de eerste om redenen ten req. geallegeert, ontslag van dezelfs voogdijschap en de tweede om weder tot mede voogden tot zich te mogen hebben de Ee. B.F. Schultz en Q. Bruinier.Was geapostilleerd.Op het verzoek van de heren hoofdlieden van het Bovenkwartier word het verzoek ten requeste gedaan, geaccordeerd, zoals het legt en zal de eerste supphant nadat hij van zijne voogden zal hebben gedaan behoorlijke rekening bewijs en reliqua van zijne voogdijschap worden gehouden ontslagen, en worde de Ee. B.F. Schultz en Q. Bruinier als dan mede geautoriseerd ten fine als bij requeste gemeld.
[Kantlijn: Den 8 Augustus 1789, Heeft de secretaris Rambonnet van zijne voogdije behoorlijke rekeningen gedaan]. Me presente.
699Den 30 Mei 1783Willem Sel en Egbert van Heerde worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Klara Hendriks bij wijle Evert van der Horst in echte verwekt, met name Petrus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van Hemert en Alb. Greven.
700Den 5 Juli 1783Hermanus Vos en Lambert van Dijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige dochters van Grietje Vos bij wijle Lammert Roerink in echte verwekt, met name Anna Maria en Geertruid, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Lemker van Breda en G. Bondam.
701Den 30 Augustus 1783De gemeensman N. van Berkum de Hr. burgemeester J.W. Tichler en de adv. J. Jacobson worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Jacob Ticheler bij wijlen Petronella Lucretia Rauwerts in echte verwekt, met name Jacob, Gerharda Catharina Hendrietta en Jan Isaack Rauwerts, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Heimenberg en Stenneke.
702Den 13 September 1783Gerrit van de Weteringe en Caspar Veldman worden mist deze geautoriseerd tot voogden over de innocente broeder van Arend Pleek met naam Hermanus Pleek, welke deze voogdijschap met handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van Ittersum en Heimenberg.
703Den 18 September 1783De personen van de gemeensman B.J. Waltgraf en mr. R. Tulleken worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van B.H. ten Oever van de wijk met naam Vallonia Jibrela om met en nevens de vader te administreren en waar te nemen die goederen welke haar door haar oud oom de hr. B. ten Oever is nagelaten, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van Heimenberg en A. Greven.
704Den 18 September 1783Wolter Reinders en Harm an Wichers worden mits deze geautoriseerd tot administrerende voogden en Claas Peters als toeziend voogd over de drie onmondige kinderen van wijlen Rein Tomies en aaltje Wichers, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en A. Greven.
705Den 9 Oktober 1783De personen van de predikant Ewoud Diemen van Lamsweerde, mr. Ludolph Theodorus van Hasselt commies generaal te Groningen en mr. Jacob Balthazar Forten worden geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Hermana Elisabeth Berghuis wed. van wijlen de hr. secretaris H.W. Hubert, met name Hermen Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Stennekes en Greven.
706Den 1 November 1783Jurrien Kelder, Dirk van Graffers en Fredrik van Gelder worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Engeletje Lindeboom, met name Jan Hendrik, bij wijlen Jacob Kelder in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en F.W. Stennekes.
[Kantlijn: Den 16 November 1798, Is in de gerichte verschenen Jan Hendrik Kelder en heeft zijn nevenstaande voogden voor de goede administratie en ontrichten bedankt].
707Den 6 November 1783Jan Simon Caspers en Hendrik Londo worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Jan Caspers met naam Andries bij wijlen Jannegie Wichers in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van Heimenberg en Stennekes.
708Den 7 November 1783Harmen Wicher en Gerrit Berends Hengevelt worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie onmondige kinderen van Wiger Gosens en Fijgin Derks, met name Maije, Jannegien en Hendrika, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en T.W. Stennekes.
709Den 27 November 1783Hendrik Jansen Scholte en Aalt Hendriksen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Dries Hendriks bij wijlen Dirkje Jans Scholte in echte verwekt, met name Annetje en Hendrik, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en Abr. Vestrink.
710Den 18 December 1783Evert Hendriks en Andries Hendriks worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Trientje Hendriks met name Hendrik en Lubbegie bij Lubbert Jans in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en Abr. Vestrink.
711Den 22 December 1783Gerrit Berend Hengevelt en Jacob Jans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Jantje Jans, met name Gerrit Willems bij Willem Gerrits in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en Abr. Vestrink.
712Den 12 Februari 1784De persoon van Rijer Engelen word in plaats van Gerrit ten Spreuke, mits deze geautoriseerd tot voogd over de minderjarige dochter van wijlen Adriana Knogh, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Greven en van Berkum.
713Den 26 Februari 1784De persoon van Klaas Peters en word in plaats van Klaas Schierholt mits deze geautoriseerd tot voogd over het minderjarige kind van Toon Schierholt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Greven en van Berkum.
714Den 26 Februari 1784De personen van Jan Louwsen Post, Jan Hendrik Oldenbroek en Aart Juuians Caspers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Geertjen Louwsen Post bij Lambert Kortenbosch in echte verwekt, met name Dirkje en Engeltje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Greven en van Berkum.
[Kantlijn: Den 27 Mei 1786, Is in den gerichte verschenen Dirkje Kortenbosch en heeft dezelver voogden goede administratie en ontrichtingen van haare goederen bedankt, Me presente].
715Den 2 Maart 1784De personen van Gerrit Gerrits van der Berg en Johannes Figge worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van bij wijlen de wed. van de Goor, met name Jan van de Goor, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Greven en van Berkum.
[Kantlijn: Den 12 Februari 1789, De persoon van Jan van de Goor is in den gerichte verschenen, en heeft zijner voogden goede administratie en ontrichtingen zijner goederen bedankt].
716Den 3 Maart 1784De persoon van W. de Rooij word mits deze geautoriseerd tot voogd over het minderjarige zoontje van Egbert de Rooij in plaats van wijle Jan de Lange, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, Z.A.
Coram: Greven en van Berkum.
717Den 3 Mei 1784De persoon van Jan Hendriks Oldebroek word mits deze geautoriseerd tot voogd over het minderjarige kind van Jan Hendriks Oldenbroek in plaats van wijle Lambert Jans Kortenbosch, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, Z.A.
Coram: van Heimenberg en B. van Goutum.
718Den 17 Mei 1784De personen van Gerrit van Ecken en Willem de Rooij worden mits deze geautoriseerd tot voogden en Jacob van Ecken tot toeziende voogd over de twee minderjarige kinderen van Aaltje van Ecken bij wijlen Hendrik Montanus in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: M. Valencijn en B. van Goutum.
719Den 27 Mei 1784De personen van Jan Teelink en Jan van Daelen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige dochters van Hendrina van Hulst, met namen Klasina en Johanna bij wijlen .... [niet ingevuld] ten Berge in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: M. Valencijn en B. van Goutum.
720Den 3 Juni 1784De personen van Gerrit Roelofs en Johannes Groenewoud worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jannegie Roelofs, met namen Roelof en Hendrikje bij wijlen Lieffers van Grafhorst in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: M. Valencijn en B. van Goutum.
721Den 7 Juni 1784De personen van Willem Jellis en Coenraad Schinkel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige zoontje van wijlen Johanna Sellis, met name Jannes, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: M. Valencijn en B. van Goutum.
[Kantlijn: Den 10 Oktober 1796, Is in den gerechte verschenen Jannes Sellis en heeft dezelfs voogden Willem Sellis en Coenraad Schinkel goeder administratie en ontrichtingen van zijne goederen bedankt, Z.A.].
722Den 21 Juni 1784De personen van Antonie Gigandet en Pieter Warner worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Wolf Isaak bij Sara Alexander in echte verwekt, met name Jannigjen, Hendrine, Alexander en Bloemje Wolf, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en A. Strockel.
723Den 24 Juni 1784De persoon van Hendrik Rietberg word mits deze geautoriseerd tot voogd over de twee minderjarige kinderen van Jan Abraham van Auw in plaats van Hermen Vos, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en A. Strockel.
724Den 12 Augustus 1784De personen van Jan Londo en Jan Karman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Albertus Witholt, met name Henricus, Hermina en Johanna, bij wijlen Jannegje van Santen in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en F.W. Stennekes.
[Kantlijn: Den 17 Februari 1787, Is de persoon van Hendrik Nieuwland aangesteld in plaats van Jan Karreman, en heeft deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.].
725Den 12 Augustus 1784De personen van Jan Neusel en Jannes Karvel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Dirkje Arents Swijnenbergh, met namen Arend en Jannegje, bij wijlen Willem Mouwerits in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
726Den 11 Oktober 1784De personen van Harmen Wichers en Jan Jans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Jacob Willems, met namen Wicher, Garregie en Jannegie, bij wijlen Geesje Wichers in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.A. van Knuth en F.W. Stennekes.
727Den 18 Oktober 1784De personen van Lubbert Albers en Gerrit Berends worden mits deze geautoriseerd tot voogden en Menze Sellis tot 3de voogd over de 2 minderjarige kinderen van de wed. Willem Bartels, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van Knuth en Stennekes.
728Den 25 Oktober 1784De personen van Pieter Fransen en Duderik Strange worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Arent Haselhof bij Jacomina Diederiks in echte verwekt, met name Jan hendrik, Aaltjen Hendrina en Elisabeth, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Stennekes en van Hemert.
729Den 5 November 1784De persoon van Jan Dekker word mits deze geautoriseerd tot voogd over de minderjarige kinderen van Stijntje Jans Vos in plaats van wijle Rutger Vogel, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en A. Greven.
730Den 10 November 1784De personen van Claas Visser Moulin en Bernardus van der Wall, worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Wilhelmina van Heest wed. Gerrit ten Hoven, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en A.H. Greven.
731Den 3 December 1784De personen van Jannes van Ee en Gerrit van Engelen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee kinderen van Hendrik Leuwerink en Maria Swart, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en van Hemert.
732Den 20 December 1784De personen van Jan Ruitenberg en Dirk van Ulsen en Dirk Eckelboom worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Jannes van Doorne, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.F. van Hemert en G. Bondam.
733Den 6 Januari 1785De personen van Johannes Wilhelmus Riebeek en Pieter Staal worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Jan Staal, met naam Geertruij, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van Hemert en G. Bondam.
[Kantlijn: Den 14 Februari 1788, Is de persoon van H. van de Berg aangesteld tot voogd in plaats van de overleden P. Staal].
734Den 17 Januari 1785De personen van Dirk Gerrits van de Kolk en Harmen van Nunspeet worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Jan van Gelder, met name Hendrikje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van Hemert en G. Bondam.
735Den 10 Februari 1785De personen van Dirk Gerrits van der Kolk en Jan van Gelder worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Andries Bos bij Hendrikje Volkens in echte verwekt, met name Jantje en Volker, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Vestrink en van Berkum.
736Den 7 Maart 1785De personen van Jan Lindeboom en Gerrit Arents worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Hendrik Arends bij Gerrigie Lindeboom in echte verwekt, met name Arend, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Vestrink en van Berkum.
[Kantlijn: Den 16 Juli 1792, Is in de persoon van Willem Jansen Lene aangesteld tot voogd in plaats van wijle Jan Lindeboom, die deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, Z.A.].
[Kantlijn: Den 24 Februari 1806, Is in de gerechte verschenen Arend Hendriks en verklaarde zijne voogden voor de goede administratie en ontrichtingen zijner goederen te bedanken].
737Den 10 Maart 1785De personen van Arent Kruishoop, Gerrit Hofman en Adrianus van Engbrink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Assien Vogel bij Aaltjen Dekkers in echte verwekt, met name Jan en Machteld, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Abr. Vestrink en N. van Berkum.
[Kantlijn: Den 9 Juni 1804, Is in de gercihte verschenen Jan Vogel en heeft hare nevenstaande voogden voor de goede administratie en ontrichtingen haarer goederen bedankt].
738Den 24 Maart 1785De personen van Christiaan Stoltman, Beert Jans en Jan Cneeps worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 2 minderjarige kinderen van Eva Berends bij Peter Stoltman in echte verwekt, met name Martha en Peter, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: N. van Berkum en Greven.
[Kantlijn: Den 10 Oktober 1805, Zijn de personen van Abraham .ober en Gerrit Lubberts geautoriseerd als mede voogden over Peter Slotsman en zulks in de plaats van de overleden voogden Christiaan Slotman en Beert Jans en hebben voornoemde personen dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.].
739Den 22 April 1785De personen van Peter Teune en Peter Meurer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Willem Jansen Leene bij Triene Petersen Teune in echte verwekt, met name Elsjen en Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Greven en Strockel.
[Kantlijn: Den 25 September 1800, De persoon van Peter Petersen Teune wordt door deze geautoriseerd als mede voogd over de minderjarige kinderen van W.J. Veene, zijnde P. Teune overleden Z.A.].
740Den 12 Mei 1785De personen van Gerbrand van der Werf en Christoffer Loos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Lubbert Jacobs Swarts, minderjarige zoon van Reijnst Swart bij wijlen Marregje Aalts in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Greven en Strockel.
741Den 12 Mei 1785De personen van Aart Capitein en Jan Bonkaten worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Hermanus en Janna, minderjarige kinderen van Gerrit Bruggink bij wijlen Jannetje Deuwen in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
742Den 26 Mei 1785Cornelis Meendijk en Mattijs Aleuren worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de zoon van Frans Vredemei bij Berendina van Ommen in echte verwekt, als mede ovr de zoon en dochter van Berendina Jochems bij BernardusRokers in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Strockel en Greven.
743Den 30 Mei 1785Rutger de Haan en Gerrit Jan Volkes worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Driesje Visscher bij Claas Meijboom in echte verwekt, met name Klaasje, Jan, Harmen en Andries, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Strockel en Greven.
744Den 22 September 1785H. van Bremen en A. Vogelzang worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Janna van Bremen bij P. Jonink in echte verwekt, met name Berend, Albert en Marrigje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Heimenberg en van Hemert.
745Den 14 Oktober 1785Jan van Dijk en van de Weteringe en C. Smit worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van G. van Bosten bij Janna van Dijk in echte verwekt, met name Pieter, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
746Den 5 December 1785Ariaan van Beverwijk en Joh. Ab. van A..ew worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Jannetje van Rek bij Hendrik Rietberg in echte verwekt, met name Gerrigje, Jannes en Hermanus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Stennekes en G. Bondam.
747Den 5 December 1785Matthijs en Berardus Groskamp worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige en nu ouderloze kinderen van wijlen Gerhardus Groskamp en Catharina Kempe, met name Jan Hendrik, Geertruid en Helena, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
748Den 30 Maart 1786De personen van W. Sels en J. Sels en J.B.F. Rebenscheij worden mits deze geautoriseerd tot voogden over van ... Buschman geboorne Sels in cas van aflijfigheid en ouver kort het recht van haar en eheman in een veranderde en verbeterde gemoed .....heid compenterende, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Vestrink en Croff.
749Den 1 April 1786De personen van Jan Dutman en Gerrit Dutman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Gerrit Dutman bij Hendrika Sergants in echte verwekt, met name Dirk, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Vestrink en H. Croff.
750Den 3 April 1786De personen van Hendrik Frevel en Jan Hoviat worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Jannes Frevel bij Elisabeth Hoviat wijlen in echte verwekt, met name Maria, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en H.J. Croff.
751Den 6 April 1786Gerrit van Heerde en David van Regteren worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Egbert van Heerde bij wijlen Christina van Berkum in echte verwekt, met name Delia, Magteld Albertjen en Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
752Den 6 April 1786Antoni en Hendrik Buijtendijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Catharina Johanna Buijtendijk bij Johan Fredrik Pauli in echte verwekt, met name Margareta, Anna Christina en Klaas, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
753Den 6 April 1786De personen van Jan Hemink en Berend Hemink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie onmondige kinderen van Jan Gerrits Broekhuisen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Bondam en Croff.
754Den 27 April 1786De personen van Hendrik Aarts Douwe en Dries Hendriks worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik Wolters bij wijlen Hendrik Jansen Kok in echte verwekt, met name Arend en Lambert, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en B. Schultz.
755Den 27 April 1786De personen van Pieter Alfers en Klaas van Oosten worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Aaldert van den Bos bij wijlen Dina van der Vegt in echte verwekt, met name Willem, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
756Den 27 April 1786De personen van Mattheus Brandenburg en Hendrik van Dijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Hendrikje van Dijk bij haare eheman H.B. Brandenburg in echte verwekt, met name Aauerius, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
757Den 27 April 1786De personen van Lukas Gartman en Egbert van Heerden worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Johannes Gartman bij Jannegje van Werven in echte verwekt, met name Hendrikje, Maria, Jan en Ida, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en B. F. Schultz.
758Den 27 April 1786De personen van Hermanus Bouwhuis en Johannes Heimeier worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jannigje Rauws bij wijlen Jan van de Ree in echte verwekt, met name Dina en Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
759Den 11 Mei 1786De personen van Willem van Heerde en Jannes Groenewoud worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Berend van Marle bij wijlen Maria Kuk in echte verwekt, met name Gerrit, Reintje, Roelofje, Jan, Jannes en Dirk, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
[Kantlijn: Den 12 September 1792, Is in den gerichte verschenen Roelofje thans gehuwd aan Hendrik Wemer en heeft de voogden voor de goede administratie en ontrichtingen van hare goederen bedankt, Z.A.].
[Kantlijn: Den 18 Juli 1794, Is in den Ed. gerichte verschenen Reijntje en heeft de voogden goede administratie en ontrichtingen hare goederen bedankt, Z.A.].
760Den 11 Mei 1786Berend Willem Telder en Antonie Vogelsang worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Sara van Spanje bij wijlen Peter Telder in echte verwekt, met name Piet, Gerrit en Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
761Den 1 Juni 1786De personen van Michiel Wagenaar en Jan Pruijs worden deze geautoriseerd tot voogden over de drie onmondige kinderen van Hendrik Holst bij Angenis Dambrink in echte verwekt, met name Stijntie, Hendrik en Janna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. van Goutum en B.F. van Knuth.
762Den 1 Juni 1786De personen van Cornelis Veneman en Jan Bosch worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 4 onmondige kinderen van Hendrik ter Haar bij Hendrika Hulsebosch in echte verwekt, met name Hendrik, Willem, Janna en Dirk, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
763Den 6 Juli 1786De personen van Louw van de Weerd en Hendrik Aarts Douw worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 2 onmondige kinderen van Aalt Hendriks bij wijlen Marretje Daniels Beck in echte verwekt, met name Hendrikje en Daniel, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en G.W. Kloek.
[Kantlijn: Den 17 Januari 1803, Is in de plaats van wijlen Louw van de Weerd tot medevoogd geautoriseerd en aangesteld de persoon van Jan Dries Jans over de nog minderjarige Daniel Aalts en is deze voogdijschap door de voornoemde voogd aangenomen, S.A.].
764Den 27 Juli 1786De personen van Tijmen Prins en Jan Dirks worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Claas Teunis bij wijlen Elisabeth Prins in echte verwekt, met name Fijtjen Claasen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en G.W. Kloek.
[Kantlijn: Den 13 Mei 1788, is in plaats van wijle Tijmen Prins aangesteld Jochem Helebrands].
[Kantlijn: Den 18 Februari 1793, Is in plaats van wijle Jan Dirks aangesteld Hendrik ten Have, Z.A.].
[Kantlijn: Den 16 September 1793, Is de persoon van Willem Riebeek tot 3e voogd aangesteld].
765Den 4 September 1786De personen van Jan Peters, Jan Berendsen Leeuwenburg en Derk Jans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Albert Alberts bij wijlen Jannegie Peters in echte verwekt, met name Albert Alberts, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. van Goutum en Strockel.
[Kantlijn: Den 8 December 1806, Zijn in de plaats van de overleden Jan Berendsen Leeuwenburg en Dirk Jans tot voogden geautoriseerd en hebben de voogdijschap aangenomen over de minderjarige kinderen van Albert Alberts en Jannigje Peters, A. van Delden en Jannes Jacobs. Het request was geschreven op een zegel van 10 en de acte van aanbeleving [aanbeveling?] op een van 12 stuivers, in fidem 31 augus].
766Den 27 November 1786De personen van Abraham Gerber en Berend Gerrits worden mits deze geautoriseerd tot voogden en Gerrit Berend Hengeveld tot toeziende voogd over de zeven minderjarige kinderen van Geesjen Claasen Riegen bij wijlen Hendrik Schraat in echte verwekt, met name Aaltje Hendriks, Claas, Albertje, Gijsbert, Petertje, Annegie en Hendrikje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Strockel en H. Croff.
767Den 7 December 1786De personen van Olof Hagedoorn en Albert Leusink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Arend Hagedoorn bij wijlen Petronella van Spangen in echte verwekt, met name Hermpje en Lambert, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Strockel en Croff.
768Den 7 December 1786De personen van Pouwel Schillink en David van Regteren worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Claasje Hendriks bij wijlen Jan Dalhof in echte verwekt, met name Pouwel en David, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
769Den 11 December 1786De personen van Gerrit Swakenburg en Aard Captein worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige dochters met namen Jannetje en Hilgien van Mattien Hartsuiker bij wijle Roelof Kruiming in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Strockel en op ten Noort.
770Den 21 December 1786De personen van Hendrik Gerrits en Jochem Hendriks worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jacob Croese bij wijlen Hermpjen Hendriks in echte verwekt, met name Jan en Evertje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Op ten Noort en Strockel.
771Den 27 Januari 1787De personen van Jan Oldebroek en Barteld Willem van Dijk en Gerrit Willem Bouwmeester, worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Aaltje Mentje Sellis bij wijlen Jochem Oldebroek in echte verwekt, met name Hendrik en Jochem, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G.W. Kloek en Schultz.
772Den 15 Februari 1787De personen van Cornelis Remeijer en Hendrik Geurts worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen [letterlijk staat er over de twee minderjarige jaaren] van Elisabeth Wevers bij wijlen Antoon Pieters in echte verwekt, met name Johanna en Anna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Croff en Schultz.
773Den 22 Februari 1787De personen van Aart van Beverwijk en Jacob Paareboom worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige zoon van Ariaan van Beverwijk bij wijlen Geerige Durgerloo in echte verwekt, met name Eijnbert, als mede over de drie onmondige kinderen van Agnes Paareboom bij wijlen Carel Willem Schivelje in echte verwekt, met name Willemtie Carel Willem en Philippus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Vetsrink en Schultz.
774Den 5 den April 1787De personen van Andries Bos en Christiaan Bos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Geertruid Matman, wed Claas de Haan, met name Berend, Willem, Geertruid en Geertje, bij wijlen Claas de Haan in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B.F. Schultz en G.W. Kloeck.
[Kantlijn: Den 3 Mei 1802, Zijn in de plaats van de overleden voogden Andries en Christiaan Bos tot voogden over de nog minderjarige Geertruij de Haan geautoriseerd de personen van Jan Duitman en Jan Belt. Deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.].
775Den 10 Mei 1787De personen van Egbert de Rooij en Thomas van Groensun worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Hendrik Franke bij Elisabeth Doijer in echte verwekt, met name ....[niet ingevuld], welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B.F. Schultz en J. Lemker van Breda.
776Den 4 Juni 1787De personen van Hendrik Lambrecht en Kasper Warnars worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 2 minderjarige kinderen van Berendina Leugies bij Hendrik Wernaars in echte verwekt, met name Magteltien en Grietje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Lemker van Breda en G.W. Kloek.
777Den 2 Juli 1787De personen van Francis Mulkens en Hermanus Bouwhuis en Jannes Heimeijer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 3 minderjarige kinderen van Jannie Rams bij Joost Berend Kortlink in echte verwekt, met name Margareta, Alida en Johannes, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
778Den 28 Juli 1787De personen van Gerrit van Gennip en Jan Oldenzaal worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Anna een Jan minderjarige kinderen van Maria Klaps wed. Hermanus Kosters en bij dezelve in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G.W. Kloeck en J. Lemker van Breda.
779Den 13 September 1787De personen van Hendrik Groente en Jan Bos worden bij deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Aaltje Gerrits bij wijle Willem Petersen Bos in echte verwekt, met name Gerrit en Willem, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. van Giutum en G.W. Kloek.
780Den 18den Oktober 1787De personen van Johannes van Delden en Jan Hollink worden mits deze geautoriseerd ten fine als bij request gemeld om waaten eenen [?] de voogdijschap over de drie minderjarige kinderen van Warner Haak bij wijlen Maria Elisabeth Hakkenes in echte verwekt, met name Elisabeth, Johannes en Hendricus Haak, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. van Goutum en F.W. Stennekes.
781Den 15 November 1787De personen van Harmen Hendriks en Jacob Willems worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Aaltjen Aarts bij wijlen Willem Hendriks in echte verwekt, met name Hendrikje Willems, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.A. van Knuth en B.F. Schultz.
782Den 16 November 1787De personen van P. Bakker en Jan Pieter Du Hamel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige dochters van Aaltjen ter Stege bij wijlen Juriaan van Ulzen in echte verwekt, met name Maria en Janna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van Knuth en Schultz.
[Kantlijn: Den 15 Oktober 1804, Zijn in den gerichte verschenen Geurt Berghuis en Roelof van der voorde[?] en dezelve als gevolmachtigde van Janna van Ulzen, de laatste van Maria van Ulzen, luidarte van volmacht respectie in Den Haag. Den 1 Augustus 1804 te Kampen den 6 Juli 1804
783Den 26 November 1787De personen van Hendrik Felip en Jan Willem Biebeek worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Jannes Sloot bij wijlen Cornelia van Nunspeet in echte verwekt, met name Aaltjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Knuth en A. Vestrink.
[Kantlijn: Den 10 Januari 1799, Is de persoon van Gerrit van Nunspeet in plaats van wijlen Jan Willem Biebeek tot voogd aangesteld, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, S.A.].
784Den 22 November 1787De personen van Claas Visscher Moulin en David de Greeve worden mits deze geautoriseerd tot voogden over van Bernardus van der Wal bij wijlen Maria Rebecca de Vos in echte verwekt, met name Aleijda Margareta, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Knuth en A. Vestrinck.
[Kantlijn: Den 30 September 1803, Is in den gerichte verschenen Aleida Margareta van der Wal, geassisteerd met hare eheman Robert Lanrentius, en heeft de voogden voor hunne goede administratie en ontrichtingen haare goederen bedankt].
785Den 20 December 1787De personen van Bernardus Groskamp en Johannes Vrevel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Matthijs Groskamp bij Adriana van Engbrink in echte verwekt, met name Geertruid Maria, Johannes, Johanna Antonia en Grades Groskamp, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.A. van Knuth en A. Vestrink.
786Den 3 Januari 1788De personen van Peter Willemsen Bos en Gerrit Driesen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige kind van Geertjen Hendriks wed. Rutger Geerts en de personen van Aart Harmsen en Claas Staphorst worden geautoriseerd tot voogden over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Stijntje Boeve wed. Geert Geerts Lange, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.A. van Knuth en A. Vestrink.
787Den 8 Januari 1788De personen van Gerrit Ruitenberg en Hendrik Schendelaar worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Jan Hendrik Beernick bij Geesjen Olthuis in echte verwekt, met name Maria, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
788Den 4 Januari 1788De personen van Dirk van Grafhorst en Pieter van Gelder worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Frens Harms Wals bij wijlen Marregje Gerrits Schipper in echte verwekt, met name Trijntje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Lemker van Breda en J.J. Op ten Noort.
[Kantlijn: Den 5 November 1798, Is in den gerechte verschenen Trijntje Harmse Wolf thans gehuwd aan Arnoldus Gezelschap en heeft de voogden voor de goede administratie en ontrichtingen van haar goederen. [bedankt] Z.A.].
789Den 4 Januari 1788De personen van Gerrit Bruggink en Hendrik van Beverwijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Petronella van Langen bij wijlen Aart van Beverwijk in echte verwekt, met name Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
790Den 28 Januari 1788De personen van Robert Adriaan Willem van der Merwede word mits deze geautoriseerd tot medevoogd, met dezelfs broeder Philippus Everhardus van der Merwede, over Johanna Dipina Boldewijne Adriana van der Merwede, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
[Kantlijn: Den 23 Mei 1799, Is in de gerichte verschenen Arend Lodewijk van Ittersum als in huwelijk hebbende Johanna Dipina Boldewijne Adriana van der Merwede, en heeft namens genoemde zijn vrouw de voogden voor de goede administratie en ontrichtingen haar goederen bedankt, S.A.].
791Den 5 Maart 1788De personen van Pieter de Groot en Gerrit van Marle worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Lambert Sleurink bij wijlen Berendina Ledders in echte verwekt, met name Hendrik en Johanna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en J.J. Op ten Noort.
792Den 5 Maart 1788De personen van Reindert Morra en Lambert van Dijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 6 minderjarige kinderen van Anna Margreta van der Vegt bij wijlen Gerrit Eijkelboom in echte verwekt, met name Berendina, Lucretia, Hendrik, Gerrit, Johanna en Evert, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
793Den 25 Maart 1788De personen van Derk Jans, Cornelis Hendriks en Gerrit Lubberts worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 3 onmondige kinderen van Jokkemina Hendriks bij Roelof Jans in echte verwekt, met name Geesjen, Harremina en Roelofjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Lemker van Breda en J.J. Op ten Noort.
794Den 17 Juli 1788De personen van Gerrit Christiaans en Joost Gerrits worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Elizabeth Stevens bij wijlen Toon Hendriks in echte verwekt, met name Steven,, Geertjen en Beerentjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en W. Bijsterbos.
795Den 1 September 1788De personen van Anthonij van 't Veen en Gerrit van Eijken worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Reinier Blom bij wijlen Petronella Franke in echte verwekt, met name Hendrik Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Stennekes en Strockel.
[Kantlijn: Den 22 September 1800, Is de persoon van N. P. ter Wolt geautoriseerd tot voogd over Hendrik Jan Blom zijnde Gerrit van Eijken overleden].
796Den 1 September 1788De personen van Reinder Buijsing en Willem van Heerde worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Renske Buijsing bij wijlen Jan van Dijk Hdr. in echte verwekt, met name Geertje, Jannegien, Geert en Hendrika, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
[Kantlijn: Den 11 Mei 1801, Is in de gericht verschenen Jannigje van Dijk, en verklarende haar voogden voor hunne voogdije en ontrichtingen haar goederen te bedanken].
[Kantlijn: Den 31 Maart 1803, Heeft Geertje van Dijk, ehevrouw van Joh. Martin Knap verklaard het aandeel lnad [?] compenterende in nevenstaande bewijs ontvangen te hebben van haar voogd Willem van Heerde Z.A.].Kantlijn: Zijn in de gerichte verschenen, Hendrik van Dijk en verklarende hunne voogdije en ontrichtingen hare goederen te bedanken].
797Den 1 September 1788De personen van Hermen van Breemen en Gerrit Duitman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Gesiena Remelik bij wijlen Pieter Stoel in echte verwekt, met name Barta, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Stennekes en Tichel.
798Den 1 September 1788De personen van Aart Captein en Evert Willems worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 4 minderjarige kinderen van Daniel Smit bij wijlen Jacoba Claret in echte verwekt, met name Teunis, Fredrik en Maria Jans [Jane?][ tekst is abrupt afgebroken en gaat over in de volgende voogdijakte]
799Den 1 September 1788En de personen van Theodorus Hulsman en Dirk van Diepen tot voogden over het minderjarige kind van Berendina Obbeloo, bij wijlen H. Hulsman in echte verwekt, met name Geesjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
[Kantlijn: Den 28 Augustus 1804, Is in de gerichte verschenen Geesje Hulsman thans huisvrouw van Willem de Winter en heeft hare voogden goede administratie en ontrichtingen haare goederen bedankt, Z.A.].
800Den 3 November 1788De personen van Gerrit Jan Duitman en Jacob Jans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 4 minderjarige kinderen van Hendrik Teunis bij wijlen Egbertje Lammers in echte verwekt, met name Lammert, Gerrit, Aaltjen en Teune, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Stennekes en Strockel.
801Den 11 December 1788De personen van Gerrit Machorius en Arend Wichers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over den minderjarige zoon van Willem Boskam, met name Frans bij wijlen Christina Sasse in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en A. v.d. Merwede.
802Den 29 December 1788De personen van Jacob Willems en Beert Jans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Hendrikje Reints, minderjarige dochter van wijlen Reijnt Harins, en N. Egberts aan den Zwartendijk, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. F. van Heimenberg en G. Bondam.
803Den 16 April 1789De personen van Jan van Ulsen en Gerardus Brandenburg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Grommel, met name Gerrigjen Jans en Toon Jansen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Biesterbos en G. Bondam.
[Kantlijn: Den 23 Augustus 1790, Heeft Toon Jansen Grommel thans gehuwd, de voogden voor dezelve voogdijschap en ontrichtingen zijner goederen bedankt].
804Den 23 April 1789De personen van Johannes Gartman en Gerrit Nugen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Johannes Fredrikus Wijl, met name Jan Hendrik en Johannes, bij wijlen Hester Voerweg in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en W.J. Hessink.
805Den 11 Mei 1789De personen van Cornelis van Eunen en Antonij Siefers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige dochters van Berendina van Nunspeet bij wijlen Jan Willem Rotman in echte verwekt, met name Maria en Aaltje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en G. Bondam.
806Den 18 Juni 1789De personen van H. Valck en R.J. Woltgraft worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Abraham Hemsing bij wijlen Dorothea Valck in echte verwekt, met name Maria Johanna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en W. Biesterbos.
807Den 22 Juni 1789De personen van Lubbert Jans, Jan Oldebroek en Menso Lankhorst worden mits deze geautoriseerd, de twee eerste tot administrerende en de laatste tot toeziende voogden over de zes minderjarige kinderen van Bartelt Willem van Dijk bij wijlen Gerrigjen Hendriks Oldebroek in echte verwekt, met name Truijgien, Marijtjen, Hendrikjen, Hendrik, Aaltje en Arendje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondamen W. Biesterbos.
808Den 13 Augustus 1789De personen van Lucas Gartman en Marcus Pellink worden geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Hendrik Tiell bij wijlen Derkjen Jans in echte verwekt, met name Martien en Willem, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en G. Bondam.
809Den 3 September 1789De personen van Godfried Stuurbruik en Jannes Figge worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Susanna Carolina, minderjarige dochter van Johan Jacob Beehm bij wijlen Engel [Nicolaes volgens doopboek] Kittels in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B.F. Schultz en B. van Goutum.
810Den 28 September 1789De personen van Antonij Evers en Hermanus Koster worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Jannigjen Peters bij wijlen Harmen Koster in echte verwekt, met name Peter Harms, Berend Harms en Jan Teunis, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B.F. Schultz en B. van Goutum.
811Den 8 Oktober 1789De personen van Jan Treep en Geurt Jans Berghuijs worden mits deze geautoriseerd tot voogden en Andries Reijnders de Leeuw tot toeziende voogd over de minderjarige dochter van Arent Jan van der Steeg bij wijlen Catharina Schoonhoven in echte verwekt, met name Aleijda Willemina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
812Den 8 Oktober 1789De personen van Gerrit Kruishoop en Jan Biesterbos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Adriana Kornelia van Duuren in echte verwekt, met name Bruins en Hermanus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B.F. Schultz en B. van Goutum.
[Kantlijn: Den 6 Oktober 1800, Wegens het overlijden van G. Kruishoop wordt de persoon van Jan van Assen overleden geautoriseerd als medevoogd over de minderjarige kinderen].
813Den 22 Oktober 1789De personen van Gerrit Magorus en Gerrt Mashuis worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Arend Magorus bij wijlen Aleida Jansen Wesenberg in echte verwekt, met name Gerrit en Jannes, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
814Den 26 Oktober 1789De personen van Dirk van Grafhorst en Jan Jacob Venema worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Gijsbert Gigandet [Giegandet] bij wijlen Hendrika Margaretha van der Maaten in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
815Den 29 Oktober 1789De personen van Egbert van Heerde en Jan Batram worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Jurian Kleijn bij wijlen Dirkien Willems in echte verwekt, met name Berendina, Willem en Hendrik Kleijn, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
816Den 12 November 1789Jan van der Poel en Willem Seurkool worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 2 minderjarige zoons van Hendrik Pots bij wijlen Cornelia Grift in echte verwekt, met name Hendrik en Christiaan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van Goutum en G.W. Kloek.
817Den 15 April 1790Lammert Jilink en Pouwel van Dijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 3 minderjarige kinderen van Abraham Jilink bij wijlen Heiltje Lewerink in echte verwekt, met name Johannes, Jakob en Teunis, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: R.A.W. van der Merwede en A. Vestrink.
818Den 19 April 1790De personen van Jacob Croese en Lammert Gerrits van der Kolk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Hendrik Gerrits van der Kolk bij wijlen Derkje Daniels Bek in echte verwekt, met name Gerrit Hendriks en Hendrikje Hendriks, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
819Den 19 April 1790De personen van David Overtijn Otterman en Herman Rietberg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Catharina Morre bij Jan Jurgen Helleregel [Helrijgel] wijlen in echte verwekt, met name Maria en Catharina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: R.A.W. van der Merwede en A. Vestrink.
820Den 19 April 1790De personen van Arend ten Dam en Gerrit van der Hof worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Jan van Ommen bij wijlen Maria Veen in echte verwekt, met name Willem, Johanna, Caspar en Bernardus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
821Den 10 Juni 1790De personen van Jan van Ommen en Willem van de Straaten worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan de Geele bij wijlen Leena van Ommen in echte verwekt, met name Catharina en Alida, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Stennekes en B. van Goutum.
822Den 28 Oktober 1790De personen van Coenraad Weissel en Jan Hendrik Berber worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Carolina Catharina Dorothea Visser [volgens doopboek van Forsten] bij wijlen Joan Andries Heishoorn in echte verwekt, met name Theresia Fredrika Christina, Amalia Sophia, Carel Fredrik Hondour en Jacobje Alexander, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van der Merwede en van Goutm.
823Den 17 Januari 1791B. Willem Telder en Bern. van Marle worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige dochtertje van Albertus Telder bij Margaretha Hagedoorn in echte verwekt, met name Antonia, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. F. Schultz en A. Vestrink.
824Den 20 Januari 1791De personen van Assuerus van Aalden en Claas Hoesbergen worden mits deze geautoriseerd tot voogden en Jan Jansen te Deventer tot toeziende voogd over het minderjarige zoontje van Berend van Aalderink bij wijlen Gerdina Ottenhof in echte verwekt, met name Gerrit Willem, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B.F. Schultz en A. Vestrink.
[Kantlijn: Den 23sten van herfstmaand 1809, Is in den gericht verschenen, Gerrit Willems van Aalderink en heeft zijne voogden zoor de goede administratie en ontrichtingen zijner goederen bedankt].
825Den 31 Januari 1791De personen van Albertus Jan van Oosten en Frans Mulder worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Krisuis van der Vogt bij wijlen Catrina van Wesep in echte verwekt, met name Ariana, Cornelis, Berent en Marquesta, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Vestrink en J. van Ingen.
826Den 17 Februari 1791De personen van Ariaan van Beverwijk en Gerrit Kriijer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Aaltie Arends bij wijlen Michiel Hubach in echte verwekt, met name Willem en Hendrikje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
827Den 24 Februari 1791De personen van Lulofs Jans Schierholt, Dirk Jans van 't Oever en Claas Lulofs Schierholt worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Annetje Jans van 't Oever bij wijlen Gijsbert Lulofs in echte verwekt, met name Jan Gijsberts, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
[Kantlijn: In gevolge apostil van de 3 Juli 1794, zijn Lulofs Jans Schierholt en Claas Lulofs Schierholt van hunnen voogdijschap ontslagen, om dezelver plants aangesteld Gerrit Willems Westra en Claas Poters].
828Den 11 Maart 1791De personen van Hendrikus Hoefhamer en Gerrit Gerritsen Snel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige nagelaten nicht van Jannes Snijders met name Anna Catharina Snijders, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Vestrink en J.O. van Ingen.
829Den 11 April 1791De personen van Jan van Ommen en Jan Pruijs worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Tomas van Ommen bij Geertruid Tennekes in echte verwekt, met name Jan en Peter, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van der Merwede en Stennekes.
830Den 21 April 1791De ....geknoei] R.A.W. van der Merwede en J.O. van Ingen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige dochters en minderjarige zoon van wijlen vrouwe Jurriana Judith Agnis van Echten wed. van B. J. Eekhoud, met name Aletta Johanna, Everharda Johanna en Hermanus Antonius en de heer W.F. van Hemert tot toeziende voogd, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Lemker van Breda en P.D. van Heimenberg.
[Kantlijn: Den 28 November 1794, Is in de Ed. gerichte verschenen Aletta Johanna Eekhout meerderjarig en ongehuwd, geassisteerd met den E. G. Herweier en verklaarde van de haar competeerende huwelijke portie ten volle te zijn voldaan, en haare heren voogden voor dezelven goede voogdije en ontrichtingen te bedanken, zij deze, Z.A.].
[Kantlijn: Den 2 Maart 1798, Is in den gerichte verschenen Hermanus Martinus Eekhout en heeft de voogden voor dezelve voogdije en ontrichtingen zijner goederen bedankt, verklarende van zijn portie te zijn voldaan, Z.A.].
831Den 21 April 1791De personen van Jan ten Hove en Gerrit Uiterwijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Lubbegin Ruitenberg bij wijlen Pieter ten Hove in echte verwekt, met name Gerbrand, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Lemker van Breda en P.D. van Heimenberg.
832Den 4 Mei 1791De personen van Paul Beerthuis, Abraham Jelink en Gerrit Bruggink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Christina Beethuis bij wijlen Jan Bonkaten in echte verwekt, met name Harmen Jans, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Op ten Noort en van der Merwede.
833Den 12 Mei 1791De personen van Jan Martens Neusel en Hendrik van Gennep worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige dochtertje van Willem Johannes Neusel bij wijlen Dirkjen van Dijk in echte verwekt, met name Zwaantje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Op ten Noort en van der Merwede.
834Den 12 Mei 1791De personen van Pieter Mulder en Pieter de Groot worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige zoons van Jan Mulder bij wijlen Hendrina ter Steege in echte verwekt, met name Hendrik en Hendrikus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
835Den 30 Juni 1791De personen van Gerrit van Heerde en Jannes Groenewoud worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige dochters van Aaltje van Ee bij wijlen Hendrik van Rijssen in echte verwekt, met name Femmigje en Aaltje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en F.W. Stennekes.
836Den 22 September 1791De personen van Harmen Adolf en Roelof Harmsen Somer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Mense Sellis bij wijlen Hilligie Dolfs in echte verwekt, met name Adolp, Peter en Claas Mense, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en G. Bondam.
837Den 31 Oktober 1791De personen van Gerrit Kamphof en Berend Schoonhoven worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Rijnout Morra bij wijlen Hendrikje Kamphof in echte verwekt, met name Jan en Maria Helena, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en F.W. Stennekes.
838Den 19 December 1791De vaendrigt A.J. van Diemen en N.N. Humphins worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 2 minderjarige kinderen van Johan Georg Huber Captein in het regiment van den generaal Majoor van Bentink bij wijlen Maria Elisabeth Cramer in echte verwekt, met name Anna Josepha Frederica en Johan Hendrik, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.F. van Hemert en G. Bondam.
839Den 9 Maart 1792De personen van Jan Mooij en Marten van Kwinkel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige dochtertje van Marten Houw bij wijlen Hendrikje ten Clooster in echte verwekt, met name Gergie, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.O. van Ingen en J. Lemker van Breda.
840Den 19 April 1792De personen van Willem van Beverwijk en Tomas van Wesep worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Aart van Beverwijk bij Fransina Schars in echte verwekt, met name Johannes, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van der Merwede en J.O. van Ingen.
841Den 26 April 1792De personen van de Hr. burg. B. van Goutum, Phit. Jeremias Thooft. Joh. Phil. Thooft, beide te Z[?] Bommel, de Eerw. Jac. Tichler, en H. Valck alhier worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige zonen van den Eerw. Jacobus Thooft bij wijlen vrouwe Alida Elisabeth van Goutum in echte verwekt, met name Bernahard, Cornelis Isaac, Philippus Jeromias en Johannes Philippus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, en heeft de vader J. Thooft geproduceerd eeue acte op den 12 April dezes jaars voor Heeren Schepenen der stad Z. Bommel gepasseerd, waarbij dezelfs broederen bovengenoemde P.J. Thooft, en Joh. Phil. Thooft deze voogden mede gerechtelijk hebben aangenomen, welke hier met het exhibitum getekend is, en zo verre nodig, hiervoor geregistreerd gehouden wordt.
Coram: P.D. van Heijmenberg en G. Bondam.
842Den 10 Mei 1792De personen van F. Mulkes en J.H. Beerlink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige dochtertje van Jan Hendrik Meex bij Anna Maria Kok in echte verwekt, met name Anna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en van der Merwede.
843Den 5 Juli 1792De personen van Arnoldus van den Bergh wonende te Amsterdam, Cornelis Molkman wonende te Alkmaar, de gemeensman Paulus Bakker en Otto Jacob Nuis, worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige zoontje van Adrianus Molkman bij wijlen Arnolda van den Bergh in echte verwekt, met name Izaak Arnold, en heeft de vader geproduceerd twee aktes. Een van Cornelis Malkman in dato Alkmaar den 29 Juni 1792 eigenhandig ondertekend en een dito van A. van den Bergh in dato Amsterdam 30 Juni 1792, waarbij dezelve verklarende deze voogdijschap te nemen, zonder beide met het exhibitum getekend en hebben en hier wonende dezelve bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en J. Nesink.
844Den 2 Augustus 1792De personen van Jacob Cierspensus en Daniel Oostenrijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Hendrik Jans bij wijlen Aaltje Crespersius in echte verwekt, met name Jacob en Jannegie, als mede de persoon van Gerrit Oostenrijk en Willem Steven van Rooden over het minderjarige kind van Geesjen de Haan bij wijle Teunis Bosch on echte verwekt, met naam Batjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.J. Nesink en G. Bondam.
[Kantlijn: Den 12 Augustus 1803, Is in de plaats van wijlen Daniel Oostenrijk tot medevoogd over de minderjarige kinderen van Hendrik Jans [geknoei] Jan van Dalfsen aangesteld, welke deze voogdijschap bij handtasting aangenomen heeft].
845Den 23 Augustus 1792De personen van Rutger Aartsen en Roelof van der Straaten worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige dochtertje van Aaltien Aarts bij Johannes van der Noort in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.J. Nessink en G. Bondam.
846Den 12 November 1792De personen van Lubbertus van der Weerd en Hendrik Franke worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Margje Hendriks bij Harmen Reijns in echte verwekt, met name Hendrikje en Hermpjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Schultz en J. Lemker van Breda.
847Den 15 Maart 1793De personen van Herman Valck en David de Greven worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van W.G. Brouwer bij wijlen Frans Valck in echte verwekt, met name Jan Arend, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.O. van Ingen en P.D. van Heimenberg.
848Den 2 Mei 1793De personen van Willem Hendriks, Arend Rutgers Vos en Dries Aarts worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige zoontjes van Gerrit Rutgers Vos bij wijlen Jacomina Hendriks in echte verwekt, met name Rutger en Hendrik, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en R.A.W. van de Merwede.
849Den 4 Juli 1793De personen van Berend Roelofs, Wolter Wichers en Claas Peters worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Hendrikje Roelofs bij wijlen Dries Timens in echte verwekt, met name Timen en Roelof, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Stennekes en W.J. Nessink.
850Den 11 Juli 1793Jan Jansz en Jan Zwiers van de Weerd worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vijf minderjarige kinderen van Aaltjen Teunis de Ruiter bij wijlen Aart Jurjens in echte verwekt, met name Jurjen, Teunis, Neeltjen, Trijntjen en Aard Aards, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en W.J. Nessink.
[Kantlijn: Den 22 November 1798, Zijn de personen van Gerrit Willems op het Haatland en Arnoldus Arnoldus [?] tot voogden aangesteld in plaats van wijle Jan Zwiers van de Weerd, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.].
851Den 26 Augustus 1793De personen van Evert Spraakman en Jan van Aat worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige zoons van Gerrigjen Gerrits bij wijlen Peeter van der Straaten in echte verwekt, met name Adriaan en Gerrit, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en B.F. Schultz.
852Den 17 Oktober 1793De personen van Antonie van 't Veer, Johannes van Ee en Arend Weijenberg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Bruines van Ee bij wijlen Geertruij van Bruggen in echte verwekt, met name Johannes van Ee, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. Op ten Noort en G. Bondam.
853Den 17 Oktober 1793De personen van Jan Mol en Gerrit van Heerde worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Antonie Mol bij zijn gesepareerde huisvrouw Margaretha Serendam in echte verwekt, met name Jan en Gerrit, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
854Den 7 November 1793De personen van Wolter van Renne en Philip Quarz worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Willem Cameron sergeant in het regiment van de generaal majoor Bentink bij wijle Mrgaretha Klan [?] in echte verwekt, met name Elisabeth Maria, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Schultz en van der Merwede.
855Den 6 Februari 1794De personen van Gerrit en Daniel Oostenrijk en Jan Jacob Fiels worden mits deze geautoriseerd tot voogden over hare twee onmondige kinderen van Geertruida Beckman bij wijlen Mattheus Oostenrijk in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Lemker van Breda en van der Merwede.
856Den 6 Maart 1794De persoon van Willem Tjeets Terwolt word mits deze geautoriseerd tot medevoogd over Susanna Christina Hulsman, minderjarige dochter van Gerrigje Mulder, thans wed. J. Oedekerk, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, Z.A.
Coram: J. Lemker van Breda en R.A.W. vd Merwede.
[Kantlijn: v.d. den 28 April 1774 waarbij de voogden zijn bedankt].
857Den 6 Maart 1794De personen van Jacob Meijer Exter en Salomon Meijer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige zonen van Nathan Salomon bij wijlen Joanna Abrahams overleden den 11 September 1793
858Den 20 Maart 1794De personen van Jan van Nunspeet en Gerrit Jan Volckert worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Jacob van Dijk, minderjarige zoon van Willemina van Stegeren wed. wijlen Arend van Dijk en bij dezelve haare eheman in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: R.A.W. v.d. Merwede en B.F. Schultz.
[Kantlijn: Den 9 November 1798, Is in den gerichte verschenen Jacob van Dijk en heeft de voogden van haar goede administratie en ontrichtingen bedankt, Z.A.].
859Den 8 Mei 1794De personen van Berend Jan Wittenbeld en Egbert van Heerde worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Gerrit van Heerde bij wijlen Gergien Lammers in echte verwekt, met name Janna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en W.J. Nessink.
860Den 15 ZMei 1794De personen van Jan Flips van Zalk en Jan Lubberts Broekhuizen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige dochtertje van Berend Gerrits Hengeveld, met name Hermpje bij Annegie Jans in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en W.J. Nessink.
861Den 23 Mei 1794De personen van Lambert Overmarsch en Francis van Kempen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Gerhardina Broekhuisen bij wijlen Lambert Overmarsch in echte verwekt, met name Hendrik, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.J. Nessink en Strockel.
[Kantlijn: Den 11 December 1801, De persoon van Gerrit Jan van Broekhuizen wordt door deze geautoriseerd als voogd over de minderjarige Hendrik Overmarsch, en zulks in de laats van Francis van Kempen
862Den 26 Mei 1794De personen van Albert Alberts, Dirk van Hulsen en Jannes Breuker worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 3 minderjarige kinderen van Dirk Jans bij wijlen Teune Jans in echte verwekt, met name Johanna, Jan en Willemine, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.J. Nessink en F.W. Stennekes.
863Den 2 Juni 1794De personen van Jan van Delden en Derk Meijer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige dochters van Johannes Franciscus Hollink bij wijlen Johanna Haak in echte verwekt, met name Elisabeth Catharina en Johanna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
864Den 5 Juni 1794De personen van Andries Lieder en Teunis Diesbag worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Brouwer bij wijlen Maria Elisabeth Schutte in echte verwekt, met name Flip en Lena Sophia, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.J. Nesink en F.W. Stennekes.
865Den 16 Juni 1794De personen van Jan Willem Tolhuis en Gerrit van Voorst worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Antonie Kuijper bij wijlen Johanna van Voorst in echte verwekt, met name Margareta, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
866Den 23 Juni 1794De personen van Gerrit Jans te Kamperveen en Harmen Dirks worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Hilligie Rutgers bij wijlen Claas Teunis in echte verwekt, met name Aaltje en Rutger, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
867Den 17 Juli 1794De personen van Aart Hendriks Louwe en Gerrit Andries worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Lambert Hendrik bij wijlen Willempje Peters in echte verwekt, met name Hendrikje en Petertje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.F. van Hemert en Strockel.
868Den 25 September 1794De personen van Wietse Groen en Berend Eeman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jacob Groen bij wijlen Johanna Geerts in echte verwekt, met name Fokko en Margaretha, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Strockel en Schultz.
869Den 17 Oktober 1794De personen van Jan Lankhorst en Jan van Assen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Jan Beerts bij wijlen Clara van Assen in echte verwekt, met name Janneke, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. v.d. Merwede en Strockel.
[Kantlijn: Den 1 Hooimaand 1809, Is Gerrit Abraham van Engelen in plaats van den overleden Jan Lankhorst aangesteld.]
[Kantlijn: Den 30sten van Zomermaand, De persoon van Jenke Beerts geassisteerd met hare eheman Bert de Rooij is in den gerechte verschenen en heeft hare voogden goeden administratie en ontrichtingen harer goederen bedankt, zonder arglist, Me presente].
870Den 4 December 1794De personen van Marten van Kwinkelen en Jan van Goor worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Johan Wilhelm Helderman bij Albertina Femel [Temel] in echte verwekt, met name Elionora, als mede tot voogd over de minderjarige zoon van Anna Zwampel bij Raefel in echte verwekt, met naam Jurge, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B.F. Schultz en W. Bijsterbos.
871Den 15 December 1794De personen van Jan van Dijk en Willem Riebeck worden mits deze geautoriseerd tot voogden en Mattheus Brandenburg tot toeziende voogd over de minderjarige nagelaten zoon van Mattheus van Ingen, met name Pieter Antonij van Ingen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B.F. Schultz en W. Bijsterbos.
872Den 2 Januari 1795De personen van Arend van Beverwijk en Berend Weijer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige dochtertje van Willem van Beverwijk bij Martha Kraaij in echte verwekt, met name Berendina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en B.F. Schultz.
873Den 9 April 1795De personen van Abraham Heusing en Mr. Jacob Tichler worden mits deze toegevoegd aan Davis de Greeve, als voogden over den minderjarige Jan Arend Valck, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en G. Bondam.
874Den 20 April 1795De personen van Hendrik Gerrits en Willem van Rosendaal worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Frerik Jans bij wijlen Femmigje Hendriks in echte verwekt, met name Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en L.C.H. Strubberg.
875Den 4 Mei 1795De personen van Harmen Wichers, Dirk Jans van 't Oever en Wicher Peters worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vijf nagelaten kinderen van Grietjen Wiggers bij wijlen Wolter Reinders in echte verwekt, met name Jannegie, Aaltje, Wigger, Albert en Geertje Wolter welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Stubberg en G. Bondam.
876Den 4 Mei 1795De personen van Jan Lubberts en Willem Evers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 3 minderjarige kinderen van Martha Gerrits bij wijlen Hendrik Gerrits in echte verwekt, met name Jan, Gerrit en Hendrikje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en G. Bondam.
877Den 15 Mei 1795De personen van Peter Schuurman en Lammert Bos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Gerrit Schuurman bij wijlen Janna Captein in echte verwekt, met name Mergien, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Stubberg en G. Bondam.
[Kantlijn: bewijst f 2-:-].
878Den 18 Mei 1795De personen van Pieter Verheijde en Pieter Kuijpers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Helena Carels bij wijlen Willem Meulenberg in echte verwekt, met name Frans Willems en Johanna Christina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en B. [niet leesbaar].
879Den 30 Mei 1795De personen van Hendrik Lindeboom en Peter Willemsen Bosch worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Dirkje Janse Lindeboom bij wijlen Willem Dirks in echte verwekt, met name Dirk, Geertje, Gerrit, Swaantje, Jan en Peter, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en H.R. Verhaagen.
[Kantlijn: Den 24 Juli 1800, Is de persoon van Laurens de Leeuw geautoriseerd als medevoogd over de hier nevenstaande minderjarige kinderen, en heeft dezelve de voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.].
[Kantlijn: Den 12 December 1800, Is de persoon van Jan Dekker in de plaats gekomen van Laurens de Leeuw als voogd geautoriseerd en heeft dezelve de voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.].
[Kantlijn: Den 22 December 1806
880Den 9 Juni 1795De personen van H. Schimmelpenning en G. Duitman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Wouter Vos bij wijlen Jannegie Hendriks in echte verwekt, met name Manes, Hendrik en Gerrigje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: H.R. Verhaagen en J.J.C. de la Sabloniere.
881Den 25 Juni 1795De personen van Christiaan Bets en Antonie ten Dam worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Johanna van Straaten bij wijlen Arend ten Dam in echte verwekt, met name Geertruij, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en G. Herweier.
882Den 31 Juli 1795De personen van Lubbert Jans en Jan Oldebroek worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de zeven minderjarige kinderen van Trijntje Willems bij wijlen Arend Oldebroek in echte verwekt, met name Marrigje, Truitje, Hendrikje, Hendrik, Gerrigje, Arendje en Willem, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en G. Herweier.
[Kantlijn: Den 2 Mei 1803, Is de persoon van Barteld Willems van Dijk gekwalificeerd als medevoogd over de kinderen van de wed. van Arend Oldebroek, en zulks in de plaats van wijlen Jan Oldebroek ten fine en moite als haar .....ta en heeft derzelve deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.].
883Den 5 September 1795De personen van Gerrit Claassen en Jan Jansen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige zoons van Gerrit Lubbers bij wijlen Evertje Berends in echte verwekt, met name Lubbert Gerrits en Barber Gerrit, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.O. van Ingen en J.J.C. de la Sabloniere.
884Den 30 September 1795De personen van Gerrit Roelofs en Dirk van der Kolk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Aaltje Gerrits bij wijlen Lambert van der Kolk in echte verwekt, met name Gerrit Lamberts en Janna Lamberts, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.O. van Ingen en F. Bussche.
885Den 22 Oktober 1795De personen van Gerrit van der Brink en Gradus Helkers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Dirk Helkers bij wijlen Johanna Weefels in echte verwekt, met name Hendrik, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F. Bundes en W.F. van Hemert.
886Den 16 November 1795De personen van Gerrit Jans de Ruiter en Klaas van de Noort worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vijf minderjarige kinderen van Gerrit Wilms van de Wetering bij wijlen Woltertje Lubbertsen Vos in echte verwekt, met name Willemine, Neeltje, Lubbert, Willem en Japie, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J.C. de la Sabloniere en B. Kesselaar.
[Kantlijn: Den 24 Juni 1799, Is de persoon van Albert Lubbe Brouwer[?] in plaats van Gerrit Jans de Ruiter tot mede voogd aangesteld en heeft bij handtasting aangenomen].
887Den 30 November 1795De personen van Mr. L.C.H. Strubberg, Bernard Jan Hendrik de Mist oud raad der stad Nijmegen en Mr. Adriaan de Rock oud raad der Z.Bommel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Mr. J.A. de Mist secretaris Honorair dezer stad, bij wijlen Amelia Elisabeth Wilhelmina Strubberg in echte verwekt, met name Arnold Lambert, Geertruid Brechta, Christiaan Henrik, Adriaan, Anne Amelie en Julie Philippe Auguste, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, de eerste bij handtasting en de beide anderen bij ene schriftelijke verklaring in dato Nijmegen den 27 Augustus 1795 en in Opijnen den 29 dezelver laatst bekrachtigd, in judicio gelezen van waarde en kind en met het ephibitum hujusdici, Z.A.
Coram: J.J.C. de la Sabloniere en B. Kesselaar.
888Den 10 December 1795De personen van Leonhardus Jockel en Ariaan Boelhouwer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Reinhard Pfister bij wijlen Willempje van Leenink in echte verwekt, met name Alberdina Pfister en Jan Pfister, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en J.J.C. de la Sabloniere.
889Den 22 December 1795De personen van Abraham Keinsing en Anthonij Boeve junior worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige zoontje van Zwaantjen Meuwenberg bij wijlen Willem Smit in echte verwekt, met name Willem Smit, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en G. Bondam.
890Den 23 December 1795De persoon van Jan Storm wordt bij deze geautoriseerd, om in plaats van den overleden Andries van Putten gezamenlijk met den overgebleven voogd Jan Dekker, de voogdijschap waar te nemen over de kinderen van Wolter Dekker, bij wijlen Alida Gerrits in echte verwekt, met name Jannegjen, Crinierra, Geurt, Jan en Johannes Dekker en heeft gemelde Jan Storm deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en G. Bondam.
891Den 9 Januari 1796De personen van Hendrikus Corte en Johannes Blenck worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Johan Andries Meijer bij wijlen Christina Klaasjens in echte verwekt, genaamd [niets ingevuld] , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.B. Forsten en G. Bondam.
892Den 10 Februari 1796De personen van Jan Londo en Egbert van Heerde worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Hendrikus Hermanus Buitendijk bij wijlen Gerediena Jansen Bosch in echte verwekt, met name Nicolaas Hermanus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en J.B. Forsten.
893Den 16 Februari 1796De personen van Coenraad de Wolf en Jan van Dijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Pieter de Wolf bij wijlen Aleida Bronkhorst in echte verwekt, met name Jan Hendrik, Francis en Adrianus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram:G. Bondam en J.B. Forsten.
894Den 26 Februari 1796De personen van Jan Henniphoff en Willem Feith worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Gerrit Croese bij wijlen Geesjen Henniphof in echte verwekt, met name Rijgien, Aaltjen, Harmen en Femmigien, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: M. Sels en D.G. Escher.
895Den 5 Maart 1796De personen van Jan Mengelink en Gerrit Teunis worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Leijsje de Raaf bij wijlen Hendrik Voslambeer in echte verwekt, met name Willem, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: M. Sels en D.G. Escher.
896Den 29 Maart 1796De personen van Hendrik Cornelis en Berend Jelis worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Geertruijd Cornelis bij wijlen Arend Arends in echte verwekt, met name Geertruijd, oud 18 jaren en Cornelis oud 15 jaren, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: D.G. Escher en HJ. v. Kempen.
897Den 21 April 1796De personen van Isaac Schelleman en Arnoldus van Daalen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Thomas van Weesp bij wijlen Maria Schelleman in echte verwekt, met name Isaac, oud 10 jaren, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: H.J. v. Kempen en A. Camphuijs.
898Den 2 Mei 1796De personen van Jan Telink en Lambert Mulder worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Gerrigje Mulders bij wijlen Jannes Eulenbroek in echte verwekt, met name Elsjen, Albertjen en Jan, oud 17, 12 en 9 jaren, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: H.J.v. Kempen en A. Camphuijs.
899Den 2 Mei 1796De personen van Evert Hartzuiker en Pieter Mulder worden mits deze geautoriseerd tot voogden van de twee minderjarige kinderen van Olaf Julius Helderman bij wijlen Aaltjen van den Berg in echte verwekt, met name Teunis [staat een vraagteken boven de naam] en Albert, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: H.J. van Kempen en A. Camphuis[ staat ook een vraagteken boven de naam].
900Den 16 Mei 1796De personen van Hendrik van den Bosch en Gerrit Deutman [staat een vraagteken boven de naam] worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van gerharda van Werven bij wijlen Hendrik van den Bosch in echte verwekt, met name Hendrik Jan [naam is ingevuld met een ander handschrift], welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: H.J. van Kempen en A. Camphuis. [staat een vraagteken boven laatst genoemde naam].
901Den 11 Juli 1796De personen van Jan Teune en Peter Meuzer worden mits deze geautoriseerd tot voogden van de drie minderjarige kinderen van Magdalena Rhiegen bij wijlen Daniel Teune in echte verwekt, met name Peter, Daniel en Jacob Teune, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. van der Stege en A. Nieuwenburg.
902Den 18 Juli 1796De personen van Swerus van Aalderink en Pieter Mulder worden mits deze geautoriseerd tot voogden van de drie minderjarige kinderen van Maria Sophia Steijnheijm bij wijlen Michiel Benter in echte verwekt, met name Margreta, Lotje en Elisabeth Benter, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Kamphuijs en A. Julink.
903Den 25 Juli 1796De personen van Quirinus van der Vogt en Jan Gerritse Sleurink worden mits deze geautoriseerd tot voogden van de twee minderjarige kinderen van Maria van Roijen bij wijlen Joannes Wijl in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Nieuwenburg en J. Stuurman.
904Den 25 Juli 1796De personen van Jan Teelink en Hendrik Bos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen van Johannes van der Wals bij wijlen Hendrina van Hulst in echte verwekt, met name Berendina en Joanna van der Wals, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Nieuwenburg en J. Stuurman.
905Den 25 Juli 1796De personen van Dirk Berghuis uit Oosterholt en Dirk van Hulzen alhier, worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige dochtertje van Lambert Overmars bij wijlen Aaltjen Meilij in echte verwekt, met name Hendrich oud circa 12 jaren dewelke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Nieuwenburg en J. Stuurman.
906Den 22 Augustus 1796De personen van Hans Abrahams Boer, Abraham Gerber en Peter Krep, worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van David Kreps bij wijlen Jantjen Hansen Boer in echte verwekt, met name Jan Kreps, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Stuurman en B.H. van de Wijck.
[Kantlijn: Den 16 Maart 1801, In plaats van de overleden Hans Abrahams Boer is als voogd over Jan Kreps geautoriseerd de persoon van Abraham Hansen Boer te Sapper woonachtig en tot voorvoogd ter administratie van zodanige eventuele erfenissen als op den minderjarige Jan Krebs mogen devolveren, en waarbij de genoemde de Abraham Hansen Boer mede mocht ge in ter respect. zijn, de persoon van Pieter Christiaans Leendes woonachtig in de burger compagnie.
907Den 30 Augustus 1796De personen van Claas Hoesbergen en Lambert Bos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen door wijlen Jan van den Berg nagelaten,met namen Gerrit, Berend, Anna en Willem, dewelke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Stuurman en B.H. van der Wijk.
[Kantlijn: Den 24 Mei 1802, Is in den gerichte verschenen Berend van den Berg en heeft de voogden voor zijne voogdije bedankt en verklaarde van zijne portie te zijn voldaan].Kantlijn: Den 13 Juni 1803, Heeft Gerrit van den Berg in den gerichte verklaard in ede van zijne voogden voldaan te zijn].
908Den 6 Oktober 1796De personen van Hendrik Schaarsberg en Tomas van Weesop worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen door wijlen J.E. Slangenburg nagelaten, met namen Paulus oud circa 18 jaren, Nicolaas oud circa 12 jaren en Hester Geertruij oud omtrent 3 jaren bij Anna Bare in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B.H. van der Wijck en Mart. Kok.
[Kantlijn: Den 30 Mei 1799, Is C. Coole in plaats van wijle H. Schaarsbergen tot voogd aangestald welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, Z.A.].
909Den 13 Oktober 1796De personen van Ds. Tichler, Mr. F.L. Rambonnet en Ds. Thoofd worden mits deze geautoriseerd, twee eersten tot administrerende en de laatste tot toeziende voogden over het minderjarige zoontje van W.Z. van Veen bij wijle H. Valck in echte verwekt, met name Jan Rudolph Valck, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B.H. van der Wijck en Kok.
910Den 6 November 1796De personen van Teunis Jans Kerker en Warner Wijlink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee nagelaten minderjarige kinderen van Lammert van den Brink, met namen Arend Jan en Jan Hendrik van den Brink en hebben dezelve deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Kok en Schallenberg.
[Kantlijn: Den 1 April 1800, Zijn in de gerichte verschenen Arend Jan en Jan Hendrik van den Brink en hebben hunne voogden voor dezelver voogdije bedankt, verklarende van hunnen portie te zijn voldaan].
911Den 7 December 1796De personen van Benjamin Nieuwenhuijs en Jan Kuijlman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen door wijlen Matthijs van Zaanen nagelaten, met namen Agnitte oud 7 jaren, Jan oud 5 jaren en Mattijs oud 3 jaren, bij Trijntje Kuijlman in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Schallenberg en Pastoor.
912Den 6 December 1796De personen van Jochem Willems en Gerbrand Cornelis worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Berendje Louws wed van Jan Willems bij wijlen even genoemde Jan Willems in echte verwekt, met name Gerrit en Arend Willems, en hebben dezelve deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: E. Schallenberg en W. Pastoor.
913Den 17 December 1796De personen van Willem Cameron en Philip Quans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige dochtertje van Alexander Smal bij wijlen Sophia Coopman in echte verwekt, met name Elisabeth, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: E. Schallenberg en W. Pastoor.
[Kantlijn: Den 9 April 1801, Philip Quans overleden zijnde is in deszelfs plaats tot mede voogd geautoriseerd Gasper Coopman welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen].
[Kantlijn: Den 20 Mei 1801, Heeft Elizabeth Smal geassisteerd met hare man E. Heisink haar voogden voor derzelve goede administratie bedankt].
914Den 23 December 1796De personen van Cornelis Remeier en Casper Waltour worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jantje Jans bij wijlen Claas Roelofs in echte verwekt, met name Roelof en Jantje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Pastoor en A. Jilink.
915Den 7 Februari 1797De personen van H. van Rooijen en Ds. J. Thoofd worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige dochtertje door wijlen J.J.C. van Rooijen nagelaten met name Hendrika Margaretha, derwelke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Jilink en W. Pastoor.
[Kantlijn: Den 11 Oktober 1804, Is Abraham Pluik in de plaats van Cornelis Berghuis, welke naar Deventer vertrokken is op dezelfs verzoek als voogd ontslagen, tot mede voogd is aangesteld over de minderjarige dochter van wijlen Andie Marehale en J.J.C. van Rooijen in echte en heeft derzelve voogdijschap bij handtasting aangenomen].
[Kantlijn: Den 29 Maart 1799, Is Cornelis Berghuis in plaats van Dr. J. Thoop naar Amsterdam vertrokken zijnde tot voogd aangesteld en dezelve aangenomen].
916Den 9 Februari 1797De personen van Joost Rinkelaar en Roelof Westerhof worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Jan Jochems bij wijlen Hendrikje Hennephof in echte verwekt, met name Willem Jochems, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Jilink en W. Pastoor.
917Den 18 Februari 1797De personen van Jan Kreps en Andries Kroeze worden mits deze met te mete doening van alle andere voogdijstelling geautoriseerd tot voogden over de beide onmondige zonen van Anna Maria Br [onleesbaar] de Oudste bij Derk van 't Hul en de jongste bij Albertus van der Kolk in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Jilink en M. Sels.
918Den 18 Februari 1797De personen van Johannes Bakker en Jullis Leenders worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige dochtertje van Johannes Eijsmeijer bij wijlen Elizabeth Leenders in echte verwekt, met name Maria, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Jinlik en W. Sels.
919Den 11 Maart 1797De personen van Jan Kok en Werner Kok worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Maria Magdalena Bonjot bij wijlen Wessel Kok in echte verwekt, met name Jan Daniel, Femmegien en Leendert, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Camphuis en Vincent.
920Den 11 Maart 1797De personen van Frans Mulder en Johannes van der Wals worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige kind van Jan Teelink bij wijlen Aaltjen Mulder in echte verwekt, met name Jan Teelink, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
921Den 7 April 1797De personen van Dirk Eckelboom en Andries Lieder worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige kind van Hannes Heijlink bij wijlen Aaltjen Egbers in echte verwekt, met name Egbert Heijsink, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Sels en J. Vincent.
922Den 13 april 1797De personen van Gerrit Duitman en Roelof Westerhof worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen van Berend Schoonhoven bij wijlen Magteld van Werven in echte verwekt, met name Willem en Jan Willem Schoonhoven, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Camphuijs en Vincent.
[Kantlijn: Den 26 Juli 1802, Is de persoon van A. Glinsteen in plaats van de overleden Gerrit Duitman geautoriseerd als mede voogd over de minderjarige kinderen van Berend Schoonhoven en heeft derzelve deze voogdijschap bij handtasting aangenomen].[Onderschrift: Zie sub 18 Juni 1807].
923Den 20 April 1797De personen van G.R. Meijer en Teunis Driessen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige zoontje van Dina Kraaijveld bij wijlen Lammert van den Brink in echte verwekt, met name Lammert Teunis, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Camphuis en J. Vincent.
[Kantlijn: Den 10 maart 1804, De persoon van Lammert Teunis van den Brink is in den gerichte verschenen en heeft zijner voogden goede administratie en ontrichtingen zijner goederen bedankt, zonder arglist me presente].
924Den 21 April 1797De personen van Harm Lubberts en Cornelis Jans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Annegien Lubberts bij wijlen Jacob Reints in echte verwekt, met name Grietje, Reint en Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: A. Camphuis en G. Bandjes.
925Den 12 Mei 1797De personen van Jan Hendrik en Pieter van Elsdijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen van Jan Hendriks bij wijlen Magaretha Cijfer in echte verwekt, met name Geertruij en Willemina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: M.Sels en G. Bantjes.
926Den 20 Mei 1797De personen van Ch. Belt en Wm. Hulsman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het onmondige kind van Elizabeth Reinhart bij wijlen Egbert Berkhof in echte verwekt, met name Anna Magdalena, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
927Den 20 Mei 1797De personen van Gerrit Adolf en Jan Driessen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de acht minderjarige kinderen van Anna Adolfs bij wijlen Willem Driesen in echte verwekt, met name Adolf, Dries, Jan, Berend, Wicher, Peter, Claas en Jannegien, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
928Den 8 Juni 1797De personen van Willem van der Straten en Willem Beverwijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Jacobus Constant bij wijlen Catharina Willemina Lindebooms in echte verwekt, met name Jacobus, Geesje, Hendrikje en Grietje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bandjes en Schallenberg.
929Den 31 Augustus 1797De personen van Derk Jans en Harmen Asjes worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Hendrik Arends bij wijlen Harmpie Assies in echte verwekt, met name Femmigje, Wicher en Geesje, dewelke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en L.C.H. Strubberg.
930Den 2 Oktober 1797De personen van Dries Hendriks en Albert Lubbers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vijf minderjarige kinderen van Geertruijd Willems Vos bij Aalt Hendriks in echte verwekt, met name Willem, Lubbert, Aaltjen, Dries en Aaltjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en B. Nieuwenhuissen.
931Den 3 November 1797Daniel Boter en brood en G. Pesten worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Dirk Boter en Brood bij wijlen Margaretha Hoefhamer in echte verwekt, met name Evert en Petertje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Strockel en Avink.
932Den 22 Februari 1798De personen van Jacob van de Wetering en Willem Sellis worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Jannegie Sellis bij wijlen Hendrik Jan van de Wetering in echte verwekt, met naame Ammerentia, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Stennekes en Brebaat.
[Kantlijn: Den 19 December 1800, De persoon van Abraham Jilink wordt door deze geautoriseerd als mede voogd over de minderjarige dochter van Hendrik Jan van de Wetering, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, in de plaats van de overleden W. Sellis].
[Kantlijn: Den 24 Januari 1806, heeft Amerantia van de Wetering aan welke door het dep. Beltrum, van overijssel verleend was vemia atah bij Res. van 31 Mei 1804
933Den 7 Mei 1798De personen van Willem Tjeerts ter Wold en Hendrik Prins worden mits deze, ter instantie van Gerrit Wolvekammer kostloper in het G. & C. Gasthuis, als zijnde dezelve wegens blindheid niet in staat zijne eigene zaken te administreren, geautoriseerd tot voogden over genoemde Gerrit Wolvekammer, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Pastoor en A. Camphuis.
934Den 24 Mei 1798De personen van Anthonij Wooning en Bernardus Kespelaar worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Cecilia Nieman bij wijlen Berend Hemink in echte verwekt, met name Maria Anna, Aleida en Wilhelmus Johannes, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Swart en D.G. Escher.
935Den 24 Mei 1798De personen van Abraham Jilink en Dirk Meier worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Helena Meier bij wijlen G.G. van den Berg in echte verwekt, met name Nicolaas, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J. Swart en D.G. Escher.
936Den 20sten Juli 1798De personen van Jan Voorweg en Dirk Voorweg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochters van Johannes Voorweg bij wijlen Femmigie Rijnink in echte verwekt, met name Grietjen en Egberdine, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en A. Strockel.
937Den 9 Augustus 1798De personen van Egbert Bramer en Johannes Lemmerman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Claudie Rein bij wijlen Grietje de Leeuw in echte verwekt, met name Peter, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en Th. Bundes.
938Den 9 Augustus 1798De personen van Cornelis van Putten en Goosen Beks worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Hendrika Hartgers bij wijlen Christoffel Brandenburg in echte verwekt, met name Martinus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweier en Th. Bundes.
939Den 10 Augustus 1798De personen van Hendrik Herms en Peter Schuurman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van ...jen Herms bij wijlen Egbert Willems in echte verwekt, met name Aaltjen, Harmpien, Jan, Hendrik en Willem, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en Th. Bundes.
940Den 6 September 1798De personen van Dirk Moviat en Jan van den Berg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Johannes Bos bij wijlen Gerrigje Gaalman in echte verwekt, met name Hermine, Hendrikus, Gesine en Gerardine, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H Strubberg en C.W. de Vriese.
941Den 6 September 1798De personen van Hendrikus Geurs en Dirk Steven worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Hendrika Hellendoorn bij wijlen Willem Schruj [m.i. Schreuers of Schrevers] in echte verwekt, met name Willem, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: iisdem.
942Den 14 September 1798De personen van Dirk van Halsen en Berend Gooij worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Helena Fresia Lammers bij wijlen Jan Rutenberg in echte verwekt, met name Johannes, Lambertus Bernardus en Maria Johanna, als mede nog van het kind waarvan zij zwanger is, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en C.W. de Vriese.
943Den 19 September 1798De personen van Gerhard van de Sande en Jan van der Veen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Boele bij wijlen Everdina Voerman in echte verwekt, met name Evert Hendrik en Gerardina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en W. Bijsterbos.
[Kantlijn: Den 3 Maart 1806, Heeft Evert Hendrik Boele zijne voogden voor de goede administratie en ontrichtingen zijner goederen bedankt].
[Kantlijn: Den 28sten Zomermaand 1809, Heeft Gerardina Boele hare voogden voor de goede administratie en ontrichtingen hare goederen bedankt].
944Den 6 Oktober 1798De personen van Noach Salomon en Barent Noach worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Cobus David bij wijlen Judith Israels in echte verwekt, met name Israel en Benjamin, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en L.C.H. Strubberg.
945Den 18 Oktober 1798Heeft de burger Otto Brooks weduwnaar van Anna de Loo tot voogden over zijn minderjarige zoon Jan Petrus Brooks bij volmacht gesteld zijn oudste zoon Theodorus Jan Brooks, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en W. Bijsterbos.
946Den 2 November 1798De personen van Reijnier Blom en Cobus Wildeman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Jan Meijer met naam Jan, bij wijlen Annegie van Diggelen in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Strockel en Strubberg.
947Den 6 November 1798De personen van Andries Wagner en Nicolaas Voorneman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Pieter Philip Smitz, met name Matheus Tewaldus, Johan Davis en Maria Catharina bij wijlen Barbara Elisabeth Valsmidt in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Strockel en Kesselaar.
948Den 10 December 1798De personen van Engbert Berends de Groot en Aart Gerrits worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Catharina van der Poel, met name Christoffer bij wijlen Christiaan Panter in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en B. Kesselaar.
949Den 14 December 1798De personen van Gerrit Reusel en Gerrit Christiaans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige dochters van Maria Prins bij wijlen Antonie van den Berg in echte verwekt, met name Jannegjen en Dievertjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en B. Kesselaar.
950Den 14 December 1798De personen van Antonie Sijffers en Johannes Bakker worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Hendrik Hekker bij wijlen Geertruid Hinteren in echte verwekt, met name Lodewijck, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en B. Kesselaar.
951Den 19 December 1798De burgers Fucco Willem Stennekes en Gerhard Herweijer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van den burger Jacob Balthasar Forsten, met name Hermen Everhard Forsten oud twaalf jaren, bij wijlen Anna Maria Hubert in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en B. Kesselaar.
952Den 16 Februari 1799Mr. A. Strockel en A. van der Merwede worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Margaretha Hendrik Roldanus bij wijlen Hendrik van Ingen in echte verwekt, met name Aleida Johanna, Alida, Johannes Jacobus en Rudolph, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J.C. de la Sabloniere en C.W. de Vriese.
953Den 4 Februari 1799Antonie Vogelzang en Wiegger Slot worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Berend Jan Assink bij wijlen Lubbigegien Bakkers in echte verwekt, met name Hendrik Jan, Jurjan en Wilhelina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J.C. de la Sabloniere en C.W. de Vriese.
[Kantlijn: Den 19 Mei 1803, Is de persoon van Hendrik Jan van Nunspeet geautoriseerd tot mede voogd over de minderjarige kinderen van Berend Jan Assink in de plaats van den overleden A. Vogelzang
954Den 7 Februari 1799De personen van Thijs Wagterveld en Albertus Kiers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de tweeminderjarige kinderen van Johannes Kiers bij wijlen Hilligjen de Goede in echte verwekt, met name Harman en Albertus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J.C. de la Sabloniere en C.W. de Vriese.
[Kantlijn: Zie boek van Apostillen 18 Mei 1802 en 2 Augustus 1802]
955Den 7 Maart 1799De personen van Toon Derks van den Bos en Frerik Jansen Schierholt worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige zoons van Hanna Peters Bos bij wijlen Jan Scholte in echte verwekt, met name Jan Hendrik en Peter Hendriks, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en A. Strockel.
[Kantlijn: zie 22 Mei 1807]
956Den 23 Maart 1799De personen van Geert Geertsen en Daniel Neusel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Klaas Jans bij Klaasje Geers in echte verwekt, met name Aaltje en Geert, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en A. Strockel.
957Den 11 April 1799De personen van Nicolaas Kiestpensius en Davis Woesthof worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Harmina Tangena bij Hermen van Zuidlo in echte verwekt, met name Maria, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en B. Kesselaar.
[Kantlijn: Den 13 Mei 1805, Zijn in de plaats van de overleden voogden Nicolaas Kiestensius en David Woesthof tot voogden over Maia Zuidlo geautoriseerd tot voogden de personen van Dirk van Grafhorst en Antonie Glinsteen, dewelke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.].
958Den 4 Juli 1799De personen van Klaas van Oosten en Klaas Hoesbergen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Geertjen Jans bij wijlen Jan Egberts in echte verwekt, met name Egbert Egberts, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en A. Strockel.
[Kantlijn: Zie h b 11 Januari 1807].
959Den 27 Juli 1799De personen van Hendrikus Derks en Gerrit Reusel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Derk Teunis bij wijlen Beerentjen Jans in echte verwekt, met name Antonia en Antonius, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en A. Strockel.
960Den 16 September 1799Hermen van der Noort en Luichjen Willemsen Coops als voogden over de twee minderjarige zonen van Klaas van den Noort bij wijlen Janna Jansen Veldhuis in echte verwekt, met name Jan en Derk, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en F. Bundes.
961Den 12 Oktober 1799De personen van Antonij Vogelzang en Jacob Veneman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Aart Gerrits bij Berentje Rutgers wijlen in echte verwekt, met name Geertje Aarts, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J.C. de la Sabloniere en C. de Vriese.
[Kantlijn: Zie sub 16 Januari 1807]
962Den 21 Oktober 1799De personen van Gerrit Jan Dasveld en Pieter Fransen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Roelof Dasveld in echte verwekt bij Geesje Klaassen Bomhof, met name Janna en Klaasje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: C.W. de Vriese en J.J.C. de la Sabloniere.
963Den 28 Oktober 1799De personen van Christoffel Gullio en Jan Cornelis worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan Wernis Boeve in echte verwekt bij Jennigjen Bartels, met name Hermen en Aaltje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: C.W. de Vriese en J.J.C. de la Sabloniere.
964Den 22 November 1799De personen van R. van der Woude en Jan Jansen junior worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige dochters van Willem Willems Kanis, met namen Neeltjen, Willemtien en Geertjen, in echte verwekt bij Treintjen Rutgers Veldhuis, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C. Strubberg en J.J.C. de la Sabloniere.
965Den 2 Januari 1800De personen van Dirk van Hulsen te Kampen, Johannes Jacobs te Mastenbroek, en Teunis Harms te Gardner bij Dalfsen woonachtig, worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de zeven minderjarige kinderen van Albert Alberts, met name Johannes, Willemina, Johanna, Gerdina, Gerriet, Hermannus en Maria Alberts, in echte verwekt bij Johanna Harms, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Kesselaar en G. Herweijer.
966Den 1 Februari 1800De personen van Andries Jan van der Horst en Arend Jan van der Stege worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het kind van Jan Jacob Benoits genaamd Josepy Syberd Benoits in echte verwekt bij wijlen Lammertjen Sieverts Smit, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en Th. Bundes.
967Den 10 Februari 1800De personen van Peter Beijer en Jan Lubbers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het kind van Trijntjen Lubbers in echte verwekt, bj wijlen Gerrit Berentsen Beijer met name Trijntjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: de la Sabloniere en de Vriese.
968Den 20 Maart 1800De personen van Pieter Meurer, Christiaan Creps en Gerrit Claassen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het kind van Gerrit Lubbers in echte verwekt bij Stijntje Pietersen Meurer, met name Fammigje Gerrits, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Strubberg en de Vriese.
969Den 21 April 1800De personen van Louw Jans van den Weerd en Frerik Jans van de Weerd worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Aleijda Petersen Bos bij wijlen Aart Louwsen Post in echte verwekt, met name Steven Aartsen en Gerrit Aartsen Post, en hebben de voogden voornoemd de voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en W. Bijsterbos.
970Den 28 April 1800De personen van Jannes Breuker en Mannes Vosman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Barteld Bartelsen Gooij in huwelijk verwekt bij Jacomina Stevens Wildenberg, met name Janna ruim ÚÚn jaar oud, en hebben de personen voornoemd de voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kessellaar en W. Bijsterbos.
971Den 15 Mei 1800De personen van Zwier Jans van de Weerd en Dirk Jansen Jonker worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Arend Louws bij wijlen Woltertje Gerrits van der Kolk in echte verwekt, met name Mijgjen Willemina en Jantje Arends, en hebben de personen voornoemd de voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: Kesselaar en Herweijer.
[Kantlijn: Den 1 Juni 1801, Is tot mede voogd geautoriseerd de persoon van Gerrit Louws welke de voogdijschap heeft aangenomen en zulks in de plaats van de overleden Dirk Jansen Jonker, Z.A.].
972Den 8 Augustus 1800De personen van Jan Jans Stoel en Willem Mijberg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Femmigjen Berends bij wijlen Jan Jochems in echte verwekt, met name Janna Jans, en hebben de voornoemde personen de voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en G. Herweijer.
973Den 24 Augustus 1800De personen van Jan Voerman en Hendrik Hendriks worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de kinderen van Teuntjen Mulders bij wijlen J. Kroese in echte verwekt, met name Jan en Aaltje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en W. Bijsterbos.
974Den 20 Oktober 1800De personen van Lodewijk Wessels en Jan Schmidt worden door deze geautoriseerd als voogden over de onmondige zoon van Johannes Simon Schmidt, met name Coenraad, bij Clasina van Dijk in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en Th. Bundes.
975Den 28 November 1800De personen van Willem en Jan Ramaker worden mits deze geautoriseerd als voogden over de minderjarige zoon van Josina Ramaker, met naam Hendrik, bij wijlen Filmann Rademaker in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Strubberg en W. Bijsterbos.
976Den 13 December 1800De personen van Hermen Hillebrink en Gillis Brand worden door deze geautoriseerd tot voogden over de onmondige kinderen van Jan Verdam bij Hermina Velthuis in echte verwekt, met name Gerrit, Maria, Cornelis en Gerrit Jans, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en W. Bijsterbos.
[Kantlijn:Den 13 September 1805, Is in de plaats van de overleden Gillis Brand tot mede voogd geautoriseerd Michiel Mellman, en heeft dezelve die voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.].
977Den 24 December 1800De personen van Laurens Pastoor en J.M. Suskeus worden door deze geautoriseerd tot voogden, en de personen van A.E. Arensma en Arend van Gronou als toeziende voogden over de minderjarige kinderen van Egbert de Rooij bij wijlen Geertruid Dooijer in echte verwekt, met name Hermannus [boven de naam staat een vraagteken geschreven],Geertrui [boven de naam staat een vraagteken geschreven], Tobias en Adrianus, welke voogden en toeziende voogden deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en W. Bijsterbos.
978Den 16 Februari 1801De personen van Willem Jansen Leene en Jan Gartman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Johanna Lucretia Mulder bij wijlen Johan David Messiker in echte verwekt, met name Jan David en Johan Frederik, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: de la Sabloniere en W. de Vriese.
979Den 19 Februari 1801De personen van Paulus Bakker en Mr. H.W. Tijdeman worden door deze geautoriseerd als voogden, en Jan Carsten als toeziende voogd over de minderjarige kinderen van ?.?. Camerling bij wijlen C.W. Carsten in echte verwekt, met name Geertruida Hendrika Lamberta en Petronella Maragreta Gerardina Carsten, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. de Vriese en J.J.C. de la Sabloniere.
980Den 16 Maart 1801De personen van Lammert Overmars en Jannes Breuker en Albert Alberts van de Weerd worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de kinderen van Dirk van Hulsen bij wijlen Maria Meijli in echte verwekt, met name Barteld, Gerrigjen, Johannes, Hermannus, Margaretha en Aaltje, en hebben voornoemde voogden deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A
Coram: L.C.H. Strubberg en A.S. Strockel.
981Den 16 Maart 1801De personen van Arend van Gelder en Evert van der Meulen worden door deze geautoriseerd als voogden over het kind van Jan Brandenborg bij wijlen Marrigje Fieset in echte verwekt, met name Jannigje, en hebben voornoemde voogden deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en A.S. Strockel.
982Den 21 Maart 1801De personen van Dirk van Grafhorst en Willem Pastoor worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Geredina Berends, met name Catharina, Geertruid, Abraham en arend Gerrit Leonardus bij wijlen Arend Bantjes in echte verwekt, en hebben voornoemde voogden deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en W. Bijsterbos.
983Den 26 Maart 1801De personen van D[dan een kleine r of een s]. Jacob Tichler en Mr. Jacob Tichles junior worden mits deze geautoriseerd als voogden over de minderjarige dochter van Hendrik van Balen en Johanna Elizabeth Ranwety in echte verwekt, met name Maria Strucktmeijer van Baalen en zulks gedurende de uitlandigheid van de voornoemde Hendrik van Baalen en hebben voornoemde voogden deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: Strubberg en W. Bijsterbos.
984Den 9 April 1801De personen van Wiggert Steendijk en Hendrik Cornelis worden door deze geautoriseerd als voogden over de minderjarige zoon van Jan Pieters Serteijn bij wijlen Jannigje BanÚ in echte verwekt, genaamd Cornelis, en hebben voornoemde voogden deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en B. Kesselaar.
985Den 9 April 1801De personen van Daniel van den Berg en Goosen Beks worden door deze geautoriseerd als voogden over de minderjarige kinderen van Willemtje Dirko bij wijlen Hendrik Aartsen Post in huwelijk verwekt, genaamd Grietje, Arentje, Dirk en Aart, en hebben voornoemde voogden deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en B. Kesselaar.
986Den 11 Mei 1801De personen van W.T. Terwolt en A.J. van der Steege worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Anna Tabes, dochter van Trijntje Jans Reiding, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en B. Kesselaar.
987Den 16 Mei 1801De personen van Jan Jaspers Neervoort, Godfried Stuurbrink en Jannes Rietberg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Willem Rietberg bij wijlen Jacoba Neervoort in echte verwekt, met name Gerrit Jan Jaspers, en hebben de voornoemde personen de voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en B. Kesselaar.
988Den 28 Mei 1801De personen van Jan Hoeve en Pieter Veele worden door deze geautoriseerd tot voogden over de vijf minderjarige kinderen van Gerrit Nuijen bij wijlen Hermina Prooper in echte verwekt, met name Johannes, Martinus, Jan, Hendrik, Janna en Evert, en hebben de voornoemde personen die voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en F. Bundes.
[Kantlijn: Den 21 Juli 1803, Is in de plaats van de overleden Pieter Veele tot aangesteld Gerardus Hilkes die deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen].
989Den 15 Juni 1801De personen van Arend Aartsen Post en Gerrit Bos worden door deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Peter Aartsen Post bij wijlen Jannigje Harms van Dijk in echte verwekt, met name Willemine, en hebben voornoemde personen die voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en L.L.H. Strubberg.
990Den 17 Juli 1801De personen van Bernardus Kolkhof en Dirk ten Napel en Wichet van Heerde worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Evert ten Napel bij Jan ten Napel en Maria Johanna Kok in echte verwekt, en hebben de twee laatst genoemde voogden de voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en W. Bijsterbos.
991Den 24 Juli 1801Volgens certificaat van het gemeente bestuur van Rosendaal de pastement der Rhijn in dato den 20 Juli 1801, met exhubitun huijws drei getekend heeft Bernardus Kerkhof, voor geduchte Beltwar [?] vorenstaande voogdije verplaasd te accepteren, voor de behoorlijke en trouwe waarneming van dezelve voogdije en eventuele verantwoording van dien verbindende zijn persoon en goederen alhier in judicio gelezen en van waarde erkend.
Coram: Z.C.H. Strubberg en T. Bundes.
992Den 31 Augustus 1801De personen van Wm. Thiel en Werner Jacob worden mits deze geautoriseerd tot voogden over zes minderjarige kinderen van Claas van der Woude bij Magadelena Christina Snijders in echte verwekt, met name Jan Andries, en hebben de voornoemde personen die voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en W. Bijsterbos.
993Den 1 Oktober 1801De personen van Arend Kruishoop en Grebbertus Oedekerk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van wijlen Anna Stoel, = Kamp en Daniel Oostenrijk met name Arendina en hebben voornoemde personen die voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en F. Bundes.
994Den 5 Oktober 1801De personen van Herbert Vos en Claas Peters worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Dirk Dirksen Sleurink bij wijlen Jannigje Wrikers in echte verwekt, met name Wicher, Dikk [Dirk?], Wolter en Matjen, en hebben voornoemde voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en F. Bundes.
995Den 26 Oktober 1801De personen van Jurriee Kuileman en Jan Beverwijk worden door deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige dochtertje van Jan Frans Evers, met name Batje Jans bij wijlen Margaretha van der Ree in echte verwekt, ten fine en sterke als naar reikten, en hebben voornoemde voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: C.W. de Vriese en L.C.H. Strubberg.
[Kantlijn: Den 14 Juni 1802, Is in de plaats van de op dzelfs verzoek ontslagen voogd Jan Beverwijk tot mede voogd aangesteld Berend Jans, welke deze voogdijschap heeft aangenomen, Z.A.].
996Den 17 December 1801De personen van Hendrik Einberts en Hendrik Sonnenberg worden door deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Femmigje Gerrits van Oosten, wed. van Hilbrand Einberts, bij denzelve in echte verwekt, met name Jaapje, Gerrit en Einbert, en hebben voornoemde voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en L.C.H. Strubberg.
997Den 11 November 1801De personen van Dirk Jan Karel Lamberts en Arend Weijenberg worden door deze geautoriseerd tot voogden over Anna Maria, dochter van Eiko van Dries Jan, bij wijlen Anna Catharina Schneb in echte verwekt, en hebben voornoemde voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: Strubberg en Bijsterbos.
998Den 28 December 1801De persoon van Jan van der S. an [Stam?] wordt door deze geautoriseerd tot voogd over het kind van wijlen Brand Jans, welke voogdijschap door voornoemde voogd bij handtasting is aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en L.C.H. Strubberg.
999Den 31 December 1801De personen van Jan Jacobs en Jan Nijenhuis worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik Bulder bij H. Jacobs in echte verwekt, met name Jacob en Beert, en hebben voornoemde voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en B. Kesselaar.
1000Den 4 Februari 1802De personen van Gerrit Jonker en Gerbrand Cornelissen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jannigje Louws wed. van Dirk Jonker, bij dezelve in echte verwekt, met name Jan en Willemina, en hebben de voornoemde voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: J. Herweijer en F. Bundes.
1001Den 6 Maart 1802De personen van Jochem Hendriks en Jan Gerrits worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Hilligje Gerrits bij Peter Cornelis in echte verwekt, met name Gerrit, Aaltje en Cornelis, welke voogdijschap door voornoemde voogden bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en W. Bijsterbos.
1002Den 15 Maart 1802De personen van Gerrit Willems, Jan Lubbers en Jan Swiers worden door deze geautoriseerd als voogden over de minderjarige kinderen van aaltje Lubbers van de Weerd bij Jan Louwsen Post in echte verwekt, met name Berendje Jansen en Louw Jansen, welke voogdijschap door voornoemde voogden bij handtasting is aangenomen, Z.A.
Coram: L.C.H. Strubberg en W. Bijsterbos.
1003Den 15 April 1802De personen van Antonij Vogelenzang en Teunis Beks worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Gosen Beks bij Everdina Sollener in echte verwekt, met name Jan Hendrik Beks, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en Th. Bandes.
1004Den 15 April 1802Hendrik Bos en Hendrik van den Belt worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan van Dijk bij Rossel van der Velde in echte verwekt, met name Gerrigje, Willempie en Dek Jan, welke voogdijschap door voornoemde personen is aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en Th. Bundes.
1005Den 6 Mei 1802De personen van Antonie Beek en Everwijn Deurbrink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Janna Beek bij Johannes Kelhorst in echte verwekt, genaamd Willem, welke deze voogdijschap door voorschreven personen bij handtasting is aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en C.W. de Vriese.
1006Den 10 Mei 1802De persoon van Thomas van Gronouw wordt door deze geautoriseerd als mede voogd, benevens Jan van 't Oever, na verzocht ontslag van Einbert de Rooij over de minderjarige Willem de Rooij, zoon van Willlem de Rooij en Anna van Leussen echtlieden, welke voogdijschap door voornoemde voogd bij handtasting is aangenomen, S.A.
Coram: G. Herweijer en F. Bundes.
1007Den 24 Mei 1802De personen van Jan Willem Huisman en Albertus Leusink worden door deze geautoriseerd als voogden over het minderjarige kind van Bernardus Snel bij wijlen Jannigjen Koops in echte verwekt, met name Roelof, welke voogdijschap door voornoemde voogden bij handtasting is aangenomen, S.A.
Coram: C.W. de Vriese en W. Bijsterbos.
1008Den 14 Juni 1802De personen van Willem Gerrits van Vilsteren en Hendrik Schrijer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Gerrit Kok, genaamd Gerritdina bij wijlen Maria Gerrits van Vilsteren in echte verwekt, welke voogdijschap door voornoemde voogden bij handtasting is aangenomen, S.A.
Coram: L.C.W. Strubberg en W. Bijsterbos.
1009Den 14 Juni 1802De personen van Egbert Doorn en Jan Kloosterman worden mits deze geautoriseerd als voogden over de kinderen van Gerrit Alberts Koetse, genaamd Miegejen en Egbertjen, bij wijlen Egbert Gerrits in echte verwekt, welke voogdijschap door voornoemde voogden bij handtasting is aangenomen, Z.A.
Coram: Strubberg en Bijsterbos.
1010Den 1 Juli 1802De personen van Hendricus Jacobs en Dries Berends worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Gerritje Dirksen Wengelo bij Antonie Echthuisen in echte verwekt, met name Hermanus Jan en Martina, en hebben vooschreven voogden deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en B. Kesselaar.
1011Den 23 September 1802De personen van Wicher Wolter Galeus en Gerrit van Heerde worden door deze geautoriseerd als voogden over de minderjarige kinderen van Jannetje Wolters de Leeuw bij wijlen Jan Driessen in echte verwekt, met name Reijntje en Jan, en hebben voorschreven personen deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en W. Bijsterbos.
1012Den 18 Oktober 1802De personen van Claas Ridderinkhof, Jannes Ridderinkhof en Albert Schippers worden mits deze geautoriseerd tot voogden en de persoon van Abraham Jilink als toeziende voogd, over Hendrik Schippers en Maria Schippers nagelaten minderjarige kinderen van Jacob Schippers en Johanna Catharina Ridderinkhof in leven echtlieden, en hebben voorschreven personen deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en F. Bundes.
1013Den 5 November 1802De personen van Jan Duitman en Jan Matheus Belt worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Dirk Henniphof, met name Willemina, Aaltje, Beijade en Philippijntje Belt, bij wijlen Aaltje Belt in echte verwekt, en hebben voornoemde personen deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en B. Kesselaar.
1014Den 20 November 1802De personen van Dr. Jacob Tichler en Mr. Jacob Tichler junior worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Maria Struktmege van Balen, nagelaten minderjarige dochter van wijlen Hendrik van Balen en Elizabeth Rauwerth in leven echtlieden, ten fine en otsento als naar rechte en hebben voornoemde personen deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en F. Lemker.
1015Den 29 December 1802De personen van Mr. J.J.C. de la Sabloniere en Mr. P.R. Schage worden door deze geautoriseerd als voogden over de nagelaten kinderen van wijlen Jan Otto van Ingen, met namen Jan Ambrosius, Elizabeth Petronella Hermanna, Hermannus, Judith ELizabeth Gerhardina, Houoree en Johannes van Ingen, de vijf laatsten genoemde bij M. C. Drieman in echte verwekt, en de persoon van Herman Volkes tot toeziende voogd ten fine en effecte als naar rechte, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en F. Lemker.
1016Den 24 Februari 1803De personen van Klaas Mol en Rutger Aards worden door deze geautoriseerd als voogden over de minderjarige kinderen van Aaltje Teunis bij wijlen Willem Hendriks in echte verwekt, met name Roelofje en Teunis, ten fine en effecte als naar rechte, en hebben vorschreven voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en F. Lemker.
1017Den 24 Februari 1803De personen van Petrus van Gelder en Jan de Haas worden door deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan Baarlink bij wijlen Anna Wilberts in echte verwekt, met name Everdina en Anna, ten fine en effecte als naar rechte en hebben voorschreven voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heomenberg en F. Lemker.
[Kantlijn: Zie heb 29 Januari 1807].
1018Den 17 Maart 1803De personen van Johannes Gerardus Kerver en Weijerd van Eckeren worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochters Hendrik Nieuwland bij wijlen Janna van Land in echte verwekt, met name Jannigjen, ten fine en effecte als naar rechte en hebben voorschreven voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: P.D van Heimenberg en F. Lemker.
1019Den 12 April 1803De personen van Gerrit Teunis en Diderik ...ange worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Janna Geertruid Matmans bij wijlen Pieter Frantsen in echte verwekt, met name Anna Catharina, Hendrica, Hendrik en Anna Barbara, ten fine en effecte als naar rechte, en hebben voorschreven voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: F. Lemker en F.W. Stennekes.
1020Den 18 April 1803De personen van Jan Vosman en Jan Karreman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Hermanus Vosman bij wijlen Femmigjen Groenewoud in echte verwekt, met name Maria, Gerritdina en Hermina, ten fine en effecte als naar rechte en hebben voorschreven voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: F. Lemker en F.W. Stennekes.
1021Den 21 April 1803De personen van Daniel Neusel en Hendrik Gijsberts worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Willem Neusel bij wijlen Hendrikje Haage in echte verwekt, met name Jan Marten en Hendrik Neusel, ten fine en effecte als naar rechte, en hebben voornoemde voogden deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: F. Lemkers en van der Merwede.
1022Den 5 Mei 1803De personen van Jan Dekker en Hendrik Arends worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Zwaantje Leenmans, met name Gerritjen, Dirk, Jan en Swiers Antonie, bij wijlen Antonie Dirks in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van der Merwede en J.J. op ten Noort.
1023Den 16 Juni 1803De personen van Jan Jans van der Weerd en Albert Lubbertsen Brouwer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Neeltje Jans bij wijlen Jan Hendriksen Oldenbroek in echte verwekt, met name Janna en Marrigjen, ten fine en effecte als naar rechten, en hebben voorschreven voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: van der Merwede en G. Herweijer.
1024Den 20 Juni 1803De personen van Andries Liede en Aaalt Hendriks worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Rutger Hendriks, met name [niet ingevuld] bij wijlen Jannetje Stolte in echte verwekt, ten fine en effecte als naar rechte en hebben voorschreven voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en J.C. T. van Heerdt.
1025Den 23 Juni 1803De personen van Piet Bleker en Jan Tikkel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Hermanes Bleker, bij wijlen Augenis Heftig in echte verwekt, met name Hendrik, Mannes, Aaltje en Jan en hebben voorschreven voogden deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en J.C.F. van Heerdt.
1026Den 11 Juli 1803De personen van Jan Horsink en Fredrik Lobaity [?] worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan van Dijk bij wijlen Johanna Bronkhorst in echte verwekt, met name Maria, Jan, Lammert, Adriene, Gerrit Jan, Antonie Willem en Femmigjen, ten fine en effecte als naar rechten hebben voorgeschreven voogden deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en J.C.F. van Heerdt.
[Kantlijn: Den 5 December 1806, Is Francis van Kampen in de plaats van den overleden Jan Horstink geautoriseerd als mede voogd oover de minderjarige kinderen van Jan van Dijk en Johanna van Bronkhorst en heeft dezelve de voogdijschap met handtasting aangenomen. Het rekwest vks gelieven op een zegel van 10 en 80 cent op een van 12 stuivers].
1027Den 30 September 1803De personen van Casper Urbanus en Hendrik Slotman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jacibusje Bongaarts bij wijlen Helena Karels in echte verwekt, met name Arnolda en Eva, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: U.L.vd Upwich en J.J. OptenNoort.
1028Den 3 November 1803De personen van Lubbert Jans en Arend van der Straaten worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Rutger Aarts, met name Aart en Trijntje bij wijlen Berendje Teunis in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. op ten Noort en G. Herweijer.
1029Den 3 November 1803De personen van Roelof Schedderhorst en Rutger Hendriks worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Aaltje Andries, met namen Jan bij wijlen Gosen Scholto in echte verwekt, ten fine en effecte als naar rechten, nu hebben voornoemde voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: Iisdem.
[Kantlijn: Den 27 Maart 1807, Heeft Jan Sch[geknoei] de voogden voor hunnen goede administratie en ontrichtingen zijner goederen in den gerichte bedankt, me presente].
1030Den 5 December 1803De personen van Jan Rutgert en Hermanus Harms worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Hendrik Harms bij wijlen Aaltje Krijgmeijer in echte verwekt, met name Jan Fredrik, Gerrit en Lammert, ten fine en effecte als naar rechte en hebben voornoemde voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. ondam en F. Bundes.
1031Den 22 December 1804 [m.i. is dit 1803]De personen van Jan Bos en Jan van Dijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over den minderjarige zoon van Cornelis Bos bij wijlen Christina Blesman in echte verwekt, met name Petrus, ten fine en effecte als naar rechten, en hebben voornoemde voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: F. Bundes en B. Kesselaar.
1032Den 27 Januari 1804De personen van Jan Reijer en Arend van der Meulen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan Scholten bij wijlen Swaantje van der Meulen in echte verwekt, met name Catharina, Arendina en Eva Scholten, ten fine en effecte als naar rechten, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en P. van Heimenberg.
1033Den 30 Januari 1804De personen van Claas Jans en Hermen van Nunspeet worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Cornelis Hendrik, met naam Jannetje bij wijlen Hendrikje Hendriks in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en P. van Heimenberg.
1034Den 13 Februari 1803 [m.i. is dit 1804]De personen van Jan Windmans en Jacob Fielink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jacobus van Gaalen, met namen Susanna, Dirk, Helmich en Hendrina, bij wijlen Christina Windmans in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Br. Kesselaar en P.D. van Heimenberg.
1035Den 9 Maart 1804De personen van Harmen van de Noort en Dirk van Rhee worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van de weduwe Jacob Aarts Mulder, met name Arend, Dirkjen, Teunis en Jacob bij wijlen Jacob Aards Mulder en bovengenoemde weduwe geboren Bartha de Graaf in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en F. Lemker.
1036Den 9 Maart 1804De personen van Egbert van Heerde en Teunis Diesbach worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Hendrik Buitendijk, met name Geertjen Catharina bij wijlen Anna Jansen Spelde in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P. D. van Heimenberg en F. Lemker.
1037Den 16 Maart 1804De personen van Klas van de Noord en Jan Mooijen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Roelof van de Noord, met namen Gerrit en Hendrik bij wijlen Gerritjen Gerritsen Groen in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en F. Lemker.
1038Den 16 Maart 1804De personen van Eimbert van der Weteringe en Jan Remmels worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Marrigjen Weijers, met namen Woltertje en Hendrikjen bij wijlen Dirk van der Kolk in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: P.D. van Heimenberg en F. Lemker.
[Kantlijn: Zie 23 Maart 1807].
1039Den 17 Mei 1804De personen van Gerrit Voerman en Dirk Tijssen Voerman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Lammert Hendriks bij wijlen Marrigje Lubberts in echte verwekt, met name Hendrik en Lubbert Lammerts ten fine effecte als naar rechte en hebben voornoemde voogden dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en G. Herweijer.
1040Den 7 Juni 1804De personen van Jan van de Berg en Gerrit Hofman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over het minderjarige kind van Johanna van de Berg bij wijlen Christiaan Stoffels in echte verwekt, met name Margareta, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: v.d. Merwede en G. Herweijer.
1041Den 22 Juni 1804De personen van Hermanus Poppe en Arnoldus Verver worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Peter Coenraad Poppe bij wijlen Marie van Germte in echte verwekt, met name Alardus Hendricus en Aleijda Geertruida, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, en wordt mede tot toeziende voogd geautoriseerd ten fine en effecte als naar rechte B. R. Poppe woonachtig te Groningen. Z.A.
Coram: van der Merwede en G. Herweijer
1042Den 5 Juli 1804De personen van Jan Kok en Jan Kuipers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Barend Kuipers bij wijlen Anna Kok in echte verwekt, met name Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en J.C. van Heerdt.
1043Den 6 Augustus 1804De personen van Hendrik de Lange en Jan ten Napel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jacomina van Aalst bij wijlen Harmen de Lange in echte verwekt, met name Niesjen en Klaas, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.C.F. van Heerdt en W. Bijsterbos.
1044Den 27 Augustus 1804De personen van M.A. Racdt en Mr. J.J.C. de la Sabloniere worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vier kinderen van Ephraima Bartha Johanna de la Sabloniere bij wijlen Daniel Janette Walen in echte verwekt, met name Hendrika Wilhelmina, Jan Petrus, Bartha Johanna Julianna en Maria Beata, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en W.L. van de Upwich.
1045Den 14 September 1804De personen van Isaac Abraham en Willem Rijks worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jantje Davids Hollander bij wijlen Levi Meijer in echte verwekt, met name Meijer Levi, abraham Levi, Joseph Levi en Betje Levi, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en W.L. van der Upwich.
1046Den 14 September 1804De personen van Isaac Abraham en Willem Rijks worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Levi van Genderen bij wijlen Berendje Meijer in echte verwekt, met name Salomo, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en W.L. van der Upwich.
1047Den 5 Oktober 1804De personen van H. Trikke en G.J. Midelburg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige dochters van W.L. Franssen bij wijlen den predikant J.H. van Thiel in echte verwekt, met name Evertharda Woltina en Harmanna Elisabeth, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.L. van der Upwich en J.J. Op ten Noort.
1048Den 10 November 1804De personen van Dirk van Grafhorst en Willem Wilbers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Hendrikje de Lange bij wijlen Cornelis Bartels in echte verwekt, met name Hendrik en Willemina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. Op ten Noort en B. Kesselaar.
1049Den 15 November 1804De persoon van Harmen de Lange wordt door deze geautoriseerd tot voogd over de voorschreven minderjarige kinderen van Hendrikje de Lange weduwe van Cornelis Bartels, en heeft dezelve deze voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. Op ten Noort en G. Herweijer.
1050Den 23 November 1804De personen van Jan Voorweg en Martinus Thiel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Michiel Wagenaar bij wijlen Margaretha Voorweg in echte verwekt, met name Giesbert, Jannigjen en Neeltjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam.
1051Den 23 November 1804De personen van Martinus Thiel en Jan Gartman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Janna Bulder bij wijlen Jan Hendrik Thiel in echte verwekt, met name Marrigje, Grietje en Evertje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en G. Bondam.
1052Den 25 April 1805De personen van Hendrik Schimmelpennink en Willem van Sta worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Abraham van Stauw [m.i. is dit Auw] bij wijlen Reijntje Jans [m.i. Kragt] in echte verwekt, met name Johanna, Gelina, Jan en Hendrik, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F. Lemker en F.W. Stennekes.
1053Den 10 Mei 1805De personen van Hermanus Bleker en Hendrik Lemmerman worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Johanna Bleker bij wijlen Johan Antonie Ceuth in echte verwekt, met name Johanna, Helena, JOhannes, Mietje, Elizabeth Clasiena en Wilhelmina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en van der Merwede.
1054Den 16 Mei 1805De personen van Lubbertus Westendorp en Bernardus Josephus Neijmeijer worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Bartholomeus Mannes bij wijlen Aukje Westendorp in echte verwekt, met name Johannes, Aukje Maria, Christina en Maria Catharina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en L. van der Merwede.
1055Den 6 Juni 1805De personen van Lubbert Jans en Willem van Ommen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Aaltje Lubberts bij Roelof Dasveld in echte verwekt, met name Albert en Hendrica, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van der Merwede en F. Bundes.
1056Den 25 Juli 1805De personen van Roelof Schaddenhorst en Dirk Boter en Brood worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Jan ten Holt bij wijlen Catharina [m.i. is dit Cornelia] Hoefhamer in echte verwekt, met name Hendriana [Hendrikie], welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van Heerdt en G. Herweijer.
1057Den 8 September 1805De personen van Gerrit Rieks en Jochem Gerrits worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Berend Gerrits bij wijlen Rijtje Gerrits in echte verwekt, met name Gerrit, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en W.L.v.d. Upwich.
1058Den 13 September 1805De personen van Gerrit Snel en Fredrik Jans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Jacobje Aartsen Polt bij wijlen Lubbert Jans van Dijk in echte verwekt, met name Aart Lubberts van Dijk, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en W. L. van der Upwich.
1059Den 13 September 1805De personen van Jan Paut, Jan Swiersen Velthuis en Rel.. de Wichers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Gerrit Willems van de Wetering bij wijlen Cornelisje Dirks in echte verwekt, met name Jacobje Gerrits, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en W.L. van der Upwich.
1060Den 16 September 1805De personen van Asfuerus van de Merwede, Arend van Groenou en Bernardus van der Wal worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Davis de Greeve bij wijlen Christina Elizabeth Valckenier in echte verwekt, met name Johanna Geertrui, Alida Catrina en Jan de Greeve, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. Bijsterbos en W.L. van der Upwich.
1061Den 22 September 1805De personen van Hendrik van aast en Dirk van de Noord worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Gerrit van den Noort bij wijlen Jacomina van Aast in echte verwekt, met name Willem Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W. van den Upwich en J.J. Op ten Noort.
1062Den 21 November 1805De persoon van Dirk Movirt wordt mits deze geautoriseerd tot mede voogd over de onmondige kinderen van Jan Verdam bij Hermina Velthuis in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. Op ten Noort en G. Herweijer.
[Kantlijn: vida sub 13 December 1800]
1063Den 16 December 1805De personen van Jacobus [staat een vraagteken boven de naam] Biesterbos en G. van Engelen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Jan Bietserbos bij Anna Helena Scheuder in echte verwekt, met name Johanna Geertje Biesterbos, ten einde na dode van voornoemde Jan Boesterbos haare goederen gedurende hare minderjarigheid te administrerende en verder ten fine en effecte als naar rechte, en hebben de voornoemde voogden dezelve voorschreven voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en F. Bundes.
1064Den 30 December 1805De personen van Andries Bos en Hendrik Gerrits Groen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Willemina Berends bij wijlen Harmen Gerrits in echte verwekt, met name Marrigje en Hendrikje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F. Bundes en B. Kesselaar.
1065Den 8 Maart 1806De personen van Antoon Sieffers en Arend van Gelde worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jacob Klees bij wijlen Hendrica Spijkers in echte verwekt, met name Christina en Catharina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F. Lemker en F.W. Stennekes.
[Kantlijn: Het rekwest was geschreven op een zegel van 20 en de akte van een stelling op een zegel van 12 st. in fidem].
1066Den 11 April 1806De personen van Hendricus Johannes van Kempen en Dirk van Hulsen worden mits deze geautoriseerd tot voogden, na doode van Catuerina van Kempen wed. van Antonie Langen, over de drie minderjarige kinderen van dezelve Catharina van Kempen wed. van Antonie Langes, met namen Hendricus, Christiaan en Theodora Maria Langes, en zulks ten fine en effecte naar rechte en hebben dezelve personen zich bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: F. Lemker en F.W. Stennekes.
[Kantlijn: Het rekwest was geschreven op een zegel van 10 st. en de akte van aan stellig op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1067Den 23 Mei 1806De personen van Jan Hendrik Beernink en Hendrik Weming worden mits deze geautoriseerd tot voogden, als mede Harmen Kalter als toeziende voogd over de minderjarige kinderen van Willem Roskam bij wijlen Aaltje Breuker in echte verwekt, met name Christina, Hermanis, Arnolda, Hendricus en Gradus Roskam, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: v.d. Merwede en G. Herweijer.
[Kantlijn: Het rekwest was geli.eten op een zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers in fidem].
1068Den 27 Mei 1806De personen van Gerrit Jan Berghuis en Gerrit Beijerink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Johanna Hendrica Busser, gerepareerde echtgenoot van Jan George Fredrik Schreider bij dezelve hare echtgenoot in echte verwekt, met name Johan, Georg Fredrik Schreijder en Johanna Hendrica Schreijder, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van der Merwede en G. Herweijer.
[Kantlijn: Het rekwest was geschreven op een zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers , in fidem].
[Kantlijn: Den 12 December 1816 [?] Is in de plaats van den overleden Gerrit Jan Berghuis als mede voogd voor de kinderen van Johanna Hendrica Buffer geautoriseerd Jan .... en heeft zezelfs de voogdijschap aangenomen].
[Kantlijn: Het rekwest was geschreven op een zegel van 10 st. de acte van aanstelling op een van 12 stuiv., in fidem].
1069Den 5 Juni 1806De personen van Willem Gerrits te Zalk en Gerrit Zwakenberg worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Lutgertje Goosens bij wijlen Fredrik Toomsen Schieholt in echte verwekt, met name Gerrigjen en Elizabeth, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van der Merwede en G. Herweijer.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1070Den 20 Juni 1806De personen van Jacob Bougers en Evert Hartsuiker worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Geertrui Cremer bij wijlen Cornelis van de Weerd in echte verwekt, met name Hendrica Berendina en Johannes van de Wereld, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van der Merwede en G. herweijer.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1071Den 20 Juni 1806De personen van Gerrit Hoefhamer en Gerrit Rozendaal worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Berendina Reumers, bij wijlen Willem Koster in echte verwekt, met name Hendrik Kolter, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van der Merwede en G. Herweijer.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1072Den 30 Juni 1806De personen van Jan Avink wonende te Grafhorst en Jan Teunis wnende te Kamperven en Berteld Willems van Dijk wonende op het Kampereiland worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Hendrik Aarts Douw bij wijlen Jannigje Teunis in echte verwekt, met name Teunis Hendriks Douw, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en B. Kesselaar.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1073Den 24 Juli 1806De personen van Johannes Storm en Willem Pastoor worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Catharina Storm bij wijlen Andries van der Horst in echte verwekt, met name Johannes Storm van der Horst en Andries Siemon van der Horst, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.C.P. van Heerdt en W. Bijsterbos.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1074Den 25 Augustus 1806De personen van Jan Jacob Fels. Joh. Matt. Hiskens en Berend van Wijhe worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige Evert Hendrik van Wijhe, zoon van Egbert van WIjhe bij wijlen Alida Poele in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.C.F. van Heerdt en W. Bijsterbos.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1075Den 3 Oktober 1806De personen van Jan van Munster en Jan Jansen Knol worden mits deze geautoriseerd tot medevoogden over de kinderen van Gerrit Albertsen Koetse bij wijlen Egbertje Gerrits in echte verwekt, met name Miegje en Egbertje, met benevens de voogd Egbert Doorn, bij apostille van 14 Juni 1802
1076Den 13 November 1806De personen van Hendrik Brandhof en Berend Rukkers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Johannes Caspario Moviat bij wijlen Hendrica Ketelaar in echte verwekt, met name Antonie, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. Op ten Noort en G. Herweijer.
[Kantlijn: v. 19 den p. 22 Da:].
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1077Den 22 December 1806De personen van Egbert Kalenberg en Grijbertus Oedekerk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Harmen van Ees bij wijlen Hermina Jans in echte verwekt, met name Lamberta Egberdina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en F. Bundes.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1078Den 19 December 1806De personen van D. Semirie en E. Bailoux worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Rosalie Francoise Antoinette Bouholte bij wijlen Jean George K÷rnlein in echte verwekt, met name Hendri Michel Louis, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Bondam en F. Bundes.
[Kantlijn: Het rekwest was geschreven op een zegel van 10 st. en de acte van voogdijstelling op een zegel van 12st.].
1079Den 3 Januari 1807De personen van Jan van Heerde en Reindert Grotes worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik Kevelaar bij wijlen Mena Roemers in echte verwekt, met name Jan Willem en Hendrik, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F. Bundes en B. Kesselaar.
[Kantlijn: Het rekwest en de acte van voogdijstelling waren geschreven op ougezegeld papier dewijl H. Kesselaar door de armenkamer bedeeld wordt].
1080Den 14 Januari 1807De personen van Berend Linthorst en Berend van Heerde worden mits deze geautoriseerd tot voogden over den minderjarige zoon van Geertje Jans bij wijlen Jan Egberts in echte verwekt, met name Egbert Egberts, ten fine en effecte als naar rechten en zulks in de plaats van de bij apoltille van 6 Juli 1799
1081Den 16 Januari 1807De personen van Antonie van 't Veen wordt door deze geautoriseerd tot medevoogd van Jacob Veneman over Geertje Aarts, dochter van Aart Gerrits bij wijlen Berendje Rutgers in echte verwekt, en zulks in de plaats van den overleden voogd Antonie Vogelzang, en heeft Antonie van 't Veen dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: Bundes en Kesselaar.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1082Den 19 Januari 1807De personen van Willem Willemig, Jan Jans en R. van der Woude junior worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Trijntje, dochter van Engeltje Willems bij wijlen Gerrit Koetse in echte verwekt, alsmede over zodanig kind als al nog uit dat huwelijk gaat geboren worden, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Bundes en Kesselaar.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1083Den 29 Januari 1807De personen van Jan Reuil wordt door deze geautoriseerd tot medevoogd van Petrus van Gelder over de minderjarige kinderen van Jan Baarlink bij wijlen Anna Wilberts in echte verwekt, met name Everdina en Anna, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en Stennekes.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1084Den 23 Februari 1807De personen van Daniel van Uppestein en Hermanus van Brugge worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Hendrik Jan Biebeek bij wijlen Jannetje van IJsselstein in echte verwekt, met name Johannes Wilhelmus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en F. Lemker.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1085Den 23 Februari 1807De persoon van Barteld van der Koek wordt door deze geautoriseerd tot medevoogd van Egbert van de Wtering, over de minderjarige kinderen van Dirk van der Kolk en Marrigje Wijgers in leven echtlieden, en zulks in de laats van de overleden Jan Remmelt en heeft Barteld van der Kolk dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram:Stennekes en Lemker.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1086Den 7 Maart 1807De personen van Albert Rutgers en Henk Liffers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Lieffert en Geertje, minderjarige kinderen van Gerrit Liefferts bij wijlen Aaltje Gijsberts in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Stennekes en Lemker.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1087Den 9 Maart 1807De personen van Cornelis de Groot en Philip Coopsen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Arend Dolsma bij wijlen Anna de Groot in echte verwekt, met name Catharina en Assuerus Cornelis, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: R.W. Stennekes en F. Lemker.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1088Den 31 Maart 1807De personen van Louw Teunis en Willem Jans van de Weerd worden mits deze geautoriseerd tot voogden gelijk ook de persoon van Jan Witteveen tot toeziende voogd over de minderjarige kinderen van Dries Beerts Kroese bij wijlen Aaltje Teunis in echte verwekt, met name Beert, Gerrit en Gerrigje Driesje Kroese, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Lemker en Op ten Noort.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1089Den 13 Mei 1807De personen van Mathieus Brandenburg en Dirk Kuipers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Pieter A.pkhoe [?] bij wijlen Eva Kuipers in echte verwekt, met name Willem, Jan en Pieter Antonie, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F. Lemker en G. Herweijer.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1090Den 24 April 1807Op verzoek ebij requette gedaan voor de Heere J.W.P. Piper en J. Berkhout, door de drost van Neder Veluwe aangestelde curatoren over de persoon van C.S. Piper, nagelaten zoon van wijlen G. Piper, bij vrouw B.J. Schultz in echte verwekt, worden de Heeren Burgemeester J.C.F. van Heerdt en J.J.C. de la Sabloniere door deze geautoriseerd tot medevoogden of mede curatoren over voornoemde E.S. Piper ten fine en effecte als naar rechten en hebben voornoemde medevoogden dezelve voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F. Lemker en G. Herweijer.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1091Den 18 Mei 1807De personen van Willem Boele en Arend van der Meulen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hendrik Fros bij wijlen Jacoba Veen in echte verwekt, met name Bernardus en Karel, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en J.J. van Holsten.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1092Den 22 Mei 1807De persoon van Cornelis Gerritsen Bos wordt mits deze geautoriseerd tot medevoogd in de plaats van de overleden Toon Dirks van den Bos over de nog minderjarige Peter Hendriks Kholte welke deze voogdijschap bij handtasting heeft aangenomen, Z.A.
Coram: G. Herweijer en J.J. Staal van Holstein.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1093Den 18 Juni 1807De personen van Johannes Figge en Antonie Liefers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Margaretha Warnar bij wijlen Jan Deest in echte verwekt, met name Klaas en Johanna Alberdina, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. Staahl van Holstein en G. Herweijer.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1094Den 18 Juni 1807Op verzoek ten rekweste gedaan door A. Glinsteen en Roelof Westerhof voogden over de twee onmondige kinderen van Berend Schoonhoven wordt aan dezelve als derde of toeziende voogd en geautoriseerd de persoon van Wouter van Schootten ten fine en effecte als naar rechten en heeft dezelve de voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. Staahl van Holstein en G. Herweijer.
[Kantlijn: Zie zulks 13 April 1797].
[Kantlijn: Den 16 van Zomermaans 1804 heeft Jan Willem Schoonhoven zijne voogden voor de ontrichting zijner goederen en goede administratie bedankt].
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1095Den 27 Juli 1807De personen van Laurens Pastoor en Hendrik Nijman worden door deze op verzoek bij rekweste gedaan door Grietje de Jong huisvrouw van Gerardus Venema geautoriseerd tot voogden over Hendrik Jan Jacob Venema, zoon van voornoemde echtlieden, ten einde als zodanig te fr..geeren na het overlijden van dezelfs moeder en verder ten fine en effecte als naar rechten en hebben voornoemde personen dezelve voogdijschap bij handtasting aangenomen, Z.A.
Coram: van der Merwede en J.J. Op ten Noort.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1096Den 12 September 1807De personen van Gerrit Lubbert en Gerrit Louws worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de persoon van Jan GallÚ tot toeziende voogd over Willem Koops zoon van Willem Jans Koops bij Martha Slotman in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes en G. Bouvan.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1097Den 16 Oktober 1807De personen van Johannes Fugge en Reijn Jans worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Jacob Kuiper bij wijlen Maretje Moestert in echte verwekt, met name Jacob, Klaas, Severijn, Grietje, Gerrit en Dirk, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Bundes en Herweijer.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1098Den 30 Oktober 1807De personen van Jan Boes en Peter Roemer worden mits deze geautoriseerd tot voogden de beide kinderen van Gerrit van Oosten bij wijlen Johanna Boes in echte verwekt, met name Albert Jan en Elizabeth, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.L. van der Upwich en B. Kesselaar.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1099Den 5 November 1807De personen van Jacobus Bijsterbos en Johannes Harman Figge worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de kinderen van Dirk Lammers bij wijlen Aleijda Bakker in echte verwekt, met name Jan, Willem, Willemina, Maria, Derk en Cornelis, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.L. van der Upwich en B. Kesselaar.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1100Den 5 November 1807De personen van Harmen Willems en Dries van Dijk worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de kinderen van Willempje de Lange bij wijlen Hermen Wichers in echte verwekt, met name Jannigje, Harmen en Einbert, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.L. van der Upwich en B. Kesselaar.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1101Den 21 November 1807De personen van Willem Rosham en Jan van Duursen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Helena Lambers bij wijlen Berent Remkes in echte verwekt, met name Harmanus, Gerardus en Hendrikus, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: W.L. van der Upwich en B. Kesselaar.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1102Den 27 November 1807De personen van Jan Beh en Jacob Beh worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Hendrik van der Heine bij wijlen Jannigie Teunis Dodeweerd in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en G.Bondam.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1103Den 11 December 1807De personen van Klaas Roelofs en Berend Jan Avink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de vijf minderjarige kinderen van Jan Derks bij wijlen Geertje Jans in echte verwekt, met name Derk, Jan, Aaltien, Willemina en Pieternella, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: B. Kesselaar en J.J. Staahl van ....[?]
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1104Den 12 September 1807De personen van Hendrik Jan van Doorn en Hendrik Robijns worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Johannes van Doorn bij wijlen Willemina van Oosten in echte verwekt, met name ....[is niet ingevuld], welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.C.T. van Heerdt en F. Bundes.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1105Den 11 Februari 1808De personen van Gerrit Gerritsen ten Hove en Gerrit Theunis van den Brink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Willem, Jannigje en Elisabeth van der Brink van Hendrikje Willems bij wijlen Teunis Gerritsen van den Brink in echte verwekt, welke voornoemde voogden deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Den burgemeester J.C.F. van Heerdt.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1106Den 13 Februari 1808De personen van Gerrit Reusel en Hendrik Wolter Reusel worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Anna Gerrits Slijkman, dochter van Annigje Jans bij wijlen Gerrit Slijkman in echte verwekt, welke voornoemde voogden deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F. Bundes en G.J. van Wijhe.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1107Den 13 Februari 1808De personen van Gerrit Harms van Bruggen en Gerrit de Haas worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Jannigje Jans bij wijlen Jan Hendrik de Jong, met name Hendrik, Jan, Gerretje en Grietje, welke voornoemde voogden deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F. Bundes en G.J. van Wijhe.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1108Den 4 Maart 1808De personen van Hendrik van der Woude en Jacob Klus worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de 2 minderjarige kinderen van Claas van der Woude bij Hendrik Herms in echte verwekt, met name Thonias en Hendrikje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G.J. van Wijhe en J.J. Op ten Noort.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10, in fidem].
1109Den 11 Maart 1808De personen van W.A. van Rhoden en H.J. Houw worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Barta van Gaalen bij Wichert Slot in echte verwekt, met name Maria, Johanna, Hendrina, Dirk en Marrigje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. Op ten Noort en H. Kock.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10, in fidem].
1110Den 14 April 1808De personen van Hendrik Aalts en Gerrit Prins worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Luichie Willems van Schellen bij wijlen Berentje Jansen Post in echte verwekt, met name Willem en Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: De burgemeester.
[Kantlijn: Het rekwest erfportie .... op een zegel van 10, in fidem].
1111Den 6 Mei 1808De personen van Johannes van Doorn en Teunis Bijsterbos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Catharina, dochter van Harmen Jan van Doot bij wijlen Dirkje Goedkoop in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: H. Kolk en J.J. Staahl van Holstein.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1112Den 6 Mei 1808De personen van Hermen Schotman en J.M. Kelder worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Geertje, dochter van Hendrik van den Beld bij wijlen Gerritje van Es in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Kolk en Staahl van Holstein.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1113Den 29 Juni 1808De personen van Peter Meurer en Abraham Teune worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de kinderen van Jacob Meumer bij wijlen Elsje Leene in echte verwekt, met name Femmigje, Trijntje en Peter, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. Staahl van Holstein en ...L. van de ....
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1114Den 29 Juni 1808De personen van Willem Tjeco Perwiet en Uko O. Knolman, benevens Cornelis Berghuis worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Anna Maria Jans Beckel, met namen Jacobus, Adriaan, Hermanus, Cornelis Arnoldus, Bernardus en Berta Coops bij wijlen Gerrit Jan Berghuis in echte verwekt, met name , welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. Staahl van Holsein en H.L. van der Merwede.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1115Den 19 Juli 1808Is uit attest van het gericht der stad Alkmaar de dato 14 Juli 1808
1116Den 28 Juli 1808De personen van Peter Bos en Hendrik Bos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de beide kinderen van Jacob Vriesman, met namen Jacob en ELizabeth Geertruida bij wijlen Maria Pieters in echte verwekt, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: van der Merwede en D.?.J. Froulje.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1117Den 8 September 1808De personen van Gerrit Hendriks en Peter Selles worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Rutger Roelofsen Zomer bij Zwaantje Hendriks in echte verwekt, met name Hermen, Roelof en Hendrik, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: Den wethouder F.W. Stennekes en loco burgemeester J.C.F. van Heerdt.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem, zijnde verder een eerste afschrift afgegeven op een zegel van vier stuivers].
1118Den 8 September 1808De personen van Gerrit Driessen en Cobus Aaltsen Prins worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Marrigjen Aaltsen Prins bij wijlen Menso Selles in echte verwekt, met name Aalt, Merrigjen en Jannigjen, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F.W. Stennekes, wethouder en loco J.C.F. van Heerdt burgemeester.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, zijnde verder een eerste afschrift afgegeven op een zegel van vier stuivers in fidem].
1119Den 9 September 1808De personen van Berteld Gooij en Coenraad van 't Veen worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van Anna Maria Bea bij wijlen Willem de Jong in echte verwekt, met name Willem, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: D.K.J. Froulja en J.J. Staahl van Holstein.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 stuivers].
1120Den 14 September 1808De personen van Hendrik Koenders en Dries Willems worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Barend Koenders bij wijlen Hilligjen Rutgers in echte verwekt, met name Wolter, Egbertje en Arend, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. Staahl van Holstein en G.J. van Wijhe.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1121Den 28 Oktober 1808De personen van Willem van Aa en Hendrik Welmers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Beerd Willem Telder bij Catharina van Bek in echte verwekt, met name Antonia, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G.J. van Wijhe en H.L. van der Merwede.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1122Den 7 Oktober 1808De personen van Hendrik Rijks en Jan Jager worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Johannes Adrianus van Leuven bij Maria Theresia Hendriks in echte verwekt, met name Petronella Helene en Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: G.J. van Wijhe en D.A.G. Froulje.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1123Den 27 Januari 1809De personen van ....[geknoei] Bos en Albert Frielink worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige dochter van Cornelis Bos bij wijlen Hilligje Jacobs in echte verwekt, met name Evertje, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: J.J. Staahl van Holstein en F. Bundes.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1124Den 24 van de Lentemaand 1809De personen van Swier Jans en Cornelis Bos worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Louw Jans van de Weerd bij wijlen Anna Rekeren Bos in echte verwekt, met name Jan en Gerrit, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: F. Bundes en D.?.J. Froulje.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1125Den 21 van Grasmaand 1809De personen van Jacob van den Wetering en Dirk van den Noordt worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de minderjarige kinderen van Willem van der Noord bij wijlen Amerentia van den Wetering in echte verwekt, met name Hendrik Jan, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: H. Kock en G.J. van Wijhe.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de apostillen op een van 12 stuivers, in fidem].
1126Den 22 van Grasmaand 1809De personen van Jan Gerritsen Joukes en Jan Evers worden mits deze geautoriseerd tot voogden over Willemina Joukes, minderjarige dochter van Dirk Jansen Jonker en Jannetje Louwsen van de Weert, welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A.
Coram: H. Kock en G.J. van Wijhe.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].
1127Den 3den van Oogstmaand 1809De personen van Steven Woerdman en Reinier van Schootten worden mits deze geautoriseerd als executeurs der nalatenschap van Pieter Brand en voogden zover zijne minderjarige erfgenamen en de persoon van Arnoldus Verver tot toeziende voogd, en zulks in gevolge zijn verzoek met uitsluiting der momberkamer.
[Kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 stuivers, in fidem].

Deze bewerking is gemaakt door Annelies Onijs – Koetsier.