Lezingavond: Kampen, Groeistad in de middeleeuwen, steunpunt voor de republiek. Alexander Jager

Activiteit | 10 oktober 2023

Gemeentearcheoloog Alexander Jager trapt het lezingenseizoen 2023-2024 bij HV JvA af op dinsdag 10 oktober in de Johan van Mulkenzaal (20.00 uur, zaal open: 19.30 uur) met een bijzondere archeologische lezing.

De late middeleeuwen vormden een bloeitijd voor Kampen dat wel drie uitbreidingsfasen doormaakte. Schriftelijke bronnen zijn schaars over dit groeiproces, in hoeverre kan archeologisch onderzoek onze kennis vergroten? Alexander Jager zal de nadruk leggen op de tweede uitbreidingsfase, aan de hand van een onderzoek ter plaatse van de exercitieloods van de Van Heutszkazerne. Ook zal hij de vondst van restanten van een vroeg 17de-eeuws vestingwerk onder het HBS-gebouw uit de doeken doen. Kampen behoorde toen tot de nog zeer jonge Republiek en om die te beschermen werden overal in het land vestingwerken opgericht. Vooral de latere daarvan, die onder meer tot stand kwamen onder Menno van Coehoorn, zijn bekend, zoals de sterkte van Bergen op Zoom (tweede helft 17de eeuw).
Over de oudere vestingwerken van de Republiek is minder bekend, maar onlangs is een onderdeel van een vestingwerk uit die tijd in Kampen aangetroffen. Een belangrijke vondst voor de stad.

Entree is voor leden van HV Jan van Arkel gratis, niet-leden 2 euro vrijwillige bijdrage.

Kamper Almanak 2023

Deze kunt u hier bestellen.

En tevens te koop bij Readshop Bos op de Oudestraat.