Algemene ledenvergadering

Activiteit | 26 oktober 2021

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 26 OKTOBER
VAN ‘NIEUW ELAN’ NAAR ‘NOTEN OP ZANG’

Het interim-bestuur heeft besloten een algemene ledenvergadering (ALV) van HV JvA te plannen en wel op DINSDAG 26 OKTOBER 2021. We gaan er vanuit dat deze fysiek kan plaatsvinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de ledenvergadering digitaal worden gehouden, de tijdelijke coronawet maakt dit wettelijk mogelijk. Het interim-bestuur bereidt de ALV nu voor. De ALV nog langer uitstellen acht het interim-bestuur, dat inmiddels 14 maanden de honneurs waarneemt, niet verantwoord.
Naast uiteraard de verantwoording over de afgelopen – bijzondere – bestuursperiode zijn bij de eerstvolgende ALV twee punten van extra belang: de bestuursverkiezing en de behandeling van de nieuwe Meerjarenvisie 2021-2025 waaraan het interim-bestuur heeft gewerkt in de corona-periode.
De Meerjarenvisie 2021-2025, getiteld ‘Noten op Zang’, is een uitwerking van het denktankrapport ‘Nieuw Elan’ van 13 december 2019. Het vorige bestuur stelde het rapport ‘Nieuw Elan’ nog integraal vast om vervolgens terug te treden om ruimte te geven aan het huidige interim-bestuur om de uitwerking ervan ter hand te nemen. Het interim-bestuur kreeg de taak de adviezen concreet te maken en te vertalen naar een visie op de toekomst van de vereniging voor de eerstvolgende ALV. De geplande ALV van 14 april 2020 werd vervolgens wegens de coronapandemie uitgesteld. Hieraan komt nu een einde, dus is nu ook deze visie weer aan de orde.

De Meerjarenvisie 2021-2025 ‘Noten Op Zang’ is het resultaat van het denkwerk van het interim-bestuur in de corona-periode. Het interim-bestuur wil er nu met de leden over in gesprek. De concepttekst van het plan is vrijwel gereed en zal direct na de zomervakantie ter lezing en meningsvorming aan alle leden worden aangeboden. Dit gebeurt via de Mededelingen, via email en via de website. De Meerjarenvisie komt op de agenda van de ALV van 26 oktober ter bespreking en besluitvorming.
Het is tevens de bedoeling die avond een definitief nieuw bestuur te kiezen, waarvoor kandidaten in dezelfde ALV zullen worden voorgedragen. Het nieuwe bestuur kan vervolgens op basis van de vastgestelde visie direct aan de slag.

Kamper Almanak 2023

Deze kunt u hier bestellen.

En tevens te koop bij Readshop Bos op de Oudestraat.