opgemaakt met Haza-21 - 24 jul 2018

HV Jan van Arkel - S01_Joodse_Geschiedenis

Register van familienamen en patroniemen
met 788 familienamen, 2 patroniemen en 1769 personen