Interim-bestuur

De Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel heeft op dit moment een interim-bestuur dat de taken waarneemt tot aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Wegens corona is deze twee keer uitgesteld en vooralsnog gepland voor april 2021. Om het verenigingswerk niet stil te laten vallen is voor deze tussenstap gekozen. Het interim-bestuur neemt alle lopende zaken over en bereidt de ALV, inclusief bestuursverkiezing en vernieuwingsvoorstellen, voor.

Het kiezen van een definitief nieuw bestuur staat voor de ALV van april 2021 op de agenda. Het interim-bestuur werkt vernieuwingsideeën uit het adviesrapport Nieuw Elan uit tot voorstellen die ook aan de ALV voorgelegd.

Het interim-bestuur bestaat uit:
Herman Broers                        voorzitter
Cor Scheurwater                     vicevoorzitter
André Westendorp                 secretaris
John Wezenberg                      penningmeester
Neel Wijshake-Emmerik      algemeen lid

Hieronder treft u een nadere persoonlijke introductie aan.

EVEN VOORSTELLEN
naam, functie, (geboorteplaats, geboortejaar)

Herman Broers, voorzitter a.i. (Burgum, 1970)

Zelfstandig historisch journalist, biograaf en uitgever. Ooit student aan de journalistenacademie en sindsdien werkzaam in Kampen. Schreef boeken als Dokter KolffBlauw HaarDe StadskazerneVerhalen van De Engelenberg. Medeoprichter van de Willem Kolff Stichting. Zat in de denktank en was medeauteur van het rapport Nieuw Elan. Sinds 2018 redactielid van het Historisch Tijdschrift en aanjager van de vernieuwing ervan. Woont in Scherpenzeel (Frl.), bij Kuinre.

Cor Scheurwater, vicevoorzitter a.i. (Noordwijk aan Zee, 1969)
Coördinator kwaliteit bij Veilig Thuis Flevoland, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daarvoor bijna 18 jaar bij Bureau Jeugdzorg Flevoland als coördinator en lid van het managementteam. Bestuurslid van HV Jan van Arkel sinds 2018 en de enige die doorgaat in het interim-bestuur. Hij was één van de mensen die de werkgroep archeologie onlangs nieuw leven inblies. Cor woont in Kampen.

André Westendorp, secretaris a.i. (Kampen, 1961)
Business Intelligence Specialist bij Topicus te Deventer. Daarvoor werkte André ruim 34 jaar bij The Learning Network (vm. Van Dijks Boekhuis) te Kampen. André is één van de initiatiefnemers/oprichters van HV Jan van Arkel en was vanaf de oprichting tot vorig jaar bestuurslid. Na een jaar afwezigheid keert hij terug als cultuurdrager in het interim-bestuur, met zijn ervaring en kennis van de vereniging en zijn netwerk van historische zusterverenigingen en archieven. André is geboren en getogen in Kampen, is actief in de werkgroep genealogie en woont in IJsselmuiden.

Neel Wijshake-Emmerik (Sassenheim, 1960)
Floormanager bij Kwantum in Lelystad. Kwam in 1983 naar Kampen en is sinds 2012 actief bij HV Jan van Arkel. Neel was in de periode 2015-2018 al eens eerder bestuurslid. Ze keert nu na een jaar terug in het interim-bestuur als algemeen bestuurslid. Ze gaat de handen uit de mouwen steken voor het vergroten van de interesse bij jongeren voor historie en familiegeschiedenis en het aansporen van leden tot een actievere rol binnen de vereniging.