JvA_Historisch Tijdschrift 48_3-4

Geschiedenis van de IJsseldelta
Geschiedenis van Kampen
Historisch tijdschrift
Met prachtige bijdragen over de geschiedenis van de Kamper veren als de belangrijke oeververbindingen tussen stad en buitengebied door de eeuwen heen. Over de 100-jarige geschiedenis van het Bananenlied, archeologie achter de Van Heutszkazerne en de bijzondere tunnels die zijn aangetroffen onder de oude HBS.