HOK

Historisch Onderzoek Kampen

De werkgroep Historisch Onderzoek Kampen (HOK) houdt zich bezig met het ontstaan en de ontwikkeling van Kampen. Dit proberen we vanuit verschillende invalshoeken en met een ‘open blik’ te doen. Door bestudering van (archief)bronnen en literatuur, maar ook door gewoon goed rond te kijken proberen we deze ontwikkelingsgeschiedenis verder in kaart te brengen.
De leden delen het enthousiasme voor de historische stad, maar nemen vanuit verschillende kennis- en interessegebieden deel aan de werkgroep, die maandelijks bijeen komt.

De werkgroep kent op dit moment vier subgroepen:

  • Maritiem
  • Bouwhistorie
  • Ontstaansgeschiedenis
  • Materiële cultuur

De subgroep Maritiem benadert het ontstaan en de ontwikkeling van Kampen vanuit de grote rol die de IJssel, het Almere en  de Zuiderzee hebben gespeeld bij het ontstaan van de stad en de wijze waarop de stad zich door de eeuwen heeft ontwikkeld.

De subgroep Bouwhistorie richt zich op de ‘gebouwde stad’ door regelmatig historische panden in de stad te onderzoeken. Daarnaast kunnen ook uiteenlopende bronnen en archeologische gegevens ons veel leren over de (soms al weer verdwenen) bebouwing in de stad.

De subgroep Ontstaansgeschiedenis houdt zich via bronnen- en literatuuronderzoek bezig met het ontwikkelen van aannemelijke ontstaanshypotheses en van de toetsing daarvan. De bevindingen van de andere subgroepen spelen hierbij ook een belangrijke rol.

De subgroep Materiële cultuur houdt zich bezig met alle onderwerpen die verband houden met het vroegere leven binnen de historische stad. Gebruiksvoorwerpen, kunstuitingen en (archivalische) sporen spelen daarbij een belangrijke rol.

Door het uitwisselen van kennis en bevindingen tussen de verschillende subgroepen ontstaat mogelijk een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe inzichten en theorieën, die aan deskundigen en geïnteresseerden buiten de werkgroep zullen worden voorgelegd.
De werkgroep wil op termijn via artikelen en een eigen website de opgedane kennis en ontwikkelde inzichten ook voor een breder publiek toegankelijk te maken.
Een ieder die vanuit belangstelling voor (bouw)historisch onderzoek en voor de geschiedenis van Kampen graag zou deelnemen aan het onderzoek, is van harte welkom bij de werkgroep Historisch Onderzoek Kampen. Neem hiervoor contact op met onze secretaris André Westendorp via vasb@uiwnainanexry.ay.